Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3602/B

Obchodné meno: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od: 01.07.2005)
Sídlo: 
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
  (od: 01.04.2016)
IČO: 
35 937 874
  (od: 01.07.2005)
Deň zápisu: 
01.07.2005
  (od: 01.07.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.07.2005)
Predmet podnikania (činnosti): 
vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  (od: 02.03.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.07.2005)
doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš , PhD. - Predseda predstavenstva
Hlinícka 28
Slovenský Grob 900 26
Vznik funkcie: 11.04.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.04.2024)
Ing. Matej Fekete , MBA - Podpredseda predstavenstva
Radlinského 49
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Vznik funkcie: 16.04.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2024)
Ing. Matúš Jurových , PhD. - Člen predstavenstva
Batkova 11
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 16.04.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. V prípade, ak má predstavenstvo jedného člena, ktorým je predseda predstavenstva, je predseda predstavenstva oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 18.01.2024)
Dozorná rada: 
Mgr. Juraj Pacher
Komenského 967
Senica 905 01
Vznik funkcie: 23.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.2020)
Ing. Katarína Berová
Zamarovská 92/102
Zamarovce 911 05
Vznik funkcie: 22.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2021)
Ing. Tomáš Malatinský , MBA
Gorazdova 34
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 15.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2022)
MUDr. Miroslav Kmeť - predseda , MBA, MPH
Horská 5163/8
Martin 036 01
Vznik funkcie: 25.01.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.2024)
MUDr. Ladislav Slobodník , MBA
Kukučínova 3379/20
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 25.01.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.2024)
Bc. Peter Prášek , MBA
Ul. 8 mája 12698/24A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 25.01.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.2024)
Ing. Ján Mikulík
Robotnícka 20/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 10.06.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2024)
Výška základného imania: 
519 179 966 EUR Rozsah splatenia: 519 179 966 EUR
  (od: 11.10.2022)
Akcie: 
Počet: 198
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331 940 EUR
  (od: 26.02.2009)
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 255 000 EUR
  (od: 25.11.2009)
Počet: 16
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 659 696 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331 940 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 32
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 23
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 18
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 326 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 160 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 358
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 11.10.2022)
Akcionár: 
Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 837 52
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.03.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 76/2005, NZ 12289/2005, NCRIs 12160/2005 v zmysle ust. § 68 a nasl. zák. č. 581/2004 Z.z. a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov transformáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
  (od: 01.07.2005)
Notárska zápisnica N 168/2005, Nz 31751/2005, NCRls 31280/2005 napísaná dňa 08.07.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. MUDr. Eva Sameková - funkcia člena predstavenstva od 01.07.2005 do 06.07.2005.
  (od: 27.07.2005)
Notárska zápisnica N 367/2005, Nz 2908/2006, NCRls 2875/2006 zo dňa 26.1.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti.
  (od: 28.01.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 80/2006, Nz 8129/206, NCRIs 8089/2006 zo dňa 14.2.2006. Bjarne Jorgen Slorup, člen predstavenstva do 14.2.2006.
  (od: 16.03.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 362/2006, Nz 24809/2006, NCRIs 24767/2006 konaného dňa 12.6.2006.
  (od: 30.06.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.9.2006.
  (od: 29.09.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2007.
  (od: 09.10.2007)
Záznam z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.02.2008.
  (od: 12.03.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 5.6.2008 a 26.6.2008.
  (od: 09.07.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2009.
  (od: 17.07.2009)
Notárska zápisnica N 130/2009, Nz 38491/2009 zo dňa 02.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
  (od: 25.11.2009)
V súlade s ustanovením § 86e a 86f zákona č. 533/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B, zlúčená so spoločnosťou Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3591/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie ku dňu 01.01.2010. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, je právnym nástupcom spoločnosti Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2010)
Notárska zápisnica N 43/2010, Nz 5895/2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.2.2010.
  (od: 26.02.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2010.
  (od: 02.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2010.
  (od: 30.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 347/2010, NZ 38892/2010, NCRls 39507/2010 zo dňa 21.10.2010.
  (od: 04.11.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2010, Nz 57491/2010, NCRls 58146/2010 zo dňa 17.12.2010.
  (od: 28.12.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.03.2011
  (od: 07.04.2011)
Notárska zápisnica N 56/2011, Nz 11802/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2011
  (od: 07.04.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia/notárska zápisnica N 269/2011 Nz 27222/2011 zo dňa 25.07.2011.
  (od: 13.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2011.
  (od: 22.11.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2012.
  (od: 02.03.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2012 .
  (od: 02.03.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.04.2012.
  (od: 26.04.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 220/2012, Nz 18466/2012 spísaná dňa 24.05.2012.
  (od: 29.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2015.
  (od: 12.03.2015)
Notárska zápisnica N 643/2015, Nz 13555/2015, NCRls 13865/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015.
  (od: 13.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1560/2015, Nz 32762/2015, NCRls 33529/2015 zo dňa 23.09.2015. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2015.
  (od: 10.10.2015)
Notárska zápisnica č. N 493/2016, Nz 8515/2016, NCRls 8801/2016 zo dňa 10.03.2016.
  (od: 01.04.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05. 2016.
  (od: 04.06.2016)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 936 835
Ondavská 3
Bratislava 820 05
  (od: 01.01.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  11.07.2024
Dátum výpisu:  14.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR