Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10505/S

Business name: 
METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“
  (from: 07/16/2014 until: 03/16/2016)
METALREZ, spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“
  (from: 11/14/2013 until: 07/15/2014)
METALREZ, spol. s r.o.
  (from: 06/07/2005 until: 11/13/2013)
Registered seat: 
Strojárenská 19
Valaská - Piesok 976 43
  (from: 11/23/2010 until: 03/16/2016)
Lazovná 3
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/07/2005 until: 11/22/2010)
Identification number (IČO): 
36 638 480
  (from: 06/07/2005)
Date of entry: 
06/07/2005
  (from: 06/07/2005)
Person dissolved from: 
10. 3. 2016
  (from: 03/17/2016)
Date of deletion: 
03/17/2016
  (from: 03/17/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/17/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/07/2005)
Objects of the company: 
kovoobrábanie
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
nástrojárstvo
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
oprava pracovných strojov
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
výroba strojárenských výrobkov
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
rezanie ocele
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
zváračské a paličské práce
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
konštrukčné práce v oblasti strojárenstva
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
prenájom strojno-technologického zariadenia
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním čistiacich a upratovacích činností
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
prenájom strojov, zariadení, prístrojov, motorových vozidiel a dopravných elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
finančný leasing
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
prevádzkovanie neverejného skladu
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
organizovanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľných živností
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
čistiace a upratovacie činnosti
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
inzertná činnosť
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
pohostinská činnosť
  (from: 06/11/2008 until: 03/16/2016)
Partners: 
Mgr. Branislav Čecho
Tehelná 14
Slovenská Ľupča 976 13
Slovak Republic
  (from: 06/07/2005 until: 04/04/2006)
Mgr. Martin Vozník
Bystrická 13
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 06/07/2005 until: 07/31/2009)
Radoslav Košút
9. mája 4
Brezno 977 01
Slovak Republic
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
Contribution of each member: 
Radoslav Košút
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 06/07/2005 until: 04/04/2006)
Mgr. Martin Vozník
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 06/07/2005 until: 07/31/2009)
Mgr. Branislav Čecho
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 06/07/2005 until: 04/04/2006)
Radoslav Košút
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 04/05/2006 until: 07/31/2009)
Radoslav Košút
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/01/2009 until: 03/16/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
Radoslav Košút
9. mája 4
Brezno 977 01
From: 06/07/2005
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 06/07/2005 until: 03/16/2016)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/01/2009 until: 03/16/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/07/2005 until: 07/31/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/04/2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R 3/2013-285 zo dňa 25. 02. 2014, právoplatným dňa 04. 03. 2014 bolo na spoločnosť METALREZ, spol. s r. o. "v reštrukturalizácii", Strojárenská 19, 976 43 Valaská - Piesok, IČO: 36 638 480 zastavené reštrukturalizačné konanie, začaté konkurzné konanie, vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a ustanovený správca konkurznej podstaty Ing. JUDr. Tomáš Oravec, Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 11/20/2014)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/04/2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R 3/2013-285 zo dňa 25. 02. 2014, právoplatným dňa 04. 03. 2014 bolo na spoločnosť METALREZ, spol. s r. o. "v reštrukturalizácii", Strojárenská 19, 976 43 Valaská - Piesok, IČO: 36 638 480 zastavené reštrukturalizačné konanie, začaté konkurzné konanie, vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a ustanovený správca konkurznej podstaty Ing. JUDr. Tomáš Oravec, Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 07/16/2014 until: 11/19/2014)
Bankruptcy trustee: 
LexCreditor k.s.
Ambra Pietra 27
Martin 036 01
From: 06/26/2014
  (from: 11/20/2014)
Ing. JUDr. Tomáš Oravec
Cesta na štadión 10
Banská Bystrica 974 01
From: 03/04/2014
  (from: 07/16/2014 until: 11/19/2014)
Ing. JUDr. Tomáš Oravec
Cesta na štadión 10
Banská Bystrica 974 01
From: 03/04/2014 Until: 06/26/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 2R/3/2013 – 546 zo dňa 16. 02. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 03. 2016, zrušil konkurz pre nedostatok majetku úpadcu – METALREZ, spol. s r. o., so sídlom Strojárenská 19, 976 43 Valaská – Piesok, IČO: 36 638 480.
  (from: 03/17/2016)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 07/09/2013
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2R/3/2013-57 zo dňa 01. 07. 2013, právoplatným dňa 09. 07. 2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka METALREZ, spol. s r.o., Strojárenská 19, 976 43 Valaská – Piesok, IČO: 36 638 480 a ustanovil reštrukturalizačného správcu KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 07/16/2014)
Authorisation of proceedings: 07/09/2013
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2R/3/2013-57 zo dňa 01. 07. 2013, právoplatným dňa 09. 07. 2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka METALREZ, spol. s r.o., Strojárenská 19, 976 43 Valaská – Piesok, IČO: 36 638 480 a ustanovil reštrukturalizačného správcu KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 11/14/2013 until: 07/15/2014)
Restructuring trustee: 
KP recovery, k.s.
Námestie SNP 17
Banská Bystrica 974 01
Mark: S1568
From: 07/09/2013
  (from: 11/14/2013 until: 07/15/2014)
KP recovery, k.s.
Námestie SNP 17
Banská Bystrica 974 01
Mark: S1568
From: 07/09/2013 Until: 03/04/2014
  (from: 07/16/2014 until: 07/15/2014)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 03/04/2014
  (from: 07/16/2014)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 13.04.2015, bolo prevedené vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty ktoré slúžia prevádzkovaniu časti podniku "METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“ "
  (from: 11/11/2015)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person