Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  115/R

Obchodné meno: 
AUTOCENTRUM TRENČÍN a.s.
  (od: 09.04.1993 do: 29.09.2002)
Sídlo: 
Brnianska 1014
Trenčín 911 01
  (od: 05.08.1997 do: 29.09.2002)
Výstavisko TMM, Pod Sokolice 43
Trenčín 911 01
  (od: 05.03.1996 do: 04.08.1997)
Hodžova 57
Trenčín 911 01
  (od: 09.04.1993 do: 04.03.1996)
IČO: 
31 432 387
  (od: 09.04.1993)
Deň zápisu: 
09.04.1993
  (od: 09.04.1993)
Deň výmazu: 
30.09.2002
  (od: 30.09.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.04.1993)
Predmet činnosti: 
stravovacie služby
  (od: 09.04.1993 do: 29.09.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (od: 09.04.1993 do: 29.09.2002)
poskytovanie leasingových služieb /prenájom s následným odpredajom/
  (od: 09.04.1993 do: 29.09.2002)
oprava karosérií
  (od: 09.04.1993 do: 29.09.2002)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 09.04.1993 do: 29.09.2002)
výroba dvojstopových motorových vozidiel a ich motorov
  (od: 09.04.1993 do: 29.09.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností
  (od: 05.03.1996 do: 29.09.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností
  (od: 05.03.1996 do: 29.09.2002)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 05.03.1996 do: 29.09.2002)
sprostredkovanie služieb
  (od: 05.03.1996 do: 29.09.2002)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 05.08.1997 do: 29.09.2002)
demolácia a zemné práce
  (od: 05.08.1997 do: 29.09.2002)
prieskumné a podzemné práce
  (od: 05.08.1997 do: 29.09.2002)
ubytovacie služby (bez ostatných doplnkových služieb)
  (od: 05.08.1997 do: 29.09.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.09.1999 do: 29.09.2002)
predstavenstvo
  (od: 09.04.1993 do: 28.09.1999)
Tibor Bielik - podpredseda
Hollého 10
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.1993 do: 04.03.1996)
Tibor Bielik - podpredseda
Hollého 10
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.1996 do: 21.07.1996)
Tibor Bielik - predseda
Opatovská 74
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.1996 do: 28.09.1999)
Tibor Bielik,ml.
Opatovská 74
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1998 do: 28.09.1999)
Tibor Bielik,ml. - podpredseda
Opatovská 74
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1999 do: 29.09.2002)
Ing. Peter Koždoň - člen
Veľkomoravská 5
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.1996 do: 27.05.1998)
Ing. Peter Koždoň - predseda
Hodžova 57
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.1993 do: 04.03.1996)
Ing. Peter Koždoň - predseda
Veľkomoravská 5
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.1996 do: 21.07.1996)
Rastislav Machunka - člen
Okružná 35
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.1996 do: 28.09.1999)
Ing. Miroslav Mazánik - člen
Švermova 29
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.1996 do: 21.07.1996)
Miriam Opatovská
Duklianskych hrdinov 26
Trenčín 911 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1999 do: 29.09.2002)
Ing. Ivan Pokorný - člen
Východná 3120
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.1993 do: 04.03.1996)
Ing. Ivan Pokorný - člen
Východná 3120
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.1996 do: 21.07.1996)
Ing. Jozef Rapant
633
Drietoma 913 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1998 do: 28.09.1999)
Ing. Jozef Rapant - predseda
633
Drietoma 913 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1999 do: 29.09.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom akciovej spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 29.09.1999 do: 29.09.2002)
Menom akciovej spoločnosti konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 09.04.1993 do: 28.09.1999)
Prokúra: 
Ing. Jozef Rapant
633
Drietoma 913 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.1997 do: 27.05.1998)
Základné imanie: 
1 000 000 Sk
  (od: 09.04.1993 do: 29.09.2002)
Akcie: 
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.03.1996 do: 29.09.2002)
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 09.04.1993 do: 04.03.1996)
Dozorná rada: 
Ing. Mariana Bajčíková
Istebnícka 84
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.1997 do: 29.09.2002)
Tibor Bielik ml.
Opatovská 79
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.1997 do: 27.05.1998)
Dana Dzuricová
M. Bela 8
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.1996 do: 29.09.2002)
Magdaléna Ištvániková
Chotárna 51
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1998 do: 29.09.2002)
Ing. Ernest Juriga
Pod Sokolice 26
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.1993 do: 04.03.1996)
Pavol Košút
Hollého 10
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.1993 do: 04.03.1996)
Ing. Mária Koždoňová
Veľkomoravská 5
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.1996 do: 04.08.1997)
Ing. Anna Vargová
T.G. Masaryka 28
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.1996 do: 04.08.1997)
Ing. Juraj Zámečník
Prúdy 34
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.1993 do: 04.03.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Krajský súd v Bratislave uznesením sp. zn. 9K 63/00-55 zo dňa 28.02.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2001, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka AUTOCENTRUM TRENČÍN a.s., Brnianska 1014, 911 01 Trenčín, IČO 31 432 387 pre nedostatok majetku dlžníka. V zmysle § 68 ods. 3, písm. d/ zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa spoločnosť zrušila bez likvidácie (§ 68 ods. 2, veta druhá cit. zákona). Na základe návrhu a so súhlasom správcu dane zo dňa 03.06.2002 sa spoločnosť AUTOCENTRUM TRENČÍN a.s., Brnianska 1014, 911 01 Trenčín, IČO 31 432 387 dňom 30.09.2002 z obchodného registra v y m a z á v a ( 68 ods. 4 Obch. zák. v platnom znení).
  (od: 30.09.2002)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.12.1992 a rozhodnutím zakladateľov zo dňa 18.1.1993 podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 507
  (od: 09.04.1993 do: 29.09.2002)
Valné zhromaždenie konané dňa 11.05.1995 schválilo zmenu stanov (zmena sídla z: Trenčín, Hodžova 57 na: Trenčín, Pod Sokolice 43, Výstavisko TMM). Stary spis: Sa 507
  (od: 05.03.1996 do: 29.09.2002)
Na valnom zhromaždení boli dňa 03.07.1996 prijaté nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 507
  (od: 22.07.1996 do: 29.09.2002)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 135/97, NZ 119/97 zo dňa 26.05.1997) schválilo zmenu stanov a.s.
  (od: 05.08.1997 do: 29.09.2002)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 248/98, NZ 230/98 zo dňa 21.05.1998/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (od: 28.05.1998 do: 29.09.2002)
Valné zhromaždenie dňa 9.9.1999 (notárska zápisnica N 439/99, NZ 419/99) rozhodlo o zmene stanov a.s. a člena predstavenstva a.s.
  (od: 29.09.1999 do: 29.09.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022
Dátum výpisu:  29.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)