Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  197/R

Obchodné meno: 
EVPÚ a.s.
  (od: 28.04.1992)
Sídlo: 
Trenčianska 19
Nová Dubnica 018 51
  (od: 28.04.1992)
IČO: 
31 562 507
  (od: 28.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 28.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.04.1992)
Predmet činnosti: 
výskum a vývoj riadiacich, regulačných, pohonných systémov, priemyselnej automatizácie a riadenie technologických procesov
  (od: 11.05.1993)
projektovanie elektrických zariadení a technolog. procesov
  (od: 11.05.1993)
výskum a vývoj výkonových meničov, elektrických regul. pohonov, elektrických strojov a prístrojov, elektrických zariadení pre dopravu
  (od: 11.05.1993)
veľkoobchod okrem koncesovaných živností
  (od: 11.05.1993)
vývoj, výroba, opravy a znehodnocovanie zbraní
  (od: 20.06.1996)
nákup, predaj, požičiavanie zbraní
  (od: 20.06.1996)
preprava zbraní
  (od: 20.06.1996)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 01.10.1997)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 10.08.2005)
vykonávanie inžinierských stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianských stavieb
  (od: 01.10.1997)
cestná nákladná doprava
  (od: 01.10.1997)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (od: 01.10.1997)
autorizácia: na výkon činnosti certifikácie preukázania zhody stavebných výrobkov, na vykonávanie inšpekcií, ako skúšobné laboratórium, podľa ustanovení § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch
  (od: 02.05.2000)
činnosť autorizovanej osoby
  (od: 24.02.2003)
poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom)
  (od: 13.10.2003)
autorizácia na vykonávanie činnosti pri certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov v zmysle § 55 zák. č. 241/2001 Z.z. v rozsahu Súhlasu s autorizáciou č. AOUS 01/2004 vydaného Národným bezpečnostným úradom dňa 31.12.2003
  (od: 06.03.2004)
výskum, vývoj, výroba technologických zariadení na zhodnocovanie odpadov
  (od: 18.02.2006)
poskytovanie poradenských služieb pri certifikácii integrovaných systémov manažérstva kvality
  (od: 18.02.2006)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zriadení
  (od: 01.06.2007)
prenájom strojov, prístrojov a ručného náradia
  (od: 25.07.2008)
výroba náhradných dielov a komponentov pre dopravnú infraštruktúru
  (od: 25.07.2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 24.06.2009)
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti - vývoj, výroba, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava na základe licencie č. 29-52/2004 zo dňa 19.11.2009 č. PT 001108
  (od: 13.05.2010)
činnosť v rozsahu poverenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 o hazardných hrách v znení neskorších predpisov
  (od: 04.12.2010)
vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
  (od: 08.11.2013)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
  (od: 08.11.2013)
vedenie účtovníctva
  (od: 24.07.2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 24.07.2014)
poradenstvo v oblasti manažérstva kvality výrobkov alebo produkcie
  (od: 24.07.2014)
administratívne práce
  (od: 24.07.2014)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 24.07.2014)
výroba a opravy komponentov a uzlov elektrotechnických zariadení a zariadení výkonovej elektrotechniky
  (od: 01.11.2018)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 01.11.2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.11.2018)
maloobchod v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)
  (od: 01.11.2018)
veľkoobchod v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)
  (od: 01.11.2018)
stolárstvo
  (od: 01.11.2018)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 01.11.2018)
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 01.11.2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.11.2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 03.09.2020)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 01.10.1997 do: 09.08.2005)
vývoj, výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
  (od: 02.11.1994 do: 03.08.1998)
výkon štátneho skúšobníctva štátnou skúšobňou SKTC-101
  (od: 14.08.1995 do: 01.05.2000)
stolárstvo
  (od: 20.06.1996 do: 01.05.2000)
výroba zar. pre riadenie priem. procesov, výroba opak. prototyp.
