Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  121/R

Business name: 
KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť
  (from: 04/30/1996)
Registered seat: 
K výstavisku 13
Trenčín 912 50
  (from: 06/18/1996)
K výstavisku 13
Trenčín 911 90
  (from: 04/30/1996 until: 06/17/1996)
Identification number (IČO): 
34 139 664
  (from: 04/30/1996)
Date of entry: 
04/30/1996
  (from: 04/30/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1996)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, výroba strojov a technologických zariadení pre všeobecné účely použitia
  (from: 04/30/1996)
výroba prototypov, prototypových prvkov, unikátnych strojov a zariadení vo všetkých odboroch hmotnej výroby
  (from: 04/30/1996)
opravy a repasie strojov a technologických zariadení
  (from: 04/30/1996)
opakovaná sériová výroba výrobkov, dielcov, strojov a zariadení a komplexných technologických liniek pre všeobecné a jednoúčelové použitie vo všetkých odboroch hmotnej výroby
  (from: 04/30/1996)
vývoj, výroba, opravy a úpravy účelových strojov a zariadení pre potrebu zbrojárskej techniky
  (from: 04/30/1996)
technologická montáž, pomoc pri zavádzaní nových výrobkov a technológií
  (from: 04/30/1996)
konzultačná, poradenská, vzdelávacia činnosť v oblastiach predmetu činnosti podniku
  (from: 04/30/1996)
prenájom nehnuteľností, poskytovanie služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, bytové hospodárstvo
  (from: 04/30/1996)
projekčná činnosť v oblasti vývoja elektrotechnických zariadení
  (from: 04/30/1996)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení elektrotechnického priemyslu
  (from: 04/30/1996)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 04/30/1996)
nákup tovaru a výrobkov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 04/30/1996)
rekamné činnosti
  (from: 04/30/1996)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 04/30/1996)
výroba zámočníckych výrobkov
  (from: 04/30/1996)
výroba strojárenských súčiastok, kovoobrábacie práce
  (from: 04/30/1996)
výroba výliskov, odliatkov, povrchová ochrana
  (from: 04/30/1996)
výroba iného kovového tovaru, nástrojov a obchodných prípravkov
  (from: 04/30/1996)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 04/30/1996)
prevádzkovanie závodného bufetu
  (from: 09/02/1997)
výskum, vývoj, výroba jednoúčelových strojov a technologických zariadení (laboračné linky, rotorové linky, mechanizované technologické zariadenia a pod.) slúžiacich pre modernizáciu, mechanizáciu a automatizáciu výroby
  (from: 07/25/2002)
obchodovanie s vojenským materiálom v zmysle rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. 122033301 zo dňa 12.02.2003
  (from: 08/18/2003)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. KB 10701003 zo dňa 9.10.1998
  (from: 01/24/2000 until: 08/17/2003)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 09/02/1997 until: 07/24/2002)
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj zbraní a zbraňových systémov
  (from: 04/30/1996 until: 01/23/2000)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/30/1996 until: 02/06/2006)
výskum, vývoj, výroba jednoúčelových strojov a technologických zariadení (laboratórne linky, rotorové linky, mechanizované technologické zariadenia a pod.) slúžiacich pre modernizáciu, mechanizáciu a automatizáciu výroby
  (from: 04/30/1996 until: 07/24/2002)
výroba tovaru z plastov
  (from: 04/30/1996 until: 07/24/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/11/1996)
Managing board
  (from: 04/30/1996 until: 11/10/1996)
Ing. Ľubomír Plško - predseda
Pod Kopánky 197/2
Zamarovce 911 05
From: 12/01/2016
  (from: 06/28/2017)
Ing. Marian Michalík - Vice-chairman of the Board of Directors
Pod hájom 1360/148
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 01/29/2021
  (from: 03/04/2021)
Ing. Ján Plško - Member of the Board of Directors
Zamarovská 203/43
Zamarovce 911 05
From: 12/02/2022
  (from: 01/04/2023)
Ing. Vladimír Lobotka - člen
274
Dubodiel
  (from: 04/30/1996 until: 03/05/2002)
Ing. Vladimír Lobotka - podpredseda
274
Dubodiel
Until: 05/24/2002
  (from: 03/06/2002 until: 07/24/2002)
Ing. Vladimír Lobotka - Member of the Board of Directors
703
Trenčianska Turná 913 21
From: 01/29/2021
  (from: 03/04/2021 until: 11/09/2022)
Ing. Vladimír Lobotka - Member of the Board of Directors
703
Trenčianska Turná 913 21
From: 01/29/2021 Until: 10/10/2022
  (from: 11/10/2022 until: 11/09/2022)
Ing. Vladimír Lobotka - podpredseda
