Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  285/R

Obchodné meno: 
MATADOR Industries, a. s.
  (od: 08.06.2012)
Sídlo: 
Továrenská 1
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 24.09.1996)
IČO: 
31 632 301
  (od: 30.06.1995)
Deň zápisu: 
30.06.1995
  (od: 30.06.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.06.1995)
Predmet podnikania (činnosti): 
veľkoobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/
  (od: 30.06.1995)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 30.06.1995)
prevádzkovanie skladov /okrem koncesovaných živností/
  (od: 30.06.1995)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 30.06.1995)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 30.06.1995)
výroba gumárenských a plastikárskych strojov, zariadení a foriem
  (od: 30.06.1995)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 30.06.1995)
výroba strojov a zariadení pre určité hospodárske odvetvia
  (od: 30.06.1995)
výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
  (od: 30.06.1995)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (od: 30.06.1995)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (od: 30.06.1995)
maloobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/
  (od: 05.06.1997)
maloobchod s potravinami a pochutinami /bufet/
  (od: 05.06.1997)
brúsenie a leštenie kovov
  (od: 20.03.2008)
zámočníctvo
  (od: 20.03.2008)
výroba jednoúčelových strojov a zariadení
  (od: 20.03.2008)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (od: 20.03.2008)
kovoobrábanie
  (od: 20.03.2008)
výroba modelov a foriem výliskov z plechu
  (od: 20.03.2008)
výroba lisovacích nástrojov špeciálneho náradia
  (od: 20.03.2008)
výroba komponentov pre automobilový priemysel
  (od: 20.03.2008)
lakovnícke práce
  (od: 20.03.2008)
tepelné spracovanie kovov kalením alebo žíhaním
  (od: 20.03.2008)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva
  (od: 20.03.2008)
konštrukčné práce v strojárstve
  (od: 20.03.2008)
vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  (od: 17.01.2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 28.11.2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 30.06.2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, výroby
  (od: 24.01.2017)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 24.01.2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 24.01.2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 24.01.2017)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 24.01.2017)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 24.01.2017)
vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
  (od: 26.06.2018)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
  (od: 07.12.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.01.2001)
Ing. Branislav Poliak - člen predstavenstva
Východná 2808/15
Ľubotice 080 06
Vznik funkcie: 13.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.2020)
Ing. Martin Kele - Predseda predstavenstva
Jazdecká 4408/10
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 16.05.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva.
  (od: 16.11.2012)
Dozorná rada: 
Jozef Sýkora
Sad kpt. Nálepku 49/10-26
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 23.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2021)
Ing. Miroslav Rosina , PhD.
Vodárska 1361/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 16.05.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2023)
Ing. Štefan Rosina , M.Sc.
Slávičie údolie 7136/114
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.07.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2023)
Výška základného imania: 
1 000 080 EUR Rozsah splatenia: 1 000 080 EUR
  (od: 18.09.2020)
Akcie: 
Počet: 37040
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 27 EUR
  (od: 18.09.2020)
Akcionár: 
M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED
Themistokli Dervi, JULIA HOUSE 3
Nicosia P.C. 1066
Cyprus
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.6.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Stary spis: Sa 884
  (od: 30.06.1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.8.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 884
  (od: 18.08.1995)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.9.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 884
  (od: 24.09.1996)
Valné zhromaždenie dňa 20.5.1997 schválil zmenu stanov.
  (od: 05.06.1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 308/97, NZ 312/97 zo dňa 29.1.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. - dodatok č. 4
  (od: 27.01.1998)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 174/98, NZ 146/98 zo dňa 15.04.1998/ rozhodlo o zmene stanov. (Dodatok č.5)
  (od: 20.05.1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.7.1998 bola schválená zmena stanov - dodatok č. 6. Úplné znenie stanov zo dňa 20.7.1998.
  (od: 12.11.1999)
Valné zhromaždenie dňa 27.4.1999 (osvedčenie časti notárskou zápisnicou N 165/99, Nz 154/99 zo dňa 27.4.1999) odvolalo a zvolilo členov predstavenstva a dozornej rady. Na zasadnutí predstavenstva dňa 7.5.1999 bol zvolený predseda predstavenstva. Na zasadnutí dozornej rady dňa 7.5.1999 bol zvolený predseda dozornej rady. Riadne valné zhromaždenie dňa 31.3.2000 (osvedčenie časti notárskou zápisnicou N 128/00, Nz 128/2000 zo dňa 31.3.2000) bola schválená zmena stanov ako dodatok č.7, boli odvolaní a zvolení členovia predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 7.4.2000 bol zvolený predseda predstavenstva.
  (od: 21.12.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení, (notárska zápisnica N 455/2000, NZ 462/2000) zo dňa 7.12.2000 bol schválený Dodatok č. 8 k stanovám spoločnosti, ktorý zároveň obsahuje i ich úplné znenie.
  (od: 25.01.2001)
Zmena člena dozornej rady a.s. voleného zamestnancami na základe volieb dňa 29.5.2001 po skončení funkčného obdobia. Zmena člena dozornej rady voľbou zamestnancov na základe voľby zamestnancami.
  (od: 26.07.2001)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 15.8.2001 odvolala a zvolila člena predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 17.8.2001 bol zvolený predseda predstavenstva.
  (od: 21.11.2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 25.4.2002 (notárska zápisnica N 198/2002, Nz 193/2002 zo dňa 25.4.2002) schválilo zmenu stanov, odvolalo a zvolilo členov predstavenstva a dozornej rady.
  (od: 26.07.2002)
Riadne valné zhromaždenie dňa 15.5.2003 (notárska zápisnica N 157/2003, Nz 36706/2003) schválilo zmenu stanov, odvolalo a zvolilo člena predstavenstva.
  (od: 02.07.2003)
Valné zhromaždenie dňa 11.09.2003 (notárska zápisnica N 384/2003; Nz 79804/2003) rozhodlo o znížení základného imania a zmene stanov spoločnosti.
  (od: 23.03.2004)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku obchodnej spoločnosti MATADOR Industries, a.s. - divízie SPM, na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 20.12.2019 medzi obchodnou spoločnosťou MATADOR Industries, a.s., so sídlom Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 31 632 301 ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou MATADOR Automation, s.r.o., so sídlom Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 517 708 ako kupujúcim, v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva o predaji časti podniku nadobudla účinnosť dňa 31.12.2019.
  (od: 22.02.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  11.04.2024
Dátum výpisu:  14.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR