Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10483/L

Business name: 
PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s.
  (from: 05/17/2005)
Registered seat: 
Uhoľná 1
Žilina 010 01
  (from: 05/17/2005)
Identification number (IČO): 
36 430 641
  (from: 05/17/2005)
Date of entry: 
05/17/2005
  (from: 05/17/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/17/2005)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/17/2005)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/17/2005)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 05/17/2005)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 05/17/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/17/2005)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/17/2005)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 05/17/2005)
marketingová činnosť
  (from: 05/17/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/17/2005)
vydavateľské činnosti
  (from: 05/17/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/17/2005)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 05/17/2005)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 05/17/2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 08/05/2006)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 08/05/2006)
prevádzka športových zariadení
  (from: 08/05/2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 08/05/2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 08/05/2006)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 08/05/2006)
fotografické služby
  (from: 08/05/2006)
manikúra a modelácia nechtov
  (from: 08/05/2006)
predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)
  (from: 08/05/2006)
poskytovanie dátových služieb- internetová čitáreň
  (from: 08/05/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/17/2005)
Ing. Jozef Mihalik - predseda
Do Stošky 590/37
Žilina - Bánova
From: 05/17/2005
  (from: 05/17/2005)
Jozef Michalek - podpredseda
Mikuláša Nigriniho 1469/13
Žilina
From: 05/17/2005
  (from: 05/17/2005)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/17/2005)
Capital: 
265 600 EUR Paid up: 265 600 EUR
  (from: 06/02/2009)
8 000 000 Sk Paid up: 8 000 000 Sk
  (from: 05/17/2005 until: 06/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 80
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Ak má dôjsť k prevodu akcií na meno, majú akcionári právo na prednostné nadobudnutie týchto akcií, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania a výšky trojnásobku čistého zisku.
  (from: 06/02/2009)
Number of shares: 80
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Ak má dôjsť k prevodu akcií na meno, majú akcionári právo na prednostné nadobudnutie týchto akcií, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania a výšky trojnásobku čistého zisku.
  (from: 05/17/2005 until: 06/01/2009)
Supervisory board: 
Viera Michalková
Mikuláša Nigriniho 1469/13
Žilina
From: 04/28/2006
  (from: 06/03/2006)
Miroslav Rarko
Čajakova 2177/19
Žilina
From: 04/28/2006
  (from: 06/03/2006)
Ing. Jozef Bendžala
369
Tatranská Lomnica
From: 04/28/2006
  (from: 06/03/2006)
Viera Michalková
Mikuláša Nigriniho 1469/13
Žilina
From: 05/17/2005 Until: 04/28/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/02/2006)
Miroslav Rarko
Čajakova 2177/19
Žilina
From: 05/17/2005 Until: 04/28/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/02/2006)
Ing. Rastislav Pavlík
Antona Bernoláka 697/40
Žilina
From: 05/17/2005 Until: 04/28/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/02/2006)
Viera Michalková
Mikuláša Nigriniho 1469/13
Žilina
From: 05/17/2005
  (from: 05/17/2005 until: 06/02/2006)
Miroslav Rarko
Čajakova 2177/19
Žilina
From: 05/17/2005
  (from: 05/17/2005 until: 06/02/2006)
Ing. Rastislav Pavlík
Antona Bernoláka 697/40
Žilina
From: 05/17/2005
  (from: 05/17/2005 until: 06/02/2006)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 12.06.2017 uzavretá medzi PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s., Uhoľná 1, 010 01 Žilina, IČO 36 430 641 na strane jednej ako predávajúcim a HI Kongres Hotel Žilina s.r.o., Športová 2, 010 01 Žilina IČO: 47 504 781 na strane druhej ako kupujúcim.
  (from: 07/07/2017)
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 08.01.2018 uzatvorená medzi PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s., Uhoľná 1, 010 01 Žilina, IČO: 36 430 641 na strane jednej ako predávajúcim a HI Kongres Hotel Trnava s.r.o., Športová 2, 010 01 Žilina, IČO: 47 504 714, na strane druhej ako kupujúcim.
  (from: 06/02/2018)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person