Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  295/R

Obchodné meno: 
Kúpele Nimnica, a.s.
  (od: 31.10.1995)
Sídlo: 
Nimnica 020 71
  (od: 31.10.1995)
IČO: 
31 638 708
  (od: 31.10.1995)
Deň zápisu: 
01.11.1995
  (od: 31.10.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.10.1995)
Predmet činnosti: 
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyzistria, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekársky mi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 31.10.1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty občanom SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 31.10.1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 31.10.1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú, resp. dopĺňajú poskytovanú liečebnú starostlivosť, ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (od: 31.10.1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných a liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické a hygienické parametre
  (od: 31.10.1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia tých zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 31.10.1995)
zabezpečovať udržiavenie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov žriediel
  (od: 31.10.1995)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.10.1995)
nákup a predaj surovín
  (od: 31.10.1995)
práčovňa
  (od: 31.10.1995)
záhradnícke služby
  (od: 31.10.1995)
bufet - lahôdky
  (od: 31.10.1995)
kaviareň
  (od: 31.10.1995)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 26.01.2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto zariadeniach
  (od: 24.09.2002)
reštauračné stravovanie
  (od: 24.09.2002)
prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom ich zariadenia
  (od: 24.09.2002)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (od: 24.09.2002)
poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností
  (od: 24.09.2002)
reklamná činnosť
  (od: 25.03.2004)
poskytovanie ambulantnej a ústavnej kúpeľnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou tuzemským pacientom a pacientom zo zahraničia v súlade s indikačným zoznamom pre kúpeľnú starostlivosť
  (od: 16.08.2007)
poskytovanie komplexnej kúpeľnej liečby v súlade s platnými predpismi
  (od: 16.08.2007)
organizovanie voľného času detí a seniorov
  (od: 16.07.2011)
zmenárenská činnosť
  (od: 31.10.1995 do: 24.06.2009)
v súlade so zák. č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi, poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (od: 31.10.1995 do: 15.08.2007)
komplexnú kúpeľnú liečbu poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným ako prílohu č. 3 k zákonu č. 98/1995 Z.z.
  (od: 31.10.1995 do: 15.08.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.04.2001)
predstavenstvo
  (od: 09.05.2000 do: 29.04.2001)
predstavenstvo
  (od: 31.10.1995 do: 08.05.2000)
PhDr. František Halmeš - predseda
Dedovec 1081/107
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 30.10.2018)
Mgr. Martin Pavlík - podpredseda
Dedovec 1043/69
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 30.10.2018)
Ing. Miloš Michalec - podpredseda
Dedovec 1051/77
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 30.10.2018)
Ladislav Ďurček - člen
113
Nimnica 020 71
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 04.05.2007 do: 23.05.2007)
Ladislav Ďureček - člen
2
Nimnica
  (od: 13.09.1999 do: 08.05.2000)
Ladislav Ďureček - člen
113
Nimnica 020 71
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 07.07.2010)
Ladislav Ďureček - člen
113
Nimnica 020 71
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 16.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 07.07.2010)
Ladislav Ďureček - člen
Nimnica 113
Púchov 020 71
Vznik funkcie: 16.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 29.10.2018)
Ladislav Ďureček - člen
Nimnica 113
Púchov 020 71
Vznik funkcie: 16.06.2010 Skončenie funkcie: 04.09.2018
  (od: 30.10.2018 do: 29.10.2018)
Mária Gašpárková - člen
Nosice 60
Púchov
  (od: 31.10.1995 do: 30.09.1997)
PhDr. František Halmeš - predseda predstavenstva
Dedovec 1081/107
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 06.06.2003 Skončenie funkcie: 30.10.2003
  (od: 09.09.2003 do: 24.03.2004)
Alena Halmešová - podpredseda
Dedovec 1081/107-1
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 06.07.2006
  (od: 08.09.2006 do: 07.07.2010)
Alena Halmešová - podpredseda
Dedovec 1081/107-1
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 06.07.2006 Skončenie funkcie: 11.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 07.07.2010)
Alena Halmešová - podpredseda
Dedovec 1081/107-1
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 11.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 29.10.2018)
Alena Halmešová - podpredseda
Dedovec 1081/107-1
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 11.06.2010 Skončenie funkcie: 04.09.2018
  (od: 30.10.2018 do: 29.10.2018)
Jaroslav Hudec - člen
Pribinova 1171/15
Púchov
  (od: 31.10.1995 do: 30.09.1997)
JUDr. Vladimír Chovanec - člen
5. apríla 181/47
Bánovce nad Bebravou
  (od: 13.09.1999 do: 08.05.2000)
Doc.MUDr. Vladimír Krišlo , CSc. - člen
Lipová 15
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 01.10.1997 do: 12.09.1999)
Ivica Kulmanová - člen
Kozmonautov 31
Martin 036 01
Vznik funkcie: 27.05.2004
  (od: 14.09.2004 do: 07.09.2006)
Ivica Kulmanová - člen
Kozmonautov 31
Martin 036 01
Vznik funkcie: 27.05.2004 Skončenie funkcie: 06.07.2006
  (od: 08.09.2006 do: 07.09.2006)
Ing. Magdaléna Kvasnicová - člen
Zábreh 1543/87
Púchov
  (od: 01.10.1997 do: 12.09.1999)
MUDr. Jana Lényiová - podpredseda
Šebešťanová 229
Považská Bystrica
  (od: 09.05.2000 do: 29.04.2001)
MUDr. Janka Lényiová - podpredseda predstavenstva
Šebešťanová č.229
Považská Bystrica
  (od: 30.04.2001 do: 15.07.2001)
MUDr. Janka Lényiová - predseda predstavenstva
Šebešťanová č.229
Považská Bystrica
Skončenie funkcie: 06.06.2003
  (od: 16.07.2001 do: 08.09.2003)
MUDr. Janka Lényiová - predseda predstavenstva
Šebešťanová 229
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 04.11.2003
  (od: 25.03.2004 do: 10.01.2005)
MUDr. Janka Lényiová - predseda predstavenstva
Šebešťanová 229
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 04.11.2003 Skončenie funkcie: 12.11.2004
  (od: 11.01.2005 do: 10.01.2005)
Ing. František Martaus - podpredseda
Rozkvet 2061/129
Považská Bystrica
  (od: 09.05.2000 do: 29.04.2001)
Ing. František Martaus - predseda predstavenstva
Rozkvet 2061/129
Považská Bystrica
  (od: 30.04.2001 do: 15.07.2001)
Ondrej Melich - člen
88
Nimnica
  (od: 31.10.1995 do: 30.09.1997)
MUDr. Oľga Molitorová - člen
Za cintorínom 1260
Púchov
  (od: 31.10.1995 do: 25.06.1996)
MUDr. Oľga Molitorová - predseda
Okružná 1441/58
Púchov
  (od: 26.06.1996 do: 30.09.1997)
MUDr. Oľga Molitorová - predseda
Okružná 1441/58
Púchov
  (od: 01.10.1997 do: 12.09.1999)
Mgr. Martin Pavlík - člen
179
Považské Podhradie 017 04
Vznik funkcie: 27.05.2004
  (od: 14.09.2004 do: 10.01.2005)
Mgr. Martin Pavlík - podpredseda predstavenstva
Považské Podhradie 179
Považská Bystrica 017 04
Vznik funkcie: 09.11.2004
