Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  151871/B

Business name: 
ESMERO s.r.o. v konkurze
  (from: 04/23/2024)
ESMERO s.r.o.
  (from: 09/29/2017 until: 04/22/2024)
Registered seat: 
Zámocká 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 04/02/2021)
Dr. Clementisa 1163/2
Skalica 909 01
  (from: 09/29/2017 until: 04/01/2021)
Identification number (IČO): 
51 124 327
  (from: 09/29/2017)
Date of entry: 
09/29/2017
  (from: 09/29/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/29/2017)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/29/2017)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/29/2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/29/2017)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 09/29/2017)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 09/29/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 09/29/2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/29/2017)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/29/2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/29/2017)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/29/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/29/2017)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 09/29/2017)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/16/2023)
Partners: 
Andrej Černý
Dr. Valacha 1245/32
Skalica 909 01
Slovak Republic
  (from: 05/25/2022)
Andrej Černý
Dr. Valacha 1245/32
Skalica 909 01
Slovak Republic
  (from: 09/29/2017 until: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
Andrej Černý
( peňažný vklad )
  (from: 09/29/2017 until: 05/24/2022)
Andrej Černý
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/25/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/29/2017)
Andrej Černý
Dr. Valacha 1245/32
Skalica 909 01
From: 09/29/2017
  (from: 09/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/29/2017)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/29/2017)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/08/2024
Uznesením Mestského súdu Bratislava III č. k. 24K/46/2023-78 zo dňa 20.2.2024 právoplatným a vykonateľným dňa 8.3.2024 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: ESMERO s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 51 124 327 a súd ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Ľubomír Bugáň, adresa kancelárie Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava, značka správcu S 1238.
  (from: 04/23/2024)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Ľubomír Bugáň
Bajkalská 25/A
Bratislava 821 01
From: 03/08/2024
  (from: 04/23/2024)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person