Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  60/N

Obchodné meno: 
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
  (od: 23.04.2004)
Sídlo: 
Hlavné nám. 6
Nové Zámky 940 49
  (od: 19.04.1993)
IČO: 
00 168 882
  (od: 21.09.1992)
Deň zápisu: 
07.08.1957
  (od: 21.09.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 21.09.1992)
Predmet činnosti: 
Výroba potravín a nápojov.
  (od: 19.04.1993)
Sprostredkovanie obchodu.
  (od: 19.04.1993)
Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami.
  (od: 19.04.1993)
Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom.
  (od: 19.04.1993)
Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť.
  (od: 19.04.1993)
Veľkoobchod s papierenským tovarom.
  (od: 19.04.1993)
Maloobchod so zmiešaným tovarom.
  (od: 19.04.1993)
Maloobchod s potravinami a pochutinami.
  (od: 19.04.1993)
Maloobchod v špec. pred. s kozmetickým a farmaceutic. tovarom.
  (od: 19.04.1993)
Iné maloobchody s novým tovarom v špecializ. predajniach.
  (od: 19.04.1993)
Maloobchod s použitým tovarom v predajniach.
  (od: 19.04.1993)
Maloobchod mimo riadnej predajne.
  (od: 19.04.1993)
Požičiavanie, distribúcia videa.
  (od: 19.04.1993)
Iná zábavná činnosť.
  (od: 19.04.1993)
Spracovanie dát a súvisiacej činnosti.
  (od: 19.04.1993)
Automatizované spracovanie dát.
  (od: 19.04.1993)
Prenájom prevádzkových jednotiek.
  (od: 19.04.1993)
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu.
  (od: 19.04.1993)
Prenájom motorových vozidiel.
  (od: 19.04.1993)
Investičná výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a údržba.
  (od: 19.04.1993)
Platené služby obyvateľstvu-donáška a odvoz zakúpeného tov.
  (od: 19.04.1993)
Ostatné vzdelávania-praktictá výuka učňov.
  (od: 19.04.1993)
Skladovanie.
  (od: 19.04.1993)
Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi.
  (od: 19.04.1993)
Veľkoobchod s chemickými výrobkami.
  (od: 19.04.1993)
Veľkoobchod so železiar. tovar., inštalatérskym a vykur. zariad.
  (od: 19.04.1993)
Pohostinstvo a ubytovanie.
  (od: 19.04.1993)
Verejné stravovanie.
  (od: 19.04.1993)
Stravovanie závodné a účelové.
  (od: 19.04.1993)
Výroba a predaj zmrzliny.
  (od: 19.04.1993)
prenájom nehnuteľností
  (od: 29.10.1993)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (od: 19.11.1996)
údržba zelene
  (od: 20.04.2004)
upratovacie služby
  (od: 20.04.2004)
reklamné činnosti
  (od: 01.05.2004)
vydavateľské činnosti
  (od: 01.05.2004)
správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (od: 12.04.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.09.1992)
Ing. Štefan Mácsadi - Predseda predstavenstva
Slovenská 110
Nové Zámky 940 51
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Ing. Iveta Goldschmidtová - Podpredseda predstavenstva
Andovská 9/B
Nové Zámky 940 53
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Ing. Ladislav Mácsadi - Člen predstavenstva
Slovenská 110
Nové Zámky 940 51
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Ing. Ladislav Oremus - Člen predstavenstva
Gúgska 71
Nové Zámky 940 54
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Ing. Mário Jurík , MBA - Člen predstavenstva
Andovská 10309/27
Nové Zámky 940 53
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Ing. Agneša Salgóová - Člen predstavenstva
Furmanská 3
Dvory nad Žitavou 941 31
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
JUDr. Miloš Zahorák - Člen predstavenstva
1. Mája 16
Bánov 941 01
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Vladimír Kuzma - Člen predstavenstva
Platanová 9919/4
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Mgr. Silvia Gajdošová - Člen predstavenstva
Nám. Sv. Imricha 499/5
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Ing. Pavel Oravec - Člen predstavenstva
Holubičia 18
Nové Zámky 940 77
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
PhDr. Štefan Bugár , PhD., MBA - Člen predstavenstva
Kláštorská 72
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Konanie: 
Za družstvo podpisuje predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpisuje za družstvo podpredseda predstavenstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Pre platnosť písomného právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva. Generálny riaditeľ, ak je ustanovený, koná navonok v rámci bežnej činnosti družstva a podpisuje v mene družstva vo všetkých veciach družstva, okrem záležitostí vyhradených inému orgánu družstva.
  (od: 13.04.2019)
Kontrolná komisia: 
Ing. Oľga Szabóová - predseda
141
Jatov 941 09
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Jozef Cserman - podpredseda
110
Mužla 943 52
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Ing. Marek Polák
11
Branovo 941 31
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Ing. Ján Šimunek
Štúrova 28
Bánov 941 01
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Ing. Zoltán Ešek
Gogoľova 1
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Zapisované základné imanie: 
995 818 EUR
  (od: 12.03.2009)
Základný členský vklad: 
30 EUR člen - fyzická osoba
  (od: 13.04.2010)
3 000 EUR člen - právnická osoba
  (od: 15.03.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Stanovy: Stanovy družstva prijaté Zhromaždením delegátov, konaného dňa 12. 4. 1991 v zmysle Zákona č.176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 129 Na zhromaždení delegátov družstva boli dňa 21.10.1992 zrušené stanovy družstva zo dňa 12.04.1991 a zároveň schválené nové stanovy družstva v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a zákonom č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Zhromaždenie delegátov družstva odsúhlasilo dňa 19.04.1993 zmenu stanov družstva zo dňa 21.10.1992. Stary spis: Dr 129
  (od: 25.10.1994)
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 27.3.1995. Stary spis: Dr 129
  (od: 10.08.1995)
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 29.03.1996. Stary spis: Dr 129
  (od: 19.11.1996)
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 8.4.1997.
  (od: 17.07.1997)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 17.3.2000.
  (od: 19.02.2001)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 08.03.2002. Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 11.03.2003. Deň zániku funkcie člena predstavenstva Ing. Marty Janečkovej - 27.02.2002.
  (od: 20.04.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  31.05.2023
Dátum výpisu:  01.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)