  (od: 11.01.2005 do: 07.09.2006)
Mgr. Martin Pavlík - podpredseda predstavenstva
Považské Podhradie 179
Považská Bystrica 017 04
Vznik funkcie: 09.11.2004 Skončenie funkcie: 06.07.2006
  (od: 08.09.2006 do: 07.09.2006)
Mgr. Martin Pavlík - predseda
Dedovec 1039/65
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 11.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 29.10.2018)
Mgr. Martin Pavlík - predseda
Dedovec 1039/65
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 11.06.2010 Skončenie funkcie: 04.09.2018
  (od: 30.10.2018 do: 29.10.2018)
Mgr. Martin Pavlík - predseda
Považské Podhradie 179
Považská Bystrica 017 04
Vznik funkcie: 06.07.2006
  (od: 08.09.2006 do: 07.07.2010)
Mgr. Martin Pavlík - predseda
Považské Podhradie 179
Považská Bystrica 017 04
Vznik funkcie: 06.07.2006 Skončenie funkcie: 11.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 07.07.2010)
Ing. Anton Splavec - člen
Stupné 85
Brvnište
  (od: 01.10.1997 do: 12.09.1999)
Ing. Anton Splavec - podpredseda predstavenstva
Stupné 85
Brvnište 018 12
Skončenie funkcie: 30.10.2003
  (od: 16.07.2001 do: 24.03.2004)
Ing. Anton Splavec - člen
Stupné 85
Brvnište 018 52
Vznik funkcie: 06.07.2006
  (od: 08.09.2006 do: 03.05.2007)
Ing. Anton Splavec - člen
Stupné 85
Brvnište 018 52
Vznik funkcie: 06.07.2006 Skončenie funkcie: 31.03.2007
  (od: 04.05.2007 do: 03.05.2007)
Ing. Anton Splavec - podpredseda predstavenstva
Stupné 85
Brvnište 018 12
Vznik funkcie: 04.11.2003
  (od: 25.03.2004 do: 10.01.2005)
Ing. Anton Splavec - podpredseda predstavenstva
Stupné 85
Brvnište 018 12
Vznik funkcie: 04.11.2003 Skončenie funkcie: 29.10.2004
  (od: 11.01.2005 do: 10.01.2005)
Ing. Ladislav Šajtlava - člen
92
Nimnica
  (od: 31.10.1995 do: 30.09.1997)
Ing. Ladislav Šajtlava - predseda
91
Nimnica
  (od: 13.09.1999 do: 29.04.2001)
Ing. Ján Štrbáň - člen
Okružná 1429/3
Púchov
  (od: 01.10.1997 do: 29.04.2001)
Ing. Ján Štrbáň - člen predstavenstva
Okružná 1429/3
Púchov
  (od: 30.04.2001 do: 15.07.2001)
MUDr. Ladislav Švejda , CSc.
Pionierska 985/26
Považská Bystrica 017 01
Skončenie funkcie: 30.10.2003
  (od: 16.07.2001 do: 24.03.2004)
MUDr. Ladislav Švejda , CSc. - člen
Pionierska 985/26
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 30.10.2003
  (od: 25.03.2004 do: 10.01.2005)
MUDr. Ladislav Švejda , CSc. - člen
Pionierska 985/26
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 30.10.2003 Skončenie funkcie: 29.10.2004
  (od: 11.01.2005 do: 10.01.2005)
Anna Valjašková - predseda predstavenstva
SNP 1480/131
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 12.11.2004
  (od: 11.01.2005 do: 07.09.2006)
Anna Valjašková - predseda predstavenstva
SNP 1480/131
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 12.11.2004 Skončenie funkcie: 06.07.2006
  (od: 08.09.2006 do: 07.09.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva vždy spoločne s iným členom predstavenstva.
  (od: 30.04.2001)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení predseda a podpredsedovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva súčasne s podpredsedom predstavenstva.
  (od: 09.05.2000 do: 29.04.2001)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 31.10.1995 do: 08.05.2000)
Základné imanie: 
3 593 905,61013 EUR
  (od: 28.03.2009)
108 270 000 Sk
  (od: 31.10.1995 do: 27.03.2009)
Akcie: 
Počet: 108270
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa článku V. stanov spoločnosti.
  (od: 28.03.2009)
Počet: 108270
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa článku V. stanov spoločnosti.
  (od: 16.08.2007 do: 27.03.2009)
Počet: 108270
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.05.2000 do: 15.08.2007)
Počet: 108270
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.10.1995 do: 08.05.2000)
Dozorná rada: 
PharmDr. Silvia Pavlíková
Dedovec 1043/69
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 10.06.2010
  (od: 02.04.2021)
Mgr. Alena Michalcová , PhD.
Dedovec 1051/77
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 13.05.2013
  (od: 01.11.2014)
Jarmila Lešková
209
Dohňany 020 51
Vznik funkcie: 25.05.2018
  (od: 10.07.2018)
Eva Bazalová - člen
SNP 1462/89/10
Považská Bystrica
  (od: 09.05.2000 do: 29.04.2001)
Eva Bazalová - člen
SNP 1462/89/10
Považská Bystrica
Skončenie funkcie: 10.10.2003
  (od: 30.04.2001 do: 24.03.2004)
Eva Bazalová - člen
SNP 1462/89-10
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 10.10.2003
  (od: 25.03.2004 do: 07.09.2006)
Eva Bazalová - člen
SNP 1462/89-10
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 10.10.2003 Skončenie funkcie: 06.07.2006
  (od: 08.09.2006 do: 07.09.2006)
Sidónia Brídziková - člen
Nižná pri Piešťanoch 1
Nižná
  (od: 31.10.1995 do: 30.09.1997)
Ing. Maroš Buocik - člen
Dedovec 1037/54
Považská Bystrica
  (od: 13.09.1999 do: 08.05.2000)
Eva Dedičová - člen
Mojmírova 1161/8
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 06.07.2006
  (od: 08.09.2006 do: 03.09.2008)
Eva Dedičová - člen
Mojmírova 1161/8
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 06.07.2006 Skončenie funkcie: 06.06.2008
  (od: 04.09.2008 do: 03.09.2008)
Ján Druska - člen
M. R. Štefánika 810
Púchov
  (od: 31.10.1995 do: 30.09.1997)
Ladislav Ďureček - člen
113
Nimnica
Vznik funkcie: 10.10.2003
  (od: 25.03.2004 do: 13.09.2004)
Ladislav Ďureček - člen
113
Nimnica
Vznik funkcie: 10.10.2003 Skončenie funkcie: 27.05.2004
  (od: 14.09.2004 do: 13.09.2004)
Ladislav Ďureček - člen
2
Nimnica
  (od: 09.05.2000 do: 29.04.2001)
Martin Gargulák - podpredseda
B.S. Timravy 948/5
Žilina
  (od: 09.05.2000 do: 29.04.2001)
Martin Gargulák - predseda
B.S.Timravy 948/5
Žilina
Skončenie funkcie: 10.10.2003
  (od: 30.04.2001 do: 24.03.2004)
JUDr. Pavol Jakubík - člen
Pred poľom 12
Trenčín
  (od: 13.09.1999 do: 08.05.2000)
Mgr. Richard Karkó - člen
Na Šefranici č.14
Žilina
Skončenie funkcie: 10.10.2003
  (od: 30.04.2001 do: 24.03.2004)
Róbert Kukučka - člen
Rozkvet 2015/32
Považská Bystrica
  (od: 09.05.2000 do: 29.04.2001)
Róbert Kukučka - podpredseda
Rozkvet 2015/32
Považská Bystrica
Skončenie funkcie: 10.10.2003
  (od: 30.04.2001 do: 24.03.2004)
Róbert Kukučka - predseda
Šebešťanová 253
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 10.10.2003
  (od: 25.03.2004 do: 07.09.2006)
Róbert Kukučka - predseda
Šebešťanová 253
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 10.10.2003 Skončenie funkcie: 06.07.2006
  (od: 08.09.2006 do: 07.09.2006)
Ivica Kulmanová - člen
Kozmonautov 31
Martin
Vznik funkcie: 10.10.2003
  (od: 25.03.2004 do: 13.09.2004)
Ivica Kulmanová - člen
Kozmonautov 31
Martin
Vznik funkcie: 10.10.2003 Skončenie funkcie: 27.05.2004
  (od: 14.09.2004 do: 13.09.2004)
Ivica Kulmanová
Černík 52
Turany 038 53
Vznik funkcie: 11.06.2008
  (od: 04.09.2008 do: 07.07.2010)
Ivica Kulmanová
Černík 52
Turany 038 53
Vznik funkcie: 11.06.2008 Skončenie funkcie: 10.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 07.07.2010)
Ivica Kulmanová
Černík 52
Turany 038 53
Vznik funkcie: 10.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 31.10.2014)
Ivica Kulmanová
Černík 52
Turany 038 53
Vznik funkcie: 10.06.2010 Skončenie funkcie: 13.05.2013
  (od: 01.11.2014 do: 31.10.2014)
Ivica Kulmanová - podpredseda
Kozmonautov 31
Martin 036 01
Vznik funkcie: 06.07.2006
  (od: 08.09.2006 do: 03.09.2008)
Ivica Kulmanová - podpredseda
Kozmonautov 31
Martin 036 01
Vznik funkcie: 06.07.2006 Skončenie funkcie: 11.06.2008
  (od: 04.09.2008 do: 03.09.2008)
Ing. Ľuboš Lackovič - člen
Rozkvet 2005/13-14
Považská Bystrica
  (od: 31.10.1995 do: 30.09.1997)
MUDr. Jana Lenyiová - člen
229
Šebešťanová
  (od: 31.10.1995 do: 08.05.2000)
Ľudmila Liptáková - člen
Pribinova 1172
Púchov
Skončenie funkcie: 10.10.2003
  (od: 30.04.2001 do: 24.03.2004)
Ľudmila Liptáková
Pribinova 1172/9
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 06.06.2008
  (od: 04.09.2008 do: 07.07.2010)
Ľudmila Liptáková
Pribinova 1172/9
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 06.06.2008 Skončenie funkcie: 04.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 07.07.2010)
MUDr. Mário Lužinský - podpredseda
Lackova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 10.10.2003
  (od: 25.03.2004 do: 07.09.2006)
MUDr. Mário Lužinský - podpredseda
Lackova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 10.10.2003 Skončenie funkcie: 06.07.2006
  (od: 08.09.2006 do: 07.09.2006)
JUDr. Alojz Majstrík - člen
Brezová 1015/1
Bytča 014 01
  (od: 29.06.1999 do: 29.04.2001)
Ing. Anton Martaus - člen
Zákvašov č.1519/54
Považská Bystrica
  (od: 30.04.2001 do: 23.09.2002)
Jarmila Martišíková
Námestie slobody 1656/17
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 09.05.2014
  (od: 01.11.2014 do: 02.12.2016)
Jarmila Martišíková
Námestie slobody 1656/17
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 09.05.2014 Skončenie funkcie: 30.09.2016
  (od: 03.12.2016 do: 02.12.2016)
Ing. Bohumil Mikláš
Hurbanova 66
Stará Turá
  (od: 01.10.1997 do: 12.09.1999)
Bc. Simona Minarčíková
120
Vrchteplá 017 05
Vznik funkcie: 30.09.2016
  (od: 03.12.2016 do: 09.07.2018)
Bc. Simona Minarčíková
120
Vrchteplá 017 05
Vznik funkcie: 30.09.2016 Skončenie funkcie: 25.05.2018
  (od: 10.07.2018 do: 09.07.2018)
Ing. Ľuboslav Molitor - člen
Okružná 1441/58
Púchov
Vznik funkcie: 10.10.2003
  (od: 25.03.2004 do: 13.09.2004)
Ing. Ľuboslav Molitor - člen
Okružná 1441/58
Púchov
Vznik funkcie: 10.10.2003 Skončenie funkcie: 27.05.2004
  (od: 14.09.2004 do: 13.09.2004)
Ivan Moštenan - člen
Sládkovičová 982/18
Púchov
  (od: 09.05.2000 do: 29.04.2001)
Eva Ostrolúcka
Čerín 32
Banská Bystrica
  (od: 31.10.1995 do: 30.09.1997)
Miroslav Pavel - člen
184
Nimnica 020 71
  (od: 13.09.1999 do: 29.04.2001)
Mgr. Silvia Pavlíková - predseda
Stred 50/27-17
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 06.07.2006
  (od: 08.09.2006 do: 03.09.2008)
Mgr. Silvia Pavlíková - predseda
Stred 50/27-17
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 06.07.2006 Skončenie funkcie: 11.06.2008
  (od: 04.09.2008 do: 03.09.2008)
PharmDr. Silvia Pavlíková
Stred 50/27-17
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 11.06.2008
  (od: 04.09.2008 do: 07.07.2010)
PharmDr. Silvia Pavlíková
Stred 50/27-17
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 11.06.2008 Skončenie funkcie: 10.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 07.07.2010)
František Slezák - člen
Rumunskej armády 5/22
Martin
Skončenie funkcie: 10.10.2003
  (od: 24.09.2002 do: 24.03.2004)
Ing. Vladimír Somora
Okružná 1419/4
Púchov
  (od: 01.10.1997 do: 12.09.1999)
Ing. Vladimír Somora - predseda
Sadová 617/39
Púchov
  (od: 13.09.1999 do: 29.04.2001)
Ing. Tibor Šesták
177
Šebešťanová 017 04
Vznik funkcie: 04.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 31.10.2014)
Ing. Tibor Šesták
177
Šebešťanová 017 04
Vznik funkcie: 04.06.2010 Skončenie funkcie: 09.06.2012
  (od: 01.11.2014 do: 31.10.2014)
Ing. Stanislav Švec - člen
Nám. SNP 1463/94-95
Považská Bystrica
  (od: 31.10.1995 do: 30.09.1997)
PharmDr. Silvia Pavlíková
Stred 50/27-17
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 10.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 01.04.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.07.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 946
  (od: 31.10.1995)
Na valnom zhromaždení dňa 28.6.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 946
  (od: 01.10.1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 134/97, NZ 133/97 zo dňa 20.05.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (od: 01.10.1997)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 186/98, NZ 193/98 zo dňa 01.06.1998 - doplnenie členov dozornej rady.
  (od: 29.06.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.8.1999 (notárska zápisnica N 320/99, Nz 313/99) rozhodlo o zmene stanov a.s. Dozorná rada a.s.na zasadnutí dňa 23.8.1999 rozhodla o zmene v orgánoch a.s.
  (od: 13.09.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 9.3.2000 (notárska zápisnica N 82/2000, Nz 79/2000) rozhodlo o zmene stanov a.s. - ( Dodatok č. 4 k stanovám a.s.) a o zmenách v orgánoch a.s.
  (od: 09.05.2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 320/99, Nz 313/99 zo dňa 23.8.1999) schválilo zmenu stanov, dodatok č. 5.
  (od: 26.01.2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 7/2001, NZ 8/2001 zo dňa 16.1.2001) schválilo zmenu stanov a.s.
  (od: 30.04.2001)
Na zasadnutí dozornej rady dňa 14.6.2001 dozorná rada zobrala na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Františka Marthausa, ukončenie funkcie člena predstavenstva Ing. Jána Štrbáňa z dôvodu úmrtia dňa 10.6.2001 a zvolila nových členov predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 18.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda.
  (od: 16.07.2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 25.4.2002 (notárska zápisnica N 93/2002, Nz 93/2002 zo dňa 2.5.2002).
  (od: 24.09.2002)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 06.06.2003 zvolila člena predstavenstva po doručení žiadosti MUDr. Janky Lényiovej o uvoľnenie z predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 17.06.2003 bol zvolený predseda predstavenstva.
  (od: 09.09.2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.10.2003 (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 278/2003, NZ 102616/2003 zo dňa 7.11.2003) schválilo zmenu stanov a rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s. Dozorná rada na zasadnutí dňa 30.10.2003 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (od: 25.03.2004)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Neptún Nimnica, a.s.
101
Nimnica 020 71
  (od: 08.02.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024
Dátum výpisu:  23.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR