Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  302/S

Business name: 
K V E S T s.r.o.
  (from: 02/06/1992)
Registered seat: 
Bakossova 14464/3C
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/21/2019)
Identification number (IČO): 
31 558 518
  (from: 02/06/1992)
Date of entry: 
02/06/1992
  (from: 02/06/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/06/1992)
Objects of the company: 
kúpa, predaj a prenájom tovaru každého druhu, vrátane zahranično-obchodnej činnosti a sprostredkovanie /okrem tých, na ktoré je potrebné zvláštne povolenie/
  (from: 02/06/1992)
konzultačno-poradenská, inžinierska činnosť v oblasti výrobných technológií, odpadových produktov a ekológií prostredia, nákup, predaj a prenájom technologických zariadení
  (from: 02/06/1992)
overovanie kvality výroby a množstva tovaru podľa objednávky a príslušných noriem, sprostredkovanie normalizačnej, metrologickej činnosti a skúšobníctva, analytická činnosť v tejto oblasti
  (from: 02/06/1992)
sprostredkovanie ubytovacích služieb
  (from: 02/06/1992)
dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu Kôcová
  (from: 05/18/1995)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 07/27/1998)
Partners: 
PL real invest s.r.o. IČO: 46 091 611
Kordíky 139
Kordíky 976 34
Slovak Republic
  (from: 06/08/2021)
Contribution of each member: 
PL real invest s.r.o.
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/08/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/08/2021)
Peter Lengyel
Kordíky 139
Kordíky 976 34
From: 11/11/2019
  (from: 11/21/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/06/1992)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/09/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.1.1992 v zmysle § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.
  (from: 02/06/1992)
. Zapisuje sa Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, schválený valným zhromaždením dňa 10.2.1995. Starý spis: S.r.o. 1230
  (from: 05/18/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.5.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/17/1996)
. Valné zhromaždenie konané dňa 20.5.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/27/1998)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 07/24/2003)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person