Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  3113/B

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
Group 4 Falck Slovensko, a.s.
  (od: 20.02.2004)
Group 4 Falck Slovensko, s.r.o.
  (od: 07.09.2000 do: 19.02.2004)
Seceurop Slovakia Security s.r.o.
  (od: 15.05.1998 do: 06.09.2000)
DSW SECURITY spol. s r.o.
  (od: 18.08.1993 do: 14.05.1998)
DSW SECURITY ČSFR spoločnosť s ručením ob- medzeným
  (od: 13.07.1992 do: 17.08.1993)
Sídlo: 
Višňová 16
Bratislava 831 01
  (od: 16.03.1995)
Junácka 6
Bratislava 831 01
  (od: 13.07.1992 do: 15.03.1995)
IČO: 
31 328 059
  (od: 13.07.1992)
Deň zápisu: 
13.07.1992
  (od: 13.07.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.02.2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 13.07.1992 do: 19.02.2004)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie strážnej služby (v rozsahu podľa § 3 písm. a) body 1-11 zákona č. 379/1997 Z. z.):
  (od: 20.02.2004)
a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  (od: 20.02.2004)
b) ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  (od: 20.02.2004)
c) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  (od: 20.02.2004)
d) ochrana majetku pri preprave
  (od: 20.02.2004)
e) ochrana prepravy majetku a osoby
  (od: 20.02.2004)
f) ochrana osoby
  (od: 20.02.2004)
g) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  (od: 20.02.2004)
h) prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
  (od: 20.02.2004)
i) vypracúvanie plánu ochrany
  (od: 20.02.2004)
j) poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v bodoch a) až i)
  (od: 20.02.2004)
k) odborná príprava osôb na činnosti uvedené v bodoch a) až j)
  (od: 20.02.2004)
cestná nákladná doprava
  (od: 20.02.2004)
spracovanie bankoviek a mincí (podľa § 17f zák. č. 566/1992 Zb. v platnom znení)
  (od: 20.02.2004)
projektovanie a zriaďovanie podplašných zariadení /s výnimkou pripojenia na JTS/
  (od: 13.07.1992 do: 23.08.1998)
zabezpečovanie stráženia majetku a osôb
  (od: 13.07.1992 do: 23.08.1998)
Podmienky prevádzkovanie živnosti v bodoch predchádzajúcich. Spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 zák.č. 455/91 Zb.
  (od: 13.07.1992 do: 23.08.1998)
sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností a tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
  (od: 13.07.1992 do: 14.05.1998)
poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku/
  (od: 13.07.1992 do: 23.08.1998)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zabezpečovacích systémov
  (od: 13.07.1992 do: 23.08.1998)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 16.03.1995 do: 23.08.1998)
technik požiarnej ochrany
  (od: 16.03.1995 do: 23.08.1998)
služby súkromných detektívov
  (od: 16.03.1995 do: 14.05.1998)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (od: 16.03.1995 do: 23.08.1998)
transport peňazí a cenností
  (od: 28.10.1996 do: 23.08.1998)
prevádzkovanie strážnej služby (v rozsahu podľa § 3 písm. a) body 1-11 zákona č. 379/1997 Z.z.):
  (od: 24.08.1998 do: 19.02.2004)
a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  (od: 24.08.1998 do: 19.02.2004)
b) ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  (od: 24.08.1998 do: 19.02.2004)
c) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  (od: 24.08.1998 do: 19.02.2004)
d) ochrana majetku pri preprave
  (od: 24.08.1998 do: 19.02.2004)
e) ochrana prepravy majetku a osoby
  (od: 24.08.1998 do: 19.02.2004)
f) ochrana osoby
  (od: 24.08.1998 do: 19.02.2004)
g) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  (od: 24.08.1998 do: 19.02.2004)
h) prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
  (od: 24.08.1998 do: 19.02.2004)
i) vypracúvanie plánu ochrany
  (od: 24.08.1998 do: 19.02.2004)
j) poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v bodoch a) až i)
  (od: 24.08.1998 do: 19.02.2004)
k) odborná príprava osôb na činnosti uvedené v bodoch a) až j)
  (od: 24.08.1998 do: 19.02.2004)
cestná nákladná doprava
  (od: 20.08.2001 do: 19.02.2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 23.08.2001 do: 19.02.2004)
poradenská činnosť v oblasti poskytovania technických služieb na ochranu osôb a majetku
  (od: 23.08.2001 do: 19.02.2004)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 23.08.2001 do: 19.02.2004)
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (od: 23.08.2001 do: 19.02.2004)
Spoločníci: 
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Treubstraat 19-23
EH Rijswijk ZH 2288
Holandské kráľovstvo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2001 do: 19.02.2004)
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Prinsevinkenpark 2
2585 HJ ´S-Gravenhage
Holandské kráľovstvo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2001 do: 19.08.2001)
Nederlandse Veiligheidsdienst International BV
Treubstraat 19-23
EH Rijswijk ZH 2288
Holandské kráľovstvo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.1998 do: 18.04.2001)
Nederlandse Veiligheidsdienst International BV
Badhiusweg 177
2597 Jp Den Haag
Holandsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.03.1997 do: 22.01.1998)
Nederlandse Veiligheidsdienst International BV
Badhiusweg 177
2597 Jp Den Haag
Holandsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.1996 do: 13.03.1997)
Nederlandse Veiligheidsdienst International BV
Badhiusweg 177
2597 Jp Den Haag
Holandsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1996 do: 27.10.1996)
DSW SECURITY GmbH Co. Holding KG
Wilhelm-Raabe-Strasse 14
4000 Dusseldorf 30
SRN
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1993 do: 30.09.1996)
Nederlandse Veiligheidsdienst International BV
Badhiusweg 177
2597 Jp Den Haag
Holandsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1993 do: 30.09.1996)
DSW SECURITY GmbH Co. Holding KG
Wilhelm-Raabe-Strasse 14
4000 Dusseldorf 30
SRN
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.1992 do: 17.08.1993)
Nederlandse Veiligheidsdienst International BV
Badhiusweg 177
2597 Jp Den Haag
Holandsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.1992 do: 17.08.1993)
Dipl. Ing. Peter Čizmazia
Pri starej prachárni 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.1992 do: 17.08.1993)
Výška vkladu každého spoločníka: 
DSW SECURITY GmbH Co. Holding KG
Vklad: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 120 000 Sk
  (od: 13.07.1992 do: 17.08.1993)
Nederlandse Veiligheidsdienst International BV
Vklad: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 120 000 Sk
  (od: 13.07.1992 do: 17.08.1993)
Dipl. Ing. Peter Čizmazia
Vklad: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 60 000 Sk
  (od: 13.07.1992 do: 17.08.1993)
DSW SECURITY GmbH Co. Holding KG
Vklad: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 150 000 Sk
  (od: 18.08.1993 do: 30.09.1996)
Nederlandse Veiligheidsdienst International BV
Vklad: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 150 000 Sk
  (od: 18.08.1993 do: 30.09.1996)
Nederlandse Veiligheidsdienst International BV
Vklad: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 300 000 Sk
  (od: 01.10.1996 do: 27.10.1996)
Nederlandse Veiligheidsdienst International BV
Vklad: 2 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 300 000 Sk
  (od: 28.10.1996 do: 13.03.1997)
Nederlandse Veiligheidsdienst International BV
Vklad: 2 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 2 500 000 Sk
  (od: 14.03.1997 do: 22.01.1998)
Nederlandse Veiligheidsdienst International BV
Vklad: 22 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 000 Sk
  (od: 23.01.1998 do: 18.04.2001)
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Vklad: 22 000 000 Sk Splatené: 22 000 000 Sk
  (od: 19.04.2001 do: 19.08.2001)
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Vklad: 25 050 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 050 000 Sk
  (od: 20.08.2001 do: 19.02.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.02.2004)
konatelia
  (od: 07.09.2000 do: 11.09.2000)
konatelia
  (od: 29.05.2000 do: 06.09.2000)
konatelia
  (od: 12.04.1999 do: 28.05.2000)
konatelia
  (od: 15.05.1998 do: 11.04.1999)
konateľ
  (od: 13.07.1992 do: 14.05.1998)
Ing. Vladimír Lenoch - predseda predstavenstva
Rajecká 6
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2004)
Dušan Juračka
Markova 3
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2004)
Ing. Andrea Mojžíšová
Gallayova 45
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2004)
Dipl. Ing. Peter Čizmazia
Pri starej prachárni 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.1992 do: 17.08.1993)
Dipl. Ing. Vladimír Lenoch
Rajecká 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1993 do: 14.05.1998)
Ing. Vladimír Lenoch
Rajecká 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 09.01.2003)
Ing. Vladimír Lenoch
Rajecká 6
Bratislava
Vznik funkcie: 05.04.1993
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2003 do: 19.02.2004)
Juraj Nádaši
Čajkovského 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 06.09.2000)
Franciscus Anthonius van Mil
De Pirken 2
3831 PH, Leusden
Holandsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Poľnohospodárska 94
Bratislava
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.1999 do: 28.05.2000)
Konanie menom spoločnosti: 
Za Spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom predseda predstavenstva (generálny riaditeľ) koná a podpisuje za Spoločnosť vo všetkých veciach samostatne a ostatní členovia predstavenstva konajú a podpisujú za Spoločnosť vždy dvaja spoločne.
  (od: 20.02.2004)
Ing. Vladimír Lenoch je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
  (od: 10.01.2003 do: 19.02.2004)
Ing. Vladimír Lenoch je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
  (od: 07.09.2000 do: 11.09.2000)
Ing. Vladimír Lenoch je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Juraj Nádaši je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy spoločne s Ing. Vladimírom Lenochom.
  (od: 29.05.2000 do: 06.09.2000)
Ing. Vladimír Lenoch je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Juraj Nádaši je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy spoločne s Ing. Vladimírom Lenochom. F.A. van Mil je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
  (od: 12.04.1999 do: 28.05.2000)
Ing. Vladimír Lenoch je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Juraj Nádaši je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy spoločne s Ing. Vladimírom Lenochom.
  (od: 15.05.1998 do: 11.04.1999)
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (od: 13.07.1992 do: 14.05.1998)
Základné imanie: 
25 050 000 Sk Rozsah splatenia: 25 050 000 Sk
  (od: 10.01.2003 do: 19.02.2004)
25 050 000 Sk
  (od: 20.08.2001 do: 09.01.2003)
22 000 000 Sk
  (od: 23.01.1998 do: 19.08.2001)
2 500 000 Sk
  (od: 28.10.1996 do: 22.01.1998)
300 000 Sk
  (od: 13.07.1992 do: 27.10.1996)
Dozorná rada: 
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2004)
PhDr. Michal Fábera
K Haltýři 26
Praha 8 181 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2004)
Ing. Ivo Krpelan
Polní 10/786
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.6.1992 podľa ust. § 24, § 57, § 105 a nasl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.6.1993. Stary spis: S.r.o. 6338
  (od: 18.08.1993)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 15.11.1994. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.1994. Stary spis: S.r.o. 6338
  (od: 16.03.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.8.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.8.1996. Stary spis: S.r.o. 6338
  (od: 01.10.1996)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 8.10.1996, dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.10.1996. Stary spis: S.r.o. 6338
  (od: 28.10.1996)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.7.1997, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.7.1997. Stary spis: S.r.o. 6338
  (od: 23.01.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.1998. Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 131/98, Nz 129/98 zo dňa 29.4.1998 a dodatok č. 7 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 150/98, Nz 148/98 ktorými spoločnosť prispôsobila spoločenskú zmluvu ust. Zák.č. 11/1998 Zb. Zmena obchodného mena z pôvodného DSW SECURITY spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 6338
  (od: 15.05.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.1998.
  (od: 24.08.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.11.1998. Notárska zápisnica N 461/98, Nz 459/98 zo dňa 25.11.1998.
  (od: 12.04.1999)
Odstúpenie konateľa z funkcie doručené spoločnosti dňa 29.2.2000.
  (od: 29.05.2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.8.2000. Notárska zápisnica N 244/00, Nz 244/00 zo dňa 17.8.2000. Zmena obchodného mena z pôvodného Seceurop Slovakia Security s.r.o. na nové Group 4 Falck Slovensko, s.r.o.
  (od: 07.09.2000)
Notárska zápisnica č. N 98/2001, Nz 78/2001 zo dňa 26.2.2001.
  (od: 19.04.2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 27.6.2001, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou Group 4 Falck Technik, s.r.o. uzavretím zmluvy o zlúčení zo dňa 27.6.2001, na základe ktorej sa spoločnosť zlúči so spoločnosťou Group 4 Falck Technik, s.r.o., Višňová 16, Bratislava, IČO: 35 748 745 v zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Obchodná spoločnosť preberá všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti Group 4 Falck Technik, s.r.o., Višňová 16, Bratislava, IČO: 35 748 745. Zmena spoločenskej zmluvy v znení dodatku č. 10 k spoločenskej zmluve osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 356/2001 spísanej dňa 28.6.2001.
  (od: 20.08.2001)
Zmena zakladateľskej listiny odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.2002. Zmena a úplné nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 13.11.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 835/2002 spísanej notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (od: 10.01.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy na akciovú spoločnosť. Funkcia Ing. V. Lenocha sa končí dňom 20.02.2004.
  (od: 20.02.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022
Dátum výpisu:  17.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)