  (od: 11.05.1993 do: 01.05.2000)
výskum, vývoj, projektovanie, výroba a dodávky * výkonových meničov riešených na základe polovodičových prvkov a elektrických regulovaných pohonov * riadiacich, regulačných a pohonných systémov
  (od: 28.04.1992 do: 10.05.1993)
skúšobníctvo a posudzovanie elektrotechnických zariadení
  (od: 28.04.1992 do: 10.05.1993)
zahranično-obchodná činnosť
  (od: 28.04.1992 do: 10.05.1993)
výkon štátneho skúšobníctva štátnou skúšobňou č. 211
  (od: 11.05.1993 do: 13.08.1995)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia Ministerstva hospodárstva SR č. 01010402002 zo dňa 7.1.2004
  (od: 06.03.2004 do: 07.11.2013)
poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise
  (od: 06.03.2004 do: 30.06.2010)
výkon certifikačných činností a poskytovanie certifikačných služieb podľa § 12 ods. 1, 2, 3 zák. č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise
  (od: 13.10.2003 do: 30.06.2010)
autorizácia na vykonávanie činnosti pri certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov v zmysle § 55 zák. č. 241/2001 Z.z. v rozsahu Súhlasu s autorizáciou č. AOUS 01/2002 vydaného Národným bezpečnostným úradom dňa 22.4.2002
  (od: 24.02.2003 do: 05.03.2004)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia Ministerstva hospodárstva SR č. 26020333004 zo dňa 26.2.2003
  (od: 13.10.2003 do: 05.03.2004)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia Ministerstva hospodárstva SR č. 400/1998L-430 zo dňa 30.09.1998
  (od: 15.01.1999 do: 12.10.2003)
výroba prototypov a opakovaných prototypov zariadení pre riadenie priemyselných procesov
  (od: 02.05.2000 do: 23.02.2003)
činnosť autorizovanej osoby - v odbore elektrotechnických výrobkov
  (od: 02.05.2000 do: 23.02.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.08.1998)
predstavenstvo
  (od: 28.04.1992 do: 03.08.1998)
Ing. Ondrej Marček - predseda predstavenstva
216
Omšenie 914 43
Vznik funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2017)
Ing. Martin Hraško , PhD. - člen predstavenstva
Príles 1543/90
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2017)
Ing. Marek Franko , PhD. - člen predstavenstva
189
Udiča 018 01
Vznik funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2017)
Ing. Jozef B u d a y , CSc. - Predseda
J. Kráľa 7/13
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 29.01.1996)
Ing. Jozef B u d a y , CSc. - Predseda
Puškinova 792/2
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1996 do: 12.10.2003)
Ivan Buday - člen
Janka Kráľa 362/7
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 03.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2005 do: 19.12.2005)
Jozef Buday - člen
Puškinova 792/2 01851
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 03.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2005 do: 19.12.2005)
Ing. Ivan Buday - člen
Janka Kráľa 362/7
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 03.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.2005 do: 23.06.2009)
Ing. Ivan Buday - člen
Janka Kráľa 362/7
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 03.06.2005 Skončenie funkcie: 22.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2009 do: 23.06.2009)
Ing. Ivan Buday - člen predstavenstva
Janka Kráľa 362/7
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 22.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2009 do: 20.04.2011)
Ing. Ivan Buday - člen predstavenstva
Janka Kráľa 362/7
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 22.05.2009 Skončenie funkcie: 26.02.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.2011 do: 20.04.2011)
Ing. Jozef Buday , CSc. - člen
Puškinova 792/2 01851
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 03.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.2005 do: 13.02.2008)
Ing. Jozef Buday , CSc. - člen
Puškinova 792/2 01851
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 03.06.2005 Skončenie funkcie: 28.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.2008 do: 13.02.2008)
Ing. Jozef Buday , CSc. - predseda
Puškinova 792/2
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.05.1992
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2003 do: 09.08.2005)
Ing. Jozef Buday , CSc. - predseda
Puškinova 792/2
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.05.1992 Skončenie funkcie: 03.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2005 do: 09.08.2005)
Ing. Anton D o l i n s k ý - člen
Pod hájom 1092/73/21
Dubnica nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 13.08.1995)
Ing. Milan G a j d o š - člen
SNP 86/4
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 29.01.1996)
Ing. Milan G a j d o š - člen
SNP 86/4
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1996 do: 12.10.2003)
Ing. Ľubomír G a ž á k - člen
SNP 72/5
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 13.08.1995)
Ing. Milan Gajdoš - člen
SNP 533/86
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.05.1992
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2003 do: 31.05.2007)
Ing. Milan Gajdoš - člen
SNP 533/86