274
Dubodiel 913 23
From: 05/24/2002
  (from: 07/25/2002 until: 12/28/2006)
Ing. Vladimír Lobotka - podpredseda
274
Dubodiel 913 23
From: 05/24/2002
  (from: 12/29/2006 until: 11/19/2009)
Ing. Vladimír Lobotka - podpredseda
703
Trenčianska Turná 913 21
From: 05/24/2002
  (from: 11/20/2009 until: 12/14/2016)
Ing. Vladimír Lobotka - podpredseda
703
Trenčianska Turná 913 21
From: 05/24/2002 Until: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016 until: 12/14/2016)
Ing. Vladimír Lobotka - podpredseda
703
Trenčianska Turná 913 21
From: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016 until: 06/27/2017)
Ing. Vladimír Lobotka - podpredseda
703
Trenčianska Turná 913 21
From: 12/01/2016
  (from: 06/28/2017 until: 03/03/2021)
Ing. Vladimír Lobotka - podpredseda
703
Trenčianska Turná 913 21
From: 12/01/2016 Until: 01/29/2021
  (from: 03/04/2021 until: 03/03/2021)
Ing. Marian Michalík - člen
Pod hájom 1360/148
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 12/01/2016
  (from: 06/28/2017 until: 03/03/2021)
Ing. Marian Michalík - člen
Pod hájom 1360/148
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 12/01/2016 Until: 01/29/2021
  (from: 03/04/2021 until: 03/03/2021)
Ing. Marián Michalík - člen
Pod hájom 1360/148
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016 until: 06/27/2017)
Ing. Ľubomír Plško - predseda
Pod Kopánky 197/2
Zamarovce
Until: 05/24/2002
  (from: 04/30/1996 until: 07/24/2002)
Ing. Ľubomír Plško - predseda
Pod Kopánky 197/2
Zamarovce 911 05
From: 05/24/2002
  (from: 07/25/2002 until: 12/28/2006)
Ing. Ľubomír Plško - predseda
Pod Kopánky 197/2
Zamarovce 911 05
From: 05/24/2002
  (from: 12/29/2006 until: 12/14/2016)
Ing. Ľubomír Plško - predseda
Pod Kopánky 197/2
Zamarovce 911 05
From: 05/24/2002 Until: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016 until: 12/14/2016)
Ing. Ľubomír Plško - predseda
Pod Kopánky 197/2
Zamarovce 911 05
From: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016 until: 06/27/2017)
Ing. Jozef Santa - člen
577
Trenčianska Turná
Until: 05/24/2002
  (from: 04/30/1996 until: 07/24/2002)
Ing. Jozef Santa - člen
577
Trenčianska Turná 913 21
From: 05/24/2002
  (from: 07/25/2002 until: 12/28/2006)
Ing. Jozef Santa - člen
577
Trenčianska Turná 913 21
From: 05/24/2002
  (from: 12/29/2006 until: 12/14/2016)
Ing. Jozef Santa - člen
577
Trenčianska Turná 913 21
From: 05/24/2002 Until: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016 until: 12/14/2016)
Ing. Jozef Santa - Member of the Board of Directors
577
Trenčianska Turná 913 21
From: 10/10/2022
  (from: 11/10/2022 until: 01/03/2023)
Ing. Jozef Santa - Member of the Board of Directors
577
Trenčianska Turná 913 21
From: 10/10/2022 Until: 12/01/2022
  (from: 01/04/2023 until: 01/03/2023)
Ing. Igor Širila - člen
1416
Trenčianska Turná 913 21
From: 05/24/2002
  (from: 04/19/2008 until: 12/14/2016)
Ing. Igor Širila - člen
1416
Trenčianska Turná 913 21
From: 05/24/2002 Until: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016 until: 12/14/2016)
Ing. Igor Širila - člen
Žilinská 1
Trenčín
From: 05/24/2002
  (from: 07/25/2002 until: 12/28/2006)
Ing. Igor Širila - člen
Žilinská 1
Trenčín
From: 05/24/2002
  (from: 12/29/2006 until: 04/18/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 11/10/2022)
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/04/2021 until: 11/09/2022)
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/15/2016 until: 03/03/2021)
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 11/11/1996 until: 12/14/2016)
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 04/30/1996 until: 11/10/1996)
Capital: 
1 650 103 EUR Paid up: 1 650 103 EUR
  (from: 01/05/2023)
2 455 518 EUR Paid up: 2 455 518 EUR
  (from: 04/04/2017 until: 01/04/2023)
6 269 126,34 EUR Paid up: 6 269 126,34 EUR
  (from: 01/23/2009 until: 04/03/2017)
188 886 000 Sk
  (from: 04/30/1996 until: 01/22/2009)
Shares: 
Number of shares: 126931
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 EUR
  (from: 01/05/2023)
Number of shares: 188886
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 EUR
  (from: 04/04/2017 until: 01/04/2023)
Number of shares: 188886
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/23/2009 until: 04/03/2017)
Number of shares: 188886
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/30/2001 until: 01/22/2009)
Number of shares: 188886
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Stockholder: 
PHZ, s.r.o.
Pod Kopánky 197/2
Zamarovce 911 05
  (from: 04/22/2023)
VITAL TRENČÍN, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddieli Sro, vo vložke číslo 12080/R
Východná 2566
Trenčín 911 01
  (from: 07/25/2002 until: 04/15/2003)
KONŠTRUKTA - Industrial, a.s., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli Sa, vo vložke číslo 10308/R
K Výstavisku 13
Trenčín 912 50
  (from: 04/16/2003 until: 01/03/2023)
Supervisory board: 
Mgr. Tomáš Dohál
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016)
Ing. Marián Blahuš
67
Trenčianska Turná 913 21
From: 12/02/2022
  (from: 01/04/2023)
Ing. Rudolf Pajtina
Súvoz 1811/34
Trenčín 911 01
From: 12/02/2022
  (from: 01/04/2023)
Ing. Michal Čurgali
Trenčianska 873/78
Nová Dubnica 018 51
From: 05/16/2005
  (from: 02/07/2006 until: 12/14/2016)
Ing. Michal Čurgali
Trenčianska 873/78
Nová Dubnica 018 51
From: 05/16/2005 Until: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016 until: 12/14/2016)
Ing. František Dobrodenka - člen
Opatovská 55
Trenčín
  (from: 04/30/1996 until: 09/01/1997)
Ing. Mária Flimelová
K výstavisku 530/9
Trenčín 911 01
From: 12/15/2009
  (from: 04/22/2010 until: 03/22/2013)
Ing. Mária Flimelová
K výstavisku 530/9
Trenčín 911 01
From: 12/15/2009 Until: 12/14/2012
  (from: 03/23/2013 until: 03/22/2013)
Ing. Jozef Gašparík - člen
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom
  (from: 01/24/2000 until: 03/05/2002)
Ing. Pavol Hamaj , PhD
Rázusova 2677/14
Poprad 058 01
From: 12/01/2006
  (from: 04/19/2008 until: 04/13/2016)
Ing. Pavol Hamaj , PhD
Rázusova 2677/14
Poprad 058 01
From: 12/01/2006 Until: 07/14/2014
  (from: 04/14/2016 until: 04/13/2016)
Ing. Stanislav Hladký - člen
Sibírska 8/21
Trenčín
Until: 05/15/2002
  (from: 04/30/1996 until: 07/24/2002)
Viliam Hudec - člen
K výstavisku 4
Trenčín
  (from: 04/30/1996 until: 01/23/2000)
Ján Jančo - člen
631
Drietoma
From: 05/15/2002
  (from: 07/25/2002 until: 02/06/2006)
Ján Jančo - člen
631
Drietoma
From: 05/15/2002 Until: 05/15/2005
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Ing. Jozef Juris - člen
1. mája 393
Čachtice
  (from: 04/30/1996 until: 01/23/2000)
Ing. Ján Korec,r.č.
Kupeckého 11
Piešťany
  (from: 09/02/1997 until: 01/23/2000)
Ing. Štefan Lednár
Cintorínska 11
Stupava
  (from: 09/02/1997 until: 01/23/2000)
Ing. Ján Lobotka - predseda
286
Svinná
From: 05/24/2002
  (from: 07/25/2002 until: 02/06/2006)
Ing. Ján Lobotka - predseda
286
Svinná
From: 05/24/2002 Until: 05/15/2005
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Ing. Jozef Marinič - člen
Pribinova 1935/15
Snina
  (from: 04/30/1996 until: 09/01/1997)
Ján Masarik
Kubranská 124/202
Trenčín 911 01
From: 12/14/2012
  (from: 12/31/2015 until: 04/13/2016)
Ján Masarik
Kubranská 124/202
Trenčín 911 01
From: 12/14/2012 Until: 12/10/2015
  (from: 04/14/2016 until: 04/13/2016)
Ján Masaryk
Kubranská 124/202
Trenčín 911 01
From: 12/14/2012
  (from: 03/23/2013 until: 12/30/2015)
Ing. Peter Mikuš - člen
Partizánska 4A
Trenčín
Until: 05/24/2002
  (from: 03/06/2002 until: 07/24/2002)
Ing. Milan Minárik
Pred poľom 12/45
Trenčín 911 01
From: 05/16/2005
  (from: 02/07/2006 until: 04/18/2008)
Ing. Milan Minárik
Pred poľom 12/45
Trenčín 911 01
From: 05/16/2005 Until: 12/01/2006
  (from: 04/19/2008 until: 04/18/2008)
Ing. Ivan Mišík - člen
Donská 9
Bratislava
  (from: 01/24/2000 until: 03/05/2002)
Ing. Ivan Mišík - predseda
Donská 9
Bratislava
Until: 05/24/2002
  (from: 03/06/2002 until: 07/24/2002)
Ing. Jozef Mitošinka
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (from: 09/02/1997 until: 01/23/2000)
Ing. Ján Pavlovič
Gen. Goliana 1546/10
Trenčín 911 01
From: 12/10/2015
  (from: 04/14/2016 until: 12/14/2016)
Ing. Ján Pavlovič
Gen. Goliana 1546/10
Trenčín 911 01
From: 12/10/2015 Until: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016 until: 12/14/2016)
Mgr. Silvia Plšková , MBA
773
Soblahov 913 38
From: 07/14/2014
  (from: 04/14/2016 until: 12/14/2016)
Mgr. Silvia Plšková , MBA
773
Soblahov 913 38
From: 07/14/2014 Until: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016 until: 12/14/2016)
Ing. Ladislav Sandtner - predseda
Hlavná 75
Ivanka pri Dunaji
  (from: 04/30/1996 until: 09/01/1997)
Ing. Jozef Santa
577
Trenčianska Turná 913 21
From: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016 until: 11/09/2022)
Ing. Jozef Santa
577
Trenčianska Turná 913 21
From: 12/01/2016 Until: 10/10/2022
  (from: 11/10/2022 until: 11/09/2022)
Ing. Igor Širila - podpredseda
Žilinská 1
Trenčín
Until: 05/24/2002
  (from: 03/06/2002 until: 07/24/2002)
Mgr. Alena Široká - člen
Beniakova 5
Bratislava 841 05
From: 05/24/2002
  (from: 07/25/2002 until: 02/06/2006)
Mgr. Alena Široká - člen
Beniakova 5
Bratislava 841 05
From: 05/24/2002 Until: 05/15/2005
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Ing. Stanislav Varhaník
84
Ruskovce 956 54
From: 11/23/2006
  (from: 04/19/2008 until: 04/21/2010)
Ing. Stanislav Varhaník
84
Ruskovce 956 54
From: 11/23/2006 Until: 12/15/2009
  (from: 04/22/2010 until: 04/21/2010)
Ing. František Volek
Opatovská 651/33
Trenčín 911 01
From: 05/16/2005
  (from: 02/07/2006 until: 04/18/2008)
Ing. František Volek
Opatovská 651/33
Trenčín 911 01
From: 05/16/2005 Until: 12/01/2006
  (from: 04/19/2008 until: 04/18/2008)
Ing. Igor Širila
1416
Trenčianska Turná 913 21
From: 12/01/2016 Until: 12/01/2022
  (from: 01/04/2023 until: 01/03/2023)
Ing. Vladimír Lobotka
703
Trenčianska Turná 913 21
From: 10/10/2022 Until: 12/01/2022
  (from: 01/04/2023 until: 01/03/2023)
Ing. Igor Širila
1416
Trenčianska Turná 913 21
From: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016 until: 01/03/2023)
Ing. Vladimír Lobotka
703
Trenčianska Turná 913 21
From: 10/10/2022
  (from: 11/10/2022 until: 01/03/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.04.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Na spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky (aj neznáme) KONŠTRUKTA - Industry, štátny podnik so sídlom K výstavisku 13, Trenčín, IČO: 31 450 598, ktorý bol dňa 30.04.1996 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 90/K. Stary spis: Sa 537
  (from: 04/30/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 18.07.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 211/96, Nz 205/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 537
  (from: 11/11/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 324/97, NZ 315/97 zo dňa 16.06.1997) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 09/02/1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.1.1999 rozhodlo o zmene v zložení členov dozornej rady. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 214/99, Nz 213/99 zo dňa 25.6.1999) rozhodlo o zmene stanov a o zmene v zložení členov dozornej rady. Odvolanie člena dozornej rady z radov zamestnancov - protokol zo dňa 15.7.1999 o hlasovaní.
  (from: 01/24/2000)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 316/2000, Nz 308/2000 zo dňa 24.8.2000) schválilo zmenu stanov. Zosúladenie zápisu podoby akcií podľa z.č. 127/1999 Z.z. a platných stanov.
  (from: 11/30/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 147/01, NZ 146/01 zo dňa 10.4.2001) schválilo zmenu stanov a zmeny v orgánoch.
  (from: 03/06/2002)
Jediný akcionár svojím rozhodnutím zo dňa 24.5.2002 vo forme notárskej zápisnice N 311/02, Nz 293/02 schválil zmenu Stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 07/25/2002)
Jediný akcionár zmenil dňa 03.10.2002 svoje obchodné meno a právnu formu.
  (from: 04/16/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 129/03, NZ 20440/03 zo dňa 19.03.2003.
  (from: 08/18/2003)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person