Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  296/R

Business name: 
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s., skrátene VÚOOD, a.s.
  (from: 05/30/2003)
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s.
  (from: 11/08/1995 until: 05/29/2003)
Registered seat: 
Prievidzská 1457/73
Bojnice 972 01
  (from: 06/11/2024)
Prievidzská 53
Bojnice 972 01
  (from: 11/08/1995 until: 06/10/2024)
Identification number (IČO): 
31 639 216
  (from: 11/08/1995)
Date of entry: 
11/16/1995
  (from: 11/08/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/08/1995)
Objects of the company: 
výskum ovocných plodín a jahôd
  (from: 11/08/1995)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľných živností
  (from: 11/08/1995)
poradenská činnosť v oblasti výskumu, šľachtenia a semenárstva poľnohospodárskych plodín
  (from: 11/08/1995)
projektová činnosť v oblasti ovocných a okrasných sadov, verejnej zelene a vetrolamov
  (from: 11/08/1995)
spracovanie poľnohospodárskych produktov na polotovary a finálne výrobky (v rozsahu voľných živností)
  (from: 11/08/1995)
nákup, odbyt a aplikácia jedov a žieravín v poľnohospodárstve s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 11/08/1995)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/08/1995)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/25/2023)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/25/2023)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/25/2023)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/25/2023)
Administratívne služby
  (from: 02/25/2023)
Vedenie účtovníctva
  (from: 02/25/2023)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/25/2023)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 02/25/2023)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 02/25/2023)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/25/2023)
Sťahovacie služby
  (from: 02/25/2023)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 02/25/2023)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 02/25/2023)
Výroba kŕmnych zmesí
  (from: 02/25/2023)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 02/25/2023)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/25/2023)
Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
  (from: 07/13/2024)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/30/2003)
Managing board
  (from: 11/08/1995 until: 05/29/2003)
Ing. Miroslav Betík - predseda
Široká 10498/21
Bratislava 831 07
From: 07/14/2020
  (from: 08/13/2020)
Ing. Irena Cagáňová , PhD. - člen
Pod Poliankou 125/7
Prievidza 971 01
From: 07/14/2020
  (from: 08/13/2020)
Ing. Maroš Kminiak - člen
Tužina 480
Tužina 972 14
From: 07/14/2020
  (from: 08/13/2020)
Ing. Alexander Beljajev - člen
Medená 35
Bratislava
Until: 04/23/2002
  (from: 11/24/2000 until: 07/25/2002)
Ing. Miroslav Betík
Široká 10498/21
Bratislava 831 07
From: 03/03/2016
  (from: 03/15/2016 until: 04/01/2016)
Ing. Miroslav Betík - predseda predstavenstva
Široká 10498/21
Bratislava 831 07
From: 03/03/2016
  (from: 04/02/2016 until: 08/12/2020)
Ing. Miroslav Betík - predseda predstavenstva
Široká 10498/21
Bratislava 831 07
From: 03/03/2016 Until: 07/13/2020
  (from: 08/13/2020 until: 08/12/2020)
Ing. Irena Cagáňová , CSc. - člen
J. Kráľa 28/7
Prievidza
  (from: 11/08/1995 until: 12/04/1995)
Ing. Irena Cagáňová , CSc. - člen, riaditeľ
J. Kráľa 28/7
Prievidza
  (from: 12/05/1995 until: 09/22/1996)
Ing. Irena Cagáňová , CSc. - podpredseda
J. Kráľa 28/7
Prievidza
  (from: 09/23/1996 until: 07/10/2006)
Ing. Irena Cagáňová , CSc. - podpredseda
J. Kráľa 28/7
Prievidza
Until: 05/31/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Miroslav Gross - člen
55
Malinová
  (from: 11/08/1995 until: 12/04/1995)
Ing. Miroslav Gross - člen
55
Malinová
  (from: 12/05/1995 until: 09/22/1996)
Ing. Miroslav Gross - člen
55
Malinová
  (from: 09/23/1996 until: 11/23/2000)
Ing. Ján Lešo , CSc. - člen
Strečňanská 10
Bratislava
  (from: 09/23/1996 until: 11/23/2000)
Mgr. Martin Mančík - člen
Bronzová 45
Bratislava 851 10
From: 05/31/2006
  (from: 07/11/2006 until: 01/14/2013)
Mgr. Martin Mančík - člen
Bronzová 45
Bratislava 851 10
From: 05/31/2006 Until: 12/11/2012
  (from: 01/15/2013 until: 01/14/2013)
Ing. Tibor Menyhart - člen
Športová 37
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/08/1995 until: 12/04/1995)
Ing. Tibor Menyhart - člen
Športová 37
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 12/05/1995 until: 09/22/1996)
Daniel Minarovič - predseda
Majakovského 15
Pezinok 902 01
From: 05/31/2006
  (from: 07/11/2006 until: 01/14/2013)
Daniel Minarovič - predseda
Majakovského 15
Pezinok 902 01
From: 05/31/2006 Until: 12/11/2012
  (from: 01/15/2013 until: 01/14/2013)
Daniel Minarovič - predseda
Vinohradnícka 53
Viničné 900 23
From: 12/11/2012
  (from: 01/15/2013 until: 03/14/2016)
Daniel Minarovič - predseda
Vinohradnícka 53
Viničné 900 23
From: 12/11/2012 Until: 03/03/2016
  (from: 03/15/2016 until: 03/14/2016)
RNDr. Ján Mokrý - člen
Mlynská 553
Jalovec
  (from: 11/08/1995 until: 12/04/1995)
RNDr. Ján Mokrý - člen
Mlynská 553
Jalovec
  (from: 12/05/1995 until: 09/22/1996)
Ing. František Repka , CSc. - člen
Vajnorská 2
Bratislava
  (from: 11/08/1995 until: 12/04/1995)
Ing. Štefan Repka - člen
Wolkrova 11
Bratislava
  (from: 09/23/1996 until: 11/23/2000)
Ing. František Repka - člen
Vajnorská 2
Bratislava 831 03
From: 12/11/2012
  (from: 01/15/2013 until: 08/12/2020)
Ing. František Repka - člen
Vajnorská 2
Bratislava 831 03
From: 12/11/2012 Until: 07/13/2020
  (from: 08/13/2020 until: 08/12/2020)
Ing. František Repka , CSc. - predseda
Vajnorská 2
Bratislava
  (from: 12/05/1995 until: 07/10/2006)
Ing. František Repka , CSc. - predseda
Vajnorská 2
Bratislava
Until: 05/31/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Břetislav Říha - člen
158
Bukovec
From: 04/23/2002
  (from: 07/26/2002 until: 07/10/2006)
Ing. Břetislav Říha - člen
158
Bukovec
From: 04/23/2002 Until: 05/31/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Mgr. Miroslav Schwab - člen
P. Jilemnického 868/16
Svit 059 21
From: 02/23/2018
  (from: 03/24/2018 until: 08/12/2020)
Mgr. Miroslav Schwab - člen
P. Jilemnického 868/16
Svit 059 21
From: 02/23/2018 Until: 07/13/2020
  (from: 08/13/2020 until: 08/12/2020)
Ing. Stanislav Štúrik - člen
Nábrežná 24
Vrútky 036 07
From: 05/31/2006
  (from: 07/11/2006 until: 01/14/2013)
Ing. Stanislav Štúrik - člen
Nábrežná 24
Vrútky 036 07
From: 05/31/2006 Until: 12/11/2012
  (from: 01/15/2013 until: 01/14/2013)
Ing. Stanislav Štúrik - člen
Nábrežná 24
Vrútky 036 07
From: 12/11/2012
  (from: 01/15/2013 until: 03/23/2018)
Ing. Stanislav Štúrik - člen
Nábrežná 24
Vrútky 036 07
From: 12/11/2012 Until: 02/08/2017
  (from: 03/24/2018 until: 03/23/2018)
JUDr. Ľudovít Wittner - člen
Okružná 3
Trnava 917 01
From: 02/23/2018
  (from: 03/24/2018 until: 08/12/2020)
JUDr. Ľudovít Wittner - člen
Okružná 3
Trnava 917 01
From: 02/23/2018 Until: 07/13/2020
  (from: 08/13/2020 until: 08/12/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konajúce osoby svoje podpisy.
  (from: 05/30/2003)
V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti ako člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti ktoréhokoľvek z nich podpisuje ďaľší člen predstavenstva spoločnosti, ktorý bol na podpisovanie za spoločnosť písomne splnomocnený neprítomným predsedom predstavenstva, resp. riaditeľom spoločnosti.
  (from: 11/08/1995 until: 05/29/2003)
Capital: 
58 968 EUR Paid up: 58 968 EUR
  (from: 06/11/2024)
294 841 EUR Paid up: 294 841 EUR
  (from: 08/13/2020 until: 06/10/2024)
1 957 386,448283 EUR Paid up: 1 957 386,448283 EUR
  (from: 09/07/2019 until: 08/12/2020)
1 233 386,448283 EUR
  (from: 12/31/2009 until: 09/06/2019)
37 157 000 Sk
  (from: 11/08/1995 until: 12/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 37157
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 EUR
  (from: 06/11/2024)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 9 761 EUR
  (from: 06/11/2024)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 12 050 EUR
  (from: 06/11/2024)
Number of shares: 37157
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 EUR
  (from: 08/13/2020 until: 06/10/2024)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 48 804 EUR
  (from: 08/13/2020 until: 06/10/2024)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 60 252 EUR
  (from: 08/13/2020 until: 06/10/2024)
Number of shares: 37157
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 12/31/2009 until: 08/12/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 324 000 EUR
  (from: 09/07/2019 until: 08/12/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 400 000 EUR
  (from: 09/07/2019 until: 08/12/2020)
Number of shares: 37157
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/30/2003 until: 12/30/2009)
Number of shares: 37157
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/08/1995 until: 05/29/2003)
Supervisory board: 
Ing. Alexej Beljajev - predseda
Ľubovnianska 3195/4
Bratislava 851 07
From: 07/14/2020
  (from: 08/13/2020)
JUDr. Alena Gallo
Hany Meličkovej 3431/43
Bratislava - Karlova Ves 841 05
From: 07/14/2020
  (from: 08/13/2020)
Ing. František Repka
Vajnorská 2
Bratislava 831 03
From: 07/14/2020
  (from: 08/13/2020)
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
From: 06/29/2004
  (from: 08/06/2004 until: 01/14/2013)
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
From: 06/29/2004 Until: 12/11/2012
  (from: 01/15/2013 until: 01/14/2013)
Ing. Miroslav Gross
55
Malinová
  (from: 11/24/2000 until: 08/05/2004)
Ing. Miroslav Gross
55
Malinová
Until: 06/29/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/05/2004)
Prof.Ing. Ivan Hričovský , CSc.
Župné nám. 7
Nitra
  (from: 11/08/1995 until: 09/22/1996)
Ing. Milan Hudec
Pod Rounicami 9
Bratislava
  (from: 09/23/1996 until: 11/23/2000)
RNDr. Jozef Kytka
Ľ.Štúra 50/60
Dolné Vestenice
From: 06/20/2002
  (from: 01/20/2003 until: 08/05/2004)
RNDr. Jozef Kytka
Ľ.Štúra 50/60
Dolné Vestenice
From: 06/20/2002 Until: 06/29/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/05/2004)
Ing. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 06/29/2004
  (from: 08/06/2004 until: 01/14/2013)
Ing. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 06/29/2004 Until: 12/11/2012
  (from: 01/15/2013 until: 01/14/2013)
Ing. Eva Lukáčová
Ludvíka Svobodu 7
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/29/2004
  (from: 08/06/2004 until: 01/14/2013)
Ing. Eva Lukáčová
Ludvíka Svobodu 7
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/29/2004 Until: 12/11/2012
  (from: 01/15/2013 until: 01/14/2013)
Ing. Eva Lukáčová
Ludvíka Svobodu 7
Rimavská Sobota 979 01
From: 12/11/2012
  (from: 01/15/2013 until: 03/23/2018)
Ing. Eva Lukáčová
Ludvíka Svobodu 7
Rimavská Sobota 979 01
From: 12/11/2012 Until: 02/23/2018
  (from: 03/24/2018 until: 03/23/2018)
Ing. Štefan Palacka
SNP 11
Bánov
Until: 06/20/2002
  (from: 09/23/1996 until: 01/19/2003)
Ing. Eva Šidová , CSc.
V. Benedikta 18/2
Prievidza
  (from: 11/08/1995 until: 08/05/2004)
Ing. Eva Šidová , CSc.
V. Benedikta 18/2
Prievidza
Until: 06/29/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/05/2004)
Ing. Milan Šramatý
94
Horné Štitáre
  (from: 11/08/1995 until: 09/22/1996)
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
From: 12/11/2012 Until: 07/13/2020
  (from: 08/13/2020 until: 08/12/2020)
JUDr. Michal Lazar
Strmý vŕšok 173
Bratislava 841 06
From: 12/11/2012 Until: 07/13/2020
  (from: 08/13/2020 until: 08/12/2020)
JUDr. Adriana Šklíbová
Partizánska 5
Bardejov 085 01
From: 02/24/2018 Until: 07/13/2020
  (from: 08/13/2020 until: 08/12/2020)
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
From: 12/11/2012
  (from: 01/15/2013 until: 08/12/2020)
JUDr. Michal Lazar
Strmý vŕšok 173
Bratislava 841 06
From: 12/11/2012
  (from: 01/15/2013 until: 08/12/2020)
JUDr. Adriana Šklíbová
Partizánska 5
Bardejov 085 01
From: 02/24/2018
  (from: 03/24/2018 until: 08/12/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.11.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172, 175) a prijatím stanov v súlade s § 12 ods. 2 zák. č. 92/91 Zb. v podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 949
  (from: 11/08/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.12.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 949
  (from: 01/31/1996)
Zapisuje sa Dodatok č. 2 k stanovám schválený mimoriadnym Valným zhromaždením dňa 22.05. 1996. Stary spis: Sa 949
  (from: 09/23/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 70/97, NZ 67/97 zo dňa 09.06.1997) schválilo nové Stanovy spoločnosti.
  (from: 09/02/1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 100/2000, NZ 99/2000 zo dňa 6.7.2000) schválilo zmenu stanov o počte členov predstavenstva na 3, odstúpenie z funkcií členov predstavenstva a člena dozornej rady, zvolilo nových členov.
  (from: 11/24/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.4.2002 prejednalo odstúpenie člena predstavenstva a zvolilo nového člena predstavenstva.
  (from: 07/26/2002)
Riadne valné zhromaždenie dňa 20.6.2002 prerokovalo odstúpenie člena dozornej a zvolilo nového člena dozornej rady spoločnosti.
  (from: 01/20/2003)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2002 o zosúladení stanov s novelou Obch. zák. č. 500/2001 Z.z. (notárska zápisnica N 548/02, NZ 546/02 zo dňa 17.12.2002).
  (from: 05/30/2003)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person