Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  10848/N

Obchodné meno: 
DIA - NE, spol. s r.o.
  (od: 16.01.1998 do: 31.12.2017)
Sídlo: 
Koceľova 29
Nitra 949 01
  (od: 16.01.1998 do: 31.12.2017)
IČO: 
36 526 134
  (od: 16.01.1998)
Deň zápisu: 
16.01.1998
  (od: 16.01.1998)
Spoločnosť zrušená od: 
2.10.2017
  (od: 01.01.2018)
Právny dôvod zrušenia: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (od: 01.01.2018)
Deň výmazu: 
01.01.2018
  (od: 01.01.2018)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.01.2018)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 16.01.1998)
Predmet činnosti: 
maloobchodný predaj špeciálneho zdravotníckeho materiálu
  (od: 16.01.1998 do: 31.12.2017)
mimotelová eliminačná liečba
  (od: 18.08.1998 do: 31.12.2017)
Spoločníci: 
MUDr. Karol Mariš
Tehelná 94
Nitra
  (od: 27.01.1999 do: 18.05.2017)
MUDr. Karol Mariš
Tehelná 94
Nitra
  (od: 16.01.1998 do: 26.01.1999)
MUDr. Miroslav Ondrej , CSc.MPH.
Ondavská 4
Bratislava
  (od: 24.06.2003 do: 18.05.2017)
Peter Ondrej
Ondavská 4
Bratislava
  (od: 27.01.1999 do: 23.06.2003)
Peter Ondrej
Ondavská 4
Bratislava
  (od: 16.01.1998 do: 26.01.1999)
MUDr. Marek Orban
Kláštorská 82
Nitra
  (od: 27.01.1999 do: 23.06.2003)
MUDr. Andrej Orban , CSc.
Kláštorská 87
Nitra
  (od: 16.01.1998 do: 26.01.1999)
MUDr. Darina Orbanová
Kláštorská 82
Nitra 949 01
  (od: 24.06.2003 do: 18.05.2017)
Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH
Else-Kröner-Str. 1
Bad Homburg v.d.H. 613 52
Nemecká spolková republika
  (od: 19.05.2017 do: 31.12.2017)
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Else-Kröner-Str. 1
Bad Homburg v.d.H. 613 52
Nemecká spolková republika
  (od: 19.05.2017 do: 31.12.2017)
Výška vkladu každého spoločníka: 
MUDr. Karol Mariš
Vklad: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 35 000 Sk
  (od: 16.01.1998 do: 26.01.1999)
MUDr. Andrej Orban , CSc.
Vklad: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 35 000 Sk
  (od: 16.01.1998 do: 26.01.1999)
Peter Ondrej
Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk
  (od: 16.01.1998 do: 26.01.1999)
MUDr. Karol Mariš
Vklad: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 70 000 Sk
  (od: 27.01.1999 do: 03.07.2009)
Peter Ondrej
Vklad: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 60 000 Sk
  (od: 27.01.1999 do: 23.06.2003)
MUDr. Marek Orban
Vklad: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 70 000 Sk
  (od: 27.01.1999 do: 23.06.2003)
MUDr. Miroslav Ondrej , CSc.MPH.
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 24.06.2003 do: 03.07.2009)
MUDr. Darina Orbanová
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 24.06.2003 do: 03.07.2009)
MUDr. Karol Mariš
Vklad: 2 323,574322 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 323,574322 EUR
  (od: 04.07.2009 do: 18.05.2017)
MUDr. Miroslav Ondrej , CSc.MPH.
Vklad: 1 991,635133 EUR Splatené: 1 991,635133 EUR
  (od: 04.07.2009 do: 18.05.2017)
MUDr. Darina Orbanová
Vklad: 2 323,574322 EUR Splatené: 2 323,574322 EUR
  (od: 04.07.2009 do: 18.05.2017)
Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH
Vklad: 5 890 EUR Splatené: 5 890 EUR
  (od: 19.05.2017 do: 31.12.2017)
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 19.05.2017 do: 31.12.2017)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 16.01.1998 do: 31.12.2017)
MUDr. Karol Mariš
Tehelná 94
Nitra
  (od: 16.01.1998 do: 18.05.2017)
MUDr. Karol Mariš
Tehelná 94
Nitra
Vznik funkcie: 02.12.2002 Skončenie funkcie: 19.05.2017
  (od: 19.05.2017 do: 18.05.2017)
MUDr. Andrej Orban , CSc.
Kláštorská 87
Nitra
  (od: 16.01.1998 do: 26.01.1999)
MUDr. Marek Orban
Kláštorská 82
Nitra
  (od: 27.01.1999 do: 23.06.2003)
MUDr. Darina Orbanová
Kláštorská 82
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 02.12.2002
  (od: 24.06.2003 do: 18.05.2017)
MUDr. Darina Orbanová
Kláštorská 82
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 02.12.2002 Skončenie funkcie: 19.05.2017
  (od: 19.05.2017 do: 18.05.2017)
Ing. René Kolář
A. Hlinku 58/81
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 19.05.2017
  (od: 19.05.2017 do: 31.12.2017)
Ing. Libor Kňazovický
Mateja Bela 4751/40
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 19.05.2017
  (od: 19.05.2017 do: 31.12.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak má spoločnosť jedného konateľa, konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť dvoch a viac konateľov, konajú dvaja konatelia v mene spoločnosti spoločne.
  (od: 19.05.2017 do: 31.12.2017)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý konateľ samostatne.
  (od: 16.01.1998 do: 18.05.2017)
Základné imanie: 
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 19.05.2017 do: 31.12.2017)
6 638,783777 EUR
  (od: 04.07.2009 do: 18.05.2017)
200 000 Sk
  (od: 27.01.1999 do: 03.07.2009)
100 000 Sk
  (od: 16.01.1998 do: 26.01.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.10.2017 o zrušení spoločnosti DIA – NE, spol. s r.o. so sídlom Koceľova 29, 949 01 Nitra, IČO: 36 526 134 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou FMC – dialyzačné služby, s.r.o. so sídlom Teplická 99, 921 01 Piešťany, IČO: 36 245 895, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13062/T. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10848/N sa v y m a z á v a dňom 1.1.2018 obchodná spoločnosť DIA – NE, spol. s r.o. so sídlom Koceľova 29, 949 01 Nitra, IČO: 36 526 134, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou FMC – dialyzačné služby, s.r.o. so sídlom Teplická 99, 921 01 Piešťany, IČO: 36 245 895, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13062/T, na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 2.10.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 676/2017, Nz 34075/2017, NCRls 34810/2017, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 1.1.2018, teda ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra.
  (od: 01.01.2018)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.1.1998 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka /zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/.
  (od: 16.01.1998 do: 31.12.2017)
Dodatkom č. 1 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.12.1998. Dodatok č. 2 zo dňa 5.1.1999 k spoločenskej zmluve.
  (od: 27.01.1999 do: 31.12.2017)
Konateľovi MUDr. Marekovi Orbanovi zanikla funkcia dňom 2.12.2002. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 13.12.2002, 17.12.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 20.12.2002.
  (od: 24.06.2003 do: 31.12.2017)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania podľa prílohy č. 11 je účinné okamžite.
  (od: 19.05.2017 do: 31.12.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2018)
Právny nástupca: 
FMC - dialyzačné služby, s.r.o.
Teplická 99
Piešťany 921 01
  (od: 01.01.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  02.10.2023
Dátum výpisu:  04.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)