Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  272/R

Obchodné meno: 
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
  (od: 30.07.2010)
Sídlo: 
Opatovská cesta 4
Bojnice 972 01
  (od: 25.04.2000)
IČO: 
31 625 657
  (od: 13.03.1995)
Deň zápisu: 
13.03.1995
  (od: 13.03.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 13.03.1995)
Predmet činnosti: 
maloobchod v oblasti vymedzenia veľkoobchodnej činnosti
  (od: 13.03.1995)
inzertná služba
  (od: 02.02.1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 02.02.1998)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (od: 02.02.1998)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 02.02.1998)
vydavateľská a edičná činnosť
  (od: 02.02.1998)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (od: 02.02.1998)
prenájom nehnuteľností
  (od: 02.02.1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 02.02.1998)
vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo
  (od: 02.08.2005)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 07.08.2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 07.08.2007)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 07.08.2007)
poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom
  (od: 07.08.2007)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení mimo zbraní
  (od: 07.08.2007)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
  (od: 07.08.2007)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 07.08.2007)
zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (od: 07.08.2007)
prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní
  (od: 07.08.2007)
lektorská a prednášková činnosť v oblasti zdravotníctva
  (od: 07.08.2007)
veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok schválených v Slovenskej republike
  (od: 07.08.2007)
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
  (od: 07.08.2007)
veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z.
  (od: 07.08.2007)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (od: 01.08.2008)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (od: 01.08.2008)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 01.08.2008)
pracovná zdravotná služba
  (od: 19.05.2009)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - polikliniky s nasledovným odborným zameraním: Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť: - ambulancia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo ako všeobecný lekár pre dospelých Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť: - ambulancia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo - ambulancia v špecializačnom odbore urológia - ambulancia v špecializačnom odbore oftalmológia - ambulancia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - ambulancia v špecializačnom odbore kardiológia - ambulancia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - ambulancia v špecializačnom odbore neurológia - ambulancia v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - ambulancia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo - ambulancia v špecializačnom odbore dermatovenerológia - ambulancia v špecializačnom odbore gastroenterológia - ambulancia v špecializačnom odbore endokrinológia Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: - v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - v špecializačnom odbore rádiológia - v certifikovanej pracovnej činnosti funkčná diagnostika
  (od: 10.04.2019)
výroba liekov
  (od: 05.08.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 13.07.2011)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (od: 13.09.2012)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 13.09.2012)
ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností- chatová osada triedy *, **
  (od: 13.09.2012)
prevádzkovanie výherných hier, a to: prevádzkovanie športových súťaží s cenami pre účastníkov, prevádzkovanie hier relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry ak prehrá, nevracia, prevádzkovanie hier a tombol, ak herná istina neprekročí sumu 1500 eur
  (od: 13.09.2012)
softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
  (od: 15.04.2014)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (od: 08.05.2015)
nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 2
  (od: 08.05.2015)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 22.07.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.03.1995)
Mgr. Milan Vrúbel - predseda predstavenstva
Ľ. Podjavorinskej 2967/13A
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 04.04.2020
  (od: 29.04.2020)
JUDr. Milan Chovanec - člen predstavenstva
Na Podstráni 1283/35
Kysucké Nové Mesto 024 01
Vznik funkcie: 04.04.2020
  (od: 29.04.2020)
Lukáš Grofčík - člen predstavenstva
Okružná 150/24
Čadca 022 04
Vznik funkcie: 04.04.2020
  (od: 29.04.2020)
Mgr. Michal Tuma - člen predstavenstva
Humenské nám. 3169/5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 31.07.2020
  (od: 11.09.2020)
Alena Šimová - člen predstavenstva
Ulica J. Jesenského 452/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 31.07.2020
  (od: 11.09.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jedným je vždy predseda predstavenstva.
  (od: 05.10.2019)
Základné imanie: 
12 172 186 EUR Rozsah splatenia: 12 172 186 EUR
  (od: 15.12.2020)
Akcie: 
Počet: 328978
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 37 EUR
  (od: 15.12.2020)
Dozorná rada: 
PharmDr. Peter Nevydal
Slovenského národného povstania 878/10
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 21.06.2019
  (od: 01.08.2019)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc.
Dvořákovo nábrežie 7529/4D
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 04.04.2020
  (od: 29.04.2020)
Mgr. Bibiána Číková
Studená 2850/24
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 29.04.2020
  (od: 19.06.2020)
PharmDr. Andrea Uhrinová
Pribinova 1639/20
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 29.04.2020
  (od: 19.06.2020)
prof. PharmDr. Ján Klimas , PhD, MPH
Sv. Vincenta 5850/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 31.07.2020
  (od: 11.09.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.12.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172, 175) a prijatím stanov. Stary spis: Sa 822
  (od: 13.03.1995)
Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 30.9.1995 v súvislosti so zlúčením spoločnosti Unipharma spol. s r.o. Stary spis: Sa 822
  (od: 15.05.1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 61/97, NZ 67/97 zo dňa 14.06.1997) rozhodlo o zmene orgánov a stanov a.s.
  (od: 02.02.1998)
Riadne valné zhromaždenie dňa 27.9.1999 (osvedčené notárskou zápisnicou N 104/99, NZ 98/99) rozhodlo o zmene orgánov a.s. a stanov a.s.
  (od: 25.04.2000)
Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením zo dňa 25.9.1999 (Notárska zápisnica N 104/99, NZ 98/99).
  (od: 11.10.2000)
Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 09.12.2000 (osvedčené notárskou zápisnicou N 195/00, NZ 171/00 zo dňa 09.12.2000). Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.06.2001 (osvedčené notárskou zápisnicou N 133/01, NZ 135/01). Zmena základného imania a stanov v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka - zák.č. 500/01 Z.z. schválená valným zhromaždením dňa 30.11.2002 (osvedčené notárskou zápisnicou N 181/02, NZ 179/02 zo dňa 30.11.2002).
  (od: 26.06.2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť schvaľuje poverenie predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka (z.č. 513/1991 Zb. v platnom znení) na zvýšenie základného imania spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, najviac o sumu 10.000.027,- EUR (slovom desať miliónov dvadsaťsedem eur) formou upísania nových kmeňových zaknihovaných akcií na meno v počte najviac 270.271 kusov v menovitej hodnote: 37,-EUR/akcia s dobou poverenia predstavenstva na 5 rokov. Práva spojené s novými akciami sa budú riadiť platnými Stanovami spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.
  (od: 07.02.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  17.05.2021
Dátum výpisu:  18.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)