Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  193/R

Obchodné meno: 
Prefabetón a.s.
  (od: 27.04.1992 do: 01.06.2003)
Sídlo: 
Železničná 12
Koš 972 41
  (od: 27.04.1992 do: 01.06.2003)
IČO: 
31 562 221
  (od: 27.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 27.04.1992)
Deň výmazu: 
02.06.2003
  (od: 02.06.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba a odbyt * betónových prefabrikátov (výr. odborov 529 a 593) * armovacích prvkov (výr. odbor 313)
  (od: 27.04.1992 do: 11.05.1993)
úprava, spracovanie a odbyt ušľachtilých kameňov (výr. odbor 583)
  (od: 27.04.1992 do: 11.05.1993)
stavebno-montážne práce najmä vo väzbe na vyrábané výrobky
  (od: 27.04.1992 do: 11.05.1993)
samostatná zahranično-obchodná činnosť
  (od: 27.04.1992 do: 11.05.1993)
výroba a odbyt betónových prefabrikátov, armovacích prvkov
  (od: 12.05.1993 do: 01.06.2003)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 12.05.1993 do: 01.06.2003)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 12.05.1993 do: 01.06.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.06.1995 do: 01.06.2003)
predstavenstvo
  (od: 27.04.1992 do: 06.06.1995)
Ján B o d n á r - Predseda
Sv. Cyrila 15/6
Prievidza
  (od: 27.04.1992 do: 15.08.1993)
Ing. Michal B ô t i k - Člen
Krátka 13
Komárno
  (od: 27.04.1992 do: 11.05.1993)
Ing. Ján Bodnár - Predseda
Dlhá ulica 14/3
Prievidza
  (od: 16.08.1993 do: 11.07.1994)
Ing. Miroslav G a b č o - Člen
Šumperská 15/13
Prievidza
  (od: 27.04.1992 do: 11.05.1993)
Ing. Vlastimil Goruška
Rázusa 34/5
Prievidza
  (od: 07.06.1995 do: 10.03.1997)
Ing. Vlastimil Goruška - Člen
Rázusa 34/5
Prievidza
  (od: 11.03.1997 do: 01.06.2003)
Ing. Igor L e d e c k ý - Člen
Palárika 8/5
Prievidza
  (od: 12.05.1993 do: 06.06.1995)
Ing. Jozef R u t t k a y - Podpredseda
M.Rázusa 27/4
Bojnice
  (od: 27.04.1992 do: 11.05.1993)
Ing. Peter Rafay - Predseda
Varšavská 6
Košice
  (od: 12.07.1994 do: 10.03.1997)
Ing. Peter Rafay - Predseda
Varšavská 6
Košice
  (od: 11.03.1997 do: 01.06.2003)
Gabriela Rafayová
Varšavská 6
Košice
  (od: 07.06.1995 do: 10.03.1997)
Gabriela Rafayová - Člen
Varšavská 6
Košice
  (od: 11.03.1997 do: 01.06.2003)
Ing. Ľubomír Vais - Člen
Bukureštská 32
Košice
  (od: 12.07.1994 do: 06.06.1995)
Ing. Aleš M i n x - Člen
Rezlerova 273
Praha 10
Česká republika
  (od: 12.05.1993 do: 11.07.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, alebo ďalší dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 07.06.1995 do: 01.06.2003)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 27.04.1992 do: 06.06.1995)
Základné imanie: 
1 000 000 Sk
  (od: 05.12.1996 do: 01.06.2003)
43 607 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 04.12.1996)
Akcie: 
Počet: 1000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.12.1996 do: 01.06.2003)
Počet: 43607
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.05.1993 do: 04.12.1996)
Počet: 42299
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 11.05.1993)
Počet: 1308
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 11.05.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef F r a n k o v s k ý - Člen
Konvalinková 33
Prievidza
  (od: 27.04.1992 do: 11.05.1993)
Ing. Vlastimil Goruška
ul. M.Rázusa 34/5
Prievidza
  (od: 12.07.1994 do: 06.06.1995)
Ing. Mária K a r p i š o v á - Člen
Lúčna 139
Prievidza
  (od: 27.04.1992 do: 11.05.1993)
Ing. Branislav L a s t i č
Okružná 42/6
Prievidza
  (od: 12.05.1993 do: 15.08.1993)
Ing. Branislav L a s t i č - Člen
Okružná 42/6
Prievidza
  (od: 16.08.1993 do: 11.07.1994)
Anton P e r n i š - Člen
J. Kráľa 436/42
Bojnice
  (od: 16.08.1993 do: 10.03.1997)
Anton P e r n i š - Člen
J. Kráľa 436/42
Bojnice
  (od: 11.03.1997 do: 01.06.2003)
Anton P e r n i š - Predseda
J. Kráľa 436/42
Bojnice
  (od: 27.04.1992 do: 15.08.1993)
Daniela P o d h o r s k á
Partizánska l83
Zemianske Kostoľany
  (od: 12.05.1993 do: 15.08.1993)
Daniela P o d h o r s k á - Predseda
Partizánska l83
Zemianske Kostoľany
  (od: 16.08.1993 do: 10.03.1997)
Daniela P o d h o r s k á - Predseda
Partizánska l83
Zemianske Kostoľany
  (od: 11.03.1997 do: 01.06.2003)
Margita Rafayová
Garbiarska 9
Prievidza
  (od: 07.06.1995 do: 10.03.1997)
Margita Rafayová - Člen
Garbiarska 9
Prievidza
  (od: 11.03.1997 do: 01.06.2003)
Ing. Alena Š v i d r á k o v á
Osuského 46
Bratislava
  (od: 12.05.1993 do: 15.08.1993)
Ing. Alena Š v i d r á k o v á - Člen
Osuského 46
Bratislava
  (od: 16.08.1993 do: 06.06.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 8 K 45/02-229 zo dňa 13.03.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2003, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Prefabetón a.s., Železničná 12, Koš, IČO 31 562 221 pre nedostatok majetku dlžníka. V zmysle § 68 ods.3, písm. d/ zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa spoločnosť zrušila bez likvidácie. Na základe uvedených skutočností v zmysle § 68 ods.4 Obchodného zákonníka sa spoločnosť Prefabetón a.s., Železničná 12, Koš, IČO 31 562 221 ku dňu 02.06.2003 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (od: 02.06.2003)
Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 16.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súla- de s §§ 172,175 zák.č.513/91 Zb. rozhodnutím o schválení privat. projek. č.208/92 zo dňa 4.4.1992 a zák.č.92/91 Zb.
  (od: 27.04.1992 do: 01.06.2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.2.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 372
  (od: 12.05.1993 do: 01.06.2003)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 372
  (od: 08.11.1993 do: 01.06.2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.5.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 372
  (od: 07.06.1995 do: 01.06.2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.8.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 372
  (od: 05.12.1996 do: 01.06.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021
Dátum výpisu:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)