Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  279/R

Business name: 
SATES, a.s.
  (from: 05/09/1995)
Registered seat: 
Slovenských partizánov 1423/1
Považská Bystrica 017 01
  (from: 08/07/1996)
Identification number (IČO): 
31 628 541
  (from: 05/09/1995)
Date of entry: 
05/09/1995
  (from: 05/09/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/09/1995)
Objects of the company: 
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 05/09/1995)
výroba, predaj a montáž dopravných značiek
  (from: 05/09/1995)
dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch
  (from: 05/09/1995)
poradenská činnosť v doprave a v dopravnom značení
  (from: 05/09/1995)
obkladačské práce
  (from: 05/09/1995)
dlaždičské práce
  (from: 05/09/1995)
zámočníctvo
  (from: 05/09/1995)
kovoobrábanie
  (from: 05/09/1995)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/09/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/09/1995)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/11/1997)
realizácia a úpravy plôch verejnej zelene
  (from: 07/08/2002)
vnútroštátna nákladná cestná motorová doprava
  (from: 02/17/2003)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 09/29/2003)
opravy karosérií
  (from: 09/29/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/29/2003)
zimná a letná údržba ciest, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev
  (from: 10/27/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 03/17/2018)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/03/2019)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/11/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/27/2004)
Ivan Štoder - Member of the Board of Directors
SNP 1449/54
Považská Bystrica 017 01
From: 09/15/2020
  (from: 10/24/2020)
JUDr. Ľudovít Švirec - Chairman of the Board of Directors
Šoltésovej 2728/280
Považská Bystrica 017 01
From: 09/15/2020
  (from: 10/24/2020)
Ing. Matej Bačík - Member of the Board of Directors
Partizánska 1095/15
Považská Bystrica 017 01
From: 05/27/2024
  (from: 06/08/2024)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva. Právo podpisovať za spoločnosť môže predstavenstvo preniesť na vedúcich úradníkov firmy písomnou plnou mocou.
  (from: 02/17/2009)
Capital: 
99 600 EUR Paid up: 99 600 EUR
  (from: 02/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 300
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 02/04/2009)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Štoder - predseda
Hliny 1359/182
Považská Bystrica 017 01
From: 09/15/2020
  (from: 10/24/2020)
Ing. Ľuboš Čižmár - člen
Sverepec 109
Považská Bystrica 017 01
From: 09/15/2020
  (from: 10/24/2020)
Bc. Vladimír Buday
Zakvášov 1519/55
Považská Bystrica 017 01
From: 04/04/2023
  (from: 05/24/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.4.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/ 91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175 / a prijatím stanov. Stary spis: Sa 849
  (from: 05/09/1995)
Zapisuje sa Dodatok č. 1 k stanovám schválený valným zhromaždením 20.5.1996. Stary spis: Sa 849
  (from: 08/07/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 02.12.1996 prijalo dodatok č.2 k stanovám.
  (from: 03/11/1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 176/97, NZ 155/97 zo dňa 14.08.1997) rozhodlo o zmene stanov - dodatok č. 3.
  (from: 10/01/1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 308/99, Nz 261/99 zo dňa 10.12.1999) schválilo doplnenie stanov - Dodatok č. 4.
  (from: 02/01/2000)
Valné zhromaždenie dňa 25.4.2000 rozhodlo o zmene štatutárneho orgánu a dozornej rady spoločnosti (notárska zápisnica N 117/2000, NZ 124/2000 zo dňa 25.4.2000).
  (from: 05/02/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 185/2000, NZ 148/2000 zo dňa 7.8.2000) schválilo zmenu stanov, dodatok č.5.
  (from: 10/10/2000)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 88/02, NZ 88/02 zo dňa 26.04.2002) prejednalo odstúpenie z funkcie člena dozornej rady, zvolilo člena dozornej rady a schválilo zmenu stanov - dodatok č.6.
  (from: 07/08/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.10.2002 schválilo zmenu stanov a.s. Dodatkom č. 7 k stanovám a.s. (rozšírenie predmetu činnosti) - notárska zápisnica N 228/2002, Nz 214/2002 zo dňa 24.10.2002.
  (from: 02/17/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.1.2003 (notárska zápisnica Nz 2764/2003 zo dňa 16.01.2003) schválilo zmenu stanov - dodatok č.8 k stanovám a.s.
  (from: 09/29/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person