Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  65/R

Obchodné meno: 
Vertiv Slovakia, a. s.
  (od: 01.12.2016)
Emerson a. s.
  (od: 05.06.2012 do: 30.11.2016)
EMERSON akciová spoločnosť
  (od: 06.09.2001 do: 04.06.2012)
VUMA akciová spoločnosť
  (od: 22.04.1992 do: 05.09.2001)
Sídlo: 
Piešťanská 1202
Nové Mesto nad Váhom 915 28
  (od: 22.04.1992)
IČO: 
31 411 606
  (od: 22.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 22.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 22.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
výskum, vývoj v odboroch: zvláštne stroje a zariadenia, montážna, ultrazvuková, laserová, mikroelektronická technika, technika pre elektrické metódy obrábania, dosky plošných spojov
  (od: 20.10.1999)
výroba účelových strojov a zariadení a ich opravy
  (od: 20.10.1999)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 20.10.1999)
výroba a montáž zariadení elektroniky a mikroelektroniky
  (od: 20.10.1999)
vykonávanie projekčných, programátorských, poradenských činností softwarového charakteru
  (od: 20.10.1999)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 20.10.1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 20.10.1999)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.10.1999)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 20.10.1999)
závodné a účelové stravovanie
  (od: 20.10.1999)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 31.01.2000)
výroba a montáž klimatizačných zariadení
  (od: 06.11.2003)
výroba a montáž záložných zdrojov elektrickej energie
  (od: 06.11.2003)
výroba komponentov: káblových zväzkov, elektrických rozvádzačov, medených zberníc, plechových panelov
  (od: 06.11.2003)
cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 29.07.2004)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 21.12.2021)
Vedenie účtovníctva
  (od: 21.12.2021)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 21.12.2021)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 21.12.2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 21.12.2021)
Administratívne služby
  (od: 21.12.2021)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 21.12.2021)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (od: 21.12.2021)
Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
  (od: 07.10.2023)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 06.09.2001 do: 27.08.2008)
rozvod plynu
  (od: 06.09.2001 do: 27.08.2008)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby
  (od: 09.11.2004 do: 16.11.2016)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 28.08.2008 do: 10.08.2010)
dodávka plynu, distribúcia plynu
  (od: 28.08.2008 do: 10.08.2010)
dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 28.08.2008 do: 10.08.2010)
cestná nákladná doprava
  (od: 20.10.1999 do: 28.07.2004)
výskum, vývoj, experimentálna a opakovaná výroba, servis a predaj v odboroch: montážna technika, zvláštne stroje a zariadenia, technika pre elektrické metódy obrábania, ultrazvuková technika, laserová technika, mikroelektronická technika, dosky plošných spojov
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
malosériová a sériová výroba
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
výchova a školenie
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
vykonávanie projekčných, programátorských, poradenských činností softwareového charakteru
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
propagačnej, obstarávateľskej a sprostredkovateľskej činnosti
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
poskytovanie služieb v opravárstve, doprave, grafických a reprografických činnostiach
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
vykonávanie obchodných činností: nákup výrobkov, materiálu a nehmotných produktov, predaj výrobkov, materiálu a nehmotných produktov, maloobchodný predaj výrobkov a materiálu, požičiavanie mechanizmov a zariadení
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
zahraničná obchodná činnosť v tomto rozsahu: 1.vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe"Rozhodnutia FMZO č.j.13/07661/90, reg.č.:108 000 725 zo dňa 26.7.1990, 2.dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe spoločnosti, 3.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR + formou montáži, opráv a servisu, + formou vedeckotechnickej činnosti, 4.Poskytovanie služieb v zahraničí v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie, 5.prijímanie služieb od zahraničných osôb formou servisnej a montážnej činnosti
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
poskytovanie rekreačných, stravovacích služieb
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
vykonávanie projekčných, programátorských, poradenských činností softwárového charakteru
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
výroba účelových strojov a zariadení a ich opravy
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
automatizované spracovanie dát
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
vedľajšia činnosť doprave /služby špeciálnymi vozidlami a mechanizmami/
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
výskum a vývoj v odboroch: zvláštne stroje a zariadenia, montážna, ultrazvuková, laserová, mikroelektronická technika, technika pre elektrické metódy obrábania, dosky plošných spojov
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
výroba a montáž zariadení elektroniky a mikroelektroniky
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
nákup a predaj výrobkov, materiálu a nehmotných produktov
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
maloobchodný predaj výrobkov a materiálu
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
služby polygrafického priemyslu
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
špecializovaný maloobchod v predajniach s novým tovarom
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
vzdelávanie a mimoškolská výchova
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
cestná nákladná doprava
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
cestná nepravidelná hromadná doprava osôb
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
závodné a účelové stravovanie
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
bufety
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
ubytovanie a rekreačné zariadenia
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
zahraničná obchodná činnosť
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
výskum, vývoj v odboroch: zvláštne stroje a zariadenia, montážna, ultrazvuková, laserová, mikroelektronická technika, technika pre elektrické metódy obrábania, dosky plošných spojov
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
výroba účelových strojov a zariadení a ich opravy
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
výroba a montáž zariadení elektroniky a mikroelektroniky
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
vykonávanie projekčných, programátorských, poradenských činností softwarového charakteru
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
automatizované spracovanie dát
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
vedľajšia činnosť v doprave (služby špeciálnymi vozidlami a mechnizmami)
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
sprostredkovnie obchodu
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
nákup a predaj výrobkov, materiálu a nehmotných produktov
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
maloobchodný predaj výrobkov a materiálu
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
služby polygrafického priemyslu
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
špecializovaný maloobchod v predajniach s novým tovarom
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
vzdelávanie a mmimoškolská výchova
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
cestná nákladná doprava
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
cestná nepravidelná hromadná doprava osôb
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
závodné a účelové stravovanie
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
bufety
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
ubytovanie a rekreačné zariadenia
  (od: 14.01.1994 do: 19.10.1999)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.01.2000)
predstavenstvo
  (od: 20.10.1999 do: 30.01.2000)
predstavenstvo
  (od: 08.10.1997 do: 19.10.1999)
predstavenstvo
  (od: 02.07.1997 do: 07.10.1997)
predstavenstvo
  (od: 01.04.1997 do: 01.07.1997)
predstavenstvo
  (od: 29.01.1996 do: 31.03.1997)
predstavenstvo
  (od: 22.04.1992 do: 28.01.1996)
Zuzana Malinová - člen predstavenstva
Soblahov 884
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 29.06.2019
  (od: 20.08.2019)
Jozef Aľušík - Člen predstavenstva
T. Tekela 6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 23.12.2021
  (od: 18.02.2022)
Rastislav Jasenovský - Podpredseda predstavenstva
Soblahov 991
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 06.07.2022
  (od: 08.09.2022)
Peter Leo Byrne - člen
Hauptstrasse 32
Konigstein D-61462
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 20.05.2008
  (od: 28.08.2008 do: 10.08.2010)
Peter Leo Byrne - člen
Hauptstrasse 32
Konigstein D-61462
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 20.05.2008 Skončenie funkcie: 01.10.2009
  (od: 11.08.2010 do: 10.08.2010)
Ing. Jozef Dragoun - predseda
Dolná 4
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
Lars Olov Forsgren - člen
The Garden House, Forest Crescent
Ashtead, Surrey KT21 1JU
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 28.03.2014
  (od: 17.04.2014 do: 01.06.2016)
Lars Olov Forsgren - člen
The Garden House, Forest Crescent
Ashtead, Surrey KT21 1JU
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 28.03.2014 Skončenie funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 01.06.2016)
Alberto Gentile - člen
Pod Párovcami 1348/21
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 06.06.2002 Skončenie funkcie: 02.07.2003
  (od: 29.07.2002 do: 05.11.2003)
Ing. Jaromír Górny - člen
SNP 15
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 18.06.1993 do: 28.01.1996)
Boris Grznár - člen predstavenstva
1. mája 308/4
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 16.11.2016)
Boris Grznár - člen predstavenstva
1. mája 308/4
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 25.10.2016
  (od: 17.11.2016 do: 16.11.2016)
Boris Grznár - podpredseda predstavenstva
1. mája 308/4
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 26.10.2016
  (od: 17.11.2016 do: 02.08.2018)
Boris Grznár - podpredseda predstavenstva
1. mája 308/4
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 26.10.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2018
  (od: 03.08.2018 do: 02.08.2018)
Miroslava Hanšutová - člen predstavenstva
Holubyho 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 03.08.2018 do: 19.08.2019)
Miroslava Hanšutová - člen predstavenstva
Holubyho 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 01.07.2018 Skončenie funkcie: 28.06.2019
  (od: 20.08.2019 do: 19.08.2019)
Dag Gustav Wilhelm Hassler - člen
Nockebyvägen 23
Bromma 167 71
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 22.03.2013
  (od: 11.04.2013 do: 21.04.2015)
Dag Gustav Wilhelm Hassler - člen
Nockebyvägen 23
Bromma 167 71
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 22.03.2013 Skončenie funkcie: 26.03.2015
  (od: 22.04.2015 do: 21.04.2015)
Dag Gustav Wilhelm Hassler - člen
Nockebyvägen 23
Bromma 167 71
Švédsko
Vznik funkcie: 20.05.2008
  (od: 28.08.2008 do: 10.04.2013)
Dag Gustav Wilhelm Hassler - člen
Nockebyvägen 23
Bromma 167 71
Švédsko
Vznik funkcie: 20.05.2008 Skončenie funkcie: 22.03.2013
  (od: 11.04.2013 do: 10.04.2013)
Ing. Lubomír Hausdorf - člen
Javorinská 6
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 18.06.1993 do: 26.10.1994)
Ing. Lubomír Hausdorf - podpredseda
Javorinská 6
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
Oliver Henri Delage - podpredseda
Piešťanská 1202/44
Nové Mesto nad Váhom
Skončenie funkcie: 02.07.2003
  (od: 20.10.1999 do: 05.11.2003)
Rastislav Jasenovský - člen predstavenstva
Nad Tehelňou 2888/26
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 02.08.2018)
Rastislav Jasenovský - člen predstavenstva
Nad Tehelňou 2888/26
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 19.06.2016
  (od: 03.08.2018 do: 02.08.2018)
Rastislav Jasenovský - podpredseda predstavenstva
Soblahov 991
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 19.06.2018
  (od: 03.08.2018 do: 07.09.2022)
Rastislav Jasenovský - podpredseda predstavenstva
Soblahov 991
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 19.06.2018 Skončenie funkcie: 01.06.2021
  (od: 08.09.2022 do: 07.09.2022)
Ing. Ivan Juráček - člen
Hviezdoslavova 8
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
Ing. Kazimír Kmeť , CSc. - člen
Tehelná 133
Dolné Srnie
  (od: 18.06.1993 do: 28.01.1996)
Ing. Kazimír Kmeť , CSc. - člen
Tehelná 133
Dolné Srnie
  (od: 01.04.1997 do: 21.07.1998)
Ing. Kazimír Kmeť , CSc. - člen, štat.zástupca gen.riaditeľa
Tehelná 133
Dolné Srnie
  (od: 29.01.1996 do: 31.03.1997)
Ing. Rudolf Kolník - člen
Kukučínova 47
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
Ing. Rudolf Kolník - člen
Kukučínova 49
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 27.10.1994 do: 10.05.1995)
Ing. Rudolf Kolník - podpredseda
Kukučínova 47
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
Ing. Tibor Kvasňovský , CSc. - člen
Juraja Kréna 6
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 01.04.1997 do: 01.07.1997)
Ing. Tibor Kvasňovský , CSc. - predseda
Juraja Kréna 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (od: 20.10.1999 do: 30.01.2000)
Ing. Tibor Kvasňovský , CSc. - predseda - generálny riaditeľ
409
Kalnica 915 01
  (od: 31.01.2000 do: 27.05.2001)
Ing. Tibor Kvasňovský , CSc. - predseda a generálny riaditeľ
Juraja Kréna 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (od: 22.07.1998 do: 19.10.1999)
Ing. Tibor Kvasňovský , CSc. - štatutárny zástupca generálneho riaditeľa
Juraja Kréna 6
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 02.07.1997 do: 21.07.1998)
Ing. Vladimír Machala - člen
Hoštáky 688/14
Myjava 907 01
  (od: 20.10.1999 do: 27.05.2001)
Ing. Jozef Margetinec , CSc. - podpredseda
Hodžova 26
Trenčín
  (od: 14.01.1994 do: 28.01.1996)
Ing. Jozef Margetinec , CSc. - predseda, generálny riaditeľ
Hodžova 26
Trenčín
  (od: 29.01.1996 do: 31.03.1997)
Mgr. Branislav Moško - člen
Liptovská 7478/1D
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 28.03.2014
  (od: 17.04.2014 do: 01.06.2016)
Mgr. Branislav Moško - člen
Liptovská 7478/1D
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 28.03.2014 Skončenie funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 01.06.2016)
Ing. Štefan Myjavský - člen
Považská 1
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
Ing. Ján Penjak - člen, štat.zástupca gen.riaditeľa
Šmidkeho 14
Trenčín
  (od: 29.01.1996 do: 21.07.1998)
Ing. Ján Penjak - člen, štatutárny zástupca generálneho riaditeľa
Šmidkeho 14
Trenčín
  (od: 22.07.1998 do: 02.05.1999)
Ing. Patrik Sapák - člen
Armádna 1656/9
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.03.2015
  (od: 22.04.2015 do: 01.06.2016)
Ing. Patrik Sapák - člen
Armádna 1656/9
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.03.2015 Skončenie funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 01.06.2016)
Ing. Jaromír Sarkócy - člen
154
Lubina
  (od: 18.06.1993 do: 26.10.1994)
Juraj Sekera - člen predstavenstva
Dona Sandtnera 13
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 16.11.2016)
Juraj Sekera - člen predstavenstva
Dona Sandtnera 13
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 25.10.2016
  (od: 17.11.2016 do: 16.11.2016)
Juraj Sekera - podpredseda predstavenstva
Záhradnícka 16464/74
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 26.10.2016
  (od: 17.11.2016 do: 17.02.2022)
Juraj Sekera - podpredseda predstavenstva
Záhradnícka 16464/74
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 26.10.2016 Skončenie funkcie: 22.12.2021
  (od: 18.02.2022 do: 17.02.2022)
Prof. Ing. František Slanina , CSc. - predseda
Lesnícka 3
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 18.06.1993 do: 28.01.1996)
Martin Staples - člen
Pod Párovcami 1348/21
Piešťany
  (od: 20.10.1999 do: 27.05.2001)
Martin Staples - člen
Orechový rad 2350/1
Bratislava 2 - Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 13.05.2010
  (od: 11.08.2010 do: 16.04.2014)
Martin Staples - člen
Orechový rad 2350/1
Bratislava 2 - Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 13.05.2010 Skončenie funkcie: 20.02.2014
  (od: 17.04.2014 do: 16.04.2014)
Ing. Mária Steiningerová - člen, štatutárny zástupca generálneho riaditeľa
Inovecká 24
Trenčín 911 01
  (od: 22.07.1998 do: 19.10.1999)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Inovecká 24
Trenčín 911 01
  (od: 20.10.1999 do: 05.11.2003)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 06.08.2003
  (od: 06.11.2003 do: 28.03.2008)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 06.08.2003
  (od: 29.03.2008 do: 27.08.2008)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 06.08.2003 Skončenie funkcie: 20.05.2008
  (od: 28.08.2008 do: 27.08.2008)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.05.2008
  (od: 28.08.2008 do: 10.04.2013)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.05.2008 Skončenie funkcie: 22.03.2013
  (od: 11.04.2013 do: 10.04.2013)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.03.2013
  (od: 11.04.2013 do: 16.04.2014)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.03.2013 Skončenie funkcie: 15.04.2014
  (od: 17.04.2014 do: 16.04.2014)
Ing. Milan Šesták - podpredseda
Saratovská 7388/1B
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 22.03.2013
  (od: 11.04.2013 do: 25.02.2015)
Ing. Milan Šesták - podpredseda
Saratovská 7388/1B
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 22.03.2013 Skončenie funkcie: 29.01.2015
  (od: 26.02.2015 do: 25.02.2015)
Ing. Ladislav Tandel - člen
70
Veľká Čalomija
  (od: 11.05.1995 do: 28.01.1996)
Ing. Miroslav Topolčány - člen
Lipová 17
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 18.06.1993 do: 28.01.1996)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Turecká 2547/26
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 11.05.2011 do: 13.10.2014)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Turecká 2547/26
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 19.09.2014
  (od: 14.10.2014 do: 13.10.2014)
Ing. Jozef Varta - člen
Hollého 12
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
Ing. Ján Zimányi , CSc. - člen
Soblahovská 57
Trenčín
  (od: 11.05.1995 do: 28.01.1996)
Ing. Ján Zimányi , CSc. - člen, štat.zástupca gen.riaditeľa
Soblahovská 56
Trenčín
  (od: 29.01.1996 do: 31.03.1997)
Giovanna Moschetto - Člen predstavenstva
Via Mafalda di Savoia 65
Rovigo 45 100
Talianska republika
Vznik funkcie: 22.12.2021
  (od: 18.02.2022)
Karsten Ejvind Winther - Predseda predstavenstva
Via Brentasecca 61
Saonara 350 20
Talianska republika
Vznik funkcie: 07.07.2022
  (od: 03.04.2024)
Giordano Albertazzi - Predseda predstavenstva
Ladbroke Road 37
Londýn W11 3PD
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 30.03.2018 Skončenie funkcie: 06.07.2022
  (od: 08.09.2022 do: 07.09.2022)
Giordano Albertazzi - Predseda predstavenstva
Ladbroke Road 37
Londýn W11 3PD
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 30.03.2018
  (od: 08.05.2018 do: 20.12.2021)
Giordano Albertazzi - Predseda predstavenstva
Ladbroke Road 37
Londýn W11 3PD
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 30.03.2018
  (od: 21.12.2021 do: 07.09.2022)
Giordano Albertazzi
Via V Sicilliani 72
Milano
Taliansko
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Párovcami 1317/58
Piešťany 921 01
  (od: 28.05.2001 do: 20.06.2001)
Giordano Albertazzi - člen
Via V Sicilliani 72
Milano
Taliansko
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Párovcami 1317/58
Piešťany 921 01
Skončenie funkcie: 06.06.2002
  (od: 21.06.2001 do: 28.07.2002)
Bruno Baroncini - člen
V.Bachelet N.21
Conegliano (TV)
Taliansko
Vznik funkcie: 17.05.2007
  (od: 17.07.2007 do: 10.08.2010)
Bruno Baroncini - člen
V.Bachelet N.21
Conegliano (TV)
Taliansko
Vznik funkcie: 17.05.2007 Skončenie funkcie: 01.12.2009
  (od: 11.08.2010 do: 10.08.2010)
Kevin Brady - člen predstavenstva
Via Silvio Pellico 49
Abano Terme (PD)
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 03.12.2020)
Kevin Brady - člen predstavenstva
Via Silvio Pellico 49
Abano Terme (PD)
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 07.09.2020
  (od: 04.12.2020 do: 03.12.2020)
Peter Leo Byrne - člen
Hauptstrasse 32
Königstein D-61462
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 06.08.2003 Skončenie funkcie: 20.05.2008
  (od: 28.08.2008 do: 27.08.2008)
Peter Leo Byrne - člen
Hauptstrasse 32
Königstein D-61462
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 06.08.2003
  (od: 06.11.2003 do: 27.08.2008)
Anton Conrad - člen predstavenstva
Sellenburen 37
Stallikon 8143
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 16.11.2016)
Anton Conrad - člen predstavenstva
Sellenburen 37
Stallikon 8143
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 31.10.2016
  (od: 17.11.2016 do: 16.11.2016)
Oliver Henri Delage - podpredseda
dlhodobý pobyt na území SR :
Zelená Voda 1972/1
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 29.01.1996 do: 21.07.1998)
Oliver Henri Delage - podpredseda
dlhodobý pobyt na území SR :
Zelená Voda 1972/1
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 22.07.1998 do: 19.10.1999)
Lars Olov Forsgren - predseda predstavenstva
The Garden House, Forest Crescent
Ashtead, Surrey KT21 1JU
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 07.05.2018)
Lars Olov Forsgren - predseda predstavenstva
The Garden House, Forest Crescent
Ashtead, Surrey KT21 1JU
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 29.03.2018
  (od: 08.05.2018 do: 07.05.2018)
Roger Chamaux
11 Rue Jean Monnet 02000
Laon
Francúzsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Piešťanská 1202
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (od: 28.05.2001 do: 20.06.2001)
Roger Chamaux - člen
11 Rue Jean Monnet
Laon 02 000
Francúzsko
dlhodobý pobyt na území SR :
16
Kálnica 916 37
Skončenie funkcie: 06.06.2002
  (od: 21.06.2001 do: 28.07.2002)
RNDr. Ivan Křivánek - člen
124
Jinačovice
Česká republika
  (od: 14.01.1994 do: 10.05.1995)
Michael Allan Lucas - člen
Vendevagen 12
Lidingo 181 31
Švédsko
Vznik funkcie: 17.05.2007 Skončenie funkcie: 08.04.2008
  (od: 28.08.2008 do: 27.08.2008)
Michael Allan Lucas - člen
Vendevagen 12
Lidingo 181 31
Švédsko
Vznik funkcie: 17.05.2007
  (od: 17.07.2007 do: 27.08.2008)
Giovanna Moschetto - člen predstavenstva
Via Mafalda di Savoia 65
Rovigo 45 100
Talianska republika
Vznik funkcie: 31.10.2016
  (od: 17.11.2016 do: 20.12.2021)
Giovanna Moschetto - člen predstavenstva
Via Mafalda di Savoia 65
Rovigo 45 100
Talianska republika
Vznik funkcie: 31.10.2016
  (od: 21.12.2021 do: 17.02.2022)
Giovanna Moschetto - člen predstavenstva
Via Mafalda di Savoia 65
Rovigo 45 100
Talianska republika
Vznik funkcie: 31.10.2016 Skončenie funkcie: 31.10.2021
  (od: 18.02.2022 do: 17.02.2022)
Steven Lindsey Nicholls - predseda predstavenstva
PO Box 17034
Dubaj
Spojené arabské emiráty
Vznik funkcie: 19.09.2014 Skončenie funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 01.06.2016)
Steven Lindsey Nicholls - predseda predstavenstva
PO Box 17034
Dubaj
Spojené arabské emiráty
Vznik funkcie: 19.09.2014
  (od: 14.10.2014 do: 01.06.2016)
Bretislav Sklenak - člen
Via Codogno P., 3-b3 2
Piove di Sacco 350 28
Taliansko
Vznik funkcie: 06.06.2002 Skončenie funkcie: 03.04.2007
  (od: 17.07.2007 do: 16.07.2007)
Bretislav Sklenak - člen
Via Codogno P., 3-b3 2
Piove di Sacco 350 28
Taliansko
Vznik funkcie: 06.06.2002
  (od: 29.07.2002 do: 16.07.2007)
Martin Staples - člen
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Párovcami 1348/21
Piešťany
  (od: 22.07.1998 do: 19.10.1999)
Martin Staples - člen
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Párovcami 1348/21
Piešťany
  (od: 29.01.1996 do: 21.07.1998)
Valter Taranzano - člen
dlhodobý pobyt na území SR :
Piešťanská 1202/44
Nové Mesto nad Váhom
Skončenie funkcie: 06.06.2002
  (od: 02.10.2000 do: 28.07.2002)
Kati Teer - člen
Zájnáthegyi út. 20
Piliscaba 2081
Maďarsko
Vznik funkcie: 26.03.2015
  (od: 22.04.2015 do: 01.06.2016)
Kati Teer - člen
Zájnáthegyi út. 20
Piliscaba 2081
Maďarsko
Vznik funkcie: 26.03.2015 Skončenie funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 01.06.2016)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
prechodný pobyt na území SR :
Turecká 2547/26
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 25.04.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 11.05.2011 do: 10.05.2011)
George Varmuza
Kahlenberger Strasse 47c
Wien 1190
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Piešťanská 1202
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (od: 28.05.2001 do: 20.06.2001)
George Varmuza - člen, štatutárny zástupca generálneho riaditeľa
dlhodobý pobyt na území SR :
Hlavná ulica 54
Bratislava
  (od: 22.07.1998 do: 19.10.1999)
George Varmuza - predseda a gen. riaditeľ
dlhodobý pobyt na území SR :
Hlboká cesta 966/9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  (od: 01.04.1997 do: 01.07.1997)
George Varmuza - predseda a gen.riaditeľ
dlhodobý pobyt na území SR :
Hlavná ulica 54
Bratislava
  (od: 02.07.1997 do: 21.07.1998)
George Varmuza - predseda, generálny riaditeľ
Kahlenberger Strasse 47c
Wien 1190
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
16
Kálnica 916 37
  (od: 21.06.2001 do: 28.07.2004)
George Varmuza - predseda, generálny riaditeľ
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
prechodný pobyt na území SR :
1016
Kálnica 916 37
  (od: 29.07.2004 do: 04.10.2005)
George Varmuza - predseda, generálny riaditeľ
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
prechodný pobyt na území SR :
Zelená 887/5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (od: 05.10.2005 do: 24.05.2006)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
prechodný pobyt na území SR :
Zelená 887/5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Skončenie funkcie: 24.04.2006
  (od: 25.05.2006 do: 24.05.2006)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
prechodný pobyt na území SR :
Zelená 887/5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 25.04.2006
  (od: 25.05.2006 do: 18.08.2006)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
prechodný pobyt na území SR :
36
Čachtice 916 21
Vznik funkcie: 25.04.2006
  (od: 19.08.2006 do: 31.10.2006)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
prechodný pobyt na území SR :
Turecká 2547/26
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 25.04.2006
  (od: 01.11.2006 do: 10.05.2011)
Karsten Ejvind Winther - Predseda predstavenstva
Hambrosgade 8
Kodaň 1562
Dánske kráľovstvo
Vznik funkcie: 07.07.2022
  (od: 08.09.2022 do: 02.04.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva Spoločnosti konajúci spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoj podpis.
  (od: 11.05.2011)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú predseda predstavenstva - generálny riaditeľ samostatne alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 31.01.2000 do: 10.05.2011)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 20.10.1999 do: 30.01.2000)
V zmysle podpisového poriadku spoločnosti sú v určenom rozsahu oprávnené podpisovať a spoločnosť zaväzovať aj ďalšie, týmto podpisovým poriadkom, určené osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení každý samostatne títo členovia predstavenstva: generálny riaditeľ, štatutárni zástupcovia generálneho riaditeľa.
  (od: 08.10.1997 do: 19.10.1999)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení členovia predstavenstva: generálny riaditeľ, štatutárni zástupcovia generálneho riaditeľa. V zmysle podpisového poriadku spoločnosti sú v určenom rozsahu oprávnené podpisovať a spoločnosť zaväzovať aj ďalšie, týmto podpisovým poriadkom, určené osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 02.07.1997 do: 07.10.1997)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení členovia predstavenstva: generálny riaditeľ, štatutárni zástupcovia generálneho riaditeľa. V zmysle podpisového poriadku spoločnosti sú v určenom rozsahu oprávnené podpisovať a spoločnosť zaväzovať aj ďalšie, týmto podpisovým poriadkom, určené osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení samostatne členovia predstavenstva: generálny riaditeľ, štatutárni zástupcovia gen. riaditeľa.
  (od: 01.04.1997 do: 01.07.1997)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení členovia predstavenstva: generálny riaditeľ, štatutárni zástupcovia generálneho riaditeľa. V zmysle podpisového poriadku spoločnosti sú v určenom rozsahu oprávnené podpisovať a spoločnosť zaväzovať aj ďalšie, týmto podpisovým poriadkom, určené osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 29.01.1996 do: 31.03.1997)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 22.04.1992 do: 28.01.1996)
Dozorná rada: 
Jozef Benko
Zemianske Podhradie 51
Zemianske Podhradie 913 07
Vznik funkcie: 08.04.2019
  (od: 08.04.2019)
Andrej Kšinan
Budovateľská 1798/35
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 22.09.2021
  (od: 21.12.2021)
Ing. Denisa Balažovjechová
Dolná Súča 879
Dolná Súča 913 32
Vznik funkcie: 28.03.2014
  (od: 17.04.2014 do: 01.06.2016)
Ing. Denisa Balažovjechová
Dolná Súča 879
Dolná Súča 913 32
Vznik funkcie: 28.03.2014 Skončenie funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 01.06.2016)
Jozef Benko
51
Zemianske Podhradie 913 08
Vznik funkcie: 08.04.2014
  (od: 16.04.2014 do: 07.04.2019)
Jozef Benko
51
Zemianske Podhradie 913 08
Vznik funkcie: 08.04.2014 Skončenie funkcie: 07.04.2019
  (od: 08.04.2019 do: 07.04.2019)
Ing. Oľga Bitárová - člen
Drietoma
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
Ing. Juraj Borovský - predseda
Hviezdoslavova 11
Stará Turá
  (od: 18.06.1993 do: 28.01.1996)
Boris Capák
Juraja Kréna 359/7
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 03.08.2018 do: 20.12.2021)
Boris Capák
Juraja Kréna 359/7
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 01.07.2018 Skončenie funkcie: 21.09.2021
  (od: 21.12.2021 do: 20.12.2021)
Ing. Ján Dugát - člen
A. Hlinku 59/91
Piešťany
  (od: 18.06.1993 do: 28.01.1996)
Ing. Adrián Endel - predseda
Piešťanská 22
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
Alberto Gentile - člen
Pod Párovcami 21
Piešťany 921 01
Skončenie funkcie: 06.06.2002
  (od: 06.09.2001 do: 28.07.2002)
Miroslava Hanšutová
Holubyho 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 02.08.2018)
Miroslava Hanšutová
Holubyho 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2018
  (od: 03.08.2018 do: 02.08.2018)
Jaroslav Haruštiak - člen
Hrušové 1013
Bzince pod Javorinou
  (od: 02.10.2000 do: 22.04.2005)
Jaroslav Haruštiak - člen
Hrušové 1013
Bzince pod Javorinou
Skončenie funkcie: 10.02.2005
  (od: 23.04.2005 do: 22.04.2005)
Ing. Pavol Haško - člen
Letná 6
Piešťany
  (od: 29.01.1996 do: 19.10.1999)
Ing. Pavol Haško - člen
Letná 6
Piešťany
  (od: 20.10.1999 do: 01.10.2000)
Ing. Pavol Haško - overovateľ
Letná 6
Piešťany
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
Ing. Pavol Haško - podpredseda
Letná 6
Piešťany
  (od: 14.01.1994 do: 28.01.1996)
Ing. Igor Chovan - člen
Podtatranského 6
Bratislava
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
Mgr. Peter Jančovič , PhD.
Wilsonova 1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 26.03.2015
  (od: 22.04.2015 do: 01.06.2016)
Mgr. Peter Jančovič , PhD.
