Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  10505/S

Obchodné meno: 
METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“
  (od: 16.07.2014 do: 16.03.2016)
METALREZ, spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“
  (od: 14.11.2013 do: 15.07.2014)
METALREZ, spol. s r.o.
  (od: 07.06.2005 do: 13.11.2013)
Sídlo: 
Strojárenská 19
Valaská - Piesok 976 43
  (od: 23.11.2010 do: 16.03.2016)
Lazovná 3
Banská Bystrica 974 01
  (od: 07.06.2005 do: 22.11.2010)
IČO: 
36 638 480
  (od: 07.06.2005)
Deň zápisu: 
07.06.2005
  (od: 07.06.2005)
Spoločnosť zrušená od: 
10.3.2016
  (od: 17.03.2016)
Deň výmazu: 
17.03.2016
  (od: 17.03.2016)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 17.03.2016)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 07.06.2005)
Predmet činnosti: 
kovoobrábanie
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
nástrojárstvo
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
oprava pracovných strojov
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
výroba strojárenských výrobkov
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
rezanie ocele
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
zváračské a paličské práce
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
konštrukčné práce v oblasti strojárenstva
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
prenájom strojno-technologického zariadenia
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním čistiacich a upratovacích činností
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
prenájom strojov, zariadení, prístrojov, motorových vozidiel a dopravných elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
finančný leasing
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
faktoring a forfaiting
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
prevádzkovanie neverejného skladu
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
organizovanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľných živností
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
čistiace a upratovacie činnosti
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
inzertná činnosť
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
pohostinská činnosť
  (od: 11.06.2008 do: 16.03.2016)
Spoločníci: 
Mgr. Branislav Čecho
Tehelná 14
Slovenská Ľupča 976 13
  (od: 07.06.2005 do: 04.04.2006)
Mgr. Martin Vozník
Bystrická 13
Pezinok 902 01
  (od: 07.06.2005 do: 31.07.2009)
Radoslav Košút
9. mája 4
Brezno 977 01
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Radoslav Košút
Vklad: 68 000 Sk Splatené: 68 000 Sk
  (od: 07.06.2005 do: 04.04.2006)
Mgr. Martin Vozník
Vklad: 66 000 Sk Splatené: 66 000 Sk
  (od: 07.06.2005 do: 31.07.2009)
Mgr. Branislav Čecho
Vklad: 66 000 Sk Splatené: 66 000 Sk
  (od: 07.06.2005 do: 04.04.2006)
Radoslav Košút
Vklad: 134 000 Sk Splatené: 134 000 Sk
  (od: 05.04.2006 do: 31.07.2009)
Radoslav Košút
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 01.08.2009 do: 16.03.2016)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
Radoslav Košút
9. mája 4
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 07.06.2005
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 07.06.2005 do: 16.03.2016)
Základné imanie: 
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 01.08.2009 do: 16.03.2016)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 07.06.2005 do: 31.07.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 4.3.2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R 3/2013-285 zo dňa 25. 02. 2014, právoplatným dňa 04. 03. 2014 bolo na spoločnosť METALREZ, spol. s r. o. "v reštrukturalizácii", Strojárenská 19, 976 43 Valaská - Piesok, IČO: 36 638 480 zastavené reštrukturalizačné konanie, začaté konkurzné konanie, vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a ustanovený správca konkurznej podstaty Ing. JUDr. Tomáš Oravec, Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 20.11.2014)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 4.3.2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R 3/2013-285 zo dňa 25. 02. 2014, právoplatným dňa 04. 03. 2014 bolo na spoločnosť METALREZ, spol. s r. o. "v reštrukturalizácii", Strojárenská 19, 976 43 Valaská - Piesok, IČO: 36 638 480 zastavené reštrukturalizačné konanie, začaté konkurzné konanie, vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a ustanovený správca konkurznej podstaty Ing. JUDr. Tomáš Oravec, Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 16.07.2014 do: 19.11.2014)
Správca konkurznej podstaty: 
LexCreditor k.s.
Ambra Pietra 27
Martin 036 01
Vznik funkcie: 26.06.2014
  (od: 20.11.2014)
Ing. JUDr. Tomáš Oravec
Cesta na štadión 10
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 04.03.2014
  (od: 16.07.2014 do: 19.11.2014)
Ing. JUDr. Tomáš Oravec
Cesta na štadión 10
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 04.03.2014 Skončenie funkcie: 26.06.2014
  (od: 20.11.2014 do: 19.11.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 2R/3/2013 – 546 zo dňa 16. 02. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 03. 2016, zrušil konkurz pre nedostatok majetku úpadcu – METALREZ, spol. s r. o., so sídlom Strojárenská 19, 976 43 Valaská – Piesok, IČO: 36 638 480.
  (od: 17.03.2016)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 9.7.2013
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2R/3/2013-57 zo dňa 01. 07. 2013, právoplatným dňa 09. 07. 2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka METALREZ, spol. s r.o., Strojárenská 19, 976 43 Valaská – Piesok, IČO: 36 638 480 a ustanovil reštrukturalizačného správcu KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 16.07.2014)
Povolenie konania: 9.7.2013
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2R/3/2013-57 zo dňa 01. 07. 2013, právoplatným dňa 09. 07. 2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka METALREZ, spol. s r.o., Strojárenská 19, 976 43 Valaská – Piesok, IČO: 36 638 480 a ustanovil reštrukturalizačného správcu KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 14.11.2013 do: 15.07.2014)
Reštrukturalizačný správca: 
KP recovery, k.s.
Námestie SNP 17
Banská Bystrica 974 01
Značka: S1568
Vznik funkcie: 09.07.2013
  (od: 14.11.2013 do: 15.07.2014)
KP recovery, k.s.
Námestie SNP 17
Banská Bystrica 974 01
Značka: S1568
Vznik funkcie: 09.07.2013 Skončenie funkcie: 04.03.2014
  (od: 16.07.2014 do: 15.07.2014)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 4.3.2014
  (od: 16.07.2014)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 13.04.2015, bolo prevedené vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty ktoré slúžia prevádzkovaniu časti podniku "METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“ "
  (od: 11.11.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  03.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)