Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3602/B

Obchodné meno: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od: 01.07.2005)
Sídlo: 
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
  (od: 01.04.2016)
Mamateyova 17
Bratislava 850 05
  (od: 01.07.2005 do: 31.03.2016)
IČO: 
35 937 874
  (od: 01.07.2005)
Deň zápisu: 
01.07.2005
  (od: 01.07.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.07.2005)
Predmet činnosti: 
vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  (od: 02.03.2012)
prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie a vydávanie preukazov poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len "poistenec") podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 01.07.2005 do: 01.03.2012)
prijímanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "poistné"), prerozdeľovanie poistného a uplatňovanie nároku na poistné, nároku na úrok z omeškania, nároku na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na úrade, ktorý jej vyplýva zo zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (od: 01.07.2005 do: 01.03.2012)
uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len "zdravotná starostlivosť") na úrade, ktorý jej vyplýva zo zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (od: 01.07.2005 do: 01.03.2012)
poskytovanie informácií iným zdravotným poisťovniam a poistencom podľa zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (od: 01.07.2005 do: 01.03.2012)
vykonávanie poradenskej činnosti pre poistencov a platiteľov poistného
  (od: 01.07.2005 do: 01.03.2012)
uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  (od: 01.07.2005 do: 01.03.2012)
uhrádzanie úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
  (od: 01.07.2005 do: 01.03.2012)
zaraďovanie poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a vedenie zoznamu takýchto poistencov, návrh na dispenzarizáciu, ktorý vyhotovuje lekár špecialista, obsahuje aj dĺžku dispenzarizácie
  (od: 01.07.2005 do: 01.03.2012)
vykonávanie kontrolnej činnosti
  (od: 01.07.2005 do: 01.03.2012)
vykonávanie analýz predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka
  (od: 01.07.2005 do: 01.03.2012)
vymáhanie pohľadávok na poistnom a pohľadávok za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutia úradu
  (od: 01.07.2005 do: 21.10.2005)
poskytovanie štatistických údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
  (od: 01.07.2005 do: 01.03.2012)
poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok podľa zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti úhradzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  (od: 01.07.2005 do: 01.03.2012)
obstaranie liekov a zdravotníckych pomôcok pre poistenca uvedeného v žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  (od: 01.07.2005 do: 01.03.2012)
vymáhanie pohľadávok na poistnom, vrátane úrokov z omeškania, pohľadávok za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pohľadávok vyplývajúcich z prerozdelenia poistného podľa osobitného predpisu na základe právoplatného rozhodnutia úradu
  (od: 22.10.2005 do: 01.03.2012)
vydávanie európskych preukazov zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu
  (od: 22.10.2005 do: 01.03.2012)
sprostredkovanie individuálneho zdravotného poistenia poistencovi v inej poisťovni
  (od: 22.10.2005 do: 15.03.2006)
financovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
  (od: 22.10.2005 do: 01.03.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.07.2005)
MUDr. Beata Havelková , MPH, MBA - podpredsedníčka
Benediktiho 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 07.05.2020
  (od: 21.12.2021)
Ing. Ľubomír Kováčik - člen
Tupého 21/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 07.05.2020
  (od: 23.05.2020)
Ing. Monika Baková - člen
Pezinská 184
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 07.08.2006
  (od: 25.08.2006 do: 08.07.2008)
Ing. Monika Baková - člen
Pezinská 184
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 07.08.2006 Skončenie funkcie: 04.06.2008
  (od: 09.07.2008 do: 08.07.2008)
Ing. Martin Barto , CSc. - člen
Godrova 802/1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 11.09.2010
  (od: 30.09.2010 do: 25.04.2012)
Ing. Martin Barto , CSc. - člen
Godrova 802/1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 11.09.2010 Skončenie funkcie: 19.04.2012
  (od: 26.04.2012 do: 25.04.2012)
Ing. Antónia Borovková - člen
Kapicova 4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 20.04.2012
  (od: 26.04.2012 do: 23.05.2016)
Ing. Antónia Borovková - člen
Kapicova 4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 20.04.2012 Skončenie funkcie: 16.05.2016
  (od: 24.05.2016 do: 23.05.2016)
Ing. Igor Dorčák - člen
Belehradská 1
Košice 040 13
Vznik funkcie: 11.09.2010
  (od: 30.09.2010 do: 27.12.2010)
Ing. Igor Dorčák - člen
Belehradská 1
Košice 040 13
Vznik funkcie: 11.09.2010 Skončenie funkcie: 17.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 27.12.2010)
doc. JUDr. Michal Ďuriš , PhD.
Hlinicka 28
Slovenský Grob 900 26
Vznik funkcie: 17.05.2016
  (od: 24.05.2016 do: 31.10.2016)
doc. JUDr. Michal Ďuriš , PhD.
Hlinicka 28
Slovenský Grob 900 26
Vznik funkcie: 17.05.2016 Skončenie funkcie: 06.10.2016
  (od: 01.11.2016 do: 31.10.2016)
doc. JUDr. Michal Ďuriš , PhD.
Hlinicka 28
Slovenský Grob 900 26
Vznik funkcie: 07.10.2016
  (od: 01.11.2016 do: 12.07.2017)
doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš , PhD.
Hlinicka 28
Slovenský Grob 900 26
Vznik funkcie: 07.10.2016
  (od: 13.07.2017 do: 14.02.2020)
doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš , PhD. - člen
Hlinicka 28
Slovenský Grob 900 26
Vznik funkcie: 07.10.2016
  (od: 15.02.2020 do: 22.05.2020)
doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš , PhD. - člen
Hlinicka 28
Slovenský Grob 900 26
Vznik funkcie: 07.10.2016 Skončenie funkcie: 06.05.2020
  (od: 23.05.2020 do: 22.05.2020)
MUDr. Miroslav Džugan - člen
Radlinského 139
Nižná 027 43
Vznik funkcie: 11.09.2010
  (od: 30.09.2010 do: 25.04.2012)
MUDr. Miroslav Džugan - člen
Radlinského 139
Nižná 027 43
Vznik funkcie: 11.09.2010 Skončenie funkcie: 19.04.2012
  (od: 26.04.2012 do: 25.04.2012)
MUDr. Marian Faktor - predseda
700
Stará Bystrica 023 04
Vznik funkcie: 11.09.2010
  (od: 30.09.2010 do: 25.04.2012)
MUDr. Marian Faktor - predseda
700
Stará Bystrica 023 04
Vznik funkcie: 11.09.2010 Skončenie funkcie: 19.04.2012
  (od: 26.04.2012 do: 25.04.2012)
Ing. Marcel Forai - predseda
Orechová 36
Družstevná pri Hornáde 044 31
Vznik funkcie: 20.04.2012
  (od: 26.04.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Marcel Forai , MPH - predseda
Dvořákovo nábrežie 7529/4E
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 20.04.2012
  (od: 30.04.2015 do: 09.10.2015)
Ing. Marcel Forai , MPH - predseda
Dvořákovo nábrežie 7529/4E
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 20.04.2012 Skončenie funkcie: 23.09.2015
  (od: 10.10.2015 do: 09.10.2015)
Ing. Marcel Forai , MPH. - predseda
Orechová 36
Družstevná pri Hornáde 044 31
Vznik funkcie: 20.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 29.04.2015)
MUDr. Beata Havelková , MPH - podpredsedníčka
Benediktiho 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 07.05.2020
  (od: 23.05.2020 do: 20.12.2021)
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA - predseda predstavenstva
Pod Rovnicami 17
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 28.09.2006)
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA - predseda predstavenstva
Pod Rovnicami 17
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 08.09.2006
  (od: 29.09.2006 do: 28.09.2006)
PhDr. Ľubica Hlinková , MPH - predsedníčka
Ľudovíta Fullu 44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 05.10.2018
  (od: 18.10.2018 do: 07.01.2019)
PhDr. Ľubica Hlinková , MPH - predsedníčka a generálna riaditeľka
Ľudovíta Fullu 44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 05.10.2018
  (od: 08.01.2019 do: 09.05.2019)
PhDr. Ľubica Hlinková , MPH - predsedníčka a generálna riaditeľka
Ľudovíta Fullu 44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 05.10.2018 Skončenie funkcie: 05.04.2019
  (od: 10.05.2019 do: 09.05.2019)
PhDr. Ľubica Hlinková , MPH - predsedníčka a generálna riaditeľka
Ľudovíta Fullu 44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 10.05.2019 do: 21.05.2020)
PhDr. Ľubica Hlinková , MPH - predsedníčka a generálna riaditeľka
Ľudovíta Fullu 44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 27.03.2020
  (od: 22.05.2020 do: 21.05.2020)
Ing. Milan Horváth - podpredseda
Miletičova 74
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 17.05.2016
  (od: 24.05.2016 do: 31.10.2016)
Ing. Milan Horváth - podpredseda
Miletičova 74
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 17.05.2016 Skončenie funkcie: 06.10.2016
  (od: 01.11.2016 do: 31.10.2016)
Ing. Milan Horváth - podpredseda
Miletičova 74
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 07.10.2016
  (od: 01.11.2016 do: 27.09.2019)
Ing. Milan Horváth - podpredseda
Miletičova 74
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 07.10.2016 Skončenie funkcie: 31.08.2019
  (od: 28.09.2019 do: 27.09.2019)
Ing. Jana Ježíková - členka
Hodálova 8
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 11.09.2010
  (od: 30.09.2010 do: 27.12.2010)
Ing. Jana Ježíková - členka
Hodálova 8
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 11.09.2010 Skončenie funkcie: 17.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 27.12.2010)
Mgr. Miroslav Kočan - predseda
Jaseňová 12A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 07.10.2016
  (od: 01.11.2016 do: 08.10.2018)
Mgr. Miroslav Kočan - predseda
Jaseňová 12A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 07.10.2016 Skončenie funkcie: 28.09.2018
  (od: 09.10.2018 do: 08.10.2018)
Mgr. Miroslav Kočan - predseda
Ul. 29. augusta 21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 17.05.2016
  (od: 24.05.2016 do: 31.10.2016)
Mgr. Miroslav Kočan - predseda
Ul. 29. augusta 21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 17.05.2016 Skončenie funkcie: 06.10.2016
  (od: 01.11.2016 do: 31.10.2016)
Ing. Anton Kováčik - predseda
Veternicová 3158/16
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.09.2006
  (od: 29.09.2006 do: 11.03.2008)
Ing. Anton Kováčik - predseda
Veternicová 3158/16
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.09.2006 Skončenie funkcie: 29.02.2008
  (od: 12.03.2008 do: 11.03.2008)
JUDr. Vieroslava Králičková - člen
Agátová 1313/16
Senica 905 01
Vznik funkcie: 01.10.2015
  (od: 10.10.2015 do: 23.05.2016)
JUDr. Vieroslava Králičková - člen
Agátová 1313/16
Senica 905 01
Vznik funkcie: 01.10.2015 Skončenie funkcie: 16.05.2016
  (od: 24.05.2016 do: 23.05.2016)
Ing. Ján Krčula - člen predstavenstva
Severná 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 27.01.2006)
Ing. Ján Krčula - člen predstavenstva
Severná 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 19.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 27.01.2006)
Ing. Viktor Očkay - člen
Mladoboleslavská 4880/1
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 27.06.2008
  (od: 09.07.2008 do: 29.09.2010)
Ing. Viktor Očkay - člen
Mladoboleslavská 4880/1
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 27.06.2008 Skončenie funkcie: 10.09.2010
  (od: 30.09.2010 do: 29.09.2010)
PaedDr. Tibor Papp - člen
Poštová 297
Kravany nad Dunajom 946 36
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 12.07.2017)
PaedDr. Tibor Papp - člen
Poštová 297
Kravany nad Dunajom 946 36
Vznik funkcie: 13.12.2016 Skončenie funkcie: 12.06.2017
  (od: 13.07.2017 do: 12.07.2017)
PaedDr. Tibor Papp - člen
Poštová 297
Kravany nad Dunajom 946 36
Vznik funkcie: 13.06.2017
  (od: 13.07.2017 do: 22.05.2020)
PaedDr. Tibor Papp - člen
Poštová 297
Kravany nad Dunajom 946 36
Vznik funkcie: 13.06.2017 Skončenie funkcie: 06.05.2020
  (od: 23.05.2020 do: 22.05.2020)
MUDr. Natália Račeková - členka
Palárikova 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.01.2010
  (od: 01.01.2010 do: 29.09.2010)
MUDr. Natália Račeková - členka
Palárikova 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.01.2010 Skončenie funkcie: 10.09.2010
  (od: 30.09.2010 do: 29.09.2010)
MUDr. Eva Sameková - člen predstavenstva
Romanova 35
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 26.07.2005)
MUDr. Eva Sameková - člen predstavenstva
Romanova 35
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 06.07.2005
  (od: 27.07.2005 do: 26.07.2005)
Ing. Martin Senčák - člen
Vrakunská cesta 2
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.01.2010
  (od: 01.01.2010 do: 29.09.2010)
Ing. Martin Senčák - člen
Vrakunská cesta 2
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.01.2010 Skončenie funkcie: 10.09.2010
  (od: 30.09.2010 do: 29.09.2010)
Bjarne Jorgen Slorup - člen
Lipová 13
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 06.07.2005
  (od: 27.07.2005 do: 15.03.2006)
Bjarne Jorgen Slorup - člen
Lipová 13
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 06.07.2005 Skončenie funkcie: 14.02.2006
  (od: 16.03.2006 do: 15.03.2006)
MUDr. Angelika Szalayová - člen
Budatínska 37
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 20.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 24.08.2006)
MUDr. Angelika Szalayová - člen
Budatínska 37
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 20.12.2005 Skončenie funkcie: 07.08.2006
  (od: 25.08.2006 do: 24.08.2006)
Ing. Ján Špaček
Varšavská 6
Košice 040 13
Vznik funkcie: 07.08.2006
  (od: 25.08.2006 do: 11.03.2008)
Ing. Ján Špaček
Varšavská 6
Košice 040 13
Vznik funkcie: 07.08.2006 Skončenie funkcie: 29.02.2008
  (od: 12.03.2008 do: 11.03.2008)
Ing. Vladimír Turček , PhD. - podpredseda
Haburská 16480/49C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 07.11.2019
  (od: 31.12.2019 do: 21.05.2020)
Ing. Vladimír Turček , PhD. - podpredseda
Haburská 16480/49C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 07.11.2019 Skončenie funkcie: 01.04.2020
  (od: 22.05.2020 do: 21.05.2020)
Ing. Vladimír Turček , PhD. - predseda a generálny riaditeľ
Haburská 16480/49C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 02.04.2020
  (od: 22.05.2020 do: 22.05.2020)
Ing. Vladimír Turček , PhD. - predseda a generálny riaditeľ
Haburská 16480/49C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 02.04.2020 Skončenie funkcie: 06.05.2020
  (od: 23.05.2020 do: 22.05.2020)
Ing. Miroslav Vaďura , MPH - člen
Strmý vŕšok 51
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 20.04.2012
  (od: 26.04.2012 do: 09.10.2015)
Ing. Miroslav Vaďura , MPH - člen
Strmý vŕšok 51
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 20.04.2012 Skončenie funkcie: 01.10.2015
  (od: 10.10.2015 do: 09.10.2015)
Ing. Miroslav Vaďura , MPH - predseda
Strmý Vŕšok 51
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.10.2015
  (od: 10.10.2015 do: 23.05.2016)
Ing. Miroslav Vaďura , MPH - predseda
Strmý Vŕšok 51
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.10.2015 Skončenie funkcie: 16.05.2016
  (od: 24.05.2016 do: 23.05.2016)
