Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  36067/B

Business name: 
ITALIAN SHOES s.r.o.
  (from: 11/30/2001)
Registered seat: 
Mierová 172
Bratislava 821 05
  (from: 05/05/2005)
Identification number (IČO): 
36 236 691
  (from: 03/28/2000)
Date of entry: 
03/28/2000
  (from: 03/28/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/28/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/28/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/28/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/28/2000)
reklamná činnosť
  (from: 03/28/2000)
organizovanie módnych prehliadok
  (from: 03/28/2000)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 08/21/2008)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/21/2008)
Partners: 
Barnabás Dobi
Bacsó Béla ut. 1
TATA 2890
Republic of Hungary
  (from: 05/05/2005)
Contribution of each member: 
Barnabás Dobi
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/05/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/28/2000)
Barnabás Dobi
Barcsó Béla út. 1
TATA 2890
Maďarská republika
From: 07/31/2008
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 03/28/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/28/2000)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/10/2012
  (from: 03/22/2012)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Jana Lenková
Krížna 38
Bratislava 811 07
From: 03/10/2012
  (from: 03/22/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.03.2000 podľa slovenského práva.
  (from: 03/28/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 05.04.2000 schválilo zmenu sídla z: Piešťany, Winterova 8 na: Horná Streda 559.
  (from: 04/18/2000)
Rozhodnutie spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 25/01, Nz 22/01 zo dňa 8.2.2001.
  (from: 06/27/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka o rozdelení a prevode časti obchodného podielu, zmene zakladateľskej listiny, odvolaní a menovaní konateľa zo dňa 25.6.2001 (notárska zápisnica N 170/01, NZ 156/01 zo dňa 3.10.2001).
  (from: 11/30/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.07.2008.
  (from: 08/21/2008)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 02.03.2012, č.k. 4K/94/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2012 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka ITALIAN SHOES s.r.o.
  (from: 03/22/2012)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person