Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3574/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
LADCE Betón, s.r.o.
  (from: 01/30/1998)
Registered seat: 
Janka Kráľa 601
Ladce 018 63
  (from: 08/10/2017)
Identification number (IČO): 
31 333 389
  (from: 10/02/1992)
Date of entry: 
10/02/1992
  (from: 10/02/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/02/1992)
Objects of the company: 
výroba betónových zmesí a stavebných hmôt vrátane výroby cementových tovarov
  (from: 04/15/1997)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja
  (from: 04/15/1997)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) , alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/22/2003)
prieskum trhu a reklamy
  (from: 08/22/2003)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/22/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/22/2003)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/22/2003)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 08/22/2003)
Partners: 
Považská cementáreň, a.s. IČO: 31 615 716
J. Kráľa
Ladce 018 63
Slovak Republic
  (from: 01/05/2001)
Contribution of each member: 
Považská cementáreň, a.s.
Amount of investment: 4 673 000 EUR Paid up: 4 673 000 EUR
  (from: 07/23/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/30/1998)
Ing. Mária Kebísková
Halalovka 4
Trenčín 911 01
From: 04/15/1997
  (from: 08/22/2003)
Ing. Jozef Šutara
8. mája 317/4
Považská Bystrica 017 01
From: 11/01/2015
  (from: 11/07/2015)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ alebo viacerí konatelia. Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/07/2015)
Capital: 
4 673 000 EUR Paid up: 4 673 000 EUR
  (from: 07/23/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.7.1992, súlade s obchodným zákonníkom číslo 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7302
  (from: 10/02/1992)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.1996. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia č. 1 zo dňa 9.1.1997. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.1.1997. Stary spis: S.r.o. 7302
  (from: 04/15/1997)
Zápisnica č. 2/1997 z valného zhromaždenia konaného dňa 15.04.1997, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.04.1997. Stary spis: S.r.o. 7302
  (from: 08/13/1997)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 23.12.1997. Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30.12.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 230/97, Nz 244/97 zo dňa 23.12.1997. Zmena obchodného mena z pôvodného INSTA Betón, s.r.o. Stary spis: S.r.o. 7302
  (from: 01/30/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.12.1998 bola odsúhlasená zmena spoločenskej zmluvy v súlade so Zák.č. 11/1999 Zz.
  (from: 08/18/1999)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, spísaný do notárskej zápisnice č. Nz 26/00 dňa 17.3.2000.
  (from: 08/01/2000)
Zápisnica č. 2/2000 z valného zhromaždenia dňa 3.11.2000, Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice Nz 140/00 napísanej dňa 3.11.2000 notárom JUDr. Kutišová v Považskej Bystrici.
  (from: 01/05/2001)
Rozhodnutia o zmene zakladateľskej listiny spísané do notárských zápisníc dňa 22.11.2002 č. Nz 324/02, dňa 7.7.2003 č. Nz 56629/03.
  (from: 08/22/2003)
Notárska zápisnica N 12/04, NZ 3548/04 zo 16.01.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 02.01.2004 napísaná notárkou JUDr. Ľudmilou Kutišovou v Považskej Bystrici. Ing. Anton Barcík, deň skončenia funkcie konateľa: 02.01.2004.
  (from: 05/25/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.9.2008.
  (from: 09/26/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2008.
  (from: 12/13/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.11.2009 - zvýšenie základného imania.
  (from: 12/01/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.04.2010.
  (from: 04/24/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2013.
  (from: 05/15/2013)
Rozhodnutie jedného spoločníka zo dňa 15.07.2013.
  (from: 07/23/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.08.2013. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 361/2013, Nz 27080/2013, NCRls 27607/2013 zo dňa 12.08.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 362/2013, Nz 27091/2013, NCRls 27612/2013 zo dňa 12.08.2013 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou LADCE Betón PERTESO, s. r. o., so sídlom Zlatovská 1895, 911 05 Trenčín, IČO: 44 590 628 a nástupníckou spoločnosťou LADCE Betón, s. r. o., so sídlom Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava, IČO: 31 333 389, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti LADCE Betón PERTESO, s. r. o.
  (from: 09/01/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.03.2015.
  (from: 04/24/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.10.2015.
  (from: 11/07/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DONAUBETON, s.r.o. 35959690 ,
Lieskovská cesta
1/A
  (from: 08/10/2017)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
LADCE Betón PERTESO, s. r. o. 44590628 ,
Zlatovská
1895
  (from: 09/01/2013)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person