Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  612/R

Business name: 
MILP spol. s r. o.
  (from: 09/08/1992)
Registered seat: 
ul. J. Palu 51
Nemšová 914 41
  (from: 09/08/1992)
Identification number (IČO): 
31 420 079
  (from: 09/08/1992)
Date of entry: 
09/08/1992
  (from: 09/08/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/08/1992)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 09/08/1992)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 05/25/2000)
Partners: 
Ing. Michal Mutňanský
Vlárska 8
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 03/17/2023)
Ivan Kováčik
Železničná 14
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 03/17/2023)
Ján Mutňanský
SNP 148/40
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 03/17/2023)
Poľnohospodárske družstvo Vlára so sídlom v Nemšovej zastúpená Ing. Milanom Grácom.
  (from: 04/06/1999 until: 05/24/2000)
Poľnohospodárske družstvo Vlára so sídlom v Nemšovej zastúpená Ing. Milanom Grácom.
  (from: 01/23/1995 until: 04/05/1999)
Ing. Ľubomír Gajdoš
134
Tuchyňa
Slovak Republic
  (from: 05/25/2000 until: 06/03/2004)
Ing. Ľubomír Gajdoš
134
Tuchyňa
Slovak Republic
  (from: 01/23/1995 until: 05/24/2000)
Ing. Ľubomír Gajdoš
134
Tuchyňa
Slovak Republic
  (from: 09/08/1992 until: 01/22/1995)
Ivan Kováčik
Železničná 14
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 06/04/2004 until: 01/31/2007)
Ivan Kováčik
Železničná 14
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 05/25/2000 until: 06/03/2004)
Ivan Kováčik
Železničná 14
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 01/23/1995 until: 05/24/2000)
Ivan Kováčik
Železničná 14
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 09/08/1992 until: 01/22/1995)
Ján Mutňanský
ul. SNP 40
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 06/04/2004 until: 01/31/2007)
Ing. Michal Mutňanský
Vlárska 8
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 06/04/2004 until: 01/31/2007)
Ján Mutňanský
ul. SNP 40
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 05/25/2000 until: 06/03/2004)
Ing. Michal Mutňanský
Vlárska 8
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 05/25/2000 until: 06/03/2004)
Ing. Michal Mutňanský
Vlárska 8
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 01/23/1995 until: 05/24/2000)
Ing. Michal Mutňanský
Vlárska 8
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 09/08/1992 until: 01/22/1995)
Ing. Pavol Štefánek
Závadská 3
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 01/23/1995 until: 04/05/1999)
Ing. Pavol Štefánek
Závadská 3
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 09/08/1992 until: 01/22/1995)
Ivan Kováčik
Železničná 14
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 02/01/2007 until: 03/16/2023)
Ján Mutňanský
SNP 148/40
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 02/01/2007 until: 03/16/2023)
Ing. Michal Mutňanský
Vlárska 8
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 02/01/2007 until: 03/16/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Michal Mutňanský
  (from: 02/20/2010 until: 03/16/2023)
Ing. Michal Mutňanský
Amount of investment: 33 759 EUR Paid up: 33 759 EUR
  (from: 03/17/2023)
Ivan Kováčik
  (from: 02/20/2010 until: 03/16/2023)
Ivan Kováčik
Amount of investment: 32 896 EUR Paid up: 32 896 EUR
  (from: 03/17/2023)
Ján Mutňanský
  (from: 02/20/2010 until: 03/16/2023)
Ján Mutňanský
Amount of investment: 18 788 EUR Paid up: 18 788 EUR
  (from: 03/17/2023)
Ing. Pavol Štefánek
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 13 000 Sk
  (from: 09/08/1992 until: 01/22/1995)
Ing. Michal Mutňanský
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 13 000 Sk
  (from: 09/08/1992 until: 01/22/1995)
Ing. Ľubomír Gajdoš
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 13 000 Sk
  (from: 09/08/1992 until: 01/22/1995)
Ivan Kováčik
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 13 000 Sk
  (from: 09/08/1992 until: 01/22/1995)
Ing. Pavol Štefánek
Amount of investment: 425 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 425 000 Sk
  (from: 01/23/1995 until: 04/05/1999)
Ing. Michal Mutňanský
Amount of investment: 425 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 425 000 Sk
  (from: 01/23/1995 until: 05/24/2000)
Ing. Ľubomír Gajdoš
Amount of investment: 425 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 425 000 Sk
  (from: 01/23/1995 until: 05/24/2000)
Ivan Kováčik
Amount of investment: 425 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 425 000 Sk
  (from: 01/23/1995 until: 05/24/2000)
Poľnohospodárske družstvo Vlára so sídlom v Nemšovej zastúpená Ing. Milanom Grácom.
Amount of investment: 874 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 874 000 Sk
  (from: 01/23/1995 until: 04/05/1999)
Poľnohospodárske družstvo Vlára so sídlom v Nemšovej zastúpená Ing. Milanom Grácom.
Amount of investment: 1 299 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 04/06/1999 until: 05/24/2000)
Ing. Michal Mutňanský
Amount of investment: 59 290 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 59 290 Sk
Amount of investment: 815 710 ( nepeňažný vklad ) Paid up: 815 710 Sk
  (from: 05/25/2000 until: 06/03/2004)
Ing. Ľubomír Gajdoš
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
Amount of investment: 400 000 ( nepeňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 05/25/2000 until: 06/03/2004)
Ivan Kováčik
Amount of investment: 57 390 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 57 390 Sk
Amount of investment: 791 610 ( nepeňažný vklad ) Paid up: 791 610 Sk
  (from: 05/25/2000 until: 06/03/2004)
Ján Mutňanský
Amount of investment: 32 390 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 32 390 Sk
Amount of investment: 392 610 ( nepeňažný vklad ) Paid up: 392 610 Sk
  (from: 05/25/2000 until: 06/03/2004)
Ing. Michal Mutňanský
  (from: 06/04/2004 until: 01/31/2007)
Ing. Michal Mutňanský
Amount of investment: 1 017 000 Sk Paid up: 1 017 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 02/19/2010)
Ivan Kováčik
  (from: 06/04/2004 until: 01/31/2007)
Ivan Kováčik
Amount of investment: 991 000 Sk Paid up: 991 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 02/19/2010)
Ján Mutňanský
  (from: 06/04/2004 until: 01/31/2007)
Ján Mutňanský
Amount of investment: 566 000 Sk Paid up: 566 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 02/19/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/06/1999)
konatelia
  (from: 01/23/1995 until: 04/05/1999)
konatelia
  (from: 09/08/1992 until: 01/22/1995)
Ján Mutňanský
SNP 148/40
Nemšová 914 41
From: 02/25/1993
  (from: 02/01/2007)
Jozef Húserka
280
Horné Srnie 914 42
  (from: 04/06/1999 until: 05/24/2000)
Ján Mutňanský
SNP 40
Nemšová
  (from: 04/19/1995 until: 04/05/1999)
Ing. Michal Mutňanský
Vlárska 8
Nemšová
  (from: 01/23/1995 until: 04/05/1999)
Ján Mutňanský
ul. SNP 40
Nemšová
  (from: 05/25/2000 until: 01/31/2007)
Ing. Pavol Štefánek
Závadská 3
Nemšová
  (from: 09/08/1992 until: 04/05/1999)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 04/06/1999)
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 01/23/1995 until: 04/05/1999)
Konateľ koná za spoločnosť samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 09/08/1992 until: 01/22/1995)
Capital: 
85 443 EUR Paid up: 85 443 EUR
  (from: 02/20/2010)
2 574 000 Sk Paid up: 2 574 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 02/19/2010)
100 000 Sk
  (from: 09/08/1992 until: 01/22/1995)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28. 5. 1992 podľa ust. § 105 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/. Stary spis: S.r.o. 3509
  (from: 09/08/1992)
Zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 23.12.1992, 25.02.1993 a 15.03.1993. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 16.03.1993. Stary spis: S.r.o. 3509
  (from: 01/23/1995)
Valné zhromaždenie dňa 20. 02. 1998 schválilo prevod obchodného podielu - zmluva o prevode obchodného podielu. Valné zhromaždenie dňa 11. 03. 1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy. Valné zhromaždenie dňa 15. 10. 1998 schválilo úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/06/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 25.4.2000 schválilo rozdelenie a prevod obchodného podielu a Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 25.4.2000.
  (from: 05/25/2000)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 11.12.2002 schválilo Úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 05/30/2003)
Date of updating data in databases:  06/02/2023
Date of extract :  06/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person