Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  77/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s.
  (from: 08/31/1995)
Registered seat: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske 958 01
  (from: 08/31/1995)
Identification number (IČO): 
34 126 660
  (from: 08/31/1995)
Date of entry: 
08/31/1995
  (from: 08/31/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/31/1995)
Objects of the company: 
výroba obuvi
  (from: 08/31/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/1995)
prenájom nehnuteľností
  (from: 08/31/1995)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 08/31/1995)
ostatné vzdelávanie - organizovanie odborných školení a kurzov
  (from: 08/31/1995)
výskum a vývoj - vykonávanie fyzikálno-mechanických rozborov odpadových vôd s výnimkou úradného merania
  (from: 08/31/1995)
colná deklarácia
  (from: 08/31/1995)
sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie
  (from: 08/31/1995)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/31/1995)
výroba obuvníckych polotovarov
  (from: 05/20/1996)
ubytovanie v internátoch
  (from: 05/20/1996)
výroba a oprava účelových strojov a zariadení
  (from: 05/20/1996)
výroba a oprava obuvníckych strojov a zariadení
  (from: 05/20/1996)
vykonávanie inžinierských stavieb (vrátene vybavenia sídlištných celkov)
  (from: 05/20/1996)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 05/20/1996)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 05/20/1996)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení, výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 05/20/1996)
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 05/20/1996)
prevádzkovanie malej elektrárne (137,7 MW, výroba energie, pary a stlačeného vzduchu)
  (from: 05/20/1996)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rehabilitáciu a rekondíciu
  (from: 05/20/1996)
tlačivá - závodná tlačiareň
  (from: 05/20/1996)
výroba hotových jedál, pekárenských výrobkov a cukrárenských polotovarov
  (from: 05/20/1996)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských služieb v nich
  (from: 05/20/1996)
závodné stravovanie
  (from: 05/20/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/20/1996)
železničná (vlečková) doprava
  (from: 05/20/1996)
neverejná cestná nehromadná osobná doprava
  (from: 05/20/1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 05/20/1996)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
  (from: 05/20/1996)
ochrana majetku, osôb a podnikov
  (from: 05/20/1996)
poradenská a konzultačná činnosť na úseku skúšobníctva, metrológie technickej normalizácie a ISO noriem v oblasti kvality
  (from: 01/02/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/02/1998)
Managing board
  (from: 07/11/1997 until: 01/01/1998)
Managing board
  (from: 05/20/1996 until: 07/10/1997)
Managing board
  (from: 08/31/1995 until: 05/19/1996)
Ľuboš Aláč
Novomestského 2
Šaľa
  (from: 01/02/1998)
Jana Bezáková
Staničná 63/25
Bošany
  (from: 07/11/1997)
Ing. Marián Grznárik
Tajovského 1283/61
Partizánske
  (from: 08/31/1995)
Ing. Alen Horecký
Andreja Mráza 15
Bratislava
  (from: 01/02/1998)
Ing. Anton Jašík
J. Bottu 59
Partizánske
  (from: 05/20/1996)
Ing. Srnka Pavel
Fándlyho 496/30
Bošany
  (from: 08/31/1995)
Miloš Vajda
Krušovská 2050/21
Topoľčany
  (from: 01/02/1998)
Ing. Pavel Bezák
Staničná 63/25
Bošany
  (from: 08/31/1995 until: 07/10/1997)
JUDr. .Anton Jašík
ul.J.Bottu 59
Partizánske
  (from: 08/31/1995 until: 05/19/1996)
JUDr. Augustín Kopčan
ul.J.Bottu 1256
Partizánske
  (from: 08/31/1995 until: 05/19/1996)
Mgr. .Miroslav Miklas
Astrová 15
Partizánske
  (from: 08/31/1995 until: 05/19/1996)
Ing. Štefan Varečka , CSc.
Horská 1306/29
Partizánske
  (from: 08/31/1995 until: 05/19/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú spoločne aspoň dvja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo k akokoľvek natlačenému zneniu firmy pripoja svoj podpis spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/02/1998)
V mene spoločnosti konajú spoločne aspoň vždy dvaja členovia predstavenstva, v nasledovných kombináciách: Jana Bezáková a Ing. Marián Grznárik, Jana Bezáková a Ing. Anton Jašík, Ing. Pavel Srnka a Ing. Marián Grzárik, Ing. Pavel Srnka a Ing. Anton Jašík Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo k akokoľvek natlačenému zneniu firmy pripoja svoj podpis spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, v nasledovných kombináciách: Jana Bezáková a Ing. Marián Grznárik, Jana Bezáková a ing. Anton Jašík, Ing. Pavel Srnka a Ing. Marián Grznárik, Ing. Pavel Srnka a Ing. Anton Jašík
  (from: 07/11/1997 until: 01/01/1998)
V mene spoločnosti konajú spoločne aspoň vždy dvaja členovia predstavenstva, v nasledovných kombináciách: Ing. Pavel Bezák a Ing. Marián Grznárik Ing. Pavel Bezák a Ing. Anton Jašík Ing. Pavel Srnka a Ing. Marián Grznárik Ing. Pavel Srnka a Ing. Anton Jašík Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak , že k napísanému alebo akokoľvek natlačenému zneniu firmy pripoja svoj podpis spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, v nasledovných kombináciách: Ing. Pavel Bezák a Ing. Marián Grznárik Ing. Pavel Bezák a Ing. Anton Jašík Ing. Pavel Srnka a Ing. Marián Grznárik Ing. Pavel Srnka a Ing. Anton Jašík
  (from: 05/20/1996 until: 07/10/1997)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva z ktorých aspoň jeden musí byť: Ing.Pavel Srnka, nar. 13.10.1950, bytom Bošany, Fándlyho 496/30 JUDr.Anton Jašík, nar.18.9.1939, bytom Partizánske, ul.J.Bottu 59 Ing.Pavel Bezák, nar.31.3.1954, bytom Bošany, Staničná 63/25 Ing.Marián Grznárik, nar.18.4.1947, bytom Partizánske, Tajovského 1283/61
  (from: 08/31/1995 until: 05/19/1996)
Capital: 
17 600 000 Sk
  (from: 12/12/1996)
1 000 000 Sk
  (from: 08/31/1995 until: 12/11/1996)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/12/1996)
Number of shares: 16600
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/12/1996)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/31/1995 until: 12/11/1996)
Supervisory board: 
Anna Badinská
Kpt. Nálepku 12
Partizánske
  (from: 05/20/1996)
Ing. Martin Baláž
Stavbárska 36
Bratislava
  (from: 01/02/1998)
JUDr. Ladislav Balko
Belinského 8
Bratislava
  (from: 05/20/1996)
Ing. Alexander Bezák
Sládkovičova 65/2
Bošany
  (from: 08/31/1995)
Ing. Peter Duša
134
Klátová Nová Ves
  (from: 08/31/1995)
JUDr. Marián Grman
Jilemnického 1286/43
Partizánske
  (from: 01/02/1998)
Radovan Grznárik
Tajovského 1283/61
Partizánske
  (from: 08/31/1995)
Marian Hostačný
Gen. Svobodu 977/48
Partizánske
  (from: 05/20/1996)
Ing. Karol Melocik
Ľ.Fullu 3/45
Bratislava
  (from: 01/02/1998)
Pavol Srnka
Fándlyho 496/30
Bošany
  (from: 05/20/1996)
Ing. Peter Turek
Na pasekách 20
Bratislava
  (from: 05/20/1996)
Ing. Jozef Zvalo
Nám. Slobody 658/4
Partizánske
  (from: 05/20/1996)
JUDr. Stanislav Balko
Belianskeho 8
Bratislava
  (from: 08/31/1995 until: 05/19/1996)
Ing. Anton Jašík
ul.J.Bottu 59
Partizánske
  (from: 08/31/1995 until: 05/19/1996)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa ust. § 162 a nasl.Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov bez výzvy na upisovanie akcií. Rozhodnutie zakladateľov o založení a.s. spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.8.1995 č. NZ 363/95 v znení dodatku k zaklad.zmluve zo dňa 28.8.1995 č. NZ 378/95. Stary spis: Sa 376
  (from: 08/31/1995)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 26.03.1996. Stary spis: Sa 376
  (from: 05/20/1996)
Zmena stanov schválená na Mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26. mája 1996 N 45/96, Nz 48/96. Stary spis: Sa 376
  (from: 12/12/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 29/97, NZ 24/97 zo dňa 7.3.1997) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 07/11/1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 25.04. 1997 č. N 57/97, NZ 48/97 rozhodlo o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 11.08. 1997 č. N 110/97, NZ 98/97 rozhodlo o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 16.09. 1997 č. N 139/97, NZ 126/97 rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 01/02/1998)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.10.1998 č.k. 6K 195/98-288 bol vyhlásený k o n k u r z na majetok dlžníka CEBO HOLDING Slovakia, a.s., 958 01 Partizánske, Nitrianska cesta 60, IČO : 34 126 660. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Mária Ďurajdová, advokátka so sídlom v Bratislave, Račianska 109/a, PSČ: 831 02
  (from: 12/08/1998)
Date of updating data in databases:  12/06/2023
Date of extract :  12/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person