Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10624/N

Business name: 
Schoeller Levice, s.r.o., v likvidácii
  (from: 04/01/2005 until: 01/09/2006)
Schoeller Levice, s.r.o.
  (from: 09/24/2002 until: 03/31/2005)
FILANA, s.r.o.
  (from: 10/31/1997 until: 09/23/2002)
Registered seat: 
Ku Bratke 5
Levice 934 01
  (from: 10/31/1997 until: 01/09/2006)
Identification number (IČO): 
36 524 051
  (from: 10/31/1997)
Date of entry: 
10/31/1997
  (from: 10/31/1997)
Person dissolved from: 
1.4.2005
  (from: 01/10/2006)
Date of deletion: 
01/10/2006
  (from: 01/10/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/10/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/31/1997)
Objects of the company: 
výroba a odbyt priadze a nití
  (from: 10/31/1997 until: 01/09/2006)
maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 10/31/1997 until: 01/09/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 10/31/1997 until: 01/09/2006)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 10/31/1997 until: 01/09/2006)
Partners: 
Schoeller Bregenz GmbH & CoKG
Mariahilfstrasse 29
Bregenz
Republic of Austria
  (from: 04/24/2003 until: 10/15/2003)
Schoeller Bregenz GmbH & CoKG
Mariahilfstrasse 29
Bregenz
Republic of Austria
  (from: 09/24/2002 until: 04/23/2003)
RAMIE - SEILER Aktiengesellschaft
Ramie - Strasse 7
Emmendingen
  (from: 08/15/2002 until: 09/23/2002)
RAMIE - SEILER AG
Franz-Josef-Baumgartner-Str 58
Emmendingen 793 12
  (from: 06/15/2000 until: 08/14/2002)
RAMIE - SEILER AG
Franz-Josef-Baumgartner-Str 58
Emmendingen 793 12
  (from: 08/20/1998 until: 06/14/2000)
RAMIE - SEILER AG
Franz-Josef-Baumgartner-Str 58
Emmendingen 793 12
  (from: 10/31/1997 until: 08/19/1998)
Schoeller GmbH & Co KG
Mariahilfstrasse 29
Bregenz 6900
Republic of Austria
  (from: 10/16/2003 until: 01/09/2006)
Ing. Štefan Szücs
Severná 14
Levice
Slovak Republic
  (from: 06/15/2000 until: 08/14/2002)
Ing. Štefan Szücs
Severná 14
Levice
Slovak Republic
  (from: 08/20/1998 until: 06/14/2000)
Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Robert Seiler
Franz-Josef-Baumgartner-Str 90
Emmendingen 793 12
SRN
  (from: 08/20/1998 until: 08/14/2002)
Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Robert Seiler
Franz-Josef-Baumgartner-Str 90
Emmendingen 793 12
SRN
  (from: 10/31/1997 until: 08/19/1998)
Contribution of each member: 
RAMIE - SEILER AG
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 10/31/1997 until: 08/19/1998)
Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Robert Seiler
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/31/1997 until: 08/19/1998)
RAMIE - SEILER AG
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 08/20/1998 until: 06/14/2000)
Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Robert Seiler
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 08/20/1998 until: 08/14/2002)
Ing. Štefan Szücs
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/20/1998 until: 06/14/2000)
RAMIE - SEILER AG
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/15/2000 until: 08/14/2002)
Ing. Štefan Szücs
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/15/2000 until: 08/14/2002)
RAMIE - SEILER Aktiengesellschaft
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/15/2002 until: 09/23/2002)
Schoeller Bregenz GmbH & CoKG
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/24/2002 until: 04/23/2003)
Schoeller Bregenz GmbH & CoKG
Amount of investment: 34 200 000 Sk Paid up: 34 200 000 Sk
  (from: 04/24/2003 until: 10/15/2003)
Schoeller GmbH & Co KG
Amount of investment: 34 200 000 Sk Paid up: 34 200 000 Sk
  (from: 10/16/2003 until: 01/09/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/31/1997 until: 01/09/2006)
Ing. Štefan Szücs
Severná 14
Levice
  (from: 10/31/1997 until: 08/14/2002)
Ing. Štefan Szücs
Mudroňová 1561/23
Levice
From: 10/31/1997
  (from: 08/15/2002 until: 01/09/2006)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne
  (from: 10/31/1997 until: 01/09/2006)
Capital: 
34 200 000 Sk Paid up: 34 200 000 Sk
  (from: 04/24/2003 until: 01/09/2006)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/15/2002 until: 04/23/2003)
200 000 Sk
  (from: 08/20/1998 until: 08/14/2002)
100 000 Sk
  (from: 10/31/1997 until: 08/19/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/01/2005
  (from: 04/01/2005)
 Liquidators:
Ing. Štefan Szűcs
Mudroňová 1561/23
Levice 934 01
From: 04/01/2005 Until: 01/10/2006
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Štefan Szücs
Mudroňová 1561/23
Levice 934 01
From: 04/01/2005
  (from: 04/01/2005 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor zastupuje a koná za spoločnosť samostatne, za spoločnosť podpisuje takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis s označením funkcie.
  (from: 04/01/2005)
Other legal facts: 
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro 10624/N sa v y m a z á v a dňom 10.01.2006 obchodná spoločnosť Schoeller Levice, s.r.o., v likvidácii so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice na základe rpzhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.12.2004 o zrušení spoločnosti s likvidáciou a rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2005 o schválení konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie vrátane účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
  (from: 01/10/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.8.1997 podľa §§ 56-75 a §§ 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 10/31/1997 until: 01/09/2006)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 30.06.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č.11/1998 Z.z..
  (from: 08/20/1998 until: 01/09/2006)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 2.3.2000. Dodatok č. 2 zo dňa 2.3.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/15/2000 until: 01/09/2006)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 10.05.2002 a Dodatkom č. 4 zo dňa 26.07.2002. Právne pomery spoločnosti sú v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 08/15/2002 until: 01/09/2006)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 5 zo dňa 28.08.2002. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z FILANA, s.r.o. na Schoeller Levice, s.r.o..
  (from: 09/24/2002 until: 01/09/2006)
Dodatok č. 6 zo dňa 8.11.2002 k spoločenskej zmluve, úplné znenie (notárska zápisnica č. N 437/02, Nz 431/02).
  (from: 04/24/2003 until: 01/09/2006)
Dodatok č. 7 zo dňa 23.5.2003 k spoločenskej zmluve (notárska zápisnica č. N 182/2003, NZ 39751/2003).
  (from: 10/16/2003 until: 01/09/2006)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person