Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10585/N

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
EKOPOLUS a. s.
  (od: 07.10.2020)
Sídlo: 
Daxnerova 9
Žilina 010 01
  (od: 17.06.2022)
IČO: 
53 305 736
  (od: 07.10.2020)
Deň zápisu: 
07.10.2020
  (od: 07.10.2020)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.10.2020)
Predmet podnikania (činnosti): 
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 07.10.2020)
Administratívne služby
  (od: 07.10.2020)
Verejné obstarávanie
  (od: 07.10.2020)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 07.10.2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 07.10.2020)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 07.10.2020)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 07.10.2020)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 07.10.2020)
Chov vybraných druhov zvierat
  (od: 07.10.2020)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 07.10.2020)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (od: 07.10.2020)
Výroba nápojov
  (od: 07.10.2020)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 07.10.2020)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 07.10.2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 07.10.2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 07.10.2020)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 07.10.2020)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 07.10.2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 07.10.2020)
Finančný lízing
  (od: 07.10.2020)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 07.10.2020)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 07.10.2020)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 07.10.2020)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 07.10.2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 07.10.2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 07.10.2020)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 07.10.2020)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 07.10.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.10.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti všetci spoločne.
  (od: 07.10.2020)
Dozorná rada: 
Vanessa Szeteiová
Nová 702/64
Veľký Cetín 951 05
Vznik funkcie: 07.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.2020)
Daniel Hubinský
Podzámska 2332/23
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 28.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2021)
Bohumír Nemec
SNP 273/5
Ludanice 956 11
Vznik funkcie: 28.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2021)
Výška základného imania: 
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 07.10.2020)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 250 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov. V prípade, že ktorýkoľvek akcionár (ďalej ako „prevádzajúci akcionár“) chce previesť akékoľvek svoje akcie alebo práva k akciám spoločnosti (ďalej ako „ponúkané akcie“) na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, majú ostatní akcionári spoločnosti predkupné právo na ponúkané akcie. Prevádzajúci akcionár je povinný ponúknuť ponúkané akcie na predaj ostatným akcionárom spoločnosti písomným oznámením doručeným týmto akcionárom (ďalej ako „oznámenie o predaji“). Akcionár je oprávnený v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia oznámenia o predaji takúto ponuku akceptovať. V písomnej odpovedi uvedie akcionár či má záujem kúpiť časť akcií predstavujúcu jeho podiel pripadajúci k podielom ostatných akcionárov, alebo či má záujem odkúpiť všetky akcie. Ak predkupné právo uplatní viac akcionárov, vzniká im právo na uzavretie zmluvy o prevode akcií pomerne podľa počtu ich akcií. V prípade, že sa akcionár nevyjadrí, má sa za to, že si predkupné právo neuplatňuje. S akcionárom, ktorý si uplatnil predkupné právo, je predávajúci akcionár povinný uzavrieť zmluvu o prevode akcií. Akcionár akceptujúci oznámenie o predaji je povinný uzavrieť zmluvu o prevode akcií. Pokiaľ žiaden akcionár neuplatní svoje predkupné právo alebo ak akcionári neuplatnia predkupné právo na všetky ponúkané akcie, je prevádzajúci akcionár oprávnený ponúknuť akcie tretím osobám, a to minimálne za cenu, za ktorú ponúkol ponúkané akcie v rámci predkupného práva.
  (od: 07.10.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  12.07.2024
Dátum výpisu:  15.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR