Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  315/R

Obchodné meno: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
  (od: 26.01.2001)
Sídlo: 
Matice slovenskej 10
Prievidza
  (od: 20.05.1996)
IČO: 
36 002 887
  (od: 20.05.1996)
Deň zápisu: 
20.05.1996
  (od: 20.05.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.05.1996)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu
  (od: 20.05.1996)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 20.05.1996)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
  (od: 29.09.2004)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 29.09.2004)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 22.03.2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 22.03.2005)
dodávky elektriny
  (od: 22.08.2013)
montáž, údržba, opravy určených technických zariadení elektických
  (od: 02.07.2014)
vykonávanie inžinierskych dopravných stavieb pre koľajovú dopravu
  (od: 02.07.2014)
prenájom železničných vozňov
  (od: 02.07.2014)
sukutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 24.06.2016)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (od: 28.06.2018)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 22.12.2022)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 22.12.2022)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 22.12.2022)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 22.12.2022)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 22.12.2022)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 22.12.2022)
Oprava odevov
  (od: 22.12.2022)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 22.12.2022)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 22.12.2022)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 22.12.2022)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (od: 22.12.2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 22.12.2022)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 22.12.2022)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny)
  (od: 22.12.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.05.1996)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - Predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2021)
Ing. Stanislav Gurský - Podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2021)
Ing. Petra Sládečková - Člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 27.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje navonok voči tretím osobám v celom rozsahu predstavenstvo a to buď všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia, z ktorých jeden je predseda, resp. v neprítomnosti predsedu podpredseda.
  (od: 20.05.1996)
Odštepný závod: 
Názov: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz.,a.s.), AGRO GTV, o.z.
  (od: 24.05.2022)
Sídlo: 
ul. Lehotská 50
Nováky 972 71
  (od: 24.05.2022)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 723/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 1.1.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2022)
Predmet činnosti: 
prieskum trhu
  (od: 24.05.2022)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 24.05.2022)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 24.05.2022)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 24.05.2022)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja
  (od: 24.05.2022)
 
 
Základné imanie: 
91 134 EUR Rozsah splatenia: 91 134 EUR
  (od: 13.02.2009)
Akcie: 
Počet: 13725
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 6,64 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možný len medzi zamestnancami spoločnosti so súhlasom predstavenstva.
  (od: 13.02.2009)
Dozorná rada: 
JUDr. Milan Minárik
Chalúpkova 1645/5
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 27.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2021)
Ing. Martina Wiesnerová
J. Murgaša 701/22
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2021)
Mária Bartolenová
Za besedou 24/2
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
Vznik funkcie: 08.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.3.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ upísaním akcií a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1055
  (od: 20.05.1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 19/97, NZ 19/97 zo dňa 08.03.1997) rozhodlo o zmene srqanov a.s. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 48/97, NZ 44/97 zo dňa 26.04.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. a zakladateľskej listiny.
  (od: 04.08.1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 87/98, NZ 94/98 zo dňa 29.04.1998/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (od: 19.06.1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.06.1999 (notárska zápisnica N 110/99, Nz 106/99 zo dňa 18.06.1999).
  (od: 23.11.1999)
Mimoriadnym valným zhromaždením bola schválená zmena stanov v časti II, článok 6, odstavec 1 a v časti III, článok 8, odstavec 8 /notárska zápisnica N 213/99, Nz 204/99 zo dňa 20.12.1999/.
  (od: 19.07.2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.2000 (notárska zápisnica N 88/2000, Nz 87/2000 zo dňa 23.6.2000)
  (od: 26.01.2001)
Valné zhromaždenie konané dňa 23.6.2000 rozhodlo o znížení základného imania zo sumy 3.716.000,- Sk na sumu 2.945.000,- Sk, t.j. o 771.000,- Sk.
  (od: 30.05.2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 30.3.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (úplné znenie stanov a.s. zo dňa 30.3.2001) a zmenu člena predstavenstva a dozornej rady a.s.
  (od: 22.08.2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.7.2001 schválilo zmenu stanov a.s. a zmenu člena dozornej rady a.s. (notárska zápisnica N 217/2001, NZ 217/2001 zo dňa 20.7.2001).
  (od: 17.12.2001)
Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov, obmedzenie prevoditeľnosti akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva schválená riadnym valným zhromaždením konaným dňa 19.7.2002 (notárska zápisnica N 323/02, Nz 321/02 zo dňa 19.7.2002).
  (od: 24.09.2002)
Riadne valné zhromaždenie dňa 21.8.2003 (notárska zápisnica N 253/03, NZ 73132/03 zo dňa 21.8.2003) odvolalo člena predstavenstva.
  (od: 30.10.2003)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku - organizačnej zložky Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z. Nováky, uzavretá medzi HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť ( v skratke HBz.,a.s.), IČO 36 002 887 a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622, uzavretá dňa 28.05.2019
  (od: 01.07.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023
Dátum výpisu:  04.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)