Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  36586/B

Obchodné meno: 
MKV spol. s r.o.
  (od: 25.06.2005)
Sídlo: 
Cesta Mládeže 18
Malacky 901 01
  (od: 25.06.2005)
IČO: 
35 942 380
  (od: 25.06.2005)
Deň zápisu: 
25.06.2005
  (od: 25.06.2005)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 25.06.2005)
Predmet činnosti: 
predaj pohonných hmôt
  (od: 25.06.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 25.06.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 25.06.2005)
Spoločníci: 
Ing. Mário Šimek
475
Jakubov 900 63
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2005)
Ľudovít Bölcs
Švabinského 5
Bratislava 851 01
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2005 do: 10.03.2008)
Emil Sisak
Uitikonerstrasse 37
Urdorf 8902
Švajčiarska konfederácia
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2005 do: 10.03.2008)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Mário Šimek
Vklad: 9 959 EUR Splatené: 9 959 EUR
  (od: 29.01.2009)
Ľudovít Bölcs
Vklad: 135 000 Sk Splatené: 135 000 Sk
  (od: 25.06.2005 do: 10.03.2008)
Emil Sisak
Vklad: 135 000 Sk Splatené: 135 000 Sk
  (od: 25.06.2005 do: 10.03.2008)
Ing. Mário Šimek
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 25.06.2005 do: 10.03.2008)
Ing. Mário Šimek
Vklad: 300 000 Sk Splatené: 300 000 Sk
  (od: 11.03.2008 do: 28.01.2009)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 25.06.2005)
Ing. Mário Šimek
475
Jakubov 900 63
Vznik funkcie: 25.06.2005
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2005)
Ľudovít Bölcs
Švabinského 5
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 25.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2005 do: 10.03.2008)
Ľudovít Bölcs
Švabinského 5
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 25.06.2005 Skončenie funkcie: 26.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2008 do: 10.03.2008)
Emil Sisak
Uitikonerstrasse 37
Urdorf 8902
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 25.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2005 do: 10.03.2008)
Emil Sisak
Uitikonerstrasse 37
Urdorf 8902
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 25.06.2005 Skončenie funkcie: 26.02.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2008 do: 10.03.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne vo všetkých veciach ktoré do jeho pôsobnosti zveruje spoločenská zmluva a zákon. Pri realizácii písomných právnych úkonov konateľ zaväzuje spoločnosť tak, že k svojmu titulu, menu, priezvisku a funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 11.03.2008)
Menom spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a funkciu.
  (od: 25.06.2005 do: 10.03.2008)
Základné imanie: 
9 959 EUR Rozsah splatenia: 9 959 EUR
  (od: 29.01.2009)
300 000 Sk Rozsah splatenia: 300 000 Sk
  (od: 25.06.2005 do: 28.01.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 11.4.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.4.2013 sp. zn. 3R /9/2012-250 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.4.2013, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka MKV spol. s r.o., Cesta Mládeže 18, Malacky, IČO: 35 942 380 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka MKV spol. s r.o., Cesta Mládeže 18, Malacky, IČO: 35 942 380, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MKV spol. s r.o., Cesta Mládeže 18, Malacky, IČO: 35 942 380. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.8.2013, sp. zn. 3K /9/2012-608, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 9.8.2013, súd vymenoval do funkcie správcu konkurznej podstaty I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava nakoľko odvolal JUDr. Ing. Igora Hudobu so sídlom kancelárie Tomášikova 23/, 821 01 Bratislava z funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 25.09.2013)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 11.4.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.4.2013 sp. zn. 3R /9/2012-250 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.4.2013, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka MKV spol. s r.o., Cesta Mládeže 18, Malacky, IČO: 35 942 380 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka MKV spol. s r.o., Cesta Mládeže 18, Malacky, IČO: 35 942 380, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MKV spol. s r.o., Cesta Mládeže 18, Malacky, IČO: 35 942 380.
  (od: 02.07.2013 do: 24.09.2013)
Správca konkurznej podstaty: 
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,
Šoltésovej 2
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 09.08.2013
  (od: 25.09.2013)
JUDr. Ing. Igor Hudoba
Tomášikova 23/C
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 11.04.2013
  (od: 02.07.2013 do: 24.09.2013)
JUDr. Ing. Igor Hudoba
Tomášikova 23/C
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 11.04.2013 Skončenie funkcie: 09.08.2013
  (od: 25.09.2013 do: 24.09.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 15.06.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 25.06.2005)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.2.2013, sp. zn. 34 Exre/39/2013 -8, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.3.2013.
  (od: 26.03.2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.5.2013, č.k. 33Exre/176/2013, právoplatné dňa 24.6.2013.
  (od: 02.07.2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.8.2013, č.k. 33Exre/343/2013, právoplatné dňa 16.9.2013.
  (od: 25.09.2013)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 17.1.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.1.2013 sp. Zn. 3R 9/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.1.2013, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka MKV spol. s r.o., Cesta Mládeže 18, Malacky, IČO : 35 942 380. Do funkcie správcu súd ustanovil Mgr. Filip Osvald so sídlom kancelárie Hummelova 14, 811 13 Bratislava, značka správcu 1362.
  (od: 02.07.2013)
Povolenie konania: 17.1.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.1.2013 sp. Zn. 3R 9/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.1.2013, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka MKV spol. s r.o., Cesta Mládeže 18, Malacky, IČO : 35 942 380. Do funkcie správcu súd ustanovil Mgr. Filip Osvald so sídlom kancelárie Hummelova 14, 811 13 Bratislava, značka správcu 1362.
  (od: 26.03.2013 do: 01.07.2013)
Reštrukturalizačný správca: 
Mgr. Filip Osvald
Hummelova 14
Bratislava 811 13
Značka: S1362
Vznik funkcie: 17.01.2013
  (od: 26.03.2013 do: 01.07.2013)
Mgr. Filip Osvald
Hummelova 14
Bratislava 811 13
Značka: S1362
Vznik funkcie: 17.01.2013 Skončenie funkcie: 11.04.2013
  (od: 02.07.2013 do: 01.07.2013)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 11.4.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.4.2013 sp. zn. 3R /9/2012-250 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.4.2013, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka MKV spol. s r.o., Cesta Mládeže 18, Malacky, IČO: 35 942 380 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka MKV spol. s r.o., Cesta Mládeže 18, Malacky, IČO: 35 942 380, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MKV spol. s r.o., Cesta Mládeže 18, Malacky, IČO: 35 942 380.
  (od: 02.07.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022
Dátum výpisu:  18.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)