Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  10697/P

Obchodné meno: 
INŠTALATERM, s.r.o. v likvidácii
  (od: 14.08.2020 do: 14.04.2021)
INŠTALATERM, s.r.o.
  (od: 17.10.1997 do: 13.08.2020)
Sídlo: 
Hraničná 3694/29
Poprad 058 01
  (od: 17.04.2000 do: 14.04.2021)
Hraničná 3694/29
Poprad
  (od: 17.10.1997 do: 16.04.2000)
IČO: 
36 450 499
  (od: 17.10.1997)
Deň zápisu: 
17.10.1997
  (od: 17.10.1997)
Spoločnosť zrušená od: 
15.9.2020
  (od: 15.04.2021)
Právny dôvod zrušenia: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (od: 15.04.2021)
Deň výmazu: 
15.04.2021
  (od: 15.04.2021)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 15.04.2021)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 17.10.1997)
Predmet činnosti: 
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu zariadenie na: rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0.3 MPa; rozvod plynov z nekovových materiálov; spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0.5 MW; znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0.3 MPa; rozvod plynov s pretlakom plynu do 0.3 MPa vrátane; prípojky z nekovových materiálov; spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0.5 MW
  (od: 17.04.2000 do: 26.11.2008)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu: Kotly parné a kvapalinové /IV. trieda/; Tlakové nádoby stabilné /IV. trieda/; Tlakové nádoby stabilné /III. trieda/; Kolty parné a kvapalinové /V. trieda/; Tlakové nádoby stabilné /II. trieda/; Tlakové nádoby stabilné /I. trieda/; Potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda /I. trieda/; Potrubné vedenia, v ktoých pracovnou látkou je vzduch /II. trieda/
  (od: 17.04.2000 do: 26.11.2008)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení v rozsahu zariadenia na: rozvod plynov s nekovových materiálov; rozvod plynov s pretlakom plynu do 0.3 MPa vrátane; prípojky z nekovových materiálov; spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 KW do 0.5 MW
  (od: 17.04.2000 do: 26.11.2008)
opravy a revízie vyhradených technických zariadení plynových dodávateľským spôsobom v rozsahu zariadenia na znižovanie tlaku plynu, zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním bez obmedzenia výkonu
  (od: 17.10.1997 do: 16.04.2000)
elektroinštalatérstvo
  (od: 17.10.1997 do: 26.11.2008)
kúrenárske práce
  (od: 17.10.1997 do: 14.04.2021)
vodoinštalatérstvo
  (od: 17.10.1997 do: 14.04.2021)
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika (rozvod plynu, prípojky) - technologické zariadenie stavieb - distribúcia zemného plynu - plynové zariadenia nad 50 kW
  (od: 17.10.1997 do: 14.04.2021)
činnosť stavbyvedúceho - Pozemné stavby
  (od: 17.10.1997 do: 14.04.2021)
veľkoobchod a maloobchod s kúrenárskym, vodoinštalatérskym, plynoinštalatérskym a elektroinštalatérskym tovarom
  (od: 17.10.1997 do: 14.04.2021)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 17.10.1997 do: 14.04.2021)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (od: 17.10.1997 do: 14.04.2021)
demolácia, zemné, kopačské a výkopové práce
  (od: 27.11.2008 do: 14.04.2021)
pomocné stavebné práce
  (od: 27.11.2008 do: 14.04.2021)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na : g2 rozvod plynov z nekovových materiálov h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní technické zariadenia plynové skupina B na : f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g2 prípojky z nekovových materiálov g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín Médium: zemný plyn g - Podľa STN: 38 6413, 38 6415, 38 6420, OPZ v budovách
  (od: 27.11.2008 do: 14.04.2021)
oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A a4 kotly parné a kvapalinové IV. trieda b1 tlakové nádoby stabilné IV. trieda b2 tlakové nádoby stabilné III. trieda technické zariadenia tlakové skupina B a1 kotly parné a kvapalinové V. trieda b1 tlakové nádoby stabilné II. trieda b2 tlakové nádoby stabilné I. trieda d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
  (od: 27.11.2008 do: 14.04.2021)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 27.11.2008 do: 14.04.2021)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 27.11.2008 do: 14.04.2021)
Spoločníci: 
Inštalatér, výrobné družstvo v Poprade IČO: 00 168 564
Hraničná 13
Poprad
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Ján Božoň
Kollárova 1132/39
Poprad
  (od: 17.10.1997 do: 21.04.1998)
Jozef Dominik
SNP 200
Spišské Bystré
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Jozef Dominik
SNP 200
Spišské Bystré
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Jozef Dominik
SNP 200
Spišské Bystré
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Ján Fáber
44
Batizovce
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Ján Fáber
44
Batizovce
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Ján Fáber
44
Batizovce
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Igor Kic
312
Batizovce
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Igor Kic
312
Batizovce
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Igor Kic
312
Batizovce
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Ján Krišanda
Sadová 23
Poprad 058 01
  (od: 27.11.2008 do: 12.03.2018)
Ján Krišanda
Sadová 23
Poprad
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Ján Krišanda
Sadová 23
Poprad
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Ján Krišanda
Sadová 23
Poprad
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Ján Olejár
Spišská 3435/15
Poprad
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Peter Olejár
Hviezdoslavova 349/35
Poprad
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Ján Olejár
Spišská 3435/15
Poprad
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Peter Olejár
Hviezdoslavova 349/35
Poprad
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Ján Olejár
Spišská 3435/15
Poprad
  (od: 22.04.1998 do: 18.10.1998)
Peter Olejár
Hviezdoslavova 349/35
Poprad
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Ján Olejár
Spišská 3435/15
Poprad
  (od: 17.10.1997 do: 21.04.1998)
Marián Pešta
Možiarská 5
Kežmarok
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Marián Pešta
Možiarská 5
Kežmarok
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Marián Pešta
Možiarská 5
Kežmarok
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Jozef Rybka
Vodárenská 98
Poprad
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Jozef Rybka
Vodárenská 98
Poprad
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Jozef Rybka
Vodárenská 98
Poprad
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Štefan Škyrta
146
Vikartovce
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Štefan Škyrta
146
Vikartovce
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Štefan Škyrta
146
Vikartovce
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Jozef Dominik
SNP 200
Spišské Bystré 059 18
  (od: 27.11.2008 do: 14.04.2021)
Ján Fáber
44
Batizovce 059 35
  (od: 27.11.2008 do: 14.04.2021)
Igor Kic
312
Batizovce 059 35
  (od: 27.11.2008 do: 14.04.2021)
Igor Krišanda
Sadová 398/23
Poprad 058 01
  (od: 13.03.2018 do: 14.04.2021)
Peter Olejár
Hviezdoslavova 349/35
Poprad 058 01
  (od: 27.11.2008 do: 14.04.2021)
Jozef Rybka
Vodárenská 98
Poprad 058 01
  (od: 27.11.2008 do: 14.04.2021)
Ján Olejár
Spišská 3435/15
Poprad 058 01
  (od: 27.11.2008 do: 14.04.2021)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ján Božoň
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 21.04.1998)
Jozef Dominik
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Ján Fáber
Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Igor Kic
Vklad: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 60 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Ján Krišanda
Vklad: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 55 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Ján Olejár
Vklad: 192 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 192 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 21.04.1998)
Peter Olejár
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Marián Pešta
Vklad: 82 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 82 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Jozef Rybka
Vklad: 106 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 106 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Štefan Škyrta
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Inštalatér, výrobné družstvo v Poprade
Vklad: 655 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 18.10.1998)
Ján Olejár
Vklad: 242 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 242 000 Sk
  (od: 22.04.1998 do: 18.10.1998)
Jozef Dominik
Vklad: 98 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 98 000 Sk
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Ján Fáber
Vklad: 78 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 78 000 Sk
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Igor Kic
Vklad: 118 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 118 000 Sk
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Ján Krišanda
Vklad: 108 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 108 000 Sk
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Peter Olejár
Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Marián Pešta
Vklad: 162 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 162 000 Sk
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Jozef Rybka
Vklad: 209 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 209 000 Sk
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Štefan Škyrta
Vklad: 39 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 39 000 Sk
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Ján Olejár
Vklad: 478 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 478 000 Sk
  (od: 19.10.1998 do: 16.01.2003)
Jozef Dominik
Vklad: 98 000 Sk Splatené: 98 000 Sk
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Ján Fáber
Vklad: 78 000 Sk Splatené: 78 000 Sk
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Igor Kic
Vklad: 118 000 Sk Splatené: 118 000 Sk
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Ján Krišanda
Vklad: 108 000 Sk Splatené: 108 000 Sk
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Peter Olejár
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Marián Pešta
Vklad: 162 000 Sk Splatené: 162 000 Sk
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Jozef Rybka
Vklad: 209 000 Sk Splatené: 209 000 Sk
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Štefan Škyrta
Vklad: 39 000 Sk Splatené: 39 000 Sk
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Ján Olejár
Vklad: 478 000 Sk Splatené: 478 000 Sk
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Jozef Dominik
Vklad: 115 000 Sk Splatené: 115 000 Sk
  (od: 27.11.2008 do: 16.06.2009)
Ján Fáber
Vklad: 92 000 Sk Splatené: 92 000 Sk
  (od: 27.11.2008 do: 16.06.2009)
Igor Kic
Vklad: 138 000 Sk Splatené: 138 000 Sk
  (od: 27.11.2008 do: 16.06.2009)
Ján Krišanda
Vklad: 125 000 Sk Splatené: 125 000 Sk
  (od: 27.11.2008 do: 16.06.2009)
Peter Olejár
Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk
  (od: 27.11.2008 do: 16.06.2009)
Jozef Rybka
Vklad: 246 000 Sk Splatené: 246 000 Sk
  (od: 27.11.2008 do: 16.06.2009)
Ján Olejár
Vklad: 566 000 Sk Splatené: 566 000 Sk
  (od: 27.11.2008 do: 16.06.2009)
Jozef Dominik
Vklad: 3 818 EUR Splatené: 3 818 EUR
  (od: 17.06.2009 do: 14.04.2021)
Ján Fáber
Vklad: 3 054 EUR Splatené: 3 054 EUR
  (od: 17.06.2009 do: 14.04.2021)
Igor Kic
Vklad: 4 581 EUR Splatené: 4 581 EUR
  (od: 17.06.2009 do: 14.04.2021)
Ján Krišanda
  (od: 17.06.2009 do: 12.03.2018)
Igor Krišanda
Vklad: 4 150 EUR Splatené: 4 150 EUR
  (od: 13.03.2018 do: 14.04.2021)
Peter Olejár
Vklad: 1 594 EUR Splatené: 1 594 EUR
  (od: 17.06.2009 do: 14.04.2021)
Jozef Rybka
Vklad: 8 166 EUR Splatené: 8 166 EUR
  (od: 17.06.2009 do: 14.04.2021)
Ján Olejár
Vklad: 18 788 EUR Splatené: 18 788 EUR
  (od: 17.06.2009 do: 14.04.2021)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 17.10.1997 do: 14.04.2021)
Ján Olejár
Spišská 3435/15
Poprad
  (od: 17.10.1997 do: 16.01.2003)
Ján Olejár
Spišská 3435/15
Poprad
Vznik funkcie: 17.10.1997
  (od: 17.01.2003 do: 26.11.2008)
Ján Olejár
Spišská 3435/15
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 17.10.1997
  (od: 27.11.2008 do: 14.04.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 17.10.1997 do: 14.04.2021)
Základné imanie: 
44 151 EUR Rozsah splatenia: 44 151 EUR
  (od: 17.06.2009 do: 14.04.2021)
1 330 000 Sk Rozsah splatenia: 1 330 000 Sk
  (od: 17.01.2003 do: 16.06.2009)
1 330 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 16.01.2003)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 15.9.2020
  (od: 14.08.2020)
 Likvidátor:
Ján Olejár
Spišská 3435/15
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 15.09.2020
  (od: 14.08.2020)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor v mene spoločnosti robí úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Likvidátor koná samostatne a podpisuje sa tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.08.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.9.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 17.10.1997 do: 14.04.2021)
Dodatok zo dňa 13.3.1998 k spoločenskej zmluve.
  (od: 22.04.1998 do: 14.04.2021)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.8.1998.
  (od: 19.10.1998 do: 14.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  11.05.2021
Dátum výpisu:  13.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)