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.05.1992 Skončenie funkcie: 30.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Igor Gereg - predseda predstavenstva
Trenčianska 724/50
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 03.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2005 do: 19.12.2005)
Ing. Igor Gerek - člen
Trenčianska 724/50
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 04.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2004 do: 09.08.2005)
Ing. Igor Gerek - člen
Trenčianska 724/50
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 04.06.2004 Skončenie funkcie: 03.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2005 do: 09.08.2005)
Ing. Igor Gerek - predseda predstavenstva
Betlehemská 180/14
Ilava - Klobušice 019 01
Vznik funkcie: 03.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.2008 do: 23.06.2009)
Ing. Igor Gerek - predseda predstavenstva
Betlehemská 180/14
Ilava - Klobušice 019 01
Vznik funkcie: 03.06.2005 Skončenie funkcie: 22.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2009 do: 23.06.2009)
Ing. Igor Gerek - predseda predstavenstva
Trenčianska 724/50
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 03.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.2005 do: 13.02.2008)
Ing. Igor Gerek , PhD. - predseda predstavenstva
Betlehemská 180/14
Ilava- Klobušice 019 01
Vznik funkcie: 22.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2009 do: 10.06.2013)
Ing. Igor Gerek , PhD. - predseda predstavenstva
Betlehemská 180/14
Ilava- Klobušice 019 01
Vznik funkcie: 22.05.2009 Skončenie funkcie: 20.05.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2013 do: 10.06.2013)
Ing. Igor Gerek , PhD. - predseda predstavenstva
Skalická cesta 13184/9A
Bratislava - Nové Mesto 830 00
Vznik funkcie: 20.05.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2013 do: 12.12.2017)
Ing. Igor Gerek , PhD. - predseda predstavenstva
Skalická cesta 13184/9A
Bratislava - Nové Mesto 830 00
Vznik funkcie: 20.05.2013 Skončenie funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2017 do: 12.12.2017)
Ing. Zdenko H a r v á n e k , CSc. - Podpredseda
Pod Bôrikom 14/745
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 10.05.1993)
Ing. Rastislav Havrila - člen predstavenstva
Mierova 628
Strážske 072 22
Vznik funkcie: 03.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2015 do: 11.10.2016)
Ing. Rastislav Havrila , PhD. - člen predstavenstva
190
Porúbka 013 11
Vznik funkcie: 03.06.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2016 do: 12.12.2017)
Ing. Rastislav Havrila , PhD. - člen predstavenstva
190
Porúbka 013 11
Vznik funkcie: 03.06.2015 Skončenie funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2017 do: 12.12.2017)
Ing. Rastislav Havrila , PhD. - člen predstavenstva
Mierova 628
Strážske 072 22
Vznik funkcie: 03.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2011 do: 24.06.2015)
Ing. Rastislav Havrila , PhD. - člen predstavenstva
Mierova 628
Strážske 072 22
Vznik funkcie: 03.06.2011 Skončenie funkcie: 03.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2015 do: 24.06.2015)
Ing. Alexander J u r n e č k a - člen
SNP 62
Trenčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 13.08.1995)
Ing. Alexander Jurnečka - člen predstavenstva
Gogoľova 216/14
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 30.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2007 do: 15.06.2011)
Ing. Alexander Jurnečka - člen predstavenstva
Gogoľova 216/14
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 30.04.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2011 do: 15.06.2011)
Ing. Pavel K o z á r - člen
J. Kráľa 3/44
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 13.08.1995)
Ing. Jozef K u c h t a - člen
SNP 74/14
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 13.08.1995)
Ing. Jozef K u š n i e r - člen
Okružná 70
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 13.08.1995)
JUDr. Jozef Krajčoviech - člen
SNP 9/23/46
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1995 do: 29.01.1996)
JUDr. Jozef Krajčoviech - člen
SNP 9/23/46
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1996 do: 12.10.2003)
JUDr. Jozef Krajčoviech - člen
SNP 9/23
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.05.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2003 do: 14.01.2005)
JUDr. Jozef Krajčoviech - člen
SNP 9/23
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.05.1995 Skončenie funkcie: 02.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.2005 do: 14.01.2005)
Ing. Jozef Kušnier - člen
Okružná 561/70
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.05.1992
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2003 do: 30.06.2004)
Ing. Jozef Kušnier - člen
Okružná 561/70
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.05.1992 Skončenie funkcie: 04.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2004 do: 30.06.2004)
Ing. Jozef Kušnier - Podpredseda
Okružná 70
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1995 do: 29.01.1996)
Ing. Jozef Kušnier - Podpredseda
Okružná 70
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1996 do: 12.10.2003)
