Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  65/R

Obchodné meno: 
Vertiv Slovakia, a. s.
  (od: 01.12.2016)
Sídlo: 
Piešťanská 1202
Nové Mesto nad Váhom 915 28
  (od: 22.04.1992)
IČO: 
31 411 606
  (od: 22.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 22.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 22.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
výskum, vývoj v odboroch: zvláštne stroje a zariadenia, montážna, ultrazvuková, laserová, mikroelektronická technika, technika pre elektrické metódy obrábania, dosky plošných spojov
  (od: 20.10.1999)
výroba účelových strojov a zariadení a ich opravy
  (od: 20.10.1999)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 20.10.1999)
výroba a montáž zariadení elektroniky a mikroelektroniky
  (od: 20.10.1999)
vykonávanie projekčných, programátorských, poradenských činností softwarového charakteru
  (od: 20.10.1999)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 20.10.1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 20.10.1999)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.10.1999)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 20.10.1999)
závodné a účelové stravovanie
  (od: 20.10.1999)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 31.01.2000)
výroba a montáž klimatizačných zariadení
  (od: 06.11.2003)
výroba a montáž záložných zdrojov elektrickej energie
  (od: 06.11.2003)
výroba komponentov: káblových zväzkov, elektrických rozvádzačov, medených zberníc, plechových panelov
  (od: 06.11.2003)
cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 29.07.2004)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 21.12.2021)
Vedenie účtovníctva
  (od: 21.12.2021)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 21.12.2021)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 21.12.2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 21.12.2021)
Administratívne služby
  (od: 21.12.2021)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 21.12.2021)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (od: 21.12.2021)
Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
  (od: 07.10.2023)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.01.2000)
Zuzana Malinová - člen predstavenstva
Soblahov 884
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 29.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2019)
Jozef Aľušík - Člen predstavenstva
T. Tekela 6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 23.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2022)
Rastislav Jasenovský - Podpredseda predstavenstva
Soblahov 991
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 06.07.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2022)
Giovanna Moschetto - Člen predstavenstva
Via Mafalda di Savoia 65
Rovigo 45 100
Talianska republika
Vznik funkcie: 22.12.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2022)
Karsten Ejvind Winther - Predseda predstavenstva
Via Brentasecca 61
Saonara 350 20
Talianska republika
Vznik funkcie: 07.07.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva Spoločnosti konajúci spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoj podpis.
  (od: 11.05.2011)
Dozorná rada: 
Jozef Benko
Zemianske Podhradie 51
Zemianske Podhradie 913 07
Vznik funkcie: 08.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2019)
Andrej Kšinan
Budovateľská 1798/35
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 22.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2021)
Paolo Gattagrisa
Via Rimini 40
Mogliano Veneto 310 21
Talianska republika
Vznik funkcie: 21.07.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.2023)
Výška základného imania: 
15 963 409,92 EUR Rozsah splatenia: 15 963 409,92 EUR
  (od: 17.04.2014)
Akcie: 
Počet: 1202064
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 13,28 EUR
  (od: 17.04.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Stanovy a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 11.2.1993. Stary spis: Sa 298
  (od: 18.06.1993)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 05.05.1993. Stary spis: Sa 298
  (od: 27.10.1994)
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 24.03.1994 o znížení základného imania spoločnosti z 321 830 800 Sk na 250 314 400 Sk. Stary spis: Sa 298
  (od: 11.05.1995)
Zmena stanov schválená na VZ dňa 16.5.1995. Stary spis: Sa 298
  (od: 29.01.1996)
Valné zhromaždenie dňa 30.04.1996 schválilo zníženie základného imania na 143.026.800,-Sk Na tomto valnom zhromaždení bola schválená aj zmena stanov.
  (od: 01.04.1997)
Valné zhromaždenie (notárskou zápisnicou N 221/97, NZ 210/97 zo dňa 2.6.1997) schválilo nové znenie stanov.
  (od: 02.07.1997)
Dozorná rada dňa 22.6.1998 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (od: 22.07.1998)
Dozorná rada a.s. na zasadnutí dňa 20.11.1997 prerokovala odstúpenie z funkcie člena predstavenstva.
  (od: 03.05.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.1998 schválilo zvýšenie základného imania zo 143.036.800 Sk na 343.036.800 Sk a zmenu stanov /notárska zápisnica N 689/98, Nz 658/98 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou/. Dozorná rada dňa 10.12.1998 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (od: 20.10.1999)
Riadne valné zhromaždenie dňa 29.06.1999 schválilo zmenu stanov ( notárska zápisnica N 312/99, Nz 292/99 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou ).
  (od: 31.01.2000)
Dozorná rada dňa 16.05.2000 rozhodla o zvolení člena predstavenstva a o zmenách v dozornej rade. Riadne valné zhromaždenie dňa 13.06.2000 rozhodlo o zvolení člena dozornej rady a schválilo zmeny v dozornej rade a predstavenstve, o ktorých rozhodla dozorná rada dňa 16.05.2000 (notárska zápisnica N 238/2000, Nz 213/2000 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 16.06.2000).
  (od: 02.10.2000)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 24.10.2000 rozhodla o zmenách v predstavenstve. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.12.2000 rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s. (notárska zápisnica N 616/2000, NZ 578/2000).
  (od: 28.05.2001)
Riadne valné zhromaždenie (notáska zápisnica N 255/2001, NZ 239/2001 zo dňa 4.7.2001) schválilo zmenu obchodného mena z VUMA akciová spoločnosť na EMERSON akciová spoločnosť, nové úplné znenie stanov a.s., odstúpenie člena dozornej rady a zvolenie člena dozornej rady.
  (od: 06.09.2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 06.06.2002 schválilo nové znenie stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 291/02, Nz 271/02 zo dňa 10.06.2002).
  (od: 29.07.2002)
Rozhodnutie o zvýšení základného imania, dodatok č. 1 k stanovám prijatý na valnom zhromaždení dňa 6.8.2003, notárska zápisnica č. N 419/2003, Nz 67612/2003 spísaná JUDr. Martou Pavlovičovou.
  (od: 06.11.2003)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27.02.2015 uzatvorenej medzi predávajúcim - spoločnosťou Emerson a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 31 411 606, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:65/R a kupujúcim - spoločnosťou Regal Beloit Slovakia, s.r.o., so sídlom Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 48 029 360, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.:31248/R, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 27.02.2015) prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (od: 07.03.2015)
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 17.05.2016 uzatvorenej medzi predávajúcim - spoločnosťou Emerson a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 31 411 606, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:65/R a kupujúcim - spoločnosťou Branson Ultrasonics, a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 50 123 173, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:10695/R, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 01.06.2016) prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (od: 02.06.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2024
Dátum výpisu:  21.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR