Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  168/R

Obchodné meno: 
Scarme, a.s.
  (od: 03.02.1999 do: 22.01.2003)
Scarme, a.s. "v likvidácii"
  (od: 25.04.1995 do: 02.02.1999)
S c a r m e , a.s.
  (od: 09.11.1992 do: 24.04.1995)
Slovenská tovarovo-surovinová burza, a.s. /skratka SCARME/
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
Sídlo: 
ul. T. Vansovej 1054/45
Púchov 020 01
  (od: 17.10.2001 do: 22.01.2003)
ul. Svätoplukova 1646/3
Púchov 020 01
  (od: 19.12.1999 do: 16.10.2001)
T.Vansovej 1054/45
Púchov 020 01
  (od: 03.02.1999 do: 18.12.1999)
I.Krasku 490/6
Púchov 020 01
  (od: 09.11.1992 do: 02.02.1999)
časť Kolonka
Púchov
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
IČO: 
30 224 241
  (od: 14.02.1992)
Deň zápisu: 
06.11.1991
  (od: 14.02.1992)
Deň výmazu: 
23.01.2003
  (od: 23.01.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.02.1992)
Predmet činnosti: 
poskytovanie burzových služieb v oblasti tovaru a surovín právnickým a fyzickým osobám a brokerských miest firmy SCARME v ich nominálnej a tržnej hodnote, sprostredkovateľské služby pri predaji a nákupe hotovej produkcie surovín, výrobných prostriedkov a iného majetku, alebo služieb zameraných na jeho efektívne využívanie
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
predaj, výmena, prenájom, dočasné užívanie alebo požičiavanie základných prostoriedkov zásob a iného majetku patriaceho burze právnickým a fyzickým osobám za podmienok určených dohodou strán
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
kúpa, prenájom, dočasné užívanie alebo zapožičiavanie základných prostriedkov, surovín, hotových výrobkov, finančných zdrojov a iného majetku právnických a fyzických osôb za podmienok uvedených dohodou strán
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
vykonávanie prác, poskytovanie služieb na úver, poskytnutie finančnej a inej pomoci s úrokovaním používateľov (kupujúcich) ako za použitie požičaných prostriedkov, za podmienok určených dohodou strán. Na právnu formu týchto transakcií sa využívajú dohody alebo v prípade hospodárskych operácií zmenky
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
vytváranie filiálok, zastupiteľstiev oddelených útvarov, zúčastňovanie sa na činnosti iných právnických osôb a to aj získaním ich akcií /podielu v základnom kapitále/ založenie podniku s podielom fyzických, právnických zahraničných osôb
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
sprostredkovanie poskytovania a získavania dodávateľských a odberateľských úverov od českeslovenských a zahraničných právnických a fyzických osôb v súlade s platnými predpismi o úverovaní.
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 09.11.1992 do: 22.01.2003)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 09.11.1992 do: 22.01.2003)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluh. personálu
  (od: 09.11.1992 do: 22.01.2003)
veľkoobchod mimo koncesovaných živností
  (od: 09.11.1992 do: 22.01.2003)
obch. služby /kúpa a predaj pohľadávok/
  (od: 09.11.1992 do: 22.01.2003)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (od: 09.11.1992 do: 22.01.2003)
realitné agentúry
  (od: 09.11.1992 do: 22.01.2003)
vykonávanie colno-deklaračných služieb
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
zabezpečovanie colného dlhu zárukou
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
faktoring a forfaiting
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie/
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
ubytovacie služby
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
zmenárenská činnosť
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
zasielateľstvo
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
maloobchod v rámci voľných živností
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.02.1999 do: 22.01.2003)
likvidátori
  (od: 25.04.1995 do: 02.02.1999)
predstavenstvo
  (od: 09.11.1992 do: 24.04.1995)
predstavenstvo
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
Ing. Jaroslav Gabriž - člen
Mládežnícka l43O/2
Púchov
  (od: 09.11.1992 do: 24.04.1995)
Ing. František H r o m a d í k - člen
Mládežnícka 1431/A-13
Púchov
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
JUDr. Alica Harišová - člen
47
Plevník - Drienové
  (od: 03.02.1999 do: 18.12.1999)
Ing. Viliam Karas - predseda
Nám. slobody 1656/19
Púchov
  (od: 03.02.1999 do: 18.12.1999)
Ing. Daniel Kvocera - člen
A.Bernoláka, Dolné Kočkovce 52
Púchov
  (od: 03.02.1999 do: 18.12.1999)
Ing. Daniel Kvocera - predseda
Dolné Kočkovce, A. Bernoláka 52/41
Púchov
  (od: 19.12.1999 do: 16.10.2001)
JUDr. Juraj P i k o r a - člen
Gaštanova 21
Žilina
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
Ing. Vladimír T a r a b a - predseda
Komunardov 1420/10
Púchov
  (od: 14.02.1992 do: 24.04.1995)
Ing. Miroslav Útly - člen
Mládežnícka 1431/10
Púchov
  (od: 19.12.1999 do: 16.10.2001)
JUDr. Viliam Veteška - člen
Vodnárenská l244/8
Púchov
  (od: 09.11.1992 do: 24.04.1995)
Ing. Vladimír Somora - člen
Sadová 617/39
Púchov
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
Ing. Miroslav Útly - predseda
Mládežnícka 1431/10
Púchov
  (od: 17.10.2001 do: 22.01.2003)
Ing. Darina Pupáková - člen
Moravská 1629/43
Púchov
  (od: 17.10.2001 do: 22.01.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva spolu.
  (od: 03.02.1999 do: 22.01.2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva alebo riaditeľ spoločnosti samostatne.
  (od: 09.11.1992 do: 24.04.1995)
Za akciovú spoločnosť podpisujú všetci členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva spolu s generálnym riaditeľom spoločnosti, alebo generálny riaditeľ spoločnosti v rozsahu svojich oprávnení v stanovách, alebo prokurista a ďalší splnomocnení pracovníci v rozsahu udelenej plnej moci, alebo iní pracovníci v rozsahu dispozícií daných im podľa organizačného alebo podpisového poriadku spoločnosti k plneniu pracovných úloh.
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
Základné imanie: 
240 474 000 Sk Rozsah splatenia: 240 474 000 Sk
  (od: 13.03.2002 do: 22.01.2003)
50 474 000 Sk
  (od: 03.02.1999 do: 12.03.2002)
1 000 000 Sk
  (od: 09.11.1992 do: 02.02.1999)
600 000 Sk
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
Akcie: 
Počet: 240474
Druh: na meno, kmeňové
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Jediný akcionár: MATADOR HOLDING, a.s., T. Vansovej 1054/45, Púchov
  (od: 13.03.2002 do: 22.01.2003)
Počet: 50474
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.12.1999 do: 12.03.2002)
Počet: 50474
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.02.1999 do: 18.12.1999)
Počet: 1000
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.11.1992 do: 02.02.1999)
Počet: 2
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 300 000 Sk
  (od: 14.02.1992 do: 08.11.1992)
Dozorná rada: 
Ing. Jaroslav Gabriž - člen
Sadová 606/17
Púchov
  (od: 03.02.1999 do: 18.12.1999)
Ing. Daniela Gazdíková - predseda
Komunardov l42O/lO
Púchov
  (od: 09.11.1992 do: 02.02.1999)
Ing. Iveta Hantáková - predseda
Komenského 670/78
Púchov
  (od: 03.02.1999 do: 22.01.2003)
Ing. Milan Henek - člen
.Zábreh l5l2
Púchov
  (od: 09.11.1992 do: 02.02.1999)
JUDr. Pavol Jakubík - člen
Pred poľom 12
Trenčín
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
Ing. Daniel Lako - člen
Gottwaldova l639
Púchov
  (od: 09.11.1992 do: 02.02.1999)
Ing. Peter Martinkovič - člen
Dedovec 1043/69
Považská Bystrica
  (od: 03.02.1999 do: 18.12.1999)
Ing. Rudolf Rusnák - člen
518
Lysá pod Makytou
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Daniela Gazdíková
Okružná 1420/26
Púchov
  (od: 25.04.1995 do: 02.02.1999)
 Likvidátor:
JUDr. Milan Mikolášik
Moravská 1627/37
Púchov
  (od: 25.04.1995 do: 02.02.1999)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú likvidátori, každý samostatne.
  (od: 25.04.1995 do: 02.02.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2002 (priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 483/2002, Nz 424/2002 zo dňa 10.10.2002) sa spoločnosť Scarme, a.s., ul. T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 30 224 241 zrušuje bez likvidácie a zlučuje sa so spoločnosťou MATADOR a.s., Terézie Vansovej 1054, Púchov, IČO 00 152 820. Obchodná spoločnosť MATADOR a.s., Terézie Vansovej 1054, Púchov, IČO 00 152 820 preberá majetok, všetky pohľadávky a záväzky zaniknutej spoločnosti Scarme, a.s., ul. T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 30 224 241 ako jej právny nástupca. Podľa § 68 Obch. zák. sa obchodná spoločnosť Scarme, a.s., ul. T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 30 224 241 so súhlasom správcu dane z obchodného registra dňom 23.1.2003 v y m a z á v a.
  (od: 23.01.2003)
Na zasadnutí predstavenstva konanom dňa 9.11. l99l bola schválená zmena stanov v čl. 4 a čl. 6. Na zasadnutí predstavenstva konanom dňa 11.11.l99l bola zmena stanov v čl. 4. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 9.l.l992 bola schválená zmena stanov v čl. 4.
  (od: 14.02.1992 do: 22.01.2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.ll.l992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: Sa 133
  (od: 09.11.1992 do: 22.01.2003)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 14.3. 1995 bolo schválené zrušenie spoločnosti likvidáciou dňom 31.3.1995. Stary spis: Sa 133
  (od: 25.04.1995 do: 22.01.2003)
Valné zhromaždenie dňa 18.12.1998 zrušilo uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 14.03.1995 o vstupe spoločnosti do likvidácie a schválilo dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti.
  (od: 03.02.1999 do: 22.01.2003)
Na valnom zhromaždení dňa 10.12.1999 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 501/99, Nz 484/99 zo dňa 10.12.1999).
  (od: 19.12.1999 do: 22.01.2003)
Na valnom zhromaždení dňa 7.8.2001 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 333/2001, Nz 287/2001 zo dňa 7.8.2001).
  (od: 17.10.2001 do: 22.01.2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.3.2002 bola schválená zmena stanov a zvýšenie základného imania (N 85/2002, Nz 73/2002).
  (od: 13.03.2002 do: 22.01.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  27.02.2024
Dátum výpisu:  28.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR