Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10393/T

Obchodné meno: 
Duslo, a.s.
  (od: 01.07.2006)
Sídlo: 
Administratívna budova, ev. č. 1236
Šaľa 927 03
  (od: 01.07.2006)
IČO: 
35 826 487
  (od: 11.05.2005)
Deň zápisu: 
28.11.2001
  (od: 11.05.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 11.05.2005)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.05.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.05.2005)
sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb
  (od: 11.05.2005)
faktoring a forfaiting
  (od: 11.05.2005)
výroba amoniaku, priemyselných hnojív a močoviny, výrobkov chlórovej chémie, organických a polymérnych látok na báze petrochemických surovín a zemného plynu a polotovarov z nich, technických plynov
  (od: 01.07.2006)
strojárenská výroba a montážne práce, stavebné a stavebnomontážne práce, výkony špeciálnych činností pre iné organizácie
  (od: 01.07.2006)
verejná cestná osobná doprava
  (od: 01.07.2006)
výroba gumárskych prípravkov a prípravkov na ochranu rastlín a proti škodcom
  (od: 01.07.2006)
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou nebezpečných jedov
  (od: 01.07.2006)
výroba hydroxidu horečnatého a ďalších produktov na báze horčíka
  (od: 01.07.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.07.2006)
výroba chemických výrobkov, s výnimkou žieravín, jedov, zvlášť nebezpečných jedov a výbušnín
  (od: 01.07.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.07.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.07.2006)
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (od: 01.07.2006)
montáž meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.07.2006)
prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K - III
  (od: 01.07.2006)
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
  (od: 01.07.2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 01.07.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 01.07.2006)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov
  (od: 01.07.2006)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (od: 01.07.2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2006)
činosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 01.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore - všeobecné lekárstvo
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore - gynekológia a pôrodníctvo
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – stomatológia
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore - vnútorné lekárstvo
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – neurológia
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – psychiatria
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – chirurgia
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – ortopédia
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – oftalmológia
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – dermatovenerológia
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – otorinolaryngológia
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek - v kategórii lekár v špecializačnom odbore – rádiológia
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia a hematológia
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačných odboroch - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (od: 28.07.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek - v kategórii lekár v špecializačných odboroch - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (od: 28.07.2006)
pracovná zdravotná služba
  (od: 15.11.2006)
spracovanie údajov
  (od: 15.11.2006)
služby súvisiace s databázami
  (od: 15.11.2006)
údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
  (od: 15.11.2006)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (od: 15.11.2006)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 15.11.2006)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (od: 15.11.2006)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 15.11.2006)
prevádzkovanie dopravy na vlečke
  (od: 15.11.2006)
dodávka plynu, distribúcia plynu
  (od: 15.11.2006)
výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 15.11.2006)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 15.11.2006)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (od: 14.06.2007)
technik požiarnej ochrany
  (od: 04.10.2008)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 04.10.2008)
vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 23.07.2009)
montáž káblových rozvodov
  (od: 01.01.2011)
výroba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, elektrické rozvádzače do 1600 A
  (od: 01.01.2011)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (od: 01.01.2011)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (od: 01.01.2011)
výroba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, výroba vinutia cievok pre motory a transformátory, s napätím do 22 kV a do výkonu 3500 kW
  (od: 01.01.2011)
zámočníctvo
  (od: 01.01.2011)
kovoobrábanie
  (od: 01.01.2011)
zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
  (od: 01.01.2011)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
  (od: 01.01.2011)
oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 01.01.2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 01.01.2011)
oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 01.01.2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 01.01.2011)
oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcia
  (od: 01.01.2011)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (od: 01.01.2011)
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
  (od: 01.01.2011)
povrchová úprava kovov
  (od: 01.01.2011)
brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (od: 01.01.2011)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 14.11.2012)
informatívne testovanie a analýzy
  (od: 14.11.2012)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (od: 08.05.2014)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (od: 08.05.2014)
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
  (od: 11.07.2014)
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  (od: 11.07.2014)
vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
  (od: 11.07.2014)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie v rozsahu: 1/ meranie hluku 2/ meranie umelého osvetlenia v pracovnom prostredí
  (od: 11.07.2014)
výskum a vývoj v oblasti humanitných a prírodných vied
  (od: 11.07.2014)
poradenská činnosť v oblasti technologických procesov výroby hnojív
  (od: 11.07.2014)
opravy pracovných strojov
  (od: 11.07.2014)
prevádzkovanie verejnej lekárne
  (od: 17.09.2015)
výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov
  (od: 03.02.2016)
chemická výroba
  (od: 03.02.2016)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 03.02.2016)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (od: 03.02.2016)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (od: 03.02.2016)
projekčná-konštrukčná činnosť v strojárstve
  (od: 03.02.2016)
prenájom stavebných strojov a zariadení obsluhujúcich personálom
  (od: 03.02.2016)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v strojárstve
  (od: 03.02.2016)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozahu: * tlakové nádoby stabilné IV. trieda * tlakové nádoby stabilné III. trieda * tlakové nádoby stabilné II. trieda * tlakové nádoby stabilné I. trieda * potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda * potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda Bezpečnostné zariadenia: * zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku Poznámka: Pri vykonávaní opráv a údržby vyhradených tlakových zariadení je možné aplikovať metódy TREVITEST a FURMANITE.
  (od: 03.02.2016)
oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, plnenie plynových zariadení v rozsahu: * Plynové zariadenia skupiny A na: Aa - výrobu plynov podľa STN 69 4610 Ab - skladovanie plynov podľa STN 69 4910 Ac1 - plnenie kovových tlakových nádob podľa STN 07 8304 Ad - zásobovanie plynom (tlakové stanice) podľa STN 07 8304 Ae - zvyšovanie tlaku plynu Af - znižovanie tlaku plynu podľa STN 38 6417 Ag1 - rozvod plynov podľa STN 13 0020, 38 6420 Ah - spotrebu plynov spaľovaním podľa STN 07 703 Ai - chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) podľa STN EN 378-4 * Plynové zariadenia skupiny B na: Ba - spotrebu plynov do 10 Nm3/h vrátane podľa STN 69 4910 Bb - skladovanie plynov s objemom do 100 m3 podľa STN 69 4910 Bc - plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane podľa STN 07 8304 Bd - zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h podľa 07 8304 Be - zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa podľa STN 07 0703 ROMZ Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane podľa STN 13 0020, STN 38 6420, STN 38 6461, STN EN 1775 Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 0,5 kW do 0,5 MW STN EN 746-2, STN 07 0703, STN 06 1401, STN 07 0245 Bi - chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3 kg do 25 kg vrátane podľa STN EN 378-4 Médium: zemný plyn, kyslík, vodík, čpavok,dusík, oxid uhličitý, chlór, sírovodík, syntézny plyn, (vodík-dusík) Poznámka: Pre opravy vyhradených plynových zariadení platí iba - Ag1, Bg1 (nadzemné časti) pre plnenie vyhradených plynových zariadení platí iba - médium čpavok. Pri výkone týchto činností je potrebné dodržiavať podmienky uvedené v OZS. Pri vykonaní opráv a údržbe vyhradených plynových zariadení je možné aplikovať metódy TREVITEST a FURMANITE.
  (od: 03.02.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.05.2005)
Ing. Petr Cingr - predseda predstavenstva
K. Mokřadu č.p. 425
Louňovice 251 62
Česká republika
Vznik funkcie: 28.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2022)
Mgr. Pavel Hanus , MBA - člen
Ul. Nad Bednárovým 13
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 11.03.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2020)
Ing. Zbyněk Průša - Podpredseda predstavenstva
Sluneční 2355
Rožnov pod Radhoštem 756 61
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2023)
Ing. Kvetoslava Trenčianska - Člen predstavenstva
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
Vznik funkcie: 23.05.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2024)
Ing. Roman Protuš - Člen predstavenstva
Kráľová nad Váhom 774
Kráľová nad Váhom 925 91
Vznik funkcie: 23.05.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2024)
Ing. Radomír Věk - člen predstavenstva
Za humny 137
Kralupy nad Vltavou 5 Zeměchy 278 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2024)
Ing. Petr Bláha - Podpredseda predstavenstva
Skalní 1089
Hranice 753 01
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím.
  (od: 04.06.2020)
Dozorná rada: 
Štefan Hipp
Slnečná 1093
Šoporňa 925 52
Vznik funkcie: 23.03.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.2023)
Ing. Marek Galbavý
Jána Kalinčiaka 728/26
Palárikovo 941 11
Vznik funkcie: 15.09.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.10.2023)
JUDr. Silvia Karásiková
Mostová 1839/5
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 23.05.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2024)
Výška základného imania: 
102 426 850 EUR Rozsah splatenia: 102 426 850 EUR
  (od: 26.03.2009)
Akcie: 
Počet: 5
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 485 370 EUR
  (od: 26.03.2009)
Akcionár: 
AGROFERT, a.s.
Pyšelská 2327/2
Praha 4 149 00
Česká republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 896/2001, Nz 849/2001 o založení spoločnosti v zmysle zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (od: 11.05.2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia a dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 35/2002 Nz 35/2002 zo dňa 10. 1. 2002.
  (od: 11.05.2005)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2003.
  (od: 11.05.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.3.2005.
  (od: 11.05.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 18.04.2005. Ing. Daniela Sklenárová - funkcia konateľa do 29.04.2005. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 90/2005, Nz 19736/2005, NCRls 19450/2005 napísanej dňa 05.05.2005 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom (zvýšenie základného imania z pôvodnej výšky 200.000 Sk na 1.000.000 Sk, zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, zmena obchodného mena z pôvodného: AVION Gastro Invest, spol. s r.o. na: AVION Invest, a.s., zmena sídla z: Ivanská cesta 15, 821 04 Bratislava na: areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa). JUDr. Vojtech Agner, Ing. Robert Konopka - funkcia konateľov od 21.03.2005 do 11.05.2005.
  (od: 11.05.2005)
Spoločnosť AVION Invest, a.s. je právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti PREZAM, a.s. so sídlom areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa, IČO: 34 121 102.
  (od: 01.08.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára akciovej spoločnosti AVION Invest, a.s. zo dňa 05.06.2006 o zlúčení so spoločnosťou Duslo, a.s. so sídlom Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 34 108 998, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10336/T, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 301/2006, Nz 21799/2006, NCRls 21724/2006 JUDr. Danielou Šikutovou dňa 05.06.2006. Spoločnosť AVION Invest, so sídlom areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 je právnym nástupcom spoločnosti Duslo, a.s. so sídlom Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 34 108 998, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10336/T, a preberá všetky jej práva a povinnosti.
  (od: 01.07.2006)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
AGROFERT Slovakia a.s. IČO: 31 404 863
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (od: 01.08.2009)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Duslo, a.s. IČO: 34 108 998
Administratívna budova, ev. č. 1236
Šaľa 927 03
  (od: 01.07.2006)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ELDUS IČO: 36 518 042
areál Duslo, a.s. Dielne s.č. 2512
Šaľa 927 03
  (od: 01.01.2011)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HNOJIVÁ Duslo, s.r.o. IČO: 36 726 559
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (od: 01.01.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  19.07.2024
Dátum výpisu:  22.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR