Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3454/B

Business name: 
STING - ELECTRONIC spol. s r.o.
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
Registered seat: 
Demänovská 26
Bratislava 831 06
  (from: 08/08/1995 until: 02/10/2005)
Magnetová 11
Bratislava 831 04
  (from: 09/07/1992 until: 08/07/1995)
Identification number (IČO): 
31 331 998
  (from: 09/07/1992)
Date of entry: 
09/07/1992
  (from: 09/07/1992)
Date of deletion: 
02/11/2005
  (from: 02/11/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/11/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/07/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vy- konávať len s týmto povolením
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
montáž, opravy a údržba kancelárskej, vý- počtovej a zabezpečovacej techniky a elektrospotrebičov dodávateľským spôsobom v rozsahu - v zmysle oprávnenia
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
výroba, montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činností uvedených v § 3 ods.2 písm. h) Živnostenského zákona
  (from: 03/30/1993 until: 02/10/2005)
leasing hnuteľných vecí
  (from: 03/30/1993 until: 02/10/2005)
poradenská činnosť v oblasti kancelárskej, výpočtovej, zabezpečovacej, telekomunikačnej techniky a elektrospotrebičov
  (from: 03/30/1993 until: 02/10/2005)
Partners: 
Ing. Michal Kandlbauer
Turnianska 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
Dušan Sobotka
Brnianska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
Ing. Dušan Sobotka
Brnianska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
Ing. Eduard Tuna
Ostredkova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Dušan Sobotka
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
Ing. Michal Kandlbauer
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
Ing. Eduard Tuna
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
Dušan Sobotka
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
Ing. Michal K a n d l b a u e r
  (from: 09/07/1992 until: 03/29/1993)
Ing. Michal Kandlbauer
  (from: 03/30/1993 until: 02/10/2005)
Ing. Dušan S o b o t k a
  (from: 09/07/1992 until: 03/29/1993)
Ing. Dušan Sobotka
  (from: 03/30/1993 until: 02/10/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave zo dňa 11.2.2005, ktorým bolo začaté konanie ex offo o výmaze spoločnosti z obchodného registra v zmysle ust. § 68 Obchodného zákonníka. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť STING - ELECTRONIC spol. s r.o., so sídlom Demänovská 26, Bratislava, IČO: 31 331 998, zapísaná v odd. Sro vo vložke č. 3454/B sa dňom 11.2.2005 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu zo dňa 6.12.2002 s poukazom na ust. § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.
  (from: 02/11/2005)
Obchodná spoločnosť založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.6.1992 a dodatkom č. l zo dňa 6.7.1992 v zmysle §§ 105 až 153 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7054
  (from: 09/07/1992 until: 02/10/2005)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve z 22.3.1993 Stary spis: S.r.o. 7054
  (from: 03/30/1993 until: 02/10/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.5.1993. Stary spis: S.r.o. 7054
  (from: 08/08/1995 until: 02/10/2005)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k.: 9K 277/00-65 zo dňa 6. 12. 2002, právoplatné dňa 10. 2. 2003, ktorým súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STING - ELECTRONIC spol. s r. o., Demänovská 26, Bratislava, IČO: 31 331 498 pre nedostatok majetku.
  (from: 04/29/2003 until: 02/10/2005)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person