Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  295/R

Obchodné meno: 
Kúpele Nimnica, a.s.
  (od: 31.10.1995)
Sídlo: 
Nimnica 020 71
  (od: 31.10.1995)
IČO: 
31 638 708
  (od: 31.10.1995)
Deň zápisu: 
01.11.1995
  (od: 31.10.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.10.1995)
Predmet činnosti: 
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyzistria, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekársky mi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 31.10.1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty občanom SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 31.10.1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 31.10.1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú, resp. dopĺňajú poskytovanú liečebnú starostlivosť, ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (od: 31.10.1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných a liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické a hygienické parametre
  (od: 31.10.1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia tých zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 31.10.1995)
zabezpečovať udržiavenie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov žriediel
  (od: 31.10.1995)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.10.1995)
nákup a predaj surovín
  (od: 31.10.1995)
práčovňa
  (od: 31.10.1995)
záhradnícke služby
  (od: 31.10.1995)
bufet - lahôdky
  (od: 31.10.1995)
kaviareň
  (od: 31.10.1995)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 26.01.2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto zariadeniach
  (od: 24.09.2002)
reštauračné stravovanie
  (od: 24.09.2002)
prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom ich zariadenia
  (od: 24.09.2002)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (od: 24.09.2002)
poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností
  (od: 24.09.2002)
reklamná činnosť
  (od: 25.03.2004)
poskytovanie ambulantnej a ústavnej kúpeľnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou tuzemským pacientom a pacientom zo zahraničia v súlade s indikačným zoznamom pre kúpeľnú starostlivosť
  (od: 16.08.2007)
poskytovanie komplexnej kúpeľnej liečby v súlade s platnými predpismi
  (od: 16.08.2007)
organizovanie voľného času detí a seniorov
  (od: 16.07.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.04.2001)
PhDr. František Halmeš - predseda
Dedovec 1081/107
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 04.09.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.2018)
Mgr. Martin Pavlík - podpredseda
Dedovec 1043/69
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 04.09.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.2018)
Ing. Miloš Michalec - podpredseda
Dedovec 1051/77
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 04.09.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva vždy spoločne s iným členom predstavenstva.
  (od: 30.04.2001)
Základné imanie: 
3 593 905,61013 EUR
  (od: 28.03.2009)
Akcie: 
Počet: 108270
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa článku V. stanov spoločnosti.
  (od: 28.03.2009)
Dozorná rada: 
PharmDr. Silvia Pavlíková
Dedovec 1043/69
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 10.06.2010
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.04.2021)
Mgr. Alena Michalcová , PhD.
Dedovec 1051/77
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 13.05.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.2014)
Jarmila Lešková
209
Dohňany 020 51
Vznik funkcie: 25.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.07.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 946
  (od: 31.10.1995)
Na valnom zhromaždení dňa 28.6.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 946
  (od: 01.10.1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 134/97, NZ 133/97 zo dňa 20.05.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (od: 01.10.1997)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 186/98, NZ 193/98 zo dňa 01.06.1998 - doplnenie členov dozornej rady.
  (od: 29.06.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.8.1999 (notárska zápisnica N 320/99, Nz 313/99) rozhodlo o zmene stanov a.s. Dozorná rada a.s.na zasadnutí dňa 23.8.1999 rozhodla o zmene v orgánoch a.s.
  (od: 13.09.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 9.3.2000 (notárska zápisnica N 82/2000, Nz 79/2000) rozhodlo o zmene stanov a.s. - ( Dodatok č. 4 k stanovám a.s.) a o zmenách v orgánoch a.s.
  (od: 09.05.2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 320/99, Nz 313/99 zo dňa 23.8.1999) schválilo zmenu stanov, dodatok č. 5.
  (od: 26.01.2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 7/2001, NZ 8/2001 zo dňa 16.1.2001) schválilo zmenu stanov a.s.
  (od: 30.04.2001)
Na zasadnutí dozornej rady dňa 14.6.2001 dozorná rada zobrala na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Františka Marthausa, ukončenie funkcie člena predstavenstva Ing. Jána Štrbáňa z dôvodu úmrtia dňa 10.6.2001 a zvolila nových členov predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 18.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda.
  (od: 16.07.2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 25.4.2002 (notárska zápisnica N 93/2002, Nz 93/2002 zo dňa 2.5.2002).
  (od: 24.09.2002)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 06.06.2003 zvolila člena predstavenstva po doručení žiadosti MUDr. Janky Lényiovej o uvoľnenie z predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 17.06.2003 bol zvolený predseda predstavenstva.
  (od: 09.09.2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.10.2003 (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 278/2003, NZ 102616/2003 zo dňa 7.11.2003) schválilo zmenu stanov a rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s. Dozorná rada na zasadnutí dňa 30.10.2003 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (od: 25.03.2004)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Neptún Nimnica, a.s.
101
Nimnica 020 71
  (od: 08.02.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  23.02.2024
Dátum výpisu:  26.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR