Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16736/V

Business name: 
ABG Trebišov, s.r.o.
  (from: 07/19/2005)
Registered seat: 
M.R.Štefánika 2393
Trebišov 075 01
  (from: 05/03/2005)
Identification number (IČO): 
31 597 581
  (from: 07/26/1994)
Date of entry: 
12/30/1993
  (from: 07/26/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/26/1994)
Objects of the company: 
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/30/2013)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu, okrem motorových vozidiel, viazaných a koncesovaných živností
  (from: 07/26/1994)
Faktoring a forfaiting
  (from: 07/30/2013)
maloobchod, okrem motorových vozidiel, viazaných a koncesovaných živností
  (from: 07/26/1994)
poľnohospodárska výroba
  (from: 07/26/1994)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
  (from: 07/30/2013)
Skladovanie
  (from: 07/30/2013)
poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou - orba, príprava pôdy, žatevné práce, hnojenie, postrekovanie, mulčovanie, valcovanie
  (from: 12/07/2007)
ošetrovanie porastov proti škodcom
  (from: 12/07/2007)
prenájom poľnohospodárskych strojov
  (from: 12/07/2007)
sprostredkovanie obchodu a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/07/2007)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/23/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/23/2008)
Zasielateľstvo
  (from: 12/21/2017)
Partners: 
IBEX GmbH
Hauptstraße 12
Bad Wörishofen 868 25
Federal Republic of Germany
Other identification number : HRB 16578
  (from: 02/18/2021)
ABG Holding s. r. o. IČO: 52 628 256
M.R.Štefánika 2393
Trebišov 075 01
Slovak Republic
  (from: 08/03/2022)
Contribution of each member: 
IBEX GmbH
Amount of investment: 232 358 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 232 358 EUR
  (from: 02/18/2021)
ABG Holding s. r. o.
Amount of investment: 99 582 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 99 582 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu v spoločnosti ABG Trebišov, s.r.o. zo dňa 17.12.2019 bolo zriadené záložné právo ako záložné právo v prvom poradí na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa - Ibex AG, so sídlom: Hauptstraße 12, 86825 Bad Wörishofen, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu Memmingen pod č. HRB 15646
  (from: 08/03/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/06/2020)
Gerhard Braunstorfer
Cyrila a Metoda 2050/36
Michalovce 071 01
From: 08/15/2012
  (from: 09/19/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí ktorýkoľvek z konateľov svoj podpis.
  (from: 03/08/2005)
Procuration: 
JUDr. Martin Vasiľ
Azovská 2
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 02/06/2020
  (from: 02/06/2020)
Prokurista podpisuje za Spoločnosť samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu Spoločnosť pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 02/06/2020)
Capital: 
331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
  (from: 06/25/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 17.12.1993 pod č. N 259/93, NZ 168/93 podľa § 24, §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Dodatok č.1 k zakladateľskej listine spísaný vo forme notárskej zápisnice dňa 11. 2. 1994 pod č. N 20/94, NZ 24/94. Dňa 30.12.1993 bola spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná do obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. S.r.o. vo vložke č. 4521/S. Rozhodnutím Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 23.2.1994 došlo k zmene sídla spoločnosti z Ružomberka, Žilinská cesta 4/7 na Nitru, Kmeťkova 9. Stary spis: S.r.o. 1300
  (from: 07/26/1994)
Zakladateľská listina bola dňa 15.7.1998 daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..
  (from: 12/06/2000)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.12.2000. Rozhodnutie zo dňa 19.12.2000 o zmene zakladateľskej listiny (zmena sídla z: Kmeťkova 9, Nitra na: Ďurčanského 18, Nitra).
  (from: 06/20/2001)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 27.6.2001 (not. záp. č. N 110/2001, Nz 110/2001), zvýšenie základného imania. Základné imanie ku dňu 7.3.2002 splatené vo výške 3 005 000,- Sk.
  (from: 03/07/2002)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 21.9.2001 (not. záp. č. N 184/2001, Nz 184/2001).
  (from: 10/22/2002)
Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 20.12.2002. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Ďurčanského 18 na Nitra, Wilsonovo nábrežie 14.
  (from: 06/20/2003)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person