Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  7101/B

Obchodné meno: 
HABERL Wealth Management, o. c. p., a. s.
  (od: 07.05.2020)
Sídlo: 
Trnavská cesta 74/a
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
  (od: 13.10.2023)
Trnavská cesta 74/a
Bratislava 821 02
  (od: 07.05.2020 do: 12.10.2023)
IČO: 
53 070 194
  (od: 07.05.2020)
Deň zápisu: 
07.05.2020
  (od: 07.05.2020)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.05.2020)
Predmet podnikania (činnosti): 
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 07.05.2020)
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d/ opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 07.05.2020)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d/ opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 07.05.2020)
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d/ opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 07.05.2020)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d/ opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 07.05.2020)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d/ opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 07.05.2020)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d/ opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 07.05.2020)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d/ opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 07.05.2020)
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
  (od: 07.05.2020)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
  (od: 07.05.2020)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (od: 07.05.2020)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (od: 07.05.2020)
Pri poskytovaní investičnej služby a investičnej činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov o finančný nástroj podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona o cenných papieroch, t.j. finančné rozdielové zmluvy.
  (od: 20.01.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.05.2020)
Ing. Filip Rybár - predseda predstavenstva
Trnavská cesta 74E
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 07.05.2020
  (od: 07.05.2020)
Ing. Angelika Kocianová - Člen predstavenstva
Na hlinách 37
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 10.10.2022
  (od: 08.11.2022)
Peter Soldán - člen predstavenstva
Vajanského nábrežie 62/11
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 07.05.2020
  (od: 07.05.2020 do: 07.11.2022)
Peter Soldán - člen predstavenstva
Vajanského nábrežie 62/11
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 07.05.2020 Skončenie funkcie: 12.08.2022
  (od: 08.11.2022 do: 07.11.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, a to jeho predseda samostatne alebo dvaja jeho členovia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menám podpisujúcich členov predstavenstva podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 07.05.2020)
Dozorná rada: 
Ing. Nadežda Holečková
207
Vojka nad Dunajom 930 31
Vznik funkcie: 07.05.2020
  (od: 07.05.2020)
Ing. Pavol Javor
Šulekova 132/8
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 07.05.2020
  (od: 07.05.2020)
Andrej Briško
Jána Smreka 6164/1
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Vznik funkcie: 03.06.2024
  (od: 11.06.2024)
Ing. Lukáš Fiala
Ihrisko 426
Malé Leváre 908 74
Vznik funkcie: 07.05.2020 Skončenie funkcie: 03.06.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
Ing. Lukáš Fiala
Ihrisko 426
Malé Leváre 908 74
Vznik funkcie: 07.05.2020
  (od: 07.05.2020 do: 10.06.2024)
Výška základného imania: 
150 000 EUR Rozsah splatenia: 150 000 EUR
  (od: 08.11.2022)
130 000 EUR Rozsah splatenia: 130 000 EUR
  (od: 07.05.2020 do: 07.11.2022)
Akcie: 
Počet: 1500
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie nemajú obmedzenú prevoditeľnosť, t.j. sú voľne prevoditeľné
  (od: 08.11.2022)
Počet: 1300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie nemajú obmedzenú prevoditeľnosť, t.j. sú voľne prevoditeľné
  (od: 07.05.2020 do: 07.11.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2024
Dátum výpisu:  19.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR