Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3199/B

Business name: 
BAZ - Lisovňa, spol. s r.o.
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
Registered seat: 
Jána Jonáša 1
Bratislava 843 01
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
Identification number (IČO): 
31 329 021
  (from: 07/24/1992)
Date of entry: 
07/24/1992
  (from: 07/24/1992)
Person dissolved from: 
29. 3. 1993
  (from: 03/29/1993)
Date of deletion: 
03/29/1993
  (from: 03/29/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie uplynutím doby
  (from: 03/29/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/24/1992)
Objects of the company: 
výroba a predaj výliskov
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
podzostavy z výliskov
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
výroba náradia a kooperácia
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
obchodná činnosť v uvedenom predmete činnosti v tuzemsku a zahraničí
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
Partners: 
BAZ Bratislava, a.s.
Mlynské Nivy 51
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
Contribution of each member: 
BAZ Bratislava, a.s.
Amount of investment: 82 396 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 82 396 000 Sk
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
Ing. Pavol Baštek
Gessyová 16
Bratislava
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
Viliam Liedl
H. Meličkovej 17
Bratislava
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
Acting in the name of the company: 
Každý jednateľ zastupuje spoločnosť samostatne.
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
Capital: 
82 396 000 Sk
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
Other legal facts: 
V zmysle schváleného privatizačného projektu a uznesenia vlády SR z 16.6.1992 č. 617, uzatvorila a.s. BAZ Bratislava dňa 30.9.1992 Zmluvu o prevode obchodných podielov s FNM SR Fond národného majetku SR realizoval priamy predaj majetku podľa uznesenia vlády SR ku dňu 30.9.1992 na základe článku VIII. bod 1a zakladateľskej listiny a v súlade s § 68 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. s.r.o. BAZ Lisovňa bola zrušená bez likvidácie privatizovaním majetkového vkladu, t.j. uplynutím doby, na korú bola založená. V y m a z u j e s a : BAZ Lisovňa s.r.o. sa vymazáva z obchodného registra. Stary spis: S.r.o. 6512
  (from: 03/29/1993)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice napísanej na Štátnom notárstve Bratislava 2 dňa 11. 5. 1992 č.k. N 247/92, Nz 224/92 podľa ust. § 105 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. /Obchodný zákonník/. Stary spis: S.r.o. 6512
  (from: 07/24/1992 until: 03/28/1993)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person