Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  3171/B

Obchodné meno: 
ISPA, spol. s r.o.
  (od: 21.07.1992)
Sídlo: 
Kopčianska 92
Bratislava 851 01
  (od: 27.05.2005)
Mlynské Nivy 37
Bratislava 821 09
  (od: 23.07.1993 do: 26.05.2005)
Mlynská Dolina 49
Bratislava 811 02
  (od: 21.07.1992 do: 22.07.1993)
IČO: 
31 328 717
  (od: 21.07.1992)
Deň zápisu: 
21.07.1992
  (od: 21.07.1992)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 21.07.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia je možné obchodovať len po jej získaní)
  (od: 25.03.2004)
reklamná a propagačná činnosť, marketing, manažment
  (od: 25.03.2004)
špedičná činnosť
  (od: 25.03.2004)
organizácia veľtrhov a výstav
  (od: 25.03.2004)
polygrafická činnosť
  (od: 25.03.2004)
inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 25.03.2004)
prieskum trhu
  (od: 25.03.2004)
poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 25.03.2004)
sprodstredkovateľská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 25.03.2004)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (od: 25.03.2004)
účtovné poradenstvo
  (od: 25.03.2004)
vedenie účtovníctva
  (od: 25.03.2004)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 25.03.2004)
prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 25.03.2004)
prenájom budov, stavieb a kancelárskych priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 25.03.2004)
kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia je možné obchodovať len po jej získaní)
  (od: 21.07.1992 do: 24.03.2004)
reklamná a propagačná činnosť, marketing, management
  (od: 21.07.1992 do: 24.03.2004)
špedičná činnosť
  (od: 21.07.1992 do: 24.03.2004)
organizácia veľtrhov a výstav
  (od: 21.07.1992 do: 24.03.2004)
polygrafická činnosť
  (od: 21.07.1992 do: 24.03.2004)
Spoločníci: 
ATSBG Holding GmbH
Litfaßstraße 6
Viedeň 1030
Rakúska republika
Iné identifikačné číslo: FN595355y
  (od: 06.06.2023)
Gewista-Werbegesellschaft m.b.H.
Litfassstrasse 6
Viedeň 1030
Rakúska republika
Iné identifikačné číslo: FN 69991d.
  (od: 08.10.2021 do: 05.06.2023)
Gewista-Werbegesellschaft m.b.H.
Litfassstrasse 6
Viedeň 1030
Rakúsko
  (od: 18.06.2001 do: 07.10.2021)
Johan Zizka
Eichbergstrasse 41
Hinterbrühl
Rakúsko
  (od: 25.10.2000 do: 17.06.2001)
Johan Zizka
Eichbergstrasse 41
Hinterbrühl
Rakúsko
  (od: 22.06.1993 do: 24.10.2000)
Johan Zizka
Eichbergstrasse 41
Hinterbrühl
Rakúsko
  (od: 21.07.1992 do: 21.06.1993)
Výška vkladu každého spoločníka: 
ATSBG Holding GmbH
Vklad: 195 513 EUR Splatené: 195 513 EUR
  (od: 06.06.2023)
Johan Zizka
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 21.07.1992 do: 21.06.1993)
Johan Zizka
Vklad: 1 190 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 190 000 Sk
  (od: 22.06.1993 do: 24.10.2000)
Johan Zizka
Vklad: 5 890 000 Sk Splatené: 5 890 000 Sk
  (od: 25.10.2000 do: 17.06.2001)
Gewista-Werbegesellschaft m.b.H.
Vklad: 5 890 000 Sk Splatené: 5 890 000 Sk
  (od: 18.06.2001 do: 24.08.2010)
Gewista-Werbegesellschaft m.b.H.
  (od: 25.08.2010 do: 07.10.2021)
Gewista-Werbegesellschaft m.b.H.
Vklad: 195 513 EUR Splatené: 195 513 EUR
  (od: 08.10.2021 do: 05.06.2023)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 25.03.2004)
konatelia
  (od: 20.10.1998 do: 24.03.2004)
konatelia
  (od: 18.11.1994 do: 19.10.1998)
konateľ
  (od: 21.07.1992 do: 17.11.1994)
Ing. Miloš Karpáti
Mierová 378/48B
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.04.2020
  (od: 01.04.2020)
Tilo Starke
Thomas - Klestil-Platz 13
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.04.2017
  (od: 11.06.2024)
Ing. Marian Patoprstý
Sputnikova 39
Bratislava
  (od: 21.07.1992 do: 20.01.2003)
Ing. Marián Patoprstý
Sputnikova 39
Bratislava
Vznik funkcie: 21.07.1992
  (od: 21.01.2003 do: 24.03.2004)
Marián Patoprstý
Sputniková 39
Bratislava
Vznik funkcie: 21.07.1992
  (od: 25.03.2004 do: 31.03.2020)
Marián Patoprstý
Sputniková 39
Bratislava
Vznik funkcie: 21.07.1992 Skončenie funkcie: 01.04.2020
  (od: 01.04.2020 do: 31.03.2020)
Tilo Starke
Johannesgasse 2/41
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.04.2017
  (od: 25.05.2017 do: 07.10.2021)
Tilo Starke
Johannesgasse 2/41
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.04.2017
  (od: 08.10.2021 do: 10.06.2024)
Johan Zizka
Eischbergstrasse 41
Hinterbrühl
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Zálužická 13
Bratislava
  (od: 18.11.1994 do: 20.01.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konateľ koná a podpisuje samostatne.
  (od: 01.04.2020)
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 25.05.2017 do: 31.03.2020)
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Prokurista je oprávnený konať samostatne v záväzkových veciach do výšky Sk 1 500 000,-, slovom jeden milión päťstotisíc slovenských korún, nad túto sumu len spoločne s konateľom. Prokurista nie je oprávnený scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
  (od: 25.03.2004 do: 24.05.2017)
Spoločnosť zastupujú konatelia, každý samostatne. Prokurista koná samostatne v záväzkových veciach do výšky 1 500 000 Sk, slovom jeden milión päťstotisíc slovenských korún, nad túto sumu je oprávnený konať vždy len spoločne s konateľom. Prokurista nie je oprávnený scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
  (od: 20.10.1998 do: 24.03.2004)
Spoločnosť zastupujú konatelia každý samos- tatne. Prokurista v záväzkových veciach do výšky 150 000 Sk, slovom jednostopäťdesiattisíc slovenských korún, nad túto sumu je oprávnený konať spoločne s konateľom. Ďalej prokurista nie je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (od: 18.11.1994 do: 19.10.1998)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (od: 21.07.1992 do: 17.11.1994)
Prokúra: 
Ing. Miloš Karpáti
Súmračná 20
Bratislava
  (od: 05.05.1993 do: 19.10.1998)
Ing. Miloš Karpáti
Mierová 26
Bratislava 821 05
  (od: 20.10.1998 do: 01.12.2016)
Ing. Miloš Karpáti
Mierová 387/48B
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 20.10.1998
  (od: 02.12.2016 do: 24.05.2017)
Ing. Miloš Karpáti
Mierová 387/48B
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 20.10.1998 Skončenie funkcie: 25.04.2017
  (od: 25.05.2017 do: 24.05.2017)
Prokurista je oprávnený konať samostatne v záväzkových veciach do výšky 50 000,- EUR(slovom päťdesiattisíc eur), nad túto sumu len spoločne s konateľom. Prokurista nie je oprávnený scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
  (od: 01.01.2016 do: 24.05.2017)
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne v záväzkových veciach do výšky 150.000,--Kčs slovom: Jednostopäťdesiattisíc korún čs. a nad túto sumu spoločne s konateľom.
  (od: 05.05.1993 do: 17.11.1994)
Výška základného imania: 
195 513 EUR Rozsah splatenia: 195 513 EUR
  (od: 25.08.2010)
5 890 000 Sk
  (od: 25.10.2000 do: 24.08.2010)
1 190 000 Sk
  (od: 22.06.1993 do: 24.10.2000)
100 000 Sk
  (od: 21.07.1992 do: 21.06.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím zakladateľa bolo zvýšené základné imanie nepeňažným vkladom overeným znaleckým posudkom z 1. 8. 1992. Stary spis: S.r.o. 6454
  (od: 22.06.1993)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 29. 4. 1993. Stary spis: S.r.o. 6454
  (od: 23.07.1993)
Dodatok k zakladateľskej listine N 344/94, Nz 340/94 zo dňa 18. 10. 1994. Stary spis: S.r.o. 6454
  (od: 18.11.1994)
Zmena zakladateľskej listniny vo forme notárskej zápisnice N 453/98, Nz 451/98 zo dňa 18.8.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (od: 20.10.1998)
Notárska zápisnica N 181/00, Nz 181/00 zo dňa 22.5.2000 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania.
  (od: 25.10.2000)
Notárska zápisnica č. N 129/01, Nz 121/01 zo dňa 15.5.2001. Notárska zápisnica č. N 130/01, Nz 122/01 zo dňa 15.5.2001.
  (od: 18.06.2001)
Zánik funkcie konateľa Johan Zizka dňa 18.05.2001. Uznesenie spoločníka zo dňa 15.5.2001.
  (od: 21.01.2003)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 2153/2015, Nz 51757/2015, NCRIs 52704/2015 zo dňa 08.12. 2015.
  (od: 01.01.2016)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
EUROPLAKAT-INTERWERB, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 00 643 939
Kopčianska 92
Bratislava 851 01
  (od: 01.01.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  15.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR