Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  7217/B

Business name: 
Zuckermandel, a.s.
  (from: 04/15/2021)
Registered seat: 
Žižkova 9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 04/15/2021)
Identification number (IČO): 
47 810 955
  (from: 04/15/2021)
Date of entry: 
06/17/2014
  (from: 04/15/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/15/2021)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom;
  (from: 04/15/2021)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb;
  (from: 04/15/2021)
predaj nehnuteľností;
  (from: 04/15/2021)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
  (from: 04/15/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/2021)
Mgr. Jaroslav Pilát - Chairman of the Board of Directors
Mierová 12
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 05/14/2021
  (from: 05/22/2021)
Ing. Dagmar Snopková - Member of the Board of Directors
Pribišova 31
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 05/14/2021
  (from: 05/22/2021)
Ing. Zlatica Rajčoková - Member of the Board of Directors
Horná 447/23
Žilina 010 03
From: 05/14/2021
  (from: 05/22/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene Spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 04/15/2021)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 04/15/2021)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Bez obmedzenia.
  (from: 04/15/2021)
Stockholder: 
Erste Asset Management GmbH, podnikajúca prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, správcovská spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Erste Asset Management GmbH, ERSTE Realitná Renta, o.p.f.
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
  (from: 12/13/2023)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Vejmelka
Čerešňová 7801/7
Trnava 917 08
From: 05/14/2021
  (from: 05/22/2021)
Michael Rausch
Rettichgasse 2a/3
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 05/14/2021
  (from: 05/22/2021)
Günther Mandl
Neulinggasse 34-36/1/5
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 05/14/2021
  (from: 05/22/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 23.05.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 04/15/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10.2014.
  (from: 04/15/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.09.2014.
  (from: 04/15/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.01.2016.
  (from: 04/15/2021)
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 28.09.2018.
  (from: 04/15/2021)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person