Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2863/L

Business name: 
KV plus, s.r.o.
  (from: 04/30/1999 until: 08/11/2010)
J.K.R. spol. s r.o.
  (from: 01/20/1999 until: 04/29/1999)
J.K.R.5., spol. s r.o.
  (from: 09/08/1995 until: 01/19/1999)
Registered seat: 
481
Klin 029 41
  (from: 04/30/1999 until: 08/11/2010)
Hlavná 325
Rabča 026 01
  (from: 01/20/1999 until: 04/29/1999)
270
Rabča 026 01
  (from: 09/08/1995 until: 01/19/1999)
Identification number (IČO): 
31 636 004
  (from: 09/08/1995)
Date of entry: 
09/08/1995
  (from: 09/08/1995)
Person dissolved from: 
19. 6. 2010
  (from: 08/12/2010)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.
  (from: 08/12/2010)
Date of deletion: 
08/12/2010
  (from: 08/12/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/12/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/08/1995)
Objects of the company: 
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu / okrem motorových vozidiel / v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich
  (from: 09/08/1995 until: 08/11/2010)
maloobchod / okrem motorových vozidiel / v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich
  (from: 09/08/1995 until: 08/11/2010)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 09/08/1995 until: 08/11/2010)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb / vrátane vybavenia sídliskových celkov /
  (from: 09/08/1995 until: 08/11/2010)
Partners: 
Ing. František Cubínek
285
Rabča
Slovak Republic
  (from: 01/20/1999 until: 04/29/1999)
Ing. František Cubínek
285
Rabča
Slovak Republic
  (from: 05/26/1997 until: 01/19/1999)
Ing. František Cubínek
285
Rabča
Slovak Republic
  (from: 09/08/1995 until: 05/25/1997)
Vladimír Svetlošák
496
Klin
Slovak Republic
  (from: 05/26/1997 until: 01/19/1999)
Vladimír Svetlošák
496
Klin
Slovak Republic
  (from: 09/08/1995 until: 05/25/1997)
Jozef Verček
2
Oravská Jasenica
Slovak Republic
  (from: 01/20/1999 until: 04/29/1999)
Ing. Karol Lipjak
481
Klin
Slovak Republic
  (from: 04/30/1999 until: 08/11/2010)
Ing. Vladimír Piták
422
Rabča
Slovak Republic
  (from: 04/30/1999 until: 08/11/2010)
Contribution of each member: 
Ing. František Cubínek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/08/1995 until: 05/25/1997)
Vladimír Svetlošák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/08/1995 until: 05/25/1997)
Ing. František Cubínek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/26/1997 until: 01/19/1999)
Vladimír Svetlošák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/26/1997 until: 01/19/1999)
Ing. František Cubínek
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/20/1999 until: 04/29/1999)
Jozef Verček
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/20/1999 until: 04/29/1999)
Ing. Karol Lipjak
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 04/30/1999 until: 08/11/2010)
Ing. Vladimír Piták
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 04/30/1999 until: 08/11/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/08/1995 until: 08/11/2010)
Ing. František Cubínek
285
Rabča
  (from: 09/08/1995 until: 04/29/1999)
Vladimír Svetlošák
496
Klin
  (from: 09/08/1995 until: 01/19/1999)
Jozef Verček
2
Oravská Jasenica
  (from: 01/20/1999 until: 04/29/1999)
Ing. Vladimír Piták
422
Rabča
  (from: 04/30/1999 until: 08/11/2010)
Ing. Karol Lipjak
481
Klin
  (from: 04/30/1999 until: 08/11/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/08/1995 until: 08/11/2010)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/20/1999 until: 08/11/2010)
100 000 Sk
  (from: 09/08/1995 until: 01/19/1999)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 3K 6/2010-51 zo dňa 27.05.2010, ktorým bolo konkurzné konanie dlžníka KV plus, s.r.o. zastavené pre nedostatok majetku, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom KV plus, s.r.o., so sídlom Klin 481, 029 41 , IČO: 31 636 004 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 12.08.2010 VYMAZÁVA.
  (from: 08/12/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou, zo dňa 10.08.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/95 Zb. Stary spis: S.r.o. 7873
  (from: 09/08/1995 until: 08/11/2010)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.7. 1998 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/20/1999 until: 08/11/2010)
Na valnom zhromaždení dńa 5.2.1999 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/30/1999 until: 08/11/2010)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person