Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  229/R

Business name: 
Alfa Capital, o.c.p., a.s.
  (from: 06/13/2001 until: 01/22/2003)
Registered seat: 
T. Vansovej 1054/45
Púchov 020 01
  (from: 10/26/1995 until: 01/22/2003)
Identification number (IČO): 
31 608 914
  (from: 06/16/1994)
Date of entry: 
06/16/1994
  (from: 06/16/1994)
Date of deletion: 
01/23/2003
  (from: 01/23/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/16/1994)
Capital: 
93 468 000 Sk Paid up: 93 468 000 Sk
  (from: 03/13/2002 until: 01/22/2003)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2002 (priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 485/2002, Nz 426/2002 zo dňa 10.10.2002) sa spoločnosť Alfa Capital, o.c.p., a.s., T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 31 608 914 zrušuje bez likvidácie a zlučuje sa so spoločnosťou MATADOR HOLDING, a.s., Terézie Vansovej 1054, Púchov, IČO 36 294 268. Obchodná spoločnosť MATADOR HOLDING, a.s., Terézie Vansovej 1054, Púchov, IČO 36 294 268 preberá majetok, všetky pohľadávky a záväzky zaniknutej spoločnosti Alfa Capital, o.c.p., a.s., T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 31 608 914 ako jej právny nástupca. Podľa § 68 Obch. zák. sa obchodná spoločnosť Alfa Capital, o.c.p., a.s., T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 31 608 914 so súhlasom správcu dane z obchodného registra dňom 23.1.2003 v y m a z á v a.
  (from: 01/23/2003)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/10/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person