Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  315/R

Obchodné meno: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
  (od: 26.01.2001)
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť
  (od: 20.05.1996 do: 25.01.2001)
Sídlo: 
Matice slovenskej 10
Prievidza
  (od: 20.05.1996)
IČO: 
36 002 887
  (od: 20.05.1996)
Deň zápisu: 
20.05.1996
  (od: 20.05.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.05.1996)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu
  (od: 20.05.1996)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 20.05.1996)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
  (od: 29.09.2004)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 29.09.2004)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 22.03.2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 22.03.2005)
dodávky elektriny
  (od: 22.08.2013)
montáž, údržba, opravy určených technických zariadení elektických
  (od: 02.07.2014)
vykonávanie inžinierskych dopravných stavieb pre koľajovú dopravu
  (od: 02.07.2014)
prenájom železničných vozňov
  (od: 02.07.2014)
sukutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 24.06.2016)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (od: 28.06.2018)
vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 22.08.2013 do: 30.06.2019)
zváranie dráhových vozidiel
  (od: 24.06.2016 do: 30.06.2019)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 29.09.2004 do: 21.08.2013)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľných živností
  (od: 29.09.2004 do: 21.08.2013)
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (od: 29.09.2004 do: 21.08.2013)
prevádzkovanie biliardových stolov
  (od: 29.09.2004 do: 21.08.2013)
oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov mimo určených technických zariadení
  (od: 05.05.2005 do: 23.06.2016)
oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku
  (od: 05.05.2005 do: 23.06.2016)
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 17.11.2009 do: 30.06.2019)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 17.11.2009 do: 21.08.2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 17.11.2009 do: 24.07.2012)
zámočníctvo
  (od: 17.11.2009 do: 30.06.2019)
kovoobrábanie
  (od: 17.11.2009 do: 30.06.2019)
opravy pracovných strojov
  (od: 17.11.2009 do: 30.06.2019)
galvanizácia kovov
  (od: 17.11.2009 do: 27.06.2018)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 17.11.2009 do: 30.06.2019)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (od: 17.11.2009 do: 21.08.2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 17.11.2009 do: 30.06.2019)
výroba tlakových zariadení
  (od: 17.11.2009 do: 30.06.2019)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 17.11.2009 do: 24.07.2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 17.11.2009 do: 30.06.2019)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 17.11.2009 do: 24.07.2012)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 17.11.2009 do: 30.06.2019)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 26.01.2010 do: 21.08.2013)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (od: 26.01.2010 do: 21.08.2013)
výroba technických zariadení elektrických
  (od: 26.01.2010 do: 30.06.2019)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 26.01.2010 do: 30.06.2019)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 26.01.2010 do: 30.06.2019)
manipulácia s výkladkou a nákladkou uhlia
  (od: 21.07.2010 do: 21.08.2013)
vykonávanie montáže, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných
  (od: 21.07.2010 do: 01.07.2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 21.07.2010 do: 30.06.2019)
oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 21.07.2010 do: 30.06.2019)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (od: 21.07.2010 do: 30.06.2019)
čistenie a údržba pracovných odevov
  (od: 14.07.2011 do: 30.06.2019)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 22.08.2013 do: 30.06.2019)
masérske služby
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
prevádzkovanie sauny
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
prevádzkovanie bazénu
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
sklenárske práce
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
natieračské práce
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných koľajových vozidiel
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových nádob stabilných, skupiny A a B
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
vykonávanie periodických kontrol vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
ubytovanie v hoteli bez možnosti stravovania do triedy **
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
ubytovanie v hoteli s možnosťou stravovania od triedy**
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
závodné stravovanie
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
verejné stravovanie
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
reštauračné stravovanie
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
zmenárenská činnosť
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
nepravidelná cestná preprava osôb
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
nepravidlená cestná nákladná doprava tovaru
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
železničná doprava, prevádzkovanie železníc okrem celoštátných
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
ochrana majetku a výkon strážnej služby
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
geologické práce - mimo dobývací priestor
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
zber, úprava a predaj odpadu
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
banské oprávnenie v týchto činnostiach: a/ otvárka, príprava a dobývanie ložísk vyhradených nerastov b/ zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov c/ úprava a zušľachťovanie nerastov v súvislosti s ich dobývaním d/ zriaďovanie a prevádzka odvalov,výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v bodoch a - c.
  (od: 20.05.1996 do: 30.07.2007)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za úče- lom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
prevádzkovanie skládok uhlia
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
veľkoobchod s pevnými palivami
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
banské záchranárske práce
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora horolezeckej techniky
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
opravy požiarnej techniky
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba produktov z betónu a cementu
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
demolácia a zemné práce
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
vykonávanie rekultivačných zemných prác a terénnych úprav v rozsahu voľných živností
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
geodetické a kartografické práce
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
revízia elektrických zariadení triedy C
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
vyhľadávanie a oprava porúch na elektric- kých vedeniach
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
montáž a opravy meracej a regulačnej techni ky
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
zámočníctvo
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
čistenie odpadovýchg vôd
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
kovoobrábanie
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba, predaj a oprava strojových zariadení
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
opravy kontajnerov ISO
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
galvanizácia kovov
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba kovových konštrukcií
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
stolárstvo
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
sušenie dreva
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
spracovanie prírodného kameňa
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy***
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
ubytovanie v slobodárni
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
kontrola emisií výfukových plynov
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1435 mm
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1435 mm
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
organizácia vzdelávacích podujatí
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
zváračská škola
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
vykonávanie rekvalifikačných kurzov
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
údržba a oprava kancelárskych a počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
reklamné činnosti
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
leasing vlastných výrobkov
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.05.1996)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - Predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.07.2021
  (od: 28.08.2021)
Ing. Stanislav Gurský - Podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.07.2021
  (od: 28.08.2021)
Ing. Petra Sládečková - Člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 27.07.2021
  (od: 28.08.2021)
Jozef Bóna - člen
Gorkého 31/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 29.09.2004
  (od: 20.10.2004 do: 13.07.2011)
Jozef Bóna - člen
Gorkého 31/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 29.09.2004 Skončenie funkcie: 16.06.2011
  (od: 14.07.2011 do: 13.07.2011)
Jozef Bóna - člen predstavenstva
Gorkého 31/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
Jozef Bóna - člen predstavenstva
Gorkého 31/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011 Skončenie funkcie: 19.06.2013
  (od: 22.08.2013 do: 21.08.2013)
Ing. Peter Čičmanec - predseda
Záborského 14
Prievidza
  (od: 20.05.1996 do: 18.06.1998)
Ing. Peter Čičmanec - predseda
Záborského 14
Prievidza
  (od: 19.06.1998 do: 23.09.2002)
Ing. Peter Čičmanec - predseda
Záborského 14
Prievidza
Vznik funkcie: 30.03.2001
  (od: 24.09.2002 do: 28.09.2004)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 30.03.2001
  (od: 19.08.2008 do: 13.07.2011)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 30.03.2001 Skončenie funkcie: 16.06.2011
  (od: 14.07.2011 do: 13.07.2011)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011
  (od: 14.07.2011 do: 23.06.2016)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011 Skončenie funkcie: 18.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Ing. Peter Čičmanec - predseda
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 30.03.2001
  (od: 29.09.2004 do: 18.08.2008)
Ing. Stanislav Gurský - člen
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (od: 20.05.1996 do: 18.06.1998)
Ing. Stanislav Gurský - člen
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (od: 19.06.1998 do: 23.09.2002)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda
Šoltésovej 5/1
Prievidza
Vznik funkcie: 30.03.2001
  (od: 24.09.2002 do: 28.09.2004)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 30.03.2001
  (od: 29.09.2004 do: 13.07.2011)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 30.03.2001 Skončenie funkcie: 16.06.2011
  (od: 14.07.2011 do: 13.07.2011)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011
  (od: 14.07.2011 do: 23.06.2016)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011 Skončenie funkcie: 18.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Ing. Jozef Horár - člen
Športová 12
Prievidza
  (od: 20.05.1996 do: 18.06.1998)
Ing. Jozef Horár - člen
Športová 12
Prievidza
  (od: 19.06.1998 do: 21.08.2001)
Ing. Jozef Huljak - člen
Králika 18/8
Prievidza
  (od: 20.05.1996 do: 18.06.1998)
Ing. Jozef Huljak - člen
Králika 18/8
Prievidza
  (od: 19.06.1998 do: 23.09.2002)
Ing. Jozef Huljak - člen
Sitnianskeho 1
Prievidza
Vznik funkcie: 30.03.2001 Skončenie funkcie: 21.08.2003
  (od: 24.09.2002 do: 29.10.2003)
Štefan Malárik - člen
Prievidzská 29
Handlová
  (od: 20.05.1996 do: 18.06.1998)
Štefan Malárik - člen
Prievidzská 29
Handlová
  (od: 19.06.1998 do: 22.11.1999)
Ing. Anton Ondrejkovič - člen
Mierové nám. 21/4
Handlová
  (od: 20.05.1996 do: 18.06.1998)
Ing. Anton Ondrejkovič - člen
Mierové nám. 21/4
Handlová
  (od: 19.06.1998 do: 22.11.1999)
Ing. Vladimír Pipíška - podpredseda
kpt. Nálepku 1219/19
Bojnice
  (od: 19.06.1998 do: 23.09.2002)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 25.07.2012 do: 21.08.2013)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 19.06.2013
  (od: 22.08.2013 do: 21.08.2013)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza
Vznik funkcie: 19.06.2013
  (od: 22.08.2013 do: 25.06.2015)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza
Vznik funkcie: 19.06.2013 Skončenie funkcie: 11.06.2015
  (od: 26.06.2015 do: 25.06.2015)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
  (od: 20.05.1996 do: 18.06.1998)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
  (od: 19.06.1998 do: 23.09.2002)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
Vznik funkcie: 30.03.2001
  (od: 24.09.2002 do: 29.10.2003)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
Vznik funkcie: 30.03.2001
  (od: 30.10.2003 do: 28.09.2004)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
Vznik funkcie: 30.03.2001 Skončenie funkcie: 04.06.2004
  (od: 29.09.2004 do: 28.09.2004)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 11.06.2015
  (od: 26.06.2015 do: 23.06.2016)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 11.06.2015 Skončenie funkcie: 18.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Ing. Jozef Tonhauser
Morovnianska cesta 38/7
Handlová
  (od: 23.11.1999 do: 23.09.2002)
Ing. Jozef Tonhauser
Morovnianska cesta 38/7
Handlová
Vznik funkcie: 30.03.2001
  (od: 24.09.2002 do: 28.09.2004)
Ing. Jozef Tonhauser - člen
Morovnianska cesta 38/7
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 30.03.2001
  (od: 29.09.2004 do: 19.10.2004)
Ing. Jozef Tonhauser - člen
Morovnianska cesta 38/7
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 30.03.2001 Skončenie funkcie: 28.09.2004
  (od: 20.10.2004 do: 19.10.2004)
Mgr. Vladimír Wäldl
Morovnianska cesta 10
Ráztočno
  (od: 23.11.1999 do: 25.01.2001)
Ing. Pavol Weiss - podpredseda
Športová 29
Prievidza
  (od: 20.05.1996 do: 18.06.1998)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 18.05.2016 Skončenie funkcie: 27.07.2021
  (od: 28.08.2021 do: 27.08.2021)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 18.05.2016 Skončenie funkcie: 27.07.2021
  (od: 28.08.2021 do: 27.08.2021)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava - Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 18.05.2016 Skončenie funkcie: 27.07.2021
  (od: 28.08.2021 do: 27.08.2021)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 18.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 27.08.2021)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 18.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 27.08.2021)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava - Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 18.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 27.08.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje navonok voči tretím osobám v celom rozsahu predstavenstvo a to buď všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia, z ktorých jeden je predseda, resp. v neprítomnosti predsedu podpredseda.
  (od: 20.05.1996)
Odštepný závod: 
Názov: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
Vedúci: 
Ing. Peter Bošiak
Vznik funkcie: 8.6.2015 Skončenie funkcie: 4.10.2017
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 4.10.2017
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 4.10.2017 Skončenie funkcie: 1.7.2019
  (od: 01.07.2019 do: 30.06.2019)
Predmet činnosti: 
kovoobrábanie
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
opravy pracovných strojov
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
galvanizácia kovov
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
výroba tlakových zariadení
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
výroba technických zariadení elektrických
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 18.10.2017 do: 30.06.2019)
 
 
Názov: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
Vedúci: 
Ing. Peter Bošiak
A. Hlinku 1581/35
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 8.6.2015
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
Predmet činnosti: 
zámočníctvo
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
kovoobrábanie
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
opravy pracovných strojov
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
galvanizácia kovov
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
výroba tlakových zariadení
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
výroba technických zariadení elektrických
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 26.06.2015 do: 17.10.2017)
 
 
Názov: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
Vedúci: 
Ing. Jozef Olexák
J. Fándlyho 750/11
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 1.4.2014
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
Ing. Jozef Olexák
J. Fándlyho 750/11
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 1.4.2014 Skončenie funkcie: 8.6.2015
  (od: 26.06.2015 do: 25.06.2015)
Predmet činnosti: 
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
zámočníctvo
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
kovoobrábanie
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
opravy pracovných strojov
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
galvanizácia kovov
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
výroba tlakových zariadení
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
výroba technických zariadení elektrických
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 02.07.2014 do: 25.06.2015)
 
 
Názov: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
Vedúci: 
Ing. Jozef Olexák
J. Fándlyho 750/11
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 1.4.2014
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
Predmet činnosti: 
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
zámočníctvo
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
kovoobrábanie
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
opravy pracovných strojov
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
galvanizácia kovov
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
výroba tlakových zariadení
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
výroba technických zariadení elektrických
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 17.04.2014 do: 01.07.2014)
 
 
Názov: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
Vedúci: 
Ing. Róbert Hraňo
Májová 6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 1.7.2010
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
Ing. Róbert Hraňo
Májová 6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 1.7.2010 Skončenie funkcie: 31.3.2014
  (od: 17.04.2014 do: 16.04.2014)
Predmet činnosti: 
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
zámočníctvo
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
kovoobrábanie
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
opravy pracovných strojov
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
galvanizácia kovov
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
výroba tlakových zariadení
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
výroba technických zariadení elektrických
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 22.08.2013 do: 16.04.2014)
 
 
Názov: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
Vedúci: 
Ing. Róbert Hraňo
Májová 6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 1.7.2010
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
Predmet činnosti: 
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
zámočníctvo
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
kovoobrábanie
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
opravy pracovných strojov
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
galvanizácia kovov
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
výroba tlakových zariadení
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
výroba technických zariadení elektrických
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
 
 
Názov: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť, Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
Vedúci: 
Ing. Róbert Hraňo
Májová 6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 1.7.2010
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
Predmet činnosti: 
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
zámočníctvo
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
kovoobrábanie
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
opravy pracovných strojov
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
galvanizácia kovov
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
výroba tlakových zariadení
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
výroba technických zariadení elektrických
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 21.07.2010 do: 13.07.2011)
 
 
Názov: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť, Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
Vedúci: 
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 5.5.2010
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 5.5.2010 Skončenie funkcie: 30.6.2010
  (od: 21.07.2010 do: 20.07.2010)
Predmet činnosti: 
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
zámočníctvo
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
kovoobrábanie
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
opravy pracovných strojov
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
galvanizácia kovov
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
výroba tlakových zariadení
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
výroba technických zariadení elektrických
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 19.05.2010 do: 20.07.2010)
 
 
Názov: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť, Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
Vedúci: 
Ing. Ivan Juris
Gorkého 29/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 1.11.2009
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
Ing. Ivan Juris
Gorkého 29/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 1.11.2009 Skončenie funkcie: 5.5.2010
  (od: 19.05.2010 do: 18.05.2010)
Predmet činnosti: 
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
zámočníctvo
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
kovoobrábanie
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
opravy pracovných strojov
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
galvanizácia kovov
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
výroba tlakových zariadení
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
výroba technických zariadení elektrických
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 26.01.2010 do: 18.05.2010)
 
 
Názov: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť, Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
Sídlo: 
970/1
Nováky 971 01
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
Vedúci: 
Ing. Ivan Juris
Gorkého 29/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 1.11.2009
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
Predmet činnosti: 
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
zámočníctvo
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
kovoobrábanie
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
opravy pracovných strojov
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
galvanizácia kovov
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
výroba tlakových zariadení
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 17.11.2009 do: 25.01.2010)
 
 
Základné imanie: 
91 134 EUR Rozsah splatenia: 91 134 EUR
  (od: 13.02.2009)
2 745 000 Sk Rozsah splatenia: 2 745 000 Sk
  (od: 29.09.2004 do: 12.02.2009)
2 945 000 Sk Rozsah splatenia: 2 945 000 Sk
  (od: 24.09.2002 do: 28.09.2004)
2 945 000 Sk
  (od: 26.01.2001 do: 23.09.2002)
3 716 000 Sk
  (od: 04.08.1997 do: 25.01.2001)
2 740 500 Sk
  (od: 20.05.1996 do: 03.08.1997)
Akcie: 
Počet: 13725
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 6,64 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možný len medzi zamestnancami spoločnosti so súhlasom predstavenstva.
  (od: 13.02.2009)
Počet: 13725
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 200 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možný len medzi zamestnancami spoločnosti so súhlasom predstavenstva.
  (od: 31.07.2007 do: 12.02.2009)
Počet: 13725
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 200 Sk
  (od: 29.09.2004 do: 30.07.2007)
Počet: 14725
Druh: na meno, kmeňové
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 200 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len medzi zamestnancami HBP, a.s. so súhlasom predstavenstva.
  (od: 24.09.2002 do: 28.09.2004)
Počet: 14725
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 200 Sk
  (od: 26.01.2001 do: 23.09.2002)
Počet: 18580
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 200 Sk
  (od: 19.07.2000 do: 25.01.2001)
Počet: 18580
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 200 Sk
  (od: 04.08.1997 do: 18.07.2000)
Počet: 18270
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 150 Sk
  (od: 20.05.1996 do: 03.08.1997)
Dozorná rada: 
JUDr. Milan Minárik
Chalúpkova 1645/5
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 27.07.2021
  (od: 28.08.2021)
Ing. Martina Wiesnerová
J. Murgaša 701/22
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.07.2021
  (od: 28.08.2021)
Mária Bartolenová
Za besedou 24/2
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
Vznik funkcie: 08.07.2021
  (od: 28.08.2021)
Ján Ďurčo
541
Opatovce nad Nitrou 972 02
Vznik funkcie: 27.08.2008
  (od: 21.10.2008 do: 13.07.2011)
Ján Ďurčo
541
Opatovce nad Nitrou 972 02
Vznik funkcie: 27.08.2008 Skončenie funkcie: 09.06.2011
  (od: 14.07.2011 do: 13.07.2011)
Jozef Ďurica
J. Žirku 176/3
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2011
  (od: 14.07.2011 do: 23.06.2016)
Jozef Ďurica
J. Žirku 176/3
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2011 Skončenie funkcie: 13.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Ing. Rastislav Januščák - člen
Mostná 21/8
Handlová
  (od: 20.05.1996 do: 21.08.2001)
Ing. Eugen Kibach - člen
Lúčna 39/14
Prievidza
  (od: 20.05.1996 do: 21.08.2001)
JUDr. Milan Minárik
Energetikov 32
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011
  (od: 14.07.2011 do: 23.06.2016)
JUDr. Milan Minárik
Energetikov 32
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011 Skončenie funkcie: 18.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
JUDr. Milan Minárik - člen
Energetikov 32
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 28.06.2006
  (od: 05.09.2006 do: 13.07.2011)
JUDr. Milan Minárik - člen
Energetikov 32
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 28.06.2006 Skončenie funkcie: 16.06.2011
  (od: 14.07.2011 do: 13.07.2011)
Ing. Magdaléna Moravčíková - člen
Morovnianska cesta 27/8
Handlová
  (od: 20.05.1996 do: 21.08.2001)
Viliam Mujkoš - člen
SNP 54/8
Lehota pod Vtáčnikom
  (od: 20.05.1996 do: 21.08.2001)
Ing. Jana Pagáčová - člen
Okružná 1867/18
Handlová
  (od: 22.08.2001 do: 16.12.2001)
Pavol Pajgert - člen
Tolského 17/11
Prievidza
  (od: 20.05.1996 do: 21.08.2001)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 11.06.2015
  (od: 26.06.2015 do: 23.06.2016)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 11.06.2015 Skončenie funkcie: 18.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 18.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 27.06.2018)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 18.05.2016 Skončenie funkcie: 12.06.2018
  (od: 28.06.2018 do: 27.06.2018)
Stanislav Sednička - člen
Na Karasiny 250/67
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 15.06.2006
  (od: 05.09.2006 do: 20.10.2008)
Stanislav Sednička - člen
Na Karasiny 250/67
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 15.06.2006 Skončenie funkcie: 18.07.2008
  (od: 21.10.2008 do: 20.10.2008)
Ing. Ľuboš Šalátek
220
Chrenovec
  (od: 23.11.1999 do: 21.08.2001)
Ing. Ľuboš Šalátek - člen
220
Chrenovec
  (od: 17.12.2001 do: 23.09.2002)
Ing. Ľuboš Šalátek - člen
220
Chrenovec
Vznik funkcie: 21.07.2001
  (od: 24.09.2002 do: 28.09.2004)
Ing. Ľuboš Šalátek - člen
220
Chrenovec 972 32
Vznik funkcie: 21.07.2001
  (od: 29.09.2004 do: 04.09.2006)
Ing. Ľuboš Šalátek - člen
220
Chrenovec 972 32
Vznik funkcie: 21.07.2001 Skončenie funkcie: 28.06.2006
  (od: 05.09.2006 do: 04.09.2006)
Jozef Škrobák - člen
Malinová 153
Nitrianske Pravno
  (od: 20.05.1996 do: 23.09.2002)
Jozef Škrobák - člen
Malinová 153
Nitrianske Pravno
Vznik funkcie: 30.03.2001
  (od: 24.09.2002 do: 28.09.2004)
Jozef Škrobák - člen
Malinová 153
Nitrianske Pravno 972 13
Vznik funkcie: 30.03.2001
  (od: 29.09.2004 do: 04.09.2006)
Jozef Škrobák - člen
Malinová 153
Nitrianske Pravno 972 13
Vznik funkcie: 30.03.2001 Skončenie funkcie: 28.06.2006
  (od: 05.09.2006 do: 04.09.2006)
Ing. František Verbich - predseda
Gorkého 8/12
Prievidza
  (od: 20.05.1996 do: 23.09.2002)
Ing. František Verbich - predseda
Gorkého 8/12
Prievidza
Vznik funkcie: 30.03.2001
  (od: 24.09.2002 do: 28.09.2004)
Ing. František Verbich
276
Horná Ves 972 48
Vznik funkcie: 16.06.2011
  (od: 22.08.2013 do: 25.06.2015)
Ing. František Verbich
276
Horná Ves 972 48
Vznik funkcie: 16.06.2011 Skončenie funkcie: 11.06.2015
  (od: 26.06.2015 do: 25.06.2015)
Ing. František Verbich
Gorkého 8/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011
  (od: 14.07.2011 do: 21.08.2013)
Ing. František Verbich - predseda
Gorkého 8/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 30.03.2001
  (od: 29.09.2004 do: 13.07.2011)
Ing. František Verbich - predseda
Gorkého 8/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 30.03.2001 Skončenie funkcie: 16.06.2011
  (od: 14.07.2011 do: 13.07.2011)
Mgr. Vladimír Wäldl - člen
Morovnianska 10
Ráztočno
  (od: 20.05.1996 do: 22.11.1999)
JUDr. Milan Minárik
Chalúpkova 1645/5
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 18.05.2016 Skončenie funkcie: 27.07.2021
  (od: 28.08.2021 do: 27.08.2021)
JUDr. Milan Minárik
Chalúpkova 1645/5
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 18.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 27.08.2021)
Alena Vršková
Žulovská 344/11
Zemianske Kostoľany 972 43
Vznik funkcie: 13.05.2016 Skončenie funkcie: 08.07.2021
  (od: 28.08.2021 do: 27.08.2021)
Alena Vršková
Žulovská 344/11
Zemianske Kostoľany 972 43
Vznik funkcie: 13.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 27.08.2021)
Ing. Martina Wiesnerová
J. Murgaša 701/22
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 12.06.2018 Skončenie funkcie: 27.07.2021
  (od: 28.08.2021 do: 27.08.2021)
Ing. Martina Wiesnerová
J. Murgaša 701/22
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 12.06.2018
  (od: 28.06.2018 do: 27.08.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.3.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ upísaním akcií a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1055
  (od: 20.05.1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 19/97, NZ 19/97 zo dňa 08.03.1997) rozhodlo o zmene srqanov a.s. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 48/97, NZ 44/97 zo dňa 26.04.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. a zakladateľskej listiny.
  (od: 04.08.1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 87/98, NZ 94/98 zo dňa 29.04.1998/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (od: 19.06.1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.06.1999 (notárska zápisnica N 110/99, Nz 106/99 zo dňa 18.06.1999).
  (od: 23.11.1999)
Mimoriadnym valným zhromaždením bola schválená zmena stanov v časti II, článok 6, odstavec 1 a v časti III, článok 8, odstavec 8 /notárska zápisnica N 213/99, Nz 204/99 zo dňa 20.12.1999/.
  (od: 19.07.2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.2000 (notárska zápisnica N 88/2000, Nz 87/2000 zo dňa 23.6.2000)
  (od: 26.01.2001)
Valné zhromaždenie konané dňa 23.6.2000 rozhodlo o znížení základného imania zo sumy 3.716.000,- Sk na sumu 2.945.000,- Sk, t.j. o 771.000,- Sk.
  (od: 30.05.2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 30.3.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (úplné znenie stanov a.s. zo dňa 30.3.2001) a zmenu člena predstavenstva a dozornej rady a.s.
  (od: 22.08.2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.7.2001 schválilo zmenu stanov a.s. a zmenu člena dozornej rady a.s. (notárska zápisnica N 217/2001, NZ 217/2001 zo dňa 20.7.2001).
  (od: 17.12.2001)
Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov, obmedzenie prevoditeľnosti akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva schválená riadnym valným zhromaždením konaným dňa 19.7.2002 (notárska zápisnica N 323/02, Nz 321/02 zo dňa 19.7.2002).
  (od: 24.09.2002)
Riadne valné zhromaždenie dňa 21.8.2003 (notárska zápisnica N 253/03, NZ 73132/03 zo dňa 21.8.2003) odvolalo člena predstavenstva.
  (od: 30.10.2003)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku - organizačnej zložky Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z. Nováky, uzavretá medzi HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť ( v skratke HBz.,a.s.), IČO 36 002 887 a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622, uzavretá dňa 28.05.2019
  (od: 01.07.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  02.12.2021
Dátum výpisu:  06.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)