Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5210/S

Business name: 
ALL - TRANS s.r.o.
  (from: 10/17/2000)
Registered seat: 
Kláry Jarunkovej 14489/2
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/13/2009)
Identification number (IČO): 
36 028 401
  (from: 12/31/1997)
Date of entry: 
12/31/1997
  (from: 12/31/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1997)
Objects of the company: 
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 12/31/1997)
nákladná cestná doprava
  (from: 12/31/1997)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 12/31/1997)
sprostredkovateľská činnosť v doprave
  (from: 03/23/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/23/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/23/2001)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 06/12/2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/05/2009)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/05/2009)
prenájom nehnuteľností, s poskytnutím základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/05/2009)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 10/03/2013)
Partners: 
Ing. Danka Majerová
J.J. Kmeťa 494/73
Ľubietová 976 55
Slovak Republic
  (from: 04/07/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Danka Majerová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/07/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/31/1997)
Martin Kolík
J.J. Kmeťa 132/69
Ľubietová 976 55
From: 04/02/2003
  (from: 04/07/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/31/1997)
Procuration: 
Ing. Danka Majerová
J.J. Kmeťa 494/73
Ľubietová 976 55
From: 06/14/2017
  (from: 06/14/2017)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 06/14/2017)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/12/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11696
  (from: 12/31/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 26.1.1998.
  (from: 02/20/1998)
. Na valnom zhromaždení dňa 31.7.1998 bol schválený Dodatok č. 2, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v súlade s ust. zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/14/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.10.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.
  (from: 10/17/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.10.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 4.
  (from: 03/23/2001)
. Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 02.04.2003, bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a 12.06.2003, bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/03/2003)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person