PharmDr. Martin Višňanský , MBA, PhD. - člen
Mamateyova 30
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.03.2008
  (od: 12.03.2008 do: 29.09.2010)
PharmDr. Martin Višňanský , MBA, PhD. - člen
Mamateyova 30
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.03.2008 Skončenie funkcie: 10.09.2010
  (od: 30.09.2010 do: 29.09.2010)
JUDr. Zuzana Zvolenská - predsedníčka
Rovníkova 2
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.03.2008
  (od: 12.03.2008 do: 29.09.2010)
JUDr. Zuzana Zvolenská - predsedníčka
Rovníkova 2
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.03.2008 Skončenie funkcie: 10.09.2010
  (od: 30.09.2010 do: 29.09.2010)
RNDr. Miroslav Žilinek - člen
Halaštava 1470
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 14.02.2006
  (od: 16.03.2006 do: 24.08.2006)
RNDr. Miroslav Žilinek - člen
Halaštava 1470
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 14.02.2006 Skončenie funkcie: 07.08.2006
  (od: 25.08.2006 do: 24.08.2006)
Ing. Richard Strapko - predseda a generálny riaditeľ
Kubániho 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 07.05.2020 Skončenie funkcie: 10.07.2023
  (od: 25.07.2023 do: 24.07.2023)
Ing. Richard Strapko - predseda a generálny riaditeľ
Kubániho 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 07.05.2020
  (od: 23.05.2020 do: 24.07.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 27.08.2022)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. Vo veciach pracovnoprávnych vzťahov je v mene spoločnosti oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (od: 08.01.2019 do: 26.08.2022)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (od: 24.05.2016 do: 07.01.2019)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva súčasne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (od: 01.07.2005 do: 23.05.2016)
Základné imanie: 
519 179 966 EUR Rozsah splatenia: 519 179 966 EUR
  (od: 11.10.2022)
479 179 966 EUR Rozsah splatenia: 479 179 966 EUR
  (od: 01.06.2022 do: 10.10.2022)
359 179 966 EUR Rozsah splatenia: 359 179 966 EUR
  (od: 22.01.2021 do: 31.05.2022)
261 179 966 EUR Rozsah splatenia: 261 179 966 EUR
  (od: 24.11.2020 do: 21.01.2021)
161 179 966 EUR Rozsah splatenia: 161 179 966 EUR
  (od: 01.01.2010 do: 23.11.2020)
130 824 120 EUR Rozsah splatenia: 130 824 120 EUR
  (od: 25.11.2009 do: 31.12.2009)
65 724 120 EUR Rozsah splatenia: 65 724 120 EUR
  (od: 26.02.2009 do: 24.11.2009)
1 980 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 980 000 000 Sk
  (od: 01.07.2005 do: 25.02.2009)
Akcie: 
Počet: 198
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331 940 EUR
  (od: 26.02.2009)
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 255 000 EUR
  (od: 25.11.2009)
Počet: 16
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 659 696 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331 940 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 32
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 23
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 18
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 326 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 160 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 358
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 11.10.2022)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 24.11.2020 do: 10.10.2022)
Počet: 98
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 22.01.2021 do: 10.10.2022)
Počet: 120
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 01.06.2022 do: 10.10.2022)
Počet: 198
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk
  (od: 01.07.2005 do: 25.02.2009)
Akcionár: 
Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 837 52
  (od: 28.06.2022)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava 837 52
  (od: 01.07.2005 do: 24.11.2009)
Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava 837 52
  (od: 25.11.2009 do: 27.06.2022)
Dozorná rada: 
Mgr. Juraj Pacher
Komenského 967
Senica 905 01
Vznik funkcie: 23.06.2020
  (od: 15.07.2020)
Ing. Katarína Berová
Zamarovská 92/102
Zamarovce 911 05
Vznik funkcie: 22.10.2021
  (od: 21.12.2021)
Ing. Tomáš Malatinský , MBA
Gorazdova 34
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 15.02.2022
  (od: 08.03.2022)
Mgr. Oskar Dvořák
Panónska cesta 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 15.02.2022
  (od: 08.03.2022)
Martin Smatana , MSc - predseda
J. Kráľa 35
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 15.02.2022
  (od: 08.03.2022)
Ing. Marcel Klimek - podpredseda
Magurská 5/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 26.05.2022
  (od: 28.06.2022)
Ing. Eva Andrejčáková
Pekná cesta 9
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 19.09.2007
  (od: 09.10.2007 do: 06.04.2011)
Ing. Eva Andrejčáková
Pekná cesta 9
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 19.09.2007 Skončenie funkcie: 29.03.2011
  (od: 07.04.2011 do: 06.04.2011)
Mgr. Anna Antonová
Hlboké 202
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 25.05.2006