Ing. Ondrej Marček - člen predstavenstva
216
Omšenie 914 43
Vznik funkcie: 03.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2011 do: 24.06.2015)
Ing. Ondrej Marček - člen predstavenstva
216
Omšenie 914 43
Vznik funkcie: 03.06.2011 Skončenie funkcie: 03.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2015 do: 24.06.2015)
Ing. Ondrej Marček - člen predstavenstva
216
Omšenie 914 43
Vznik funkcie: 03.06.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2015 do: 12.12.2017)
Ing. Ondrej Marček - člen predstavenstva
216
Omšenie 914 43
Vznik funkcie: 03.06.2015 Skončenie funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2017 do: 12.12.2017)
Ing. Ján Miklo - člen
J. Kráľa 363/11
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.05.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2003 do: 05.03.2004)
Ing. Ján Miklo - člen
J. Kráľa 363/11/37
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1995 do: 29.01.1996)
Ing. Ján Miklo - člen
J. Kráľa 363/11/37
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1996 do: 12.10.2003)
Ing. Ján Miklo - člen
Otrokovická 4132/12
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 26.05.1995
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.03.2004 do: 30.06.2004)
Ing. Ján Miklo - člen
Otrokovická 4132/12
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 26.05.1995 Skončenie funkcie: 04.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2004 do: 30.06.2004)
Ing. Zdeněk Netopilík
Gen. Goliana 1550/14
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2001 do: 12.10.2003)
Ing. Zdeněk Netopilík - člen
Gen. Goliana 1550/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.06.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2003 do: 30.06.2004)
Ing. Zdeněk Netopilík - člen
Gen. Goliana 1550/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.06.2001 Skončenie funkcie: 04.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2004 do: 30.06.2004)
Ing. Vojtech Packa - člen
Centrum I 39/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 01.11.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.11.2012 do: 31.01.2013)
Ing. Vojtech Packa - člen
Centrum I 39/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 01.11.2012 Skončenie funkcie: 14.01.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.2013 do: 31.01.2013)
Ing. Vojtech Packa - člen
Centrum I 39/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 14.01.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.2013 do: 12.12.2017)
Ing. Vojtech Packa - člen
Centrum I 39/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 14.01.2013 Skončenie funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2017 do: 12.12.2017)
Ing. Vojtech Packa - člen predstavenstva
Centrum I 39/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2017 do: 19.05.2020)
Ing. Vojtech Packa - člen predstavenstva
Centrum I 39/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 08.12.2017 Skončenie funkcie: 31.03.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2020 do: 19.05.2020)
Ing. Vladislav Pavlikovský - člen
Okružná 136
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1995 do: 29.01.1996)
Ing. Vladislav Pavlikovský - člen
Okružná 136
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1996 do: 12.10.2003)
Ing. Vladislav Pavlikovský - člen
Okružná 576/136
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.05.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2003 do: 31.05.2007)
Ing. Vladislav Pavlikovský - člen
Okružná 576/136
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.05.1995 Skončenie funkcie: 30.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Emanuel S e y f e r t - člen
Pivovarská 402/31
Ilava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 13.08.1995)
Ing. Vladimír Temer - člen
Trenčianska 725/58/61
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1995 do: 29.01.1996)
Ing. Vladimír Temer - člen
Trenčianska 725/58/61
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1996 do: 28.06.2001)
Ing. Jozef Vlk - člen predstavenstva
380
Horná Poruba 018 35
Vznik funkcie: 30.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2007 do: 12.05.2010)
Ing. Jozef Vlk - člen predstavenstva
Veľké Košecké Podhradie 460
Košecké Podhradie 018 31
Vznik funkcie: 30.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2010 do: 15.06.2011)
Ing. Jozef Vlk - člen predstavenstva
Veľké Košecké Podhradie 460
Košecké Podhradie 018 31
Vznik funkcie: 30.04.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2011 do: 15.06.2011)
Ing. Jozef Vlk - člen prestavenstva
Veľké Košecké Podhradie 460
Košecké Podhradie 018 31
Vznik funkcie: 03.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2011 do: 06.11.2012)
Ing. Jozef Vlk - člen prestavenstva
Veľké Košecké Podhradie 460
Košecké Podhradie 018 31
Vznik funkcie: 03.06.2011 Skončenie funkcie: 01.11.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.11.2012 do: 06.11.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. V prípade, ak má predstavenstvo spoločnosti jedného člena, potom za spoločnosť podpisuje jeden člen predstavenstva.
  (od: 21.08.2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 10.08.2005 do: 20.08.2018)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva, okrem predsedu predstavenstva, ktorý podpisuje za spoločnosť sám. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich, pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 04.08.1998 do: 09.08.2005)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 28.04.1992 do: 03.08.1998)
Základné imanie: 
1 258 763,94 EUR Rozsah splatenia: 1 258 763,94 EUR
  (od: 04.03.2014)
1 319 169,74 EUR Rozsah splatenia: 1 319 169,74 EUR
  (od: 07.05.2009 do: 03.03.2014)
39 746 000 Sk Rozsah splatenia: 39 746 000 Sk
  (od: 13.10.2003 do: 06.05.2009)
39 746 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 12.10.2003)
Akcie: 
Počet: 37926
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle stanov spoločnosti. Súhlas na prevod akcií udeľuje predstavenstvo.
  (od: 04.03.2014)
Počet: 39746
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle stanov spoločnosti. Súhlas na prevod akcií udeľuje predstavenstvo.
  (od: 23.02.2012 do: 03.03.2014)
Počet: 39746
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 07.05.2009 do: 22.02.2012)
Počet: 39746
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.05.2000 do: 06.05.2009)
Počet: 39746
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.08.1998 do: 01.05.2000)
Počet: 39746
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.05.1993 do: 03.08.1998)
Počet: 38554
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 10.05.1993)
Počet: 1192
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 10.05.1993)
Dozorná rada: 
JUDr. Igor Vranka , LLM
Mlynské Luhy 17095/3
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 05.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2017)
Ing. Jozef Filip
Trenčianska 726/64
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2017)
Július Hladký
165
Hatné 018 02
Vznik funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2017)
Ing. Jozef Bajzík - člen
Májová 4
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1995 do: 29.01.1996)
Ing. Jozef Bajzík - člen
Májová 4
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1996 do: 12.10.2003)
Ing. Jozef Bajzík
Májová 551/4
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 06.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2010 do: 22.06.2012)
Ing. Jozef Bajzík
Májová 551/4
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 06.06.2008 Skončenie funkcie: 05.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2012 do: 22.06.2012)
Ing. Jozef Bajzík
Májová 551/4
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 05.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2012 do: 31.01.2013)
Ing. Jozef Bajzík
Májová 551/4
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 05.06.2012 Skončenie funkcie: 14.01.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.2013 do: 31.01.2013)
Ing. Jozef Bajzík
Puškinova 793/4
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 06.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2008 do: 12.05.2010)
Ing. Jozef Bajzík - člen
Puškinova 793/4
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.05.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2003 do: 24.07.2008)
Ing. Jozef Bajzík - člen
Puškinova 793/4
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.05.1995 Skončenie funkcie: 06.06.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Ing. Ana Budayová
Puškinova 792/2
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 05.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2012 do: 27.06.2012)
Ing. Anna Budayová
Puškinova 792/2
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 05.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2012 do: 16.06.2017)
Ing. Anna Budayová
Puškinova 792/2
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 05.06.2012 Skončenie funkcie: 05.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2017 do: 16.06.2017)
Ing. Igor C h o v a n - člen
Podtatranského 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 10.05.1993)
Ing. Ladislav Dobrodenka , CSc.
Kalinčiakova 1973/5
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 06.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2008 do: 22.06.2012)
Ing. Ladislav Dobrodenka , CSc.
Kalinčiakova 1973/5
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 06.06.2008 Skončenie funkcie: 05.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2012 do: 22.06.2012)
Ing. Ladislav Dobrodenka , CSc. - predseda
Kalinčiakova 1973/5
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.03.1993
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2003 do: 24.07.2008)
Ing. Ladislav Dobrodenka , CSc. - predseda
Kalinčiakova 1973/5
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.03.1993 Skončenie funkcie: 06.06.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Ing. Ladislav Dobrodenka , CSc. - Predseda
Kalinčiakova 5
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1995 do: 29.01.1996)
Ing. Ladislav Dobrodenka , CSc. - Predseda
Kalinčiakova 5
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1996 do: 12.10.2003)
Ing. Ladislav Dobrodenko , CSc. - člen
Kalinčiakova 5
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.1993 do: 13.08.1995)
Ing. Rudolf Figel
Trenčianska 725/52
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 27.05.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2004 do: 24.07.2008)
Ing. Rudolf Figel
Trenčianska 725/52
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 27.05.2004 Skončenie funkcie: 29.05.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Ing. Miroslav Fodrek - člen
Hviezdoslavova 12/26
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.1993 do: 01.11.1994)
Ing. Igor Chovan - člen
Podtatranského 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.1993 do: 13.08.1995)
Ing. Jaroslav Janiga
Nerudova 736/36
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 29.05.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2008 do: 22.06.2012)
Ing. Jaroslav Janiga
Nerudova 736/36
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 29.05.2008 Skončenie funkcie: 29.05.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2012 do: 22.06.2012)
Ing. František Košík - člen
Trenčianska 52/15
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.1993 do: 29.01.1996)
Ing. František Košík - člen
Trenčianska 52/15
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1996 do: 30.09.1997)
Ing. Jozef Perďoch
SNP 364/70
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1997 do: 12.10.2003)
Ing. Jozef Perďoch - člen
SNP 364/70
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 12.05.1997
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2003 do: 30.06.2004)
Ing. Jozef Perďoch - člen
SNP 364/70
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 12.05.1997 Skončenie funkcie: 27.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2004 do: 30.06.2004)
Ing. Jozef Perďoch
SNP 364/70
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 14.01.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.2013 do: 16.06.2017)
Ing. Jozef Perďoch
SNP 364/70
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 14.01.2013 Skončenie funkcie: 05.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2017 do: 16.06.2017)
Ing. Nataša R a d o s o v á - člen
Rozkvet 2050/100-8
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 10.05.1993)
Ing. Milan T r i e b u š n í k - Predseda
SNP 533/86
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 10.05.1993)
Ing. Miroslav Trepáč
Trenčianska 725/58
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 21.05.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2012 do: 16.06.2017)
Ing. Miroslav Trepáč
Trenčianska 725/58
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 21.05.2012 Skončenie funkcie: 21.05.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2017 do: 16.06.2017)
RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček , CSc. - člen
SNP 534/90
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1994 do: 13.08.1995)
Ing. Miloslav V a n č o - člen
Mayerova 404/27
Trenčianska Teplá
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 10.05.1993)
Ivan V i s k u p - člen
SNP 2/75
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 10.05.1993)
Ing. Miloslav Vančo - Predseda
Mayerova 404/27
Trenčianska Teplá
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.1993 do: 01.11.1994)
Doc. Ing. Milan Ž a l m a n , CSc. - člen
Tehelná 19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 10.05.1993)
Doc. Ing. Milan Žalman , CSc. - člen
Tehelná 19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.1993 do: 01.11.1994)
Doc. Ing. Milan Žalman , CSc. - Predseda
Tehelná 19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1994 do: 13.08.1995)
Ing. Anna Budayová
Puškinova 792/2
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 05.06.2017 Skončenie funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2017 do: 12.12.2017)
Ing. Anna Budayová
Puškinova 792/2
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 05.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2017 do: 12.12.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 14.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov v súlade so zák. č. 92/91 Zb.
  (od: 28.04.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.3.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 393
  (od: 11.05.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.5.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 393
  (od: 02.11.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 26.5.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 393
  (od: 14.08.1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 393
  (od: 20.06.1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 196/97, NZ 178/97 zo dňa 30.05.1997) rozhodlo o zmene STANOV.
  (od: 01.10.1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 231/98, NZ 213/98 zo dňa 29.05.1998) rozhodlo o zmene stanov.
  (od: 04.08.1998)
Dodatok k stanovám akciovej spoločnosti zo dňa 19.10.1998 schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.10.1998.
  (od: 15.01.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3.12.1999 (osvedčené notárskou zápisnicou N 449/99, Nz 433/99) schválilo zmenu stanov a.s. - Dodatok č. 2 k stanovám a.s.
  (od: 02.05.2000)
Valné zhromaždenie dňa 1.6.2001 schválilo zmenu štatutárneho orgánu.
  (od: 29.06.2001)
Valné zhromaždenie dňa 31.5.2002 (notárska zápisnica N 291/2002, Nz 283/2002 schválilo zmenu stanov Dodatkom č. 3 k stanovám a.s.
  (od: 24.02.2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 30.5.2003 (časť osvedčená notárskou zápisnicou N 277/2003, Nz 42431/2003 zo dňa 30.5.2003) odvolalo a zvolilo členov predstavenstva, určilo predsedu predstavenstva a schválilo zmenu stanov vo forme dodatku č. 4.
  (od: 13.10.2003)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.11.2018)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
EVPÚ PRO a.s.
Ľ. Štúra 1
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 01.11.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022
Dátum výpisu:  21.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)