Wilsonova 1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 26.03.2015 Skončenie funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 01.06.2016)
Renata Maria Anna Jungo Brüngger - podpredseda
Eggweg 5
Horgen CH-8810
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 20.05.2008
  (od: 28.08.2008 do: 31.10.2011)
Renata Maria Anna Jungo Brüngger - podpredseda
Eggweg 5
Horgen CH-8810
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 20.05.2008 Skončenie funkcie: 24.10.2011
  (od: 01.11.2011 do: 31.10.2011)
Ivana Jurovicová
Kríž nad Váhom 149
Považany 916 26
Vznik funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 02.08.2018)
Ivana Jurovicová
Kríž nad Váhom 149
Považany 916 26
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2018
  (od: 03.08.2018 do: 02.08.2018)
Ing. Eduard Kočiský
Heydukova 23/2148
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 11.02.2005
  (od: 23.04.2005 do: 22.09.2009)
Ing. Eduard Kočiský
Heydukova 23/2148
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 11.02.2005 Skončenie funkcie: 05.02.2009
  (od: 23.09.2009 do: 22.09.2009)
Milan Kolník
Piešťanská 1215/60
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 01.06.2016
  (od: 01.06.2016 do: 01.06.2016)
Ing. Rudolf Kolník - člen
Kukučínova 47
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 29.01.1996 do: 31.03.1997)
Milan Koník
Piešťanská 1215/60
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 07.04.2019)
Milan Koník
Piešťanská 1215/60
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 07.04.2019
  (od: 08.04.2019 do: 07.04.2019)
Juraj Kostelný
Hurbanova 143/54
Stará Turá 916 01
Vznik funkcie: 11.02.2005
  (od: 23.04.2005 do: 04.06.2008)
Juraj Kostelný
Hurbanova 143/54
Stará Turá 916 01
Vznik funkcie: 11.02.2005 Skončenie funkcie: 07.02.2008
  (od: 05.06.2008 do: 04.06.2008)
Ing. Tibor Kvasňovský , CSc. - člen
409
Kálnica 916 37
  (od: 28.05.2001 do: 05.09.2001)
Slavomír Lacko - člen
Tematínska 2
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 27.10.1994 do: 10.05.1995)
Ing. Slavomír Lacko - tajomník
Tematínska 2
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
Robert Lukačeňa
Za mlynom 10574/30
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 17.02.2022)
Robert Lukačeňa
Za mlynom 10574/30
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 01.06.2021
  (od: 18.02.2022 do: 17.02.2022)
William Donald MacDougall Lyall
Appleford Road, Sutton Courtenay 8
Abingdon OX 14 4NQ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 13.06.2012 do: 13.10.2014)
William Donald MacDougall Lyall
Appleford Road, Sutton Courtenay 8
Abingdon OX 14 4NQ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 04.05.2012 Skončenie funkcie: 04.09.2014
  (od: 14.10.2014 do: 13.10.2014)
William Donald MacDougall Lyall
Appleford Rouad, Sutton Courtenay 8
Abingdon OX 14 4NQ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 12.06.2012)
Miroslav Magál - člen
Škultétyho 12
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 02.10.2000 do: 22.04.2005)
Miroslav Magál - člen
Škultétyho 12
Nové Mesto nad Váhom
Skončenie funkcie: 10.02.2005
  (od: 23.04.2005 do: 22.04.2005)
Dpt. Ján Maľa - člen
ul. ČSA 135
Očová
  (od: 18.06.1993 do: 28.01.1996)
Patrik Mihalik
B. Smetanu 17
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 03.08.2018 do: 07.04.2019)
Patrik Mihalik
B. Smetanu 17
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 01.07.2018 Skončenie funkcie: 07.04.2019
  (od: 08.04.2019 do: 07.04.2019)
Ing. Marek Mišaga - člen
Pod Párovcami 4757/25
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.06.2004
  (od: 12.04.2007 do: 10.08.2009)
Ing. Marek Mišaga - člen
Pod Párovcami 4757/25
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.06.2004 Skončenie funkcie: 29.04.2009
  (od: 11.08.2009 do: 10.08.2009)
Ing. Marek Mišaga - člen
Záhonok 873/13
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 30.06.2004
  (od: 29.07.2004 do: 11.04.2007)
Branislav Moško
Liptovská 7478/1D
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 22.03.2013
  (od: 11.04.2013 do: 16.04.2014)
Branislav Moško
Liptovská 7478/1D
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 22.03.2013 Skončenie funkcie: 20.02.2014
  (od: 17.04.2014 do: 16.04.2014)
Ing. Karol Oprchal
Malinovského 424
Čachtice
  (od: 01.04.1997 do: 19.10.1999)
Ing. Karol Oprchal - člen
Malinovského 424
Čachtice
  (od: 20.10.1999 do: 01.10.2000)
Ing. Miroslav Otčenáš
A.Hlinku 18/28
Piešťany
Vznik funkcie: 06.08.2003
  (od: 06.11.2003 do: 28.07.2004)
Ing. Miroslav Otčenáš
A.Hlinku 18/28
Piešťany
Vznik funkcie: 06.08.2003 Skončenie funkcie: 20.05.2004
  (od: 29.07.2004 do: 28.07.2004)
Ing. Patrik Sapák
Armádna 1656/9
Trenčín - Kubra 911 01
Vznik funkcie: 08.02.2008
  (od: 05.06.2008 do: 22.09.2009)
Ing. Patrik Sapák
Armádna 1656/9
Trenčín - Kubra 911 01
Vznik funkcie: 08.02.2008 Skončenie funkcie: 02.03.2009
  (od: 23.09.2009 do: 22.09.2009)
Michael K. Shannon
Bernoldweg 10
Zug 6300
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 01.06.2016)
Michael K. Shannon
Bernoldweg 10
Zug 6300
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 04.05.2012 Skončenie funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 01.06.2016)
Ing. Jozef Skovajsa - člen
Soblahovská 16
Trenčín
  (od: 27.10.1994 do: 28.01.1996)
Ing. Jozef Skovajsa - overovateľ
Soblahovská 16
Trenčín
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
Prof.Ing. František Slanina , CSc. - predseda
Lesnícka 3
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 29.01.1996 do: 31.03.1997)
Martin Staples
Orechový rad 2350/1
Bratislava 2 - Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 09.06.2009
  (od: 11.08.2009 do: 10.08.2010)
Martin Staples
Orechový rad 2350/1
Bratislava 2 - Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 09.06.2009 Skončenie funkcie: 12.04.2010
  (od: 11.08.2010 do: 10.08.2010)
Ing. Milan Šesták
Saratovská 7388/1B
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 13.05.2010
  (od: 11.08.2010 do: 10.04.2013)
Ing. Milan Šesták
Saratovská 7388/1B
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 13.05.2010 Skončenie funkcie: 22.03.2013
  (od: 11.04.2013 do: 10.04.2013)
Ing. Svetoslav Šimonfy
Dr. I. Markoviča 10/2087
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 08.04.2014
  (od: 16.04.2014 do: 31.05.2016)
Ing. Svetoslav Šimonfy
Dr. I. Markoviča 10/2087
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 08.04.2014 Skončenie funkcie: 01.06.2016
  (od: 01.06.2016 do: 31.05.2016)
Ing. Svetoslav Šimonfy
I. Markoviča 2087/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 08.04.2009
  (od: 23.09.2009 do: 15.04.2014)
Ing. Svetoslav Šimonfy
I. Markoviča 2087/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 08.04.2009 Skončenie funkcie: 08.04.2014
  (od: 16.04.2014 do: 15.04.2014)
Ing. Peter Šimovec
Dibrovova 836/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 25.04.2006
  (od: 25.05.2006 do: 10.05.2011)
Ing. Peter Šimovec
Dibrovova 836/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 25.04.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 11.05.2011 do: 10.05.2011)
Ing. Peter Šimovec
Dibrovova 836/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 11.05.2011 do: 10.03.2015)
Ing. Peter Šimovec
Dibrovova 836/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 27.02.2015
  (od: 11.03.2015 do: 10.03.2015)
František Šprlák
42
Podolie 916 22
Vznik funkcie: 08.04.2009
  (od: 23.09.2009 do: 15.04.2014)
František Šprlák
42
Podolie 916 22
Vznik funkcie: 08.04.2009 Skončenie funkcie: 08.04.2014
  (od: 16.04.2014 do: 15.04.2014)
Ing. Ivan Šupatík - člen
Dibrovova 28
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 27.10.1994 do: 28.01.1996)
Ing. Ivan Šupatík - podpredseda
Dibrovova 28
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
Ing. Ladislav Tandel - člen
70
Veľká Čalomija
  (od: 18.06.1993 do: 10.05.1995)
Ing. Miroslav Topolčány - člen
Lipová 18
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 29.01.1996 do: 31.03.1997)
George Varmuza - predseda
Piešťanská 1202/44
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 20.10.1999 do: 01.10.2000)
Ing. Peter Vlčák - člen
Halalovka 12/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 06.06.2002
  (od: 29.07.2002 do: 24.05.2006)
Ing. Peter Vlčák - člen
Halalovka 12/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 06.06.2002 Skončenie funkcie: 25.04.2006
  (od: 25.05.2006 do: 24.05.2006)
Ing. Ján Zimányi , CSc. - predseda
Pod Brezinou 2273/46
Trenčín
  (od: 01.04.1997 do: 19.10.1999)
Robert Lukačeňa
Za mlynom 10574/30
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 22.12.2021 Skončenie funkcie: 20.07.2023
  (od: 07.10.2023 do: 06.10.2023)
Robert Lukačeňa
Za mlynom 10574/30
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 22.12.2021
  (od: 18.02.2022 do: 06.10.2023)
Paolo Gattagrisa
Via Rimini 40
Mogliano Veneto 310 21
Talianska republika
Vznik funkcie: 21.07.2023
  (od: 07.10.2023)
Giordano Albertazzi - člen
via V Sicilliani 72
Miláno
Taliansko
  (od: 02.10.2000 do: 27.05.2001)
Renata Jungo Brüngger - podpredseda
Eggweg 5
Horgen CH-8810
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 06.08.2003
  (od: 06.11.2003 do: 27.08.2008)
Renata Jungo Brüngger - podpredseda
Eggweg 5
Horgen CH-8810
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 06.08.2003 Skončenie funkcie: 20.05.2008
  (od: 28.08.2008 do: 27.08.2008)
Bente Bundgaard-Antoine
Perowne Way 41
Puckeridge, Ware, Hertfordshire SG11 1TA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 19.09.2014
  (od: 14.10.2014 do: 01.06.2016)
Bente Bundgaard-Antoine
Perowne Way 41
Puckeridge, Ware, Hertfordshire SG11 1TA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 19.09.2014 Skončenie funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 01.06.2016)
Franco Costa
Via Cracovia 3
Bologna 401 29
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.06.2016
  (od: 02.06.2016 do: 07.04.2019)
Franco Costa
Via Cracovia 3
Bologna 401 29
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 07.04.2019
  (od: 08.04.2019 do: 07.04.2019)
William Donald McDougall Lyall - predseda
8 Appleford Road, Sutton Courtenay
Abingdon OX 14 4NQ
Anglicko
Vznik funkcie: 06.06.2002 Skončenie funkcie: 17.05.2007
  (od: 17.07.2007 do: 16.07.2007)
William Donald McDougall Lyall
Appleford Road, Sutton Courtenay 8
Abingdon OX 14 4NQ
Anglicko
Vznik funkcie: 17.05.2007
  (od: 17.07.2007 do: 04.06.2012)
William Donald McDougall Lyall - predseda
8 Appleford Road, Sutton Courtenay
Abingdon OX 14 4NQ
Anglicko
Vznik funkcie: 06.06.2002
  (od: 29.07.2002 do: 16.07.2007)
William Donald McDougall Lyall
Appleford Road, Sutton Courtenay 8
Abingdon OX 14 4NQ
Anglicko
Vznik funkcie: 17.05.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Emil J. Muhr - podpredseda
Enzlinger Berg 11
63864 Gladbach
Spolková republika Nemecko
Skončenie funkcie: 02.07.2003
  (od: 20.10.1999 do: 05.11.2003)
Emil J.Muhr - podpredseda
Enzlinger Berg 11
Gladbach 638 64
Spolková republika Nemecko
  (od: 29.01.1996 do: 19.10.1999)
Ing. Ivan Křivánek - člen
124
Jinačovice
Česká republika
  (od: 18.06.1993 do: 13.01.1994)
Peter Leo Byrne
Hauptstrasse 32
Konigstein 614 62
Spolková republika Nemecko
  (od: 01.04.1997 do: 19.10.1999)
Peter Leo Byrne - člen
Hauptstrasse 32
61462 Konigstein
Spolková republika Nemecko
Skončenie funkcie: 02.07.2003
  (od: 20.10.1999 do: 05.11.2003)
Bill Lyall - predseda
Appleford Road Sutton
Courtengy Abingdon OX144NQ
Anglicko
Skončenie funkcie: 06.06.2002
  (od: 02.10.2000 do: 28.07.2002)
Bill Lyall - člen
Appleford Road Sutton
Courtengy Abingdon OX144NQ
Anglicko
  (od: 20.10.1999 do: 01.10.2000)
Bill Lyall - člen
Appleford Road Sutton
Courtengy Abingdon OX144NQ
Anglicko
  (od: 29.01.1996 do: 19.10.1999)
Prokúra: 
Ing. Mária Steiningerová
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 30.10.2014
  (od: 30.10.2014 do: 01.06.2016)
Ing. Mária Steiningerová
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 30.10.2014 Skončenie funkcie: 31.05.2016
  (od: 02.06.2016 do: 01.06.2016)
V mene spoločnosti koná prokurista spoločne s jedným členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis a funkciu a prokurista pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.
  (od: 30.10.2014 do: 01.06.2016)
Výška základného imania: 
15 963 409,92 EUR Rozsah splatenia: 15 963 409,92 EUR
  (od: 17.04.2014)
16 036 821,76 EUR Rozsah splatenia: 16 036 821,76 EUR
  (od: 07.08.2009 do: 16.04.2014)
483 036 800 Sk Rozsah splatenia: 483 036 800 Sk
  (od: 06.11.2003 do: 06.08.2009)
343 036 800 Sk
  (od: 20.10.1999 do: 05.11.2003)
143 036 800 Sk
  (od: 01.04.1997 do: 19.10.1999)
250 314 400 Sk
  (od: 29.01.1996 do: 31.03.1997)
321 830 800 Sk
  (od: 27.10.1994 do: 28.01.1996)
357 592 000 Sk
  (od: 22.04.1992 do: 26.10.1994)
Akcie: 
Počet: 1202064
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 13,28 EUR
  (od: 17.04.2014)
Počet: 1207592
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 13,28 EUR
  (od: 11.04.2013 do: 16.04.2014)
Počet: 1207592
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 13,28 EUR
  (od: 07.08.2009 do: 10.04.2013)
Počet: 1207592
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 400 Sk
  (od: 06.11.2003 do: 06.08.2009)
Počet: 857592
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 400 Sk
  (od: 31.01.2000 do: 05.11.2003)
Počet: 857592
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 400 Sk
  (od: 20.10.1999 do: 30.01.2000)
Počet: 357592
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 400 Sk
  (od: 01.04.1997 do: 19.10.1999)
Počet: 357592
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 700 Sk
  (od: 29.01.1996 do: 31.03.1997)
Počet: 357592
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 900 Sk
  (od: 27.10.1994 do: 28.01.1996)
Počet: 346851
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.04.1992 do: 26.10.1994)
Počet: 10741
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.04.1992 do: 26.10.1994)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Stanovy a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 11.2.1993. Stary spis: Sa 298
  (od: 18.06.1993)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 05.05.1993. Stary spis: Sa 298
  (od: 27.10.1994)
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 24.03.1994 o znížení základného imania spoločnosti z 321 830 800 Sk na 250 314 400 Sk. Stary spis: Sa 298
  (od: 11.05.1995)
Zmena stanov schválená na VZ dňa 16.5.1995. Stary spis: Sa 298
  (od: 29.01.1996)
Valné zhromaždenie dňa 30.04.1996 schválilo zníženie základného imania na 143.026.800,-Sk Na tomto valnom zhromaždení bola schválená aj zmena stanov.
  (od: 01.04.1997)
Valné zhromaždenie (notárskou zápisnicou N 221/97, NZ 210/97 zo dňa 2.6.1997) schválilo nové znenie stanov.
  (od: 02.07.1997)
Dozorná rada dňa 22.6.1998 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (od: 22.07.1998)
Dozorná rada a.s. na zasadnutí dňa 20.11.1997 prerokovala odstúpenie z funkcie člena predstavenstva.
  (od: 03.05.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.1998 schválilo zvýšenie základného imania zo 143.036.800 Sk na 343.036.800 Sk a zmenu stanov /notárska zápisnica N 689/98, Nz 658/98 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou/. Dozorná rada dňa 10.12.1998 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (od: 20.10.1999)
Riadne valné zhromaždenie dňa 29.06.1999 schválilo zmenu stanov ( notárska zápisnica N 312/99, Nz 292/99 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou ).
  (od: 31.01.2000)
Dozorná rada dňa 16.05.2000 rozhodla o zvolení člena predstavenstva a o zmenách v dozornej rade. Riadne valné zhromaždenie dňa 13.06.2000 rozhodlo o zvolení člena dozornej rady a schválilo zmeny v dozornej rade a predstavenstve, o ktorých rozhodla dozorná rada dňa 16.05.2000 (notárska zápisnica N 238/2000, Nz 213/2000 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 16.06.2000).
  (od: 02.10.2000)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 24.10.2000 rozhodla o zmenách v predstavenstve. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.12.2000 rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s. (notárska zápisnica N 616/2000, NZ 578/2000).
  (od: 28.05.2001)
Riadne valné zhromaždenie (notáska zápisnica N 255/2001, NZ 239/2001 zo dňa 4.7.2001) schválilo zmenu obchodného mena z VUMA akciová spoločnosť na EMERSON akciová spoločnosť, nové úplné znenie stanov a.s., odstúpenie člena dozornej rady a zvolenie člena dozornej rady.
  (od: 06.09.2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 06.06.2002 schválilo nové znenie stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 291/02, Nz 271/02 zo dňa 10.06.2002).
  (od: 29.07.2002)
Rozhodnutie o zvýšení základného imania, dodatok č. 1 k stanovám prijatý na valnom zhromaždení dňa 6.8.2003, notárska zápisnica č. N 419/2003, Nz 67612/2003 spísaná JUDr. Martou Pavlovičovou.
  (od: 06.11.2003)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27.02.2015 uzatvorenej medzi predávajúcim - spoločnosťou Emerson a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 31 411 606, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:65/R a kupujúcim - spoločnosťou Regal Beloit Slovakia, s.r.o., so sídlom Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 48 029 360, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.:31248/R, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 27.02.2015) prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (od: 07.03.2015)
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 17.05.2016 uzatvorenej medzi predávajúcim - spoločnosťou Emerson a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 31 411 606, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:65/R a kupujúcim - spoločnosťou Branson Ultrasonics, a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 50 123 173, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:10695/R, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 01.06.2016) prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (od: 02.06.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  16.04.2024
Dátum výpisu:  18.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR