Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5393/S

Business name: 
AGRIPEĽ, s.r.o.
  (from: 03/10/1998)
Registered seat: 
Hlavná 282
Balog nad Ipľom 991 11
  (from: 03/10/1998)
Identification number (IČO): 
36 030 261
  (from: 03/10/1998)
Date of entry: 
03/10/1998
  (from: 03/10/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/10/1998)
Objects of the company: 
poľnohosppodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/10/1998)
veľkoobchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľných živností
  (from: 03/10/1998)
maloobchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľných živností
  (from: 03/10/1998)
sprostredkovanie obchodu a služeib
  (from: 03/10/1998)
prenájom strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 03/10/1998)
prevádzkovanie veľkoplošných závlah
  (from: 03/10/1998)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 01/16/2003)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/10/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/10/1998)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/10/1998)
činnosť ekonomických a organizačných porad- cov
  (from: 03/10/1998 until: 01/15/2003)
Partners: 
GAMOTA TRADING, s.r.o. IČO: 34 097 112
Mederčská 81
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 12/07/2022)
JUDr. Antal Zsigo
Súmračná 3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Slovak Republic
  (from: 12/07/2022)
Zsolt Bodonyi
8
Veľká Ves nad Ipľom 991 10
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022 until: 07/25/2022)
Zsolt Bodonyi
8
Veľká Ves nad Ipľom 991 10
Slovak Republic
  (from: 03/06/2014 until: 05/18/2022)
Ing. Ján Bodonyi
163
Veľká Ves nad Ipľom
Slovak Republic
  (from: 01/16/2003 until: 03/05/2014)
Ján Mráz
Adyho 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 03/10/1998 until: 02/07/1999)
Ing. Viliam Mydlár
131
Kosihy nad Ipľom
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022 until: 07/25/2022)
Ing. Viliam Mydlár
131
Kosihy nad Ipľom
Slovak Republic
  (from: 01/16/2003 until: 05/18/2022)
Ladislav Nagy
176
Dolinka
Slovak Republic
  (from: 01/16/2003 until: 07/25/2022)
Ing. Alexander Szecsei
Športová 283
Balog nad Ipľom
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022 until: 07/25/2022)
Ing. Alexander Szecsei
Športová 283
Balog nad Ipľom
Slovak Republic
  (from: 01/16/2003 until: 05/18/2022)
Ing. Alexander Szecsei
Športová 283
Balog nad Ipľom
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 01/15/2003)
Ing. Alexander Szecsei
Športová 283
Balog nad Ipľom
Slovak Republic
  (from: 03/10/1998 until: 02/07/1999)
Ing. László Tandel
70
Veľká Čalomija
Slovak Republic
  (from: 03/06/2014 until: 07/25/2022)
Ing. Ladislav Tandel
70
Veľká Čalomija
Slovak Republic
  (from: 01/16/2003 until: 03/05/2014)
GMT trade s.r.o. IČO: 53 673 450
Mederčská 81
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 07/26/2022 until: 12/06/2022)
Contribution of each member: 
GAMOTA TRADING, s.r.o.
Amount of investment: 8 500 EUR Paid up: 8 500 EUR
  (from: 12/07/2022)
JUDr. Antal Zsigo
Amount of investment: 1 500 EUR Paid up: 1 500 EUR
  (from: 12/07/2022)
Ing. Alexander Szecsei
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/10/1998 until: 02/07/1999)
Ján Mráz
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/10/1998 until: 02/07/1999)
Ing. Alexander Szecsei
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 01/15/2003)
Ing. Alexander Szecsei
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/16/2003 until: 02/09/2009)
Ing. Ladislav Tandel
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/16/2003 until: 02/09/2009)
Ing. Ján Bodonyi
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/16/2003 until: 02/09/2009)
Ing. Viliam Mydlár
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/16/2003 until: 02/09/2009)
Ladislav Nagy
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/16/2003 until: 02/09/2009)
Ing. Alexander Szecsei
Amount of investment: 2 655,51351 EUR Paid up: 2 655,51351 EUR
  (from: 02/10/2009 until: 03/05/2014)
Ing. Ladislav Tandel
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 02/10/2009 until: 03/05/2014)
Ing. Ján Bodonyi
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 02/10/2009 until: 03/05/2014)
Ing. Viliam Mydlár
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 02/10/2009 until: 03/05/2014)
Ladislav Nagy
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 02/10/2009 until: 03/05/2014)
Ing. Alexander Szecsei
  (from: 03/06/2014 until: 05/18/2022)
Ing. Alexander Szecsei
Amount of investment: 4 000 EUR Paid up: 4 000 EUR
  (from: 05/19/2022 until: 07/25/2022)
Ing. László Tandel
Amount of investment: 2 000 EUR Paid up: 2 000 EUR
  (from: 03/06/2014 until: 07/25/2022)
Ing. Viliam Mydlár
  (from: 03/06/2014 until: 05/18/2022)
Ing. Viliam Mydlár
Amount of investment: 1 000 EUR Paid up: 1 000 EUR
  (from: 05/19/2022 until: 07/25/2022)
Ladislav Nagy
Amount of investment: 1 000 EUR Paid up: 1 000 EUR
  (from: 03/06/2014 until: 07/25/2022)
Zsolt Bodonyi
  (from: 03/06/2014 until: 05/18/2022)
Zsolt Bodonyi
Amount of investment: 2 000 EUR Paid up: 2 000 EUR
  (from: 05/19/2022 until: 07/25/2022)
GMT trade s.r.o.
Amount of investment: 10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 07/26/2022 until: 12/06/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/10/1998)
Ing. Alexander Szecsei
Športová 283
Balog nad Ipľom
From: 03/10/1998
  (from: 05/19/2022)
Ing. László Tandel
70
Veľká Čalomija
From: 12/09/2002
  (from: 05/19/2022)
JUDr. Antal Zsigo
Súmračná 3257/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 11/23/2022
  (from: 12/07/2022)
Ing. Anton Zsigo
Vék, Gamota 2192/1
Hurbanovo 947 01
From: 11/23/2022
  (from: 12/07/2022)
Ján Mráz
Adyho 8
Lučenec
  (from: 03/10/1998 until: 02/07/1999)
Ing. Alexander Szecsei
Športová 283
Balog nad Ipľom
  (from: 03/10/1998 until: 01/15/2003)
Ing. Alexander Szecsei
Športová 283
Balog nad Ipľom
From: 03/10/1998
  (from: 01/16/2003 until: 05/18/2022)
Ing. Ladislav Tandel
70
Veľká Čalomija
From: 12/09/2002
  (from: 01/16/2003 until: 03/05/2014)
Ing. László Tandel
70
Veľká Čalomija
From: 12/09/2002
  (from: 03/06/2014 until: 05/18/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/10/1998)
Capital: 
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 03/06/2014)
6 638,783778 EUR Paid up: 6 638,783778 EUR
  (from: 02/10/2009 until: 03/05/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/16/2003 until: 02/09/2009)
200 000 Sk
  (from: 03/10/1998 until: 01/15/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.2.1998 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11879.
  (from: 03/10/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.1.1999 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/08/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 09.12.2002, bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 01/16/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/07/2022)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
GMT trade s.r.o.
Mederčská 81
Komárno 945 01
  (from: 12/07/2022)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person