Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  40276/S

Business name: 
Stavebný sociálny podnik s. r. o.
  (from: 12/16/2020)
Registered seat: 
Banská Belá 501
Banská Belá 966 15
  (from: 12/16/2020)
Identification number (IČO): 
53 495 373
  (from: 12/16/2020)
Date of entry: 
12/16/2020
  (from: 12/16/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/16/2020)
Objects of the company: 
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/16/2020)
Skladovanie
  (from: 12/16/2020)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/16/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 12/16/2020)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/16/2020)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 12/16/2020)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/16/2020)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 12/16/2020)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 12/16/2020)
Ubytovacie služby s poskytovaním predaja nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok a návštevníkom prevádzky
  (from: 12/16/2020)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 12/16/2020)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 12/16/2020)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 12/16/2020)
Textilná výroba
  (from: 12/16/2020)
Odevná výroba
  (from: 12/16/2020)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 12/16/2020)
Vedenie účtovníctva
  (from: 12/16/2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/16/2020)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 12/16/2020)
Kuriérske služby
  (from: 12/16/2020)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
  (from: 12/22/2021)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 06/07/2023)
Činnosti uvedené v § 2 písm. b), c), d), e), f), g), h) a § 3 písm. a) Zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov: • otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, • zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, • úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, • zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie, • osobitné zásahy do zemskej kôry • likvidácia starých banských diel • sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave. • dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov.
  (from: 09/20/2023)
Partners: 
Lukáš Mlynárik
Križovatka 914/11
Banská Štiavnica 969 01
Slovak Republic
  (from: 12/24/2022)
Contribution of each member: 
Lukáš Mlynárik
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/16/2020)
Lukáš Mlynárik
Križovatka 914/11
Banská Štiavnica 969 01
From: 11/28/2022
  (from: 12/24/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu.
  (from: 12/16/2020)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/16/2020)
Other legal facts: 
registrovaný sociálny podnik
  (from: 09/30/2021)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person