Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  183/R

Obchodné meno: 
HANDLEX, a.s. v konkurze
  (od: 31.07.2007 do: 14.11.2011)
HANDLEX, a.s. " v likvidácii "
  (od: 12.01.1995 do: 30.07.2007)
HANDLEX, a.s.
  (od: 19.08.1994 do: 11.01.1995)
Ľahké univerzálne konštrukcie a.s. (ĽUK a.s.)
  (od: 02.02.1993 do: 18.08.1994)
Ľahké univerzálne konštrukcie a.s. (ĽUK a.s.)
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
Sídlo: 
Sama Chalupku 6
Handlová
  (od: 01.04.1992 do: 14.11.2011)
IČO: 
31 560 814
  (od: 01.04.1992)
Deň zápisu: 
01.04.1992
  (od: 01.04.1992)
Deň výmazu: 
15.11.2011
  (od: 15.11.2011)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 15.11.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
ľahké bytové jadrá
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
univerzálny paletovací systém UNICON
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
montovateľné viacúčelové konštrukčné celky (domky, systém POLYMO)
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
drobné oceľové a ľahké konštrukcie
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
zahranično-obchodná činnosť
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
výroba ľahkých bytových jadier
  (od: 02.02.1993 do: 19.10.1994)
výroba univerzálneho paletovacieho systému UNICON
  (od: 02.02.1993 do: 19.10.1994)
výroba montovateľských viacúčelových konštrukčných celkov
  (od: 02.02.1993 do: 19.10.1994)
výroba oceľových a ľahkých konštrukcií
  (od: 02.02.1993 do: 19.10.1994)
obchodná činnosť s tovarom nevyžad. si zvláštne povolenie
  (od: 02.02.1993 do: 19.10.1994)
prenájom hmotného a drobného investičného majetku
  (od: 16.11.1993 do: 14.11.2011)
cestná verejná doprava tovaru
  (od: 20.10.1994 do: 14.11.2011)
konzultačno-poradenská činnosť v strojárstve a drevovýrobe
  (od: 20.10.1994 do: 14.11.2011)
výroba oceľových a hliníkových konštrukcií
  (od: 20.10.1994 do: 14.11.2011)
kovovýroba
  (od: 20.10.1994 do: 14.11.2011)
administratívne práce
  (od: 20.10.1994 do: 14.11.2011)
rozmnožovanie písomností
  (od: 20.10.1994 do: 14.11.2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 20.10.1994 do: 14.11.2011)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 20.10.1994 do: 14.11.2011)
výroba montovateľných viacúčelových konštrukčných celkov a športových zariadení
  (od: 20.10.1994 do: 14.11.2011)
prenájom hmotného, nehmotného a drobného investičného majetku
  (od: 20.10.1994 do: 14.11.2011)
informačná služba
  (od: 20.10.1994 do: 14.11.2011)
Štatutárny orgán: 
likvidátori
  (od: 02.05.1995 do: 30.07.2007)
likvidátor
  (od: 12.01.1995 do: 01.05.1995)
predstavenstvo
  (od: 16.11.1993 do: 11.01.1995)
predstavenstvo
  (od: 02.02.1993 do: 15.11.1993)
predstavenstvo
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
Ing. Miloslav Beno
Hurbanova 33/7
Prievidza
  (od: 02.02.1993 do: 15.11.1993)
Ing. Miloslav Beno - Predseda
Hurbanova 33/7
Prievidza
  (od: 16.11.1993 do: 18.08.1994)
Ing. Miloslav Beno - predseda
Hurbanova 33/7
Prievidza
  (od: 19.08.1994 do: 11.01.1995)
Ing. Stanislav Grolmus
SNP 15/1
Bojnice
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
Václav Jančo
Kvetná 7
Handlová
  (od: 02.02.1993 do: 15.11.1993)
Ing. Milan Kopál
Dlhá 6/13
Prievidza
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
Ing. Vladimír Kubinec
M.Rázusa 39/9
Prievidza
  (od: 02.02.1993 do: 15.11.1993)
Jozef Meluš - člen
Lipová 2
Prievidza
  (od: 16.11.1993 do: 18.08.1994)
RNDr. Marián Miklošík , CSc. - člen
Horné Rakovce 26
Turčianske Teplice
  (od: 19.08.1994 do: 11.01.1995)
Ing. Ľubomír Oboňa
M.Mišíka 25/l6
Prievidza
  (od: 02.02.1993 do: 15.11.1993)
Ing. Ľubomír Oboňa - Podpredseda
M.Mišíka 25/l6
Prievidza
  (od: 16.11.1993 do: 18.08.1994)
Ing. Marcel Oravec
MC 50/3
Handlová
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
Ing. Zdeněk Sedlák - člen
Staničná ul. 677
Krásno nad Kysucou
  (od: 16.11.1993 do: 18.08.1994)
Ing. Róbert Šujanský - člen
ul. M.Rázusa 83/4
Prievidza
  (od: 16.11.1993 do: 11.01.1995)
RNDr. Mária Vencelíková
Horné Rakovce 8
Turčianske Teplice
  (od: 02.02.1993 do: 15.11.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 16.11.1993 do: 11.01.1995)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
  (od: 02.02.1993 do: 15.11.1993)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne.
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Ladislav Beer
Hollého II
Bojnice
  (od: 02.02.1993 do: 18.08.1994)
Ing. František Bohačiak
Rovnianka 11/36
Martin
  (od: 02.02.1993 do: 18.08.1994)
Ing. Vladimír Habalčík
M.Rázusa 9/12
Prievidza
  (od: 02.02.1993 do: 15.11.1993)
Ing. Pavol Herda
Horné Rakovce 21
Turčianske Teplice
  (od: 19.08.1994 do: 14.11.2011)
Štefan Hliva
Okružná ll/52
Handlová
  (od: 02.02.1993 do: 15.11.1993)
Ing.arch. Jaroslav Izák
Duklianska 32/2
Handlová
  (od: 01.04.1992 do: 15.11.1993)
Ing. Vladimír Kubinec
M.Rázusa 39/9
Prievidza
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
Anna Magulová
29. augusta 35/3
Handlová
  (od: 02.02.1993 do: 15.11.1993)
Ing. Juraj Maslonka
Tolstého 3/12
Prievidza
  (od: 16.11.1993 do: 14.11.2011)
Jozef Meluš
Lipová 2
Prievidza
  (od: 19.08.1994 do: 14.11.2011)
Viktor Rácz
29.augusta 5/l
Handlová
  (od: 02.02.1993 do: 15.11.1993)
Eva Siegelová
Mor. cesta l/29
Handlová
  (od: 02.02.1993 do: 15.11.1993)
JUDr. Ladislav Smitka
Nádaždyho 5/3
Handlová
  (od: 02.02.1993 do: 15.11.1993)
Ing. Kvetoslav Szarka
Mlynská 12
Prievidza
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
Výška základného imania: 
34 666 000 Sk
  (od: 01.04.1992 do: 14.11.2011)
Akcie: 
Počet: 34666
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.02.1993 do: 14.11.2011)
Počet: 33626
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
Počet: 1040
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.04.1992 do: 01.02.1993)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 19. 4. 2001
  (od: 15.11.2011)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 19. 4. 2001
  (od: 31.07.2007 do: 14.11.2011)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Pavel Okres
Tužina 253
Prievidza
  (od: 30.04.2001 do: 30.07.2007)
JUDr. Pavel Okres
Tužina 253
Prievidza
Vznik funkcie: 19.04.2001
  (od: 31.07.2007 do: 14.11.2011)
JUDr. Pavel Okres
Tužina 253
Prievidza
Vznik funkcie: 19.04.2001 Skončenie funkcie: 19.08.2011
  (od: 15.11.2011 do: 14.11.2011)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 19. 8. 2011
  (od: 15.11.2011)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Anna Magulová
ul. 29. augusta 35/3
Handlová
Skončenie funkcie: 15.11.2011
  (od: 02.05.1995)
 Likvidátor:
Terézia Žigmundová
Okružná 31/1
Handlová
Skončenie funkcie: 15.11.2011
  (od: 02.05.1995)
 Likvidátor:
Zástupca likvidátora : Anna Magulová
ul. 29. augusta 35/3
Handlová
  (od: 12.01.1995 do: 01.05.1995)
 Likvidátor:
JUDr. Emil Šujanský
Dobšinského 11/95
Žilina
  (od: 12.01.1995 do: 01.05.1995)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú likvidátori spoločne.
  (od: 02.05.1995)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor, alebo jeho zástupca, každý samostatne.
  (od: 12.01.1995 do: 01.05.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č.k. 27 - 24 K 335/95 - 448 zo dňa 08.07.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.08.2011 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia a správca konkurznej podstaty JUDr.Pavel Okres bol zbavený funkcie.
  (od: 15.11.2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.l2.l992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 315
  (od: 02.02.1993 do: 14.11.2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 315
  (od: 16.11.1993 do: 14.11.2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 315
  (od: 19.08.1994 do: 14.11.2011)
Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.12.1994 bol schválený zánik spoločnosti likvidáciou dňom 31.12.1994. Stary spis: Sa 315
  (od: 12.01.1995 do: 14.11.2011)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 19.4.2001 sp.zn. 24K 335/95 bol vyhlásený konkurz na majetok: HANDLEX, a.s. "v likvidácii", Sama Chalupku 6, Handlová, IČO 31560814. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Pavel Okres, Tužina 253, Prievidza.
  (od: 30.04.2001 do: 14.11.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  23.05.2024
Dátum výpisu:  24.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR