Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  296/S

Business name: 
NOVA TRADE spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 03/16/1993 until: 11/05/2018)
NOVA TRADE spol. s r.o.
  (from: 01/30/1992 until: 03/15/1993)
Registered seat: 
29. augusta 34
Banská Bystrica 974 00
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
Identification number (IČO): 
31 558 224
  (from: 01/30/1992)
Date of entry: 
01/30/1992
  (from: 01/30/1992)
Person dissolved from: 
28.2.1993
  (from: 11/06/2018)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 11/06/2018)
Date of deletion: 
11/06/2018
  (from: 11/06/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/06/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/30/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť s výrobkami strojá renského, elektrotechnického, chemického, potravinárskeho, textiného, obuvníckeho, kožiarskeho, banského, drevárskeho, pa- pierenského a cementárenského odvetvia
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
veľkoobchodná a sprostredkovateľská činnosť s ovocím, zeleninou, kvetinami, drevinami, drevom, poľnohospodárskymi produktami, včetne zvierat
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
veľkoobchodná činnosť s destilátmi, kon- centrátmi, vínom a nealkoholickými nápojmi
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
veľkoobchodná činnosť so športovými potrebami
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
prekladateľská činnosť
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
sprostredkovanie projekčno-inžinierskych a stavebno-investičných prác
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
sprostredkovateľské služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej leteckej, cestnej, riečnej a námornej dopravy osôb, tovaru a materiálu
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
obchodná, sprostredkovateľská a leasingová činnosť s motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami (novými a ojazdený- mi) na prepravu osôb a materiálu, včetne náhradných dielov a autokozmetiky
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj okrem tovaru, na ktorý je potrebné zvláštne povolenie - veľkoobchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
Partners: 
Ing. Ľubomír D o v i č í n
Cikkerova 12
Sliač
Slovak Republic
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
Ing. Milan G r a j c a r
Bernolákova 43
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
Ing. Ľubomír V a ň o
Limbova 25
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
Contribution of each member: 
Ing. Ľubomír D o v i č í n
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
Ing. Milan G r a j c a r
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
Ing. Ľubomír V a ň o
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/16/1993 until: 11/05/2018)
konatelia
  (from: 01/30/1992 until: 03/15/1993)
Ing. Ľubomír D o v i č í n
Cikkerova 12
Sliač
  (from: 01/30/1992 until: 03/15/1993)
Ing. Milan G r a j c a r
Bernolákova 43
Banská Bystrica
  (from: 01/30/1992 until: 03/15/1993)
Ing. Ľubomír V a ň o
Limbova 25
Banská Bystrica
  (from: 01/30/1992 until: 03/15/1993)
valné zhromaždenie
  (from: 01/30/1992 until: 03/15/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 03/16/1993 until: 11/05/2018)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/30/1992 until: 03/15/1993)
Capital: 
105 000 Sk
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ľubomír Vaňo
Limbova 25
Banská Bystrica
Until: 11/06/2018
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Ľubomír V a ň o
Limbova 25
Banská Bystrica
  (from: 03/16/1993 until: 02/15/2017)
 Liquidators:
Ing. Ľubomír V a ň o
Limbova 25
Banská Bystrica
  (from: 02/16/2017 until: 06/29/2017)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 15.1.1992 v zmysle § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 01/30/1992 until: 11/05/2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 3.2.1993, bolo schválené zrušenie spoločnosti likvidáciou dňom 28.2.1993. Starý spis: S.r.o. 1206
  (from: 03/16/1993 until: 11/05/2018)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person