Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  251/R

Obchodné meno: 
Novácke chemické závody, a.s. v konkurze
  (od: 27.10.2009)
Sídlo: 
M.R. Štefánika 1
Nováky 972 71
  (od: 14.10.1994)
IČO: 
31 616 755
  (od: 14.10.1994)
Deň zápisu: 
16.10.1994
  (od: 14.10.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.10.1994)
Predmet činnosti: 
výroba výrobkov anorganickej a organickej chémie v rozsahu voľných živností
  (od: 31.05.2000)
výroba organických polymérnych výrobkov
  (od: 31.05.2000)
výroba plastických látok a výrobkov z plastických hmôt
  (od: 31.05.2000)
výroba základných organických produktov, kyslikatých a špeciálnych zlúčenín mimo jedov a žieravín
  (od: 31.05.2000)
výroba organických polymérnych látok
  (od: 31.05.2000)
výroba textilných a kožiarskych pomocných prípravkov
  (od: 31.05.2000)
výroba priemyselných tenzidov
  (od: 31.05.2000)
výroba polotovarov a výrobkov z plastických hmôt
  (od: 31.05.2000)
výroba výrobkov z ropy a výroba plastických hmôt
  (od: 31.05.2000)
výskum a vývoj polymerizácie termoplastov a nových polymérov
  (od: 31.05.2000)
veľkoobchod s výrobkami organickej chémie a plastov mimo jedov a žieravín
  (od: 31.05.2000)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 31.05.2000)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 31.05.2000)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 31.05.2000)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 31.05.2000)
vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
  (od: 31.05.2000)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 31.05.2000)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (od: 31.05.2000)
vzdelávacia činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 31.05.2000)
masérske služby
  (od: 31.05.2000)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 31.05.2000)
leasing
  (od: 31.05.2000)
faktoring a forfaiting
  (od: 31.05.2000)
výskum a vývoj organických a anorganických výrobkov
  (od: 31.05.2000)
opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
  (od: 31.05.2000)
oprava železničných koľajových vozidiel
  (od: 31.05.2000)
montáž, údržba a oprava zariadení výpočtovej techniky
  (od: 31.05.2000)
montáž, údržba a oprava elektrických strojov a prístrojov
  (od: 31.05.2000)
poradenské služby a školenia v oblasti výpočtovej techniky a spracovania dát
  (od: 31.05.2000)
tvorba a dodávky softwaru
  (od: 31.05.2000)
spracovanie údajov a podporné činnosti k spracovaniu dát
  (od: 31.05.2000)
výroba, opravy, údržba a montáž strojov a zariadení pre chemickú výrobu, výroba náhradných dielov
  (od: 31.05.2000)
výroba, opravy, údržba a montáž potrubných rozvodov a oceľových konštrukcií, výroba náhradných dielov
  (od: 31.05.2000)
zámočnícke a zváračské práce
  (od: 31.05.2000)
vodoinštalatérstvo
  (od: 31.05.2000)
inštalácia a opravy ústredného kúrenia
  (od: 31.05.2000)
opravy motorových dopravných vozíkov a nízko a vysokozdvižných vozíkov
  (od: 31.05.2000)
opravy hydraulických systémov
  (od: 31.05.2000)
opravy točivých strojov, vyvažovanie rotorov točivých strojov
  (od: 31.05.2000)
renovácia, opravy a skúšky poistných a priechodných armatúr
  (od: 31.05.2000)
sústruženie, frézovanie, brúsenie a iné obrábanie kovov
  (od: 31.05.2000)
výroba, oprava, údržba a montáž meracej a regulačnej techniky
  (od: 31.05.2000)
odborné prehliadky a skúšky výťahov
  (od: 31.05.2000)
stolárska výroba
  (od: 31.05.2000)
rámovanie a sklenárske práce
  (od: 31.05.2000)
natieračske a maliarske práce, protikorózna ochrana
  (od: 31.05.2000)
čistiace práce vysokotlakovým prúdom vody
  (od: 26.10.2007)
prenájom železničných koľajových vozidiel
  (od: 31.05.2000)
opravy výťahov
  (od: 31.05.2000)
výroba a zaobchádzanie s prekurzormi II. a III. skupiny v rozsahu voľných živností
  (od: 31.05.2002)
pohostinská činnosť
  (od: 19.12.2003)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 19.12.2003)
prenájom nehnuteľností
  (od: 19.12.2003)
nakladanie s nebezpečným odpadom
  (od: 19.12.2003)
nakladanie s odpadmi mimo nebezpečného odpadu
  (od: 19.12.2003)
testovanie kvality surovín, polotovarov a produktov mimo úradného merania
  (od: 19.12.2003)
stáčanie rozvod a predaj vody
  (od: 19.12.2003)
montáž, údržba, servis a opravy vyhradených technických zariadení
  (od: 19.12.2003)
výroba a revízie vyhradených technických zariadení
  (od: 19.12.2003)
prenájom kapacity telefónnej ústredne
  (od: 19.12.2003)
montáž a servis telekomunikačných zariadení
  (od: 19.12.2003)
overovanie meradiel mimo určených meradiel
  (od: 19.12.2003)
poradenská činnosť mimo oblasti ochrany práce
  (od: 19.12.2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 19.12.2003)
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
  (od: 19.12.2003)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 19.12.2003)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (od: 19.12.2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 19.12.2003)
správa a prenájom počítačových a informačných sietí, systémov a technológií mimo opravy a údržby elektrických zariadení
  (od: 19.12.2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (od: 19.12.2003)
poradenstvo a školenia v oblasti informačných technológií
  (od: 19.12.2003)
výkon činnosti technika požiarnej ochrany
  (od: 19.12.2003)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 19.12.2003)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojeného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 19.12.2003)
činnosť colného deklaranta
  (od: 19.12.2003)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 19.12.2003)
výskum v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 19.12.2003)
vykonávanie laboratórnych analýz
  (od: 19.12.2003)
meranie vystavenia zamestnancov nebezpečným chemickým faktorom mimo úradného merania
  (od: 19.12.2003)
sklárske a sklofúkačské služby
  (od: 19.12.2003)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (od: 19.12.2003)
administratívne a kancelárske práce
  (od: 19.12.2003)
spracovanie plánov civilnej ochrany
  (od: 19.12.2003)
čistenie odpadových vôd mimo vôd napojených na verejnú kanalizáciu
  (od: 19.12.2003)
Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
  (od: 01.06.2004)
prevádzkovanie plavárne
  (od: 16.08.2006)
dodávka elektriny v rozsahu povolenia č. 2005E0078- 1. zmena vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 16.11.2006
  (od: 02.10.2007)
rozvod tepla v rozsahu povolenia č. 2005T0058 vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 24.11.2005
  (od: 02.10.2007)
vykonávanie montáží, prehliadok, údržby a opráv určených technických zariadení tlakových v rozsahu oprávnenia vydaného Úradom pre reguláciu železničnej dopravy č. K-24/2007 z 20.07.2007
  (od: 02.10.2007)
zváranie dráhových vozidiel v rozsahu oprávnenia vydaného Úradom pre reguláciu železničnej dopravy č. Zv-15/2007 z 20.07.2007
  (od: 02.10.2007)
plnenie cisternových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb nebezpečnými látkami v rozsahu oprávnenia vydaného Úradom pre reguláciu železničnej dopravy č. K-22/2007 z 15.06.2007
  (od: 02.10.2007)
prevádzkovanie dráhy v rozsahu povolenia č. 1264/2006/P vydaného Úradom pre reguláciu železničnej dopravy č. 5598/2006-ÚRŽD/Ha z 27.12.2006
  (od: 02.10.2007)
prevádzkovanie dopravy na vlečke v rozsahu licencie č. 0925/2006/L vydanej Úradom pre reguláciu železničnej dopravy č. 5597/2006-ÚRŽD/Ha z 27.12.2006
  (od: 02.10.2007)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti
  (od: 02.10.2007)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore všeobecné lekárstvo v rozsahu povolenia.
  (od: 02.10.2007)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 24.09.2008)
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
  (od: 24.09.2008)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
  (od: 24.09.2008)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (od: 24.09.2008)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (od: 24.09.2008)
opravy a montáž určených meradiel
  (od: 24.09.2008)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti metrológie
  (od: 24.09.2008)
vedenie účtovníctva
  (od: 24.09.2008)
ekonomické a účtovné poradenstvo
  (od: 24.09.2008)
výroba vyhradených technických zariadení elekrických v rozsahu E4.1 - elektrické rozvádzače
  (od: 24.09.2008)
nástrojárstvo
  (od: 24.09.2008)
kúrenárstvo
  (od: 24.09.2008)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 24.09.2008)
opravy karosérií
  (od: 24.09.2008)
grafické práce
  (od: 24.09.2008)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 24.09.2008)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 24.09.2008)
vykonávanie kontrol elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 24.09.2008)
nedeštruktívne meranie hrúbok stien kovových materiálov
  (od: 24.09.2008)
diagnostika točivých strojov
  (od: 24.09.2008)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 24.09.2008)
výroba elektrických zariadení
  (od: 24.09.2008)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 24.09.2008)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu 05.1 - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
  (od: 29.01.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.06.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 03.10.2007)
Základné imanie: 
52 946 687,192 EUR Rozsah splatenia: 52 946 687,192 EUR
  (od: 29.01.2009)
Akcie: 
Počet: 1595068
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,194 EUR
  (od: 29.01.2009)
Akcionár: 
DISOR HOLDINGS LIMITED
Nikokleus 8 Flat/Office 301, Kaimakli
Nicosia P.C. 1037
Cyprus
  (od: 10.12.2008)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 18.10.2009
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29K/43/2009-15367 zo dňa 02.10.2009 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Novácke chemické závody, a.s. a ustanovil správcu konkurznej podstaty.
  (od: 19.01.2010)
Správca konkurznej podstaty: 
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Gen. M.R.Štefánika 379/19
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 06.01.2010
  (od: 19.01.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.10.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo a prijatím stanov, v súlade s rozhodnutím Min. pre správu a privatizáciu národného majetku SR, zo dňa 18.8.1994. Stary spis: Sa 743
  (od: 14.10.1994)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia zo dňa 12.12.1995 bola prijatá zmena stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 743
  (od: 18.12.1995)
Na zasadnutí dozornej rady zo dňa 9.11.1998 bolo rozhodnuté o zmene členov predstavenstva a členov dozornej rady.
  (od: 11.01.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 9.12.1999 (notárska zápisnica N 237/99, Nz 231/99) schválilo zmenu stanov a.s. a prijalo úplné znenie stanov a.s. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.12.1999 (notárska zápisnica N 185/99, Nz 185/99) schválilo zmenu stanov a.s. a zmenu členov predstavenstva a dozornej rady a.s.
  (od: 24.01.2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.1.2000 schválilo zmenu stanov a.s.. Uvedené skutočnosti osvedčené notárskou zápisnicou N 81/2000, NZ 78/2000 zo dňa 24.1.2000.
  (od: 31.05.2000)
Valné zhromaždenie dňa 28.6.2000 schválilo zmenu - štatutárneho orgánu spoločnosti (notárska zápisnica N 104/2000, Nz 104/2000 zo dňa 28.6.2000).
  (od: 29.09.2000)
Zosúladenie zápisu v obchodnom registri podľa čl. III bod 4. stanov a.s. o podobu akcií.
  (od: 29.11.2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.11.2000 (notárska zápisnica N 1309/00, Nz 1298/2000 zo dňa 23.11.2000) schválilo zmenu štatutárneho orgánu a dozornej rady a.s.
  (od: 14.12.2000)
Na zasadnutí predstavenstva a.s. dňa 3.7.2001 bola schválená zmena štatutárneho orgánu a.s. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3.8.2001 schválilo zmenu členov predstavenstva a.s.
  (od: 09.11.2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.08.2001 odvolalo a zvolilo člena predstavenstva a dozornej rady.
  (od: 06.03.2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 1.2.2002 (notárska zápisnica N 25/02, Nz 24/02) schválilo zmenu stanov a zmenu v predstavenstve a v dozornej rade a.s.
  (od: 31.05.2002)
Dohoda o urovnaní a vzdaní sa práv zo dňa 02.05.2001.
  (od: 05.09.2003)
Zmena dozornej rady schválená valným zhromaždením dňa 01.08.2002. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.12.2002 schválilo zmenu stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti spísané formou notárskej zápisnice N 221/02, Nz 221/02. Valné zhromaždenie dňa 16.06.2003 schválilo zmenu stanov spoločnosti a zmenu v orgánoch spoločnosti spísané notárskou zápisnicou N 68/2003, Nz 48086/2003.
  (od: 19.12.2003)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 29K/43/2009-16075 zo dňa 29.12.2009 súd odvolal z funkcie správcu JUDr. Jána Súkeníka, so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica a do funcie správcu ustanovil spoločnosť Prvá správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Gen. M.R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín.
  (od: 19.01.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)