  (od: 30.06.2006 do: 12.08.2011)
Mgr. Anna Antonová
Hlboké 202
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 25.05.2006 Skončenie funkcie: 25.05.2011
  (od: 13.08.2011 do: 12.08.2011)
Ing. Ján Báňas
Vajanského 10
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 27.01.2006)
Ing. Ján Báňas
Vajanského 10
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 31.10.2005
  (od: 28.01.2006 do: 27.01.2006)
Mgr. Iveta Baráneková
Selyeho 2959/11
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 29.07.2016
  (od: 11.10.2016 do: 20.08.2021)
Mgr. Iveta Baráneková
Selyeho 2959/11
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 29.07.2016 Skončenie funkcie: 29.07.2021
  (od: 21.08.2021 do: 20.08.2021)
Ing. Eva Bizovská
17. novembra 557/28
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 23.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 02.01.2017)
Ing. Eva Bizovská
17. novembra 557/28
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 23.05.2012 Skončenie funkcie: 12.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 02.01.2017)
Ing. Sylvia Bock
Kulačská 9
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 18.10.2006)
Ing. Sylvia Bock
Kulačská 9
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 22.09.2006
  (od: 19.10.2006 do: 18.10.2006)
JUDr. Tomáš Borec - predseda
Novosvetská 3
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 30.12.2019)
JUDr. Tomáš Borec - predseda
Novosvetská 3
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
Vznik funkcie: 13.12.2016 Skončenie funkcie: 31.10.2019
  (od: 31.12.2019 do: 30.12.2019)
Jozef Cajgovič , CSc.
Sabinovská 26
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 27.10.2005
  (od: 28.01.2006 do: 27.01.2006)
Ing. Jozef Cajgovič , CSc.
Sabinovská 26
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 27.01.2006)
Ing. Ľubica Farkašová
Sokoľany 30
Sokoľany 044 56
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 17.07.2009 do: 03.11.2010)
Ing. Ľubica Farkašová
Sokoľany 30
Sokoľany 044 56
Vznik funkcie: 01.07.2009 Skončenie funkcie: 21.10.2010
  (od: 04.11.2010 do: 03.11.2010)
Ing. Gunther Furin
Ďatelinová 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 18.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 28.05.2012)
Ing. Gunther Furin
Ďatelinová 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 18.12.2010 Skončenie funkcie: 22.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Ivan Fusko
Saratovská 13
Levice 934 05
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 08.10.2007)
Ing. Ivan Fusko
Saratovská 13
Levice 934 05
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 19.09.2007
  (od: 09.10.2007 do: 08.10.2007)
Ing. Anna Golianová
444
Hrochoť 976 37
Vznik funkcie: 01.01.2010
  (od: 01.01.2010 do: 27.12.2010)
Ing. Anna Golianová
444
Hrochoť 976 37
Vznik funkcie: 01.01.2010 Skončenie funkcie: 17.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 27.12.2010)
Ing. Mgr. Tibor Gregor
Na Slanci 12818/12
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 23.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 02.01.2017)
Ing. Mgr. Tibor Gregor
Na Slanci 12818/12
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 23.05.2012 Skončenie funkcie: 12.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 02.01.2017)
Ing. Katarína Gregorová
Turecká 285
Turecká 976 02
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 29.09.2010)
Ing. Katarína Gregorová
Turecká 285
Turecká 976 02
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 30.06.2010
  (od: 30.09.2010 do: 29.09.2010)
Ing. Iveta Hofierková
Rovinka 460
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 29.06.2006)
Ing. Iveta Hofierková
Rovinka 460
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 31.03.2006
  (od: 30.06.2006 do: 29.06.2006)
MUDr. Stanislav Hollý
Karpatské námestie 22
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 08.10.2007)
MUDr. Stanislav Hollý
Karpatské námestie 22
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 19.09.2007
  (od: 09.10.2007 do: 08.10.2007)
Ing. Jaroslav Hric
1. mája 909
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 01.03.2011
  (od: 07.04.2011 do: 28.05.2012)
Ing. Jaroslav Hric
1. mája 909
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 22.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Michaela Chebeňová
387
Hamuliakovo 900 45
Vznik funkcie: 19.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 08.10.2007)
Michaela Chebeňová
387
Hamuliakovo 900 45
Vznik funkcie: 19.12.2005 Skončenie funkcie: 19.09.2007
  (od: 09.10.2007 do: 08.10.2007)
JUDr. Ing. Jana Ježíková - predseda
Hodálova 468/8
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 31.12.2020
  (od: 16.01.2021 do: 30.03.2021)
JUDr. Ing. Jana Ježíková - predseda
Hodálova 468/8
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 31.12.2020 Skončenie funkcie: 16.03.2021
  (od: 31.03.2021 do: 30.03.2021)
Ing. Marcel Klimek
Magurská 5/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 23.02.2022)
Ing. Marcel Klimek
Magurská 5/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 13.12.2016 Skončenie funkcie: 13.12.2021
  (od: 24.02.2022 do: 23.02.2022)
Ing. Marcel Klimek - člen
Magurská 5A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 21.01.2012
  (od: 02.03.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Marcel Klimek - člen
Magurská 5A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 21.01.2012 Skončenie funkcie: 22.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Mgr. Lenka Kondášová , MPH
Bernolákova 1022/77
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 29.06.2020
  (od: 15.07.2020 do: 20.08.2021)
Mgr. Lenka Kondášová , MPH
Bernolákova 1022/77
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 29.06.2020 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 21.08.2021 do: 20.08.2021)
JUDr. Dušan Kopecký
Valachovej 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 16.07.2009)
JUDr. Dušan Kopecký
Valachovej 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2009
  (od: 17.07.2009 do: 16.07.2009)
JUDr. Anna Kráľová
Bartókova 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.03.2011
  (od: 07.04.2011 do: 01.03.2012)
JUDr. Anna Kráľová
Bartókova 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.02.2010
  (od: 26.02.2010 do: 27.12.2010)
JUDr. Anna Kráľová
Bartókova 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.02.2010 Skončenie funkcie: 17.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 27.12.2010)
JUDr. Anna Kráľová - člen
Bartókova 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 20.01.2012
  (od: 02.03.2012 do: 01.03.2012)
Ing. Adriána Kriššová
Ľubovnianska 8
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 02.07.2010 do: 26.06.2015)
Ing. Adriána Kriššová
Ľubovnianska 8
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 03.06.2015
  (od: 27.06.2015 do: 26.06.2015)
Mgr. Radoslav Krupa
Mila Urbana 8
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 15.10.2018
  (od: 09.11.2018 do: 25.06.2021)
Mgr. Radoslav Krupa
Mila Urbana 8
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 15.10.2018 Skončenie funkcie: 15.06.2021
  (od: 26.06.2021 do: 25.06.2021)
Ing. Zuzana Kucerová
Brnianska 27
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 22.04.2015
  (od: 13.05.2015 do: 03.06.2016)
Ing. Zuzana Kucerová
Brnianska 27
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 22.04.2015 Skončenie funkcie: 16.05.2016
  (od: 04.06.2016 do: 03.06.2016)
Ing. Pavol Lazúr
Tulipánová 391/28
Košice 044 20
Vznik funkcie: 19.09.2007
  (od: 09.10.2007 do: 03.11.2010)
Ing. Pavol Lazúr
Tulipánová 391/28
Košice 044 20
Vznik funkcie: 19.09.2007 Skončenie funkcie: 21.10.2010
  (od: 04.11.2010 do: 03.11.2010)
Ing. Pavol Lazúr - Predseda dozornej rady
Tulipánová 391/28
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 23.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 02.01.2017)
Ing. Pavol Lazúr - Predseda dozornej rady
Tulipánová 391/28
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 23.05.2012 Skončenie funkcie: 12.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 02.01.2017)
Mgr. Marián Magdoško
Jahodová 9
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 17.02.2010
  (od: 26.02.2010 do: 03.11.2010)
Mgr. Marián Magdoško
Jahodová 9
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 17.02.2010 Skončenie funkcie: 21.10.2010
  (od: 04.11.2010 do: 03.11.2010)
Mgr. Marián Magdoško
Jahodová 9
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 20.08.2021)
Mgr. Marián Magdoško
Jahodová 9
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 13.12.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 21.08.2021 do: 20.08.2021)
Mgr. Marián Magdoško
Jahodová 9
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 23.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 02.01.2017)
Mgr. Marián Magdoško
Jahodová 9
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 23.05.2012 Skončenie funkcie: 12.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 02.01.2017)
Ing. Tomáš Malatinský , MBA
Gorazdova 34
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 20.08.2021)
Ing. Tomáš Malatinský , MBA
Gorazdova 34
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 13.12.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 21.08.2021 do: 20.08.2021)
Ing. Andrea Mészárošová
Pod Sokolom 7
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Vznik funkcie: 29.06.2011
  (od: 13.08.2011 do: 28.05.2012)
Ing. Andrea Mészárošová
Pod Sokolom 7
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Vznik funkcie: 29.06.2011 Skončenie funkcie: 22.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Mgr. Juraj Pacher
Komenského 967
Senica 905 01
Vznik funkcie: 08.06.2015
  (od: 27.06.2015 do: 14.07.2020)
Mgr. Juraj Pacher
Komenského 967
Senica 905 01
Vznik funkcie: 08.06.2015 Skončenie funkcie: 08.06.2020
  (od: 15.07.2020 do: 14.07.2020)
JUDr. Ing. František Palko , PhD.
Dlhé diely III 1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 20.08.2021)
JUDr. Ing. František Palko , PhD.
Dlhé diely III 1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 13.12.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 21.08.2021 do: 20.08.2021)
RNDr. Eva Palková
Družstevná 555
Most pri Bratislave 900 46
Vznik funkcie: 29.07.2011
  (od: 22.11.2011 do: 10.10.2016)
RNDr. Eva Palková
Družstevná 555
Most pri Bratislave 900 46
Vznik funkcie: 29.07.2011 Skončenie funkcie: 29.07.2016
  (od: 11.10.2016 do: 10.10.2016)
Ing. Ján Porvazník
Kalinovská 12
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 08.10.2007)
Ing. Ján Porvazník
Kalinovská 12
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 19.09.2007
  (od: 09.10.2007 do: 08.10.2007)
PharmDr. Rastislav Pullmann
Mirka Nešpora 2176/3
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 24.01.2013
  (od: 15.02.2013 do: 02.01.2017)
PharmDr. Rastislav Pullmann
Mirka Nešpora 2176/3
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 24.01.2013 Skončenie funkcie: 12.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 02.01.2017)
Ing. Martin Senčák
Vrakunská cesta 2
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 19.09.2007
  (od: 09.10.2007 do: 16.07.2009)
Ing. Martin Senčák
Vrakunská cesta 2
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 19.09.2007 Skončenie funkcie: 18.05.2009
  (od: 17.07.2009 do: 16.07.2009)
Ing. Martin Senčák
Vrakunská cesta 2
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 23.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 11.03.2015)
Ing. Martin Senčák
Vrakunská cesta 2
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 23.05.2012 Skončenie funkcie: 12.02.2015
  (od: 12.03.2015 do: 11.03.2015)
Ing. Anna Slamková
Gazdovská 928/10
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 29.07.2016
  (od: 11.10.2016 do: 21.05.2020)
Ing. Anna Slamková
Gazdovská 928/10
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 29.07.2016 Skončenie funkcie: 23.03.2020
  (od: 22.05.2020 do: 21.05.2020)
Martin Smatana , MSc
J. Kráľa 35
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 08.11.2018)
Martin Smatana , MSc
J. Kráľa 35
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 13.12.2016 Skončenie funkcie: 02.08.2018
  (od: 09.11.2018 do: 08.11.2018)
Martin Smatana , MSc
J. Kráľa 35
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 16.06.2021
  (od: 02.07.2021 do: 07.03.2022)
Martin Smatana , MSc
J. Kráľa 35
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 16.06.2021 Skončenie funkcie: 14.02.2022
  (od: 08.03.2022 do: 07.03.2022)
Ing. Taťana Spišiaková
Karadžičova 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 19.09.2007
  (od: 09.10.2007 do: 16.07.2009)
JUDr. Taťana Spišiaková
Karadžičova 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 19.09.2007
  (od: 17.07.2009 do: 03.11.2010)
JUDr. Taťana Spišiaková
Karadžičova 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 19.09.2007 Skončenie funkcie: 21.10.2010
  (od: 04.11.2010 do: 03.11.2010)
František Sudzina
Rosná 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 19.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 08.10.2007)
František Sudzina
Rosná 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 19.12.2005 Skončenie funkcie: 19.09.2007
  (od: 09.10.2007 do: 08.10.2007)
Ing. František Sudzina
Rosná 1515/2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 18.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 28.05.2012)
Ing. František Sudzina
Rosná 1515/2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 18.12.2010 Skončenie funkcie: 22.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Gabriel Šípoš , MPhil
Palárikova 11
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 23.02.2022)
Gabriel Šípoš , MPhil
Palárikova 11
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 13.12.2016 Skončenie funkcie: 13.12.2021
  (od: 24.02.2022 do: 23.02.2022)
Mgr. Alexander Škrinár
Obchodná 24
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 29.03.2011
  (od: 07.04.2011 do: 28.05.2012)
Mgr. Alexander Škrinár
Obchodná 24
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 29.03.2011 Skončenie funkcie: 22.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Martina Verešová - predseda
Zuzany Chalupovej 8A
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 16.06.2021
  (od: 02.07.2021 do: 07.03.2022)
Ing. Martina Verešová - predseda
Zuzany Chalupovej 8A
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 16.06.2021 Skončenie funkcie: 14.02.2022
  (od: 08.03.2022 do: 07.03.2022)
Ing. Stanislav Zátorský
Macharova 3
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.02.2010
  (od: 26.02.2010 do: 03.11.2010)
Ing. Stanislav Zátorský
Macharova 3
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.02.2010 Skončenie funkcie: 21.10.2010
  (od: 04.11.2010 do: 03.11.2010)
Ing. Imrich Zsolnai
Hrnčiarska 12
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 22.07.2011
  (od: 22.11.2011 do: 10.10.2016)
Ing. Imrich Zsolnai
Hrnčiarska 12
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 22.07.2011 Skončenie funkcie: 22.07.2016
  (od: 11.10.2016 do: 10.10.2016)
Ing. Marcel Klimek
Magurská 5/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 15.02.2022
  (od: 08.03.2022 do: 27.06.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.03.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 76/2005, NZ 12289/2005, NCRIs 12160/2005 v zmysle ust. § 68 a nasl. zák. č. 581/2004 Z.z. a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov transformáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
  (od: 01.07.2005)
Notárska zápisnica N 168/2005, Nz 31751/2005, NCRls 31280/2005 napísaná dňa 08.07.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. MUDr. Eva Sameková - funkcia člena predstavenstva od 01.07.2005 do 06.07.2005.
  (od: 27.07.2005)
Notárska zápisnica N 367/2005, Nz 2908/2006, NCRls 2875/2006 zo dňa 26.1.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti.
  (od: 28.01.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 80/2006, Nz 8129/206, NCRIs 8089/2006 zo dňa 14.2.2006. Bjarne Jorgen Slorup, člen predstavenstva do 14.2.2006.
  (od: 16.03.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 362/2006, Nz 24809/2006, NCRIs 24767/2006 konaného dňa 12.6.2006.
  (od: 30.06.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.9.2006.
  (od: 29.09.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2007.
  (od: 09.10.2007)
Záznam z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.02.2008.
  (od: 12.03.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 5.6.2008 a 26.6.2008.
  (od: 09.07.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2009.
  (od: 17.07.2009)
Notárska zápisnica N 130/2009, Nz 38491/2009 zo dňa 02.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
  (od: 25.11.2009)
V súlade s ustanovením § 86e a 86f zákona č. 533/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B, zlúčená so spoločnosťou Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3591/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie ku dňu 01.01.2010. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, je právnym nástupcom spoločnosti Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2010)
Notárska zápisnica N 43/2010, Nz 5895/2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.2.2010.
  (od: 26.02.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2010.
  (od: 02.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2010.
  (od: 30.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 347/2010, NZ 38892/2010, NCRls 39507/2010 zo dňa 21.10.2010.
  (od: 04.11.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2010, Nz 57491/2010, NCRls 58146/2010 zo dňa 17.12.2010.
  (od: 28.12.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.03.2011
  (od: 07.04.2011)
Notárska zápisnica N 56/2011, Nz 11802/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2011
  (od: 07.04.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia/notárska zápisnica N 269/2011 Nz 27222/2011 zo dňa 25.07.2011.
  (od: 13.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2011.
  (od: 22.11.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2012.
  (od: 02.03.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2012 .
  (od: 02.03.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.04.2012.
  (od: 26.04.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 220/2012, Nz 18466/2012 spísaná dňa 24.05.2012.
  (od: 29.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2015.
  (od: 12.03.2015)
Notárska zápisnica N 643/2015, Nz 13555/2015, NCRls 13865/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015.
  (od: 13.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1560/2015, Nz 32762/2015, NCRls 33529/2015 zo dňa 23.09.2015. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2015.
  (od: 10.10.2015)
Notárska zápisnica č. N 493/2016, Nz 8515/2016, NCRls 8801/2016 zo dňa 10.03.2016.
  (od: 01.04.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05. 2016.
  (od: 04.06.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2010)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Ondavská 3
Bratislava 820 05
  (od: 01.01.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2023
Dátum výpisu:  24.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)