Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  123/R

Obchodné meno: 
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
  (od: 01.04.2013)
Sídlo: 
Lieskovec 575/25
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 01.04.2013)
IČO: 
34 139 800
  (od: 30.04.1996)
Deň zápisu: 
30.04.1996
  (od: 30.04.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.1996)
Predmet činnosti: 
Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk
  (od: 21.11.2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 29.06.2005)
baliace činnosti
  (od: 29.06.2005)
zámočníctvo
  (od: 29.06.2005)
stavebné zámočníctvo
  (od: 29.06.2005)
údržba elektrických zariadení
  (od: 29.06.2005)
stavebné stolárstvo
  (od: 29.06.2005)
výroba nábytku a obalov
  (od: 29.06.2005)
vydavateľská a publicistická činnosť
  (od: 29.06.2005)
výskum trhu
  (od: 29.06.2005)
reklamná činnosť
  (od: 29.06.2005)
sekretárske služby
  (od: 29.06.2005)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 29.06.2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 29.06.2005)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (od: 29.06.2005)
prenájom elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 29.06.2005)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 29.06.2005)
projektovanie, modernizácia jednoúčelových zariadení a automatizovaných systémov
  (od: 29.06.2005)
vývoj kontrolných a vyhodnocovacích postupov a metód pre kontrolu a overovanie technologických procesov v automatizovaných systémoch
  (od: 29.06.2005)
vývoj, projektovanie zariadení a automatizovaných systémov na prenos signálu, ich stavba a kompletizácia
  (od: 29.06.2005)
údržba a oprava kancelárskych a počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát
  (od: 29.06.2005)
zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc a skúšobnej munície
  (od: 29.06.2005)
zriaďovanie poplašných zariadení lokálneho charakteru (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
  (od: 29.06.2005)
ničenie a zneškodňovanie výbušnín
  (od: 29.06.2005)
vykonávanie ohňostrojových prác
  (od: 29.06.2005)
činnosť autorizovanej osoby
  (od: 29.06.2005)
vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  (od: 29.06.2005)
opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (od: 29.06.2005)
ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva
  (od: 29.06.2005)
nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva
  (od: 29.06.2005)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (od: 29.06.2005)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (od: 29.06.2005)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností
  (od: 29.06.2005)
školiaca činnosť v oblasti pyrotechniky, zbraní, streliva, výbušnín, munície, ohňostrojov, počítačovej techniky
  (od: 29.06.2005)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (od: 29.06.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
  (od: 29.06.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
  (od: 29.06.2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (od: 29.06.2005)
vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie vojenských zbraní
  (od: 29.06.2005)
vývoj a znehodnocovanie vojenského streliva
  (od: 29.06.2005)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie a ničenie vojenských výbušnín
  (od: 29.06.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 29.06.2005)
výroba elektronických výrobkov
  (od: 29.06.2005)
zabezpečenie informačných systémov proti elektromagnetickému vyžarovaniu
  (od: 29.06.2005)
výroba strojárskych komponentov, konštrukcií a zariadení (mimo elektrických častí)
  (od: 29.06.2005)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 20.05.2017)
prevádzkovanie autorizovaného pracoviska SKTC-112 na vykonávanie posudzovania zhody
  (od: 29.06.2005)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle povolenia vydaného Ministerstvom hospodárstva SR, číslo povolenia: PO1017/2020-1050 zo dňa 10.09.2020 (číslo rozhodnutia: 5908/2020-1050)
  (od: 21.10.2020)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 30.01.2014)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 30.01.2014)
Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
  (od: 20.01.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov
  (od: 18.08.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov
  (od: 18.08.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov
  (od: 18.08.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B
  (od: 18.08.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C
  (od: 18.08.2015)
Výskum, vývoj, pokusná výroba, skúšanie, revízia, opravy, uskladňovanie, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 06.10.2015)
Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
  (od: 06.10.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 06.10.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D
  (od: 06.10.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E
  (od: 06.10.2015)
Vyhľadávanie nevybuchnutej munície
  (od: 06.10.2015)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 20.05.2017)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 20.05.2017)
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 29.05.2019)
Opravy karosérií
  (od: 29.05.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.02.2003)
Ing. Alexander Gurský - Predseda predstavenstva
Irkutská 1399/5
Košice - mestská časť nad Jazerom 040 12
Vznik funkcie: 26.01.2021
  (od: 23.02.2021)
Ing. Miroslav Turoň - Člen predstavenstva
Mateja Bela 2441/39
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 07.06.2021
  (od: 15.06.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (od: 15.06.2021)
Základné imanie: 
6 189 594 EUR Rozsah splatenia: 6 189 594 EUR
  (od: 28.01.2009)
Akcie: 
Počet: 65
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 28.01.2009)
Počet: 26
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 28.01.2009)
Počet: 246604
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 16 EUR
  (od: 28.01.2009)
Akcionár: 
DMD GROUP, a.s.
Lieskovec 575/25
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 03.04.2014)
Dozorná rada: 
Ing. Martin Klačman
Kyjevská 2506/3
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 03.04.2018
  (od: 21.10.2020)
Mgr. Michal Križan
Topoľčianska 31
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
Vznik funkcie: 01.03.2021
  (od: 23.03.2021)
Ing. Miroslav Sim
27
Hutka 086 36
Vznik funkcie: 11.02.2021
  (od: 23.03.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií podľa § 172 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozhodnutie zakladateľa o založení spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice spísanou notárkou JUDr. Oľgou Folbovou dňa 29.3.1996 pod č. N 44/96, NZ 38/96 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.4.1996 č. N 67/96, NZ 58/96. Akciová spoločnosť je právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku KONŠTRUKTA - Defence, štátny podnik so sídlom Trenčín, na ktorú prešli všetky práva, záväzky známe i neznáme. Stary spis: Sa 541
  (od: 30.04.1996)
Zmeny stanov akciovej spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.07.1996, osvečené do notárskej zápisnice spísanou notárom JUDr. Dušanom Mikitom v znení druhého Dodatku č. 1 zo dňa 18.07.1996, číslo N 210/96, NZ 204/96.
  (od: 26.02.1997)
Vydané stanovy akciovej spoločnosti ako zmena stanov akciovej spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.6. 1997 Notárska zápisnica N 323/97, NZ 314/97 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Valné zhromaždenie dňa 28.7.1998 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
  (od: 13.08.1998)
Notárska zápisnica N 249/98, NZ 239/98 zo dňa 16.09.1998 o zmene stanov - dodatok č. 2.
  (od: 04.06.1999)
Zmena členov dozornej rady schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5.1.1999. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 113/99, NZ 91/99) zo dňa 25.5.1999 schválilo zmenu stanov - dodatok č. 3, zmenu členov predstavenstva a zmenu členov dozornej rady.
  (od: 11.02.2000)
Zmena zápisu na základe zákona č.127/99 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článku VI. Stanov spoločnosti.
  (od: 19.05.2000)
Zmena štatutárneho orgánu schválená valným zhromaždením dňa 4.5.2000.
  (od: 20.04.2001)
Valné zhromaždenie dňa 30.11.2000 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 310/00, Nz 260/00 zo dňa 30.11.2000) - Dodatok č. 4 k stanovám a.s. Riadne valné zhromaždenie dňa 15.5.2001 schválilo zmenu stanov a.s. ich doplnením (notárska zápisnica N 114/01, NZ 94/01 zo dňa 15.5.2001) - Dodatok č. 5 k stanovám a.s.
  (od: 25.09.2001)
Valné zhromaždenie dňa 28.05.2002 (notárska zápisnica N 191/02, Nz 181/02) schválilo zmenu stanov a.s. (úplné znenie stanov). Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 04.06.2002 (notárska zápisnica N 202/02, Nz 190/02) rozhodlo o zmenách v dozornej rade. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 24.05.2002.
  (od: 10.02.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 21.5.2003 o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a.s. Obchodovanie s vojenským materiálom povolené rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č. 26020333017, právoplatným dňa 4.3.2003, s dobou platnosti 3 roky.
  (od: 26.09.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)