Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  58/S

Obchodné meno: 
Roľnícke družstvo SNP Banská Bystrica „v likvidácii“
  (od: 23.12.2015)
Sídlo: 
Sládkovičova 96
Banská Bystrica 974 05
  (od: 01.01.1992)
IČO: 
00 189 201
  (od: 01.01.1992)
Deň zápisu: 
01.01.1992
  (od: 01.01.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.01.1992)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárstvo, vrátane predaja poľno- hospodárskych výrobkov
  (od: 16.08.1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 16.08.1993)
výroba betónovej zmesi
  (od: 16.08.1993)
výroba gumárenských produktov
  (od: 16.08.1993)
výroba kovových výrobkov
  (od: 16.08.1993)
výroba poľnohospodárskych strojov
  (od: 16.08.1993)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (od: 16.08.1993)
prenájom strojov, zariadení a motorových vozidiel
  (od: 16.08.1993)
prenájom hnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (od: 16.08.1993)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (od: 05.09.1994)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s potravinárskymi výrobkami
  (od: 05.09.1994)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (od: 06.06.1996)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.06.1996)
Ján Ostruzska - člen
Záhumnie 23
Banská Bystrica
  (od: 06.06.1996)
Ing. Zlatica Snopková - člen
Jabloňová 14
Banská Bystrica
  (od: 06.06.1996)
Ing. Ján Lučaj - podpredseda
II. čsl. par. brigády 12
Banská Bystrica
  (od: 15.05.1997)
Ing. Ján Šanta - predseda
Podhrádok 382
Predajná
  (od: 15.05.1997)
Ing. Jozef Daubner - člen
Illiašska cesta 66
Banská Bystrica
  (od: 15.05.1997)
Ing. Ivonna Vaneková - člen
Brezová 42
Banská Bystrica
  (od: 15.05.1997)
Ing. Ladislav Kubinec - člen
Tajovského 20
Badín
  (od: 15.05.1997)
Darina Čiamporová
Zámocká 2
Hronsek
  (od: 15.05.1997)
Mária Chmelíková
Radvanská 7
Banská Bystrica
  (od: 15.05.1997)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva. An sa pre právny úkon predstavesntva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu /v jeho neprítomnosti podpredsedu/ a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 06.06.1996)
Zapisované základné imanie: 
9 150 000 Sk
  (od: 16.08.1993)
Základný členský vklad: 
17 650 Sk
  (od: 16.08.1993)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 26.10.2012
  (od: 23.12.2015)
 Likvidátor:
Ema Murínová
Podháj 98
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 24.04.2014
  (od: 30.06.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Družstvo zastupuje a zaň podpisuje likvidátor samostatne.
  (od: 20.08.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené na zasadnutí konferencie dele- gátov, konanom dňa 13.12.1991, prijatím stanov v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve Stary spis: Dr 100.
  (od: 01.01.1992)
. Členská schôdza družstva schválila dňa 15.12.1992 zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (od: 16.08.1993)
. Uznesením výročnej členskej schôdze konanej dňa 25.3.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.09.1994)
. Členská schôdza, konaná dňa 25.3.1995 a 20.4.1995, schválila zmenu stanov družstva.
  (od: 28.06.1995)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 10.2.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.06.1996)
. Na členskej schôdzi, konanej dňa 10.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.05.1997)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 13. 1. 1998, č.k. 51-24K 222/97 bol na majetok družstva Roľnícke družstvo SNP Banská Bystrica, Sládkovičova 94, Banská Bystrica, IČO: 00 189 201, vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Juraja Kovala, advokáta, Komenského 3, Banská Bystrica.
  (od: 16.02.2000)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 15. 01. 2007 č.k.: 51-24 K 222/97-1773 bol JUDr. Juraj Koval, advokát, Komenského 3, Banská Bystrica zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a za nového správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ivan Bablena, nar. 28. 10. 1963, advokát, so sídlom kancelárie Banícka 33, Veľký Krtíš.
  (od: 04.06.2008)
Rozhodnutím Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 51-24K 222/97-3752 zo dňa 20. 09. 2012, právoplatné 26. 10. 2012, zrušil súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Roľnícke družstvo SNP Banská Bystrica, so sídlom Sládkovičova 96, 974 05 Banská Bystrica, IČO:00 189 201, po splnení rozvrhového uznesenia a zbavil JUDr. Ivana Bablenu funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 13.11.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  14.06.2021
Dátum výpisu